Jouw verbinding met Suriname

ABC Radio Welingelichte Kringen  26-01-2020 :  Panel  Giwani Von Zeggen, Danny Lo-Fo-Sang en Armand van de Sand
Gast : Gaetano Best (Advocaat) Terugblikken op de Zitting van de Krijgsraad 22 Jan 2020. 
Presentatie: Nita Ramcharan

Gaetano Best (Advocaat) 

ABC Radio Welingelichte Kringen 
26-01-2020  Deel 2

Bouterse in Coronie: Den no man sroto mi, echte echte

President tevens voorzitter van de NDP spreekt de mensen in Coronie toe tijdens een politieke bijeenkomst woensdagavond.

Starnieuws 30 Jan, 02:03

"Mi taygi yu eerlijk. Den man no man sorto mi. Echte, echte, echte. Den no man". President Desi Bouterse zei woensdagavond op een NDP-vergadering in Coronie dat hij met de wet in de hand zal tonen dat ze niet in staat zijn hem op te sluiten.
"A no bigi mi du". Bouterse bedankte Coronie voor de ondersteuning die hij heeft gekregen toen hij in China was en hoorde dat hij 20 jaar celstraf opgelegd heeft gekregen. Daarna was Coronie ook present op 22 januari toen hij voor de Krijgsraad moest verschijnen. "Wi seki a kondre echte echte die dag", merkte hij op. 

Over de ontslagaanvraag van Eugène van der San, directeur van zijn kabinet, zei Bouterse dat er een verschil van inzicht was over hoe de zaak rond de Krijgsraad aangepakt zou worden. Dat heeft hem boos gemaakt, maar de president merkte op dat
Van der San een stonfutu is. Sinds 1980 ondersteunt hij de strijd en hij heeft veel kennis anders was hij geen directeur van het kabinet en was hij ook geen minister van Justitie en Politie geworden. Van der San is ook een goede vriend die veel heeft gedaan. Op grond van al deze zaken heeft Bouterse hem geroepen en aangegeven dat hij het ontslag niet accepteert.
Bij een borrel wordt de verschil van mening uitgepraat en Van der San gaat weer aan de slag. 

Bouterse heeft zijn gehoor aangegeven dat er alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat hij voor een derde termijn gaat.
De mensen zijn bruya, maar God bepaalt, merkte hij op. De president voerde aan dat in deze regeertermijn alleen er meer dan 561 projecten zijn uitgevoerd. Er is veel werk verzet. Als zou men de drie regeertermijnen van het Front bij elkaar plakken, is er nog geen fractie gedaan van wat deze regering heeft gepresteerd. Op 25 mei zal de Boeing landen, want het is een vlucht van vijf jaar. Hij merkte op dat ook in Coronie, die een achterstand in te lopen heeft, veel is gedaan.
Het werk wordt de komende maanden voortgezet. 
Met China zijn strategische plannen besproken, deelde de president mee. Er is een relatie van 160 jaar met de Chinezen en er zijn veel mogelijkheden. Met de olievondst zal de ontwikkeling van het land versneld worden aangepakt, waarbij Bouterse steden ziet verrijzen in het hele land, tot in het binnenland. In Suriname zijn er meer dan 600 top geschoolde mensen in de oliesector.
Ze kunnen overal ter wereld werken. Er is zoveel gas gevonden dat er een tijd zal komen waarbij Surinamers niet hoeven te betalen voor stroom. Er zijn veel ideeën die verder ontwikkeld moeten worden. 

Bouterse is ervan overtuigd dat de NDP weer terugkomt na 25 mei. Hij haalde aan dat met iedereen gewerkt wordt.
De NDP is een echte nationale partij. Hij voerde aan dat een etnische partij niet multi-etnisch wordt door andere bevolkingsgroepen toe te laten. Het is een heel proces. De deuren van de partij staan open voor eenieder die de beweging wil ondersteunen. 

