Jouw verbinding met Suriname

Van Trikt en Angnoe halen weer bakzeil
bij de rechter

Ashween Angnoe en Robert van Trikt 

Het laatste beetje hoop, dat Robert van Trikt en Ashween Angnoe koesterden om op vrije te voeten te komen, is de grond ingeboord. Kortgedingrechter Ishwarpersad Sonai verklaarde hen vorige week niet-ontvankelijk in hun vordering voor invrijheidstelling.
Van Trikt blijft in het cellenhuis te Richelieu en medeverdachte Angnoe in de penitentiaire inrichting Santo Boma. Het wachten is nu op de start van het strafproces rond de vermeende financiële malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Van Trikt en Angnoe, beiden verdachte in deze strafzaak, vroegen op 15 juni aan de kortgedingrechter om het Openbaar Ministerie (OM) te veroordelen om hen vrij te laten. Dit moest binnen een uur gebeuren nadat de rechter vonnis zou wijzen. Aanleiding voor dit kort geding was de uitspraak van kantonrechter Maytrie Kuldip Singh, die op 8 juni besliste dat de twee verdachten verder worden vervolgd en de gevangenhouding van hen beiden heeft bevolen. 

De verdachten vonden Kuldip Singhs beslissing “ondeugdelijk” en brachten via hun raadslieden onder meer naar voren dat een kantonrechter een bezwaar slechts gegrond of ongegrond kan verklaren. Verder heeft zij de gevangenhouding bevolen, zonder hen eerst te horen. Kuldip Singh heeft volgens Van Trikt en Angnoe ten onrechte aangenomen dat de CBvS een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie is en dat de Staat Suriname of een staatsinstelling nadeel zou zijn gebracht. 

Speciale regeling strafprocesrecht

Kortgedingrechter Sonai ging niet in op de argumenten van de raadslieden en verklaarde op 26 juni de eisers Van Trikt en Angnoe niet-ontvankelijk in hun vordering. Hij verwees hiervoor naar een speciale regeling in het strafprocesrecht. “Het is immers in strijd met het systeem van het strafprocesrecht om de vrijheidsbeneming van personen te laten toetsen bij de kortgedingrechter, terwijl het strafprocesrecht tal van mogelijkheden daartoe biedt.” Een kort geding is een spoedprocedure voor civiele zaken.

Van Trikt en Angnoe niet gehoord vanwege Covid-19

Het kort geding was de zoveelste mislukte poging van de raadslieden om hun cliënten vrij te krijgen. Een week daarvoor - op 19 juni - bevestigde het Hof van Justitie de beslissing van kantonrechter Kuldip Singh “onder verbetering van gronden”. Zij gaven een betere motivering. Het vonnis werd gewezen door de rechters Anand Charan, Soebhas Punwasi en Jimmy Kasdipowidjojo, nadat de raadslieden van de verdachten in hoger beroep gingen tegen de beslissing van Kuldip Singh. 

Het Hof stelde over het bevel van gevangenhouding, dat Van Trikt en Angnoe niet zijn gehoord vanwege de Covid-19-overheidsmaatregelen. Bij hoge uitzondering is tijdelijk van afgezien om verdachten te horen. Het Hof verbindt daar geen gevolgen aan. 

Staatsinstelling en publieke functionaris

De twee verdachten blijven erbij dat de moederbank geen staatsinstelling is en de CBvS-governor geen publieke functionaris is. Het Hof veegde ook dit argument van tafel. De zienswijze van de kantonrechter die hiervoor greep naar de Bankwet en de Anti-corruptiewet, getuigt volgens het Hof niet van een “onjuiste rechtsopvatting”. 

Wel of geen voordeel

Het Hof bleef er ook kort bij stilstaan of Van Trikt en Angnoe wel of geen eigen voordeel hebben gehaald uit gesloten overeenkomsten, of dat hun handelingen resulteerden in financiële schade voor de Staat. Nader onderzoek tijdens de behandeling van de strafzaak zal hierin “klaarheid” brengen, stelden de rechters. Volgens verklaringen bij de politie en de rechter-commissaris, zijn “er wel ernstige bezwaren” tegen de verdachten, “die nopen tot nader onderzoek op de terechtzitting”. 

Geen rechtsmiddelen onbenut

Van Trikt, vertegenwoordigd door de raadslieden Irvin Kanhai en John Kraag, en Angnoe, bijgestaan door Benito Pick en Irvin Kanhai, hebben in de afgelopen vier maanden dat zij vastzitten geen rechtsmiddelen aan zich voorbij laten gaan, om weer op vrije voeten te komen. Hun strafzaak zou op 4 juni beginnen, maar de raadslieden dienden een bezwaar in tegen de dagvaarding. Dit werd afgewezen waarna de raadslieden aanklopten bij het Hof en tegelijk ook een kort geding tegen het OM aanhangig maakten. 

Het OM verdenkt de ex-governor van zeven strafbare feiten en ziet als zijn mededader(s) Angnoe, Hans Buysse, Managing Partner van de Clairfield Belgium NV, en minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Angnoe is medeaandeelhouder van Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV - het bedrijf dat Van Trikt leidde tot hij governor werd. De vervolging heeft Angnoe als verdachte aangemerkt van het plegen van vier strafbare feiten.