Jouw verbinding met Suriname

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ex-governor Robert van Trikt van zeven strafbare feiten. Uit de dagvaarding die aan hem is uitgebracht, blijkt dat hij onder meer verboden handelingen zou hebben verricht en/of besluiten zou hebben genomen, die tot ernstige financiële schade voor de Staat Suriname hebben geleid. Een snelle optelsom van betaalde bedragen loopt op tot in de miljoenen euro’s, Surinaamse en Amerikaanse dollars. In sommige gevallen zou Van Trikt mogelijk eigen voordeel hebben opgedaan of zouden zijn handelingen hebben geleid tot een valselijk beeld van gepleegde valuta-interventies.
Van Trikt wordt als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) verdacht van het plegen van de strafbare feiten alleen, tezamen en in vereniging met Ashween Angnoe, managing partner bij Orion Assurance & Advisory, Hans Buysse managing partner van de Clairfield Belgium NV en Gillmore Hoefdraad als minister van Financiën. De meeste van de delicten zouden zijn begaan tussen maart en december 2019; enkele lopen door tot zelfs mei 2020. 
De ex-governor heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan meerdere misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht, waaronder valsheid in geschrifte. Zo zou Van Trikt aan directieleden en/of medewerkers van de moederbank “de opdracht hebben gegeven en/of opzettelijk geïnstrueerd valselijk althans in strijd met de werkelijkheid” een document op te stellen over valuta-interventies gepleegd tussen maart en juli 2019. Zij moesten andere totaal bedragen “noteren in ieder geval doen opnemen” in de statistieken of tabellen over de valuta-interventies. Bijvoorbeeld voor juli 2019 is 6.300.300 euro aangegeven in plaats van het werkelijke geïnverteerde bedrag van15.917.300 euro.

Overeenkomsten eigen bedrijf Als aandeelhouder en eigenaar van het gebouw Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV, zou Van Trikt zijn eigen bedrijf consultancyklussen hebben toegeschoven. Hij zou verschillende contracten met zijn managing partner Angnoe hebben getekend. Zij kwamen een bedrag van US$ 177.000 overeen als te zijn vergoeding voor verschillende projecten, terwijl in andere gevallen uur- of maandtarieven werden afgesproken. Hiervoor betaalde de CBvS de voorschotten in SRD uit.
Er is in deze geen openbare besteding gehouden of advies ingewonnen bij de juridische afdeling van de moederbank. De “beginselen van goed bestuur zijn niet acht genomen bij het aangaan van de overeenkomsten”, stelt het OM. Van Trikt heeft niet gewaakt voor belangenconflict en -verstrengeling en “in strijd gehandeld met zijn geboden onpartijdigheid of onafhankelijkheid” als bankpresident. Het OM ziet hierin een overtreding van de Anti-corruptiewet.

Aankoop onroerend goed De vervolging verdenkt Van Trikt ook van verduistering van staatsgelden onder beheer van de moederbank. Er is onroerend goed, waaronder zeventien panden gekocht die “niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bedrijfsvoering” van de CBvS. Een totaal bedrag van 105.000.000 euro ging hiermee gemoeid; “althans een ander in Surinaamse dollars equivalent bedrag te weten een totaal van SRD 869.055.000”. Van Trikt verleende autorisatie, gaf de opdracht om het geld voor de koop van de panden te betalen aan het ministerie van Financiën. Het OM vindt dat het geld oneigenlijk is aangewend; het is onttrokken aan de bestemming waarvoor het nodig was.