Van der San legt functie neer als directeur kabinet president

BREAKING: KABINETSCHEF VAN DER SAN DIENT ONTSLAG IN

Eugène van der San

Starnieuws 27 Jan 2020

De directeur van het kabinet van de president, Eugène van der San, bevestigt tegenover Starnieuws dat hij zijn functie heeft neergelegd. de Ware Tijd heeft dit nieuws zojuist gemeld. President Desi Bouterse heeft nog niet gereageerd op de brief waarin
Van der San zijn ontslag heeft ingediend. 

Op 22 januari, de dag van de Krijgsraadzitting, was er een schermutseling tussen 
Irvin Kanhai, raadsman van Bouterse en Van der San. Dit had te maken met of de president zijn ambt tijdelijk zou neerleggen. Van der San was er tegen dat Bouterse tijdens het bekleden van zijn ambt als president, in de beklaagdenbank zou staan. Anderen, onder wie Kanhai, vonden dat Bouterse in functie moest blijven. 

Kanhai zei op vragen van journalisten die gezien hadden dat er onenigheid tussen hem en Van der San was, dat hij niet zal ingaan op deze zaak. Van der San zegt ook dat hij nu niet in zal gaan op deze kwestie. Hij heeft zijn brief geschreven en blijkbaar is die uitgelekt.
Hij wacht op een formele reactie van de president. 

DWT Online 27/01/2020 12:34 -Ivan Cairo

PARAMARIBO
 - Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president, heeft per brief zijn ontslag ingediend bij president
Desi Bouterse. Naar de Ware Tijd verneemt heeft het staatshoofd nog niet gereageerd op het schrijven.

Van der San heeft zich vorige week opgewonden dat Bouterse mede op advies van anderen zijn functie niet voor enkele uren had neergelegd, zoals hij hem had voorgesteld, maar als president naar de Krijgsraadszitting van 22 januari is gegaan. Hij stelt voornamelijk advocaat Irvin Kanhai verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Na de zitting van woensdag slingerde Van der San de advocaat verwijten naar het hoofd, dat mede door zijn adviezen het staatshoofd in de functie van de president in de beklaagdenbank heeft gestaan. Van der San, door de redactie van de Ware Tijd om een reactie gevraagd, wenst geen commentaar te geven.

ABC Radio 22Jan 2020 Live verslag vanaf het gebouw van de Krijgsraad

Nieuws  van 14:00 uur

Nieuws  van 14:00 uur vervolg

Nieuws  van 12:00 uur

Nieuws en Live verslag van 10:00 uur

Live verslag  voor aanvang van de zitting

Live verslag  na de zitting

Live verslag  na de zitting vervolg

ABC Radio Studiogesprek 22 januari 2020 met Mr. Gerold R. Sewcharan  en Xaviera Jessurun

Apintie Radio Nieuwsdienst verslag 22 Jan 2020 : Toespraak Bouters . Gesprek met Iwin Khanhai, Sunil Omrawsing
en Hugo Essed

Toespraak Bouterse

Irwin Khanhai, Sunil Oemrawsing en Hugo Essed

Ludwich van Mulier Vaste Commentator bij Radio Tamara

Eugène van der San (l) en Irvin Kanhai. Foto: dWT Archief  

DWT Online3/01/2020 08:51 - Ivan Cairo

PARAMARIBO
 - Na de zitting van de Krijgsraad heeft er woendag een heftige woordenwisseling plaatsgevonden tussen Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president en Irvin Kanhai, advocaat van ex-legerleider Desi Bouterse wiens verzetzaak was behandeld.

"Na yu schuld meki a president kon tide fesi rechter", slingerde Van der San Kanhai naar het hoofd op het bordes van het gerechtsgebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat. De aanleiding voor de ruzie was niet meteen duidelijk. 

Naderhand heeft de redactie van de Ware Tijd vernomen dat Van der San er laaiend over is dat Bouterse in de functie van president voor de Krijgsraad is verschenen. Toen krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein-Montnor hem naar zijn beroep vroeg, antwoordde Bouterse: "Ambtsdrager in de functie van president van de republiek Suriname."

