Jouw verbinding met Suriname

Van Trikt heeft miljarden verduisterde SRD’s doorgesluisd naar Hoefdraad

Ex-governor Robert van Trikt wordt verdacht van het verduisteren van miljarden Surinaamse dollars (SRD), die hij als governor onder zich had bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en op zijn beurt weer heeft toegelaten dat medeverdachte Gillmore Hoefdraad en mogelijk anderen die nog niet in beeld zijn het geld hebben weggenomen of opnieuw verduisterd. Dit blijkt uit het vonnis van de rechter in hoger beroep afgelopen vrijdag.

Het gaat in deze om een bedrag van SRD 869.055.000, gelijkgesteld aan € 105.000.000. Het geld was bestemd ter uitoefening van de wettelijke taken van de Centrale Bank van Suriname conform de geldende tekst van de Bankwet.

Ook zou er een bedrag van SRD 2.073.205.996,67, tegoeden van de moederbank, oneigenlijk zijn onttrokken en in strijd met artikel 18 lid 1 van de Bankwet op grond van de overeenkomst gedateerd 01 november 2019, betreffende de aflossing van de lopende lening (de Staatsschuld) van het ministerie van Financiën. De voorschotten zijn volgens de vervolgingsambtenaar zonder enige deugdelijke grondslag verstrekt aan minister Hoefdraad.

Van Trikt zou in nauwe samenwerking met Hoefdraad zeventien panden hebben aangekocht, waarvan twee bezwaard zijn met hypotheken ter waarde van SRD 869.055.000. De noodzaak bestond er niet voor CBvS om panden aan te schaffen ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Ook zijn deze panden nog niet overgedragen aan de CBvS. Verder zouden de gebruikte financiële middelen voor het aanschaffen van een nieuwe Range Rover voor Van Trikt komen uit misdrijf. Al deze handelingen zouden zijn gepleegd zonder medeweten en/of afstemming met de Raad van Commissarissen (RvC) van de moederbank.

De zaak tegen Van Trikt startte op 4 juni en van zijn zakenpartner Agnoe op 21 mei. Het OM verdenkt Van Trikt van zeven strafbare feiten en Agnoe van vier strafbare feiten. Minister Hoefdraad en Hans Buysse, managing partner van Clairfield Belgium NV, worden als mededaders gezien. De raadslieden van Van Trikt vroegen de kantonrechter om de buitenvervolgingstelling van hun cliënten Van Trikt en Ashween Angnoe. De rechter heeft hun verzoek afgewezen.

Het OM kan de verdachten met uitzondering van Hoefdraad opnieuw dagvaarden. Het OM heeft conform de Wet in staat van beschuldigingstelling van politieke ambtsdragers het verzoek gedaan aan De Nationale Assemblee (DNA) om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Het verzoek is echter verworpen door DNA.