Jouw verbinding met Suriname

Pg officieel niet in kennis gesteld over DNA-besluit vervolging Hoefdraad

Roy Baidjnath Panday. Foto: Suriname Herald

ABC Radio Nieuws Show 17 juli 2020: Pg officieel niet in kennis gesteld over
DNA besluit vervolging Hoefdraad

Procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday, is officieel nog niet in kennis gesteld over het besluit van het vorige parlement om zijn vordering om Gillmore Hoefdraad, voormalig minister van Financiën, in staat van beschuldiging te stellen, af te wijzen.
Hij kan daarom nog niet aangeven als hij een nieuw verzoek zal indienen bij het huidige parlement om toestemming te krijgen voor de vervolging van Hoefdraad.

Baidjnath Panday geeft aan dat het Openbaar Ministerie een dossier heeft aangeboden aan het vorige parlement en het dossier was in twee delen opgesteld.
Er is toen een verzoek gedaan tot het in staat van beschuldigingstelling van de ambtsdrager Hoefdraad. Om de vordering te kunnen begrijpen, is er documentatie aan toegevoegd. Het vorige parlement heeft de zaak op 18 mei behandeld. Vervolgens werd de vordering van de pg met 28 stemmen tegen en 14 vóór afgewezen op 19 mei omstreeks 01.00 uur.

De pg heeft uit de media begrepen hoe het is verlopen en welk besluit is genomen. Formeel hebben het vorige parlement en de voorzitter van het vorige parlement van dat besluit de pg niet in kennis gesteld. “Ik weet wat het besluit inhoudt en kan het niet terzijde zetten,” zegt Baidjnath Panday. Hij zal dit huidige parlement vragen om hem alsnog van dat besluit in kennis te stellen en afhankelijk van wat hij aangeschreven krijgt van de huidige voorzitter van het parlement zal hij besluiten over vervolgstappen.

Minister Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten. Hem werd corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten.
Vanuit de coalitie werd erop gewezen dat de pg vooringenomen, bevooroordeeld, suggestief, misleidend en subjectief te werk is gegaan. Zo citeerde NDP-parlementariër Danielle Sumter onder meer uit de verklaringen die minister Hoefdraad aan de Hoorcommissie heeft afgelegd, dat uit briefwisseling tussen de raadsman van minister Hoefdraad en de pg bleek dat de pg hem op twee verschillende tijdstippen als verdachte wilde horen.

Sumter concludeerde dat de pg zonder toestemming van DNA al eerder is overgegaan tot concrete onderzoekshandelingen jegens de minister van Financiën, wat volgens haar als een schending van de Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging van politieke ambtsdragers moet worden gekwalificeerd. Ze meent dat de pg als hoofd van de vervolging willens en wetens de wet niet heeft gerespecteerd en daarbij er niet voor schroomt DNA te schofferen. Zij verzocht daarom het verzoek van de pg af te wijzen.
De oppositie pleitte ervoor dat het parlement de pg het onderzoek tegen Hoefdraad voortzet en dat Hoefdraad tegenover de rechter zijn onschuld gaat bewijzen.

Vishmohanie Thomas