Vermeende witwaspraktijk Volgens de aanklacht zal Van Trikt, alleen, tezamen en in vereniging met Buysse en Angnoe zich ook moeten verdedigen voor een vermeende witwaspraktijk. Het gaat hier om de aankoop van een Range Rover voor het bedrag van 90.900 euro. Er zouden hiervoor tussen mei en december 2019 betalingen in euro’s en Amerikaanse dollars zijn gedaan. 
Een andere verdenking betreft de aankoop van een Range Rover, waarvoor de verdachte Van Trikt een leenovereenkomst heeft laten antidateren door een bankmedewerker. Die moest 19 augustus 2019 in plaatst van 13 januari 2020 schrijven in de overeenkomst, “in ieder geval doen opnemen en het alzo doen voorkomen dat vermelde leenovereenkomst tijdig althans vooraf aan de levering van voormeld voertuig was opgemaakt”, staat in de dagvaarding. (red: het is vooralsnog niet duidelijk op te maken uit de dagvaarding of het om dezelfde auto gaat of een andere Range Rover.)

Contracten voor miljoenen euro’s gesloten Volgens het OM heeft Van Trikt als governor tezamen en in vereniging diverse contracten voor miljoenen euro’s gesloten met het Belgische bedrijf Clairfield Benelux NV en/of Buysse. De vervolging geeft aan dat er bij vier projecten geen noodzaak en gegronde reden aanwezig was voor het sluiten van de overeenkomsten. De inhoud en strekking van hiervan zijn niet conform de taakstelling van de CBvS, zoals de Bankwet die aangeeft. 
Een kleine optelsom wijst uit dat een bedrag van ongeveer 3.710.620 euro is overeengekomen als te zijn vergoeding voor de consultancydiensten voor vijf projecten. Van dit bedrag is reeds 2.471.000 euro aan voorschot betaald - zelfs voor een project waarvoor het totaal eindbedrag in euro's nog bepaald moet worden. Orion mocht volgens die overeenkomsten enkele werkzaamheden uitvoeren en kreeg daar dik voor betaald.

Opnieuw tot dagvaarding overgaan De zaak Van Trikt stond voor 4 juni voor de eerste maal op de rol. Zijn raadslieden hebben zijn dagvaarding aangevochten, echter zonder succes. Zij vroegen de kantonrechter ook om de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. De rechter heeft op 8 juni het verzoek in zijn geheel gemotiveerd verworpen. De raadslieden zijn hiertegen in hoger beroep gegaan.
Door een bezwaarschrift tegen de dagvaarding in te dienen is de eerste dagvaarding van rechtswege komen te vervallen. Met de beslissing van de kantonrechter op het bezwaarschrift, kan het OM opnieuw tot dagvaarding overgaan. Van Trikt is op 21 januari 2020 - ruim tien maanden na zijn aantreden, formeel met ontslag gegaan. Het onderzoek naar zijn handelingen in de strafzaak rond vermeende malversaties bij CBvS is op 3 februari aangevangen. Hij werd op 6 februari in verzekering gesteld en het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem werd op 14 februari geopend. In deze zaak is de verdachte Angnoe ook aangehouden.
Het OM diende op 23 april een vordering in bij de Nationale Assemblee om de derde verdachte: Hoefdraad als politieke ambtsdrager in staat van beschuldiging te stellen, zodat hij ook vervolgd kan worden. Het parlement wees dit verzoek op 19 mei af.

 


Officiële klacht bij pg ingediend tegen Van Trikt

 

29 januari 2020 Starnieuws

De advocaat van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft dinsdag 28 januari 2020 officieel een klacht ingediend bij de procureur-generaal (pg) tegen ex-governor Robert van Trikt. De pg is gevraagd om een onderzoek in te stellen bij de bank.

Officiële klacht bij pg ingediend tegen Van Trikt

Vakbondsleider bij de CBvS, Robby Berenstein, bevestigt tegenover Starnieuws dat zojuist het personeel via een circulaire op de hoogte is gesteld van het onderzoek dat ingesteld wordt. Hij zegt dat de bond meer informatie wil hebben over wat precies de aanklacht is. Ook is er ruis over dat een deel van de kasreserve van particuliere banken dat in beheer was bij de CBvS gebruikt is. De bond gaat gedetailleerde informatie hierover vragen omdat het belangrijk is dat het vertrouwen in de CBvS hersteld wordt. Dat kan alleen indien er transparantie wordt gegeven en maatregelen om herhaling te voorkomen.