De ex-legerleider verscheen in militaire camouflagekleding voor de rechtbank. Met zijn optreden schreef Suriname geschiedenis. Het is de eerste keer dat een president in functie voor een rechter in een strafzaak is verschenen.

Naar verluidt had Van der San de president geadviseerd om woensdag gedurende 24 uur zijn ambt neer te leggen op de wijze zoals in de Grondwet is voorzien. Er was al een resolutie gemaakt om dat te regelen. President Bouterse heeft het voorstel kennelijk op advies van andere adviseurs, onder wie advocaat Kanhai, naast zich neergelegd.

Hierdoor kwam hij er niet onderuit zijn functie te noemen toen hem naar zijn beroep werd gevraagd. Dat heeft volgens een ingewijde wrevel gewekt bij de directeur van het kabinet van de president, wat tot uitbarsting is gekomen na de strafzitting.

Nadat de zitting was geopend hield Valstein-Montnor Bouterse zijn rechten voor. Zij wees hem erop dat hij gedurende de behandeling niet verplicht is te antwoorden op de vragen die aan hem gesteld zullen worden. Tot een inhoudelijke behandeling van de zaak kwam het niet, omdat de kamer die Bouterse op 29 november vorig jaar heeft veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf niet compleet was.

De wet schrijft voor dat in een verzetzaak dezelfde rechters zich weer over de zaak moeten buigen. Echter, rechter Rewita Chatterpal was wegens ziekte afwezig. Haar plaats was ingenomen door collega Anand Charan, zodat de rol kon worden afgeroepen en met de behandeling kon worden begonnen. Bouterse werd veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 15 mannen op 8 december 1982. Op 31 maart wordt de behandeling voortgezet.

De West Online January 23, 2020

Desiré Bouterse is woensdag voor het eerst voor de Krijgsraad verschenen. Hij heeft verzet aangetekend tegen het vonnis van twintig jaar, dat op 29 december is uitgesproken. Na afloop van de zitting, toog Bouterse naar het Onafhankelijkheidsplein, waar hij flink uithaalde naar Nederland. Volgens hem is Nederland de boosdoener. Hij zei zich af te vragen, waarom Nederland stukken uit de periode van de coup heeft weggezet voor zestig jaar. Hugo Essed, raadsman van de nabestaanden, zegt desgevraagd dat Boutere nu alle gelegenheid heeft om voor de rechter te komen bewijzen dat Nederland de boosdoener is. De moorden gepleegd op 8 december 1982, noemt Bouterse, ‘’een incident in de oorlog’’. ‘’Dit berust niet op waarheid, maar Bouterse mag deze uitspraak proberen te bewijzen in de rechtszaal’’, zei Essed. De raadsman benadrukt dat uitspraken gedaan op het plein of op de berm, geen invloed hebben op de rechtszaak. Hij geeft aan dat de rechter een vonnis uitspreekt op basis van bewijzen die worden aangevoerd in de rechtszaal. In deze zaak gaat het volgens Essed erom, waarom en op welke wijze de vijftien mensen zijn vermoord. Hij verwacht dat de zaak nog dit jaar wordt afgehandeld. Hij zegt best tevreden te zijn over het verloop van het geheel gisteren. ‘’Het enige wat ik niet gepast vond, was dat Bouterse het ambt van president heeft meegesleept naar de rechtszaal’’, zegt Essed. Hij merkt op dat Bouterse de bevoegdheid van de Krijgsraad heeft erkend door op de zitting te verschijnen. De raadsman is ook blij dat buiten de rechtszaal, zaken ordelijk zijn verlopen. De zaak is gisteren niet inhoudelijk besproken, omdat een van de rechters wegens ziekte afwezig was. De Krijgsraad heeft de zaak derhalve verdaagd naar 31 maart aanstaande,

 

Breaking News: Zitting Krijgsraad uitgesteld naar 31 maart

De zitting van de Krijgsraad is zojuist uitgesteld naar 31 maart. De zaak is vandaag niet inhoudelijk behandeld. De president van de Krijgsraad deelde mede dat vanwege de afwezigheid van een lid van de Krijgