Jouw verbinding met Suriname

Centrale Bank-affaire: “Gigantische bedragen betaald aan Clairfield en Orion zonder tegenprestatie”

Centrale Bank van Suriname. Foto: Flickr

Robert van Trikt zou in de hoedanigheid van governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) opzettelijk, zonder medeweten van de Raad van Commissarissen (RvC) overeenkomsten hebben afgesloten met Clairfield Benelux NV en Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV, die nadelig zijn voor de moederbank.

Er zijn oneigenlijke/onredelijk grote bedragen overeengekomen en/of zeer ongebruikelijk/afwijkend in een of meer van vermelde overeenkomsten non-refundable cash fees (contante betalingen waarbij geen terugbetaling/terugvordering mogelijk is)/voorafbetalingen van 50 procent of meer. Dit alles zonder een redelijke prestatie vanuit de zijde van de bedrijven.

Het gaat in deze om de volgende projecten die zijn aangegaan met Clairfield Benelux NV:
– de overeenkomst Project Lagarde 1 ‘Valuation and Fairness opinion RGM royalty Structure’ getekend op 13 september 2019, voor een non-refundable vergoeding van
€ 620.000, waarvan bij ondertekening € 300.000, als voorschot is betaald en/of (SRD 2.073.205.996,67)

– de overeenkomst Project Prodigy ‘Valuation of the assets of the Government of Suriname’ getekend op 16 mei 2019, voor een non-refundable vergoeding van
€ 2.500.000, waarvan bij ondertekening een bedrag van € 1.250.000, als voorschot is betaald en/of

– de overeenkomst Project Prodigy 2 ‘Support to the Central Bank of Suriname for managing the national assets through creation and operation the Suriname Participating and Investment Company’, getekend op 6 augustus 2019 voor een totaal bedrag van € 850.000 als indicatief budget waarvan bij ondertekening € 425.000 als voorschot is betaald en/of
– de overeenkomst Project Prodigy 3 ‘Implementation of reforms and optimizations at the Central Bank of Suriname’ getekend op 5 augustus 2019 voor een indicatief budget van € 360.000, waarvan op 2 oktober 2019 € 300.000, als voorschot is betaald en/of
– de overeenkomst Project Prodigy 5 ‘Valuation of Suriname Embassies and sale and lease back structuring’, getekend op 19 december 2019, voor een nog te bepalen totaal eindbedrag in euro’s, waarvan bij ondertekening € 196.000 als voorschot is betaald.

Ashween Angnoe, medeverdachte in deze zaak, is de medeaandeelhouder van Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV. Dit bedrijf werd door Van Trikt geleid, voordat hij benoemd werd tot governor. Hij is ook een van de aandeelhouders.

Met betrekking tot twee bovengenoemde projecten heeft de Centrale Bank van Suriname ook opgedraaid voor onnodige kosten, zoals reis- en verblijfkosten naar België voor een totaalbedrag van SRD 147.461,03 en kosten voor arbeid SRD 153.000. Dit was ten behoeve voor een of meerdere medewerkers van Orion.

Met Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV zijn de volgende overeenkomsten afgesloten:
– een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreffende het optreden van Orion Assurance and Advisory NV als adviseur en sparringpartner van de Centrale Bank van Suriname getekend op 18 april 2019 voor een nog een bedrag US$ 150 per uur, waarvan reeds een tegenwaarde in SRD 188.904, is betaald en/of
– een overeenkomst betreffende assistentie bij het inrichten en opzetten van de Internal Audit bij de Centrale Bank van Suriname d.d 7 juli 2019, voor een totaalbedrag van US$ 65.000, waarvan op 18 oktober 2019 reeds drie vierde deel van het totaalbedrag te weten een tegenwaarde in SRD 409.301,75, is betaald en/of
– een overeenkomst betreffende assistentie bij het inrichten en opzetten van de Afdeling Financial Intelligence bij de Centrale Bank van Suriname, getekend op
13 september 2019 voor een totaalbedrag van US$ 72.000, waarvan op 25 september 2019 de helft te weten een tegenwaarde in SRD 327.754, als voorschot is betaald en/of

– een overeenkomst betreffende het faciliteren en begeleiden van een stagiair-accountant administratieconsulent getekend op 30 september 2019 voor US$ 2.500
per maand, waarvan op 11 november 2019 voor de maanden oktober en november 2019 een tegenwaarde in SRD 45.475, is betaald en/of

– een overeenkomst betreffende het instellen van een Bijzonder Onderzoek naar de Inventaris van het Wapenarsenaal van de Centrale Bank van Suriname over de periode begin 2010 tot en met augustus 2019, getekend op 30 september 2019 voor een totaal bedrag van US$ 40.000, waarvan de helft te weten een tegenwaarde in SRD 171.200, als voorschot is betaald.

Er is nagelaten om de overeenkomsten voordat deze overeen zijn gekomen, door te geleiden naar de juridische afdeling van de CBvS. Dit alles is terug te vinden in het vonnis van kantonrechter Maytrie Kuldipsingh, dat het Hof van Justitie vorige week vrijdag heeft gepubliceerd op haar website.

Van Trikt is sinds 4 februari aangehouden. De zaak tegen Van Trikt startte op 4 juni en van zijn zakenpartner Agnoe op 21 mei. Het OM verdenkt Van Trikt van zeven strafbare feiten en Agnoe van vier strafbare feiten. Minister Hoefdraad en Hans Buysse, managing partner van Clairfield Belgium NV, worden als mededaders gezien. De raadslieden van Van Trikt vroegen de kantonrechter om de buitenvervolgingstelling van hun cliënten Van Trikt en Angnoe. De rechter heeft hun verzoek afgewezen.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan de verdachten met uitzondering van Hoefdraad opnieuw dagvaarden. Het OM heeft conform de Wet in staat van beschuldigingstelling van politieke ambtsdragers het verzoek gedaan aan De Nationale Assemblee (DNA) om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Het verzoek is echter verworpen door DNA. Het is nu afwachten als het OM opnieuw een verzoek zal doen aan het nieuwe parlement dat op 29 juni zal aantreden.