Eerder is in De Nationale Assemblee door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aangekondigd dat op basis van het interne onderzoek de pg zou worden ingeschakeld voor een strafrechtelijk onderzoek. Een van de hete hangijzers is het contract dat gesloten is met het Belgische bedrijf Clairfield. De bewindsman zei dat het om wurgcontracten gaat, waarbij Suriname reeds 2.5 miljoen euro heeft betaald. Er is nog een bedrag open van 1.3 miljoen euro.

30 januari 2020 In het Nieuws

De ontslagen governor van de Centrale Bank van Suriname Robert van Trikt heeft op maandag 27 januari 2020 zijn geïmporteerde Range Rover afgestaan aan de CBvS.

Hans Buysse is Managing Partner van Clairfield Belgium NV.

Hans Buysse is minister Gillmore Hoefdraad op de hoogte van de contracten die door Robert van Trikt en de directie van de CBvS zijn getekend.

Volgens Hans Buysse zijn er inderdaad diverse meetings geweest (2.5 miljoen euro in negen maanden tijd) in aanwezigheid van de heer Gillmore Hoefdraad.

Gillmore Hoefdraad is minister van Financiën van Suriname. Gillmore Hoefdraad wint “The Most Corrupt Surinamese Politician Award 2016”.

ADVERTISEMENT

 
 


Ontslagen governor Centrale Bank van Suriname staat auto af

 

28 januari 2020 Waterkant

De ontslagen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, heeft gisteren zijn geïmporteerde Range Rover afgestaan aan de bank. Naar de redactie van Waterkant verneemt heeft de ex-governor ook zijn volgauto ingeleverd bij de moederbank.

Ontslagen governor Centrale Bank van Suriname staat auto af

Na alle perikelen rondom de aankoop van het voertuig en andere zaken van de ex-governor, heeft de Surinaamse overheid op 21 januari eindelijk van zich laten horen. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën die het parlement hierover informeerde, zei dat Van Trikt twee peperdure auto’s zou hebben aangeschaft.

De bewindsman vroeg het parlement de tijd en ruimte het onderzoek voort te zetten, omdat er volgens hem heel veel werk gedaan moet worden in deze kwestie. De focus is op de eerste plaats geweest op de aanschaf van de voertuigen, een Lexus en een Range Rover.

Volgens Hoefdraad is er op 10 mei 2019 een betaling gedaan voor een gepantserde Lexus voor US$ 280.000. Voor de Range Rover is 285.000 euro betaald. De waarde is veel minder dan waarvoor de bank heeft betaald. Op 13 januari 2020 is de lening opgemaakt en waarbij antidatering heeft plaatsgevonden voor 19 augustus 2019. Geduld-Nijman heeft toegegeven dat zij de opdracht heeft gegeven aan twee werknemers voor het plaatsen van een andere datum. De Lexus was eerder al ingeleverd bij het directoraat Nationale Veiligheid.

Naar zeggen van de minister is er voor de voertuigen door de Centrale Bank onder meer vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht aangevraagd en verleend. Nadat de zaak aan het licht kwam, zouden andere stukken zijn opgemaakt en anti-gedateerd door waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman. Ook zij diende haar ontslag in.

Ten aanzien van het aangeschafte voertuig, zei Hoefdraad dat de feiten die zich hebben aangediend met betrekking tot de lening, de aankoop en het verzoek tot vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting, statistiekrecht indruisen tegen de beginselen van deugdelijk bestuur van de Centrale Bank ‘waardoor ook de integriteit van de leidinggevende in deze kwestie in geding is.’

Ook zou er sprake zijn van conflict of interest aangezien de governor een sterke relatie zou hebben met het bedrijf Orion waarmee de bank samenwerkt en waaraan opdrachten werden gegeven en betalingen verricht. In de periode van 24 juni 2019 tot 18 november 2019 zou de CBvS iets meer dan 1 miljoen euro hebben betaald aan Orient.

Alle handelingen die door Hoefdraad werden opgesomd werden door hem genoemd als handelingen die in strijd zijn met de bankwet en andere wetten van het land die de strijd tegen de corruptie in de hand voeren. De bewindsman benadrukte dat er in deze geen sprake bestaat van verschil van inzicht tussen de regering en de bankpresident, zoals Van Trikt zelf beweerde.

28 januari 2020 In het Nieuws

Gillmore Hoefdraad wint “The Most Corrupt Surinamese Politician Award 2016”.

Robert van Trikt heeft op 17 januari 2020 aan president Desi Bouterse geschreven dat hij zijn functie van governor van de Centrale Bank van Suriname per dinsdag 21 januari 2020 zal neerleggen. 

Hoefdraad: Wist niks van wurgcontracten CBvS met Clairfield23 januari 2020


Hoefdraad: Wist niks van wurgcontracten CBvS met Clairfield

23 januari 2020 Starnieuws

Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium NV, bevestigt tegenover de Belgische krant De Standaard dat aanzienlijke bedragen overgemaakt zijn door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor geleverde diensten. Het gaat volgens informatie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om 2.5 miljoen euro in negen maanden tijd. De bewindsman zei dat er grote vraagtekens zijn over contracten die getekend zijn met Clairfield, waar onderzoek naar wordt gedaan. Volgens Buysse is de minister op de hoogte van de contracten die door de ex-governor Robert van Trikt en de directie van de bank zijn getekend.”

Hoefdraad: Wist niks van wurgcontracten CBvS met Clairfield

“Ik ontken ten stelligste dat wij op de hoogte zijn van deze wurgcontracten en astronomische bedragen,” zegt minister Gillmore Hoefdraad om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Hij draagt wel kennis van de relatie die het Belgische bedrijf heeft met de CBvS, maar heeft geen inzage gehad in het contract. “In de financiële wereld is het meestal no cure no pay met deze bedrijven en coverage van reis- en verblijfkosten en een bescheiden vergoeding,” benadrukt de bewindsman.

Op de vraag of er contact was met minister Hoefdraad, antwoordt Buysse: “Onze contractpartij is de Centrale Bank van Suriname, maar het spreekt voor zich dat de regering en in het bijzonder de minister van Financiën Hoefdraad een belangrijke stakeholder is, en aldus betrokken is bij onze werkzaamheden. Zo zijn er inderdaad diverse meetings geweest in aanwezigheid van de heer Hoefdraad. Tussentijdse rapporten van onze opdracht werden ook naar hem gestuurd en hij heeft hierover zijn geschreven tevredenheid geuit.”

Hoefdraad stelt hierop dat er nooit rapporten aan hem zijn afgegeven behalve modellen voor financiering voor de betaling van de stroomrekening om de Afobakadam over te nemen, omdat Clairfield een Japanse bank binnenbracht die later niet bruikbaar bleek te zijn. “Wij hebben daarvoor netjes bedankt,” zegt de bewindsman. “Wij waren blij dat we een internationale partner erbij hadden die ons kon bijstaan maar de governor moest weten dat deze contracten waarbij zulke hoge non refundable retainer fees zonder geverifieerde prestaties nooit mochten,” stelt Hoefdraad. De minister benadrukt dat hij nooit een volmacht aan Van Trikt noch Buysse heeft gegeven om namens de Staat te handelen.

De topper van Clairfield zegt dat alle contracten en het betalingsverkeer volgens de regels van goed beheer/corporate governance, plaatsvinden. De betalingen gebeuren door de financiële afdeling van de bank, en door de boekhouding. “Het gaat om lopende contracten die betrekking hebben op waarderingen van assets, oprichten en organiseren van een participatiemaatschappij naar Europees model met Europese governance en controles, projectfinanciering en een hervorming van de Centrale Bank naar Europees model,” zegt Buysse.

24 januari 2020 In het Nieuws

Gillmore Hoefdraad wint “The Most Corrupt Surinamese Politician Award 2016”

Geplaatst op24 januari 2020Tags1 reactieop Hoefdraad: Wist niks van wurgcontracten CBvS met Clairfield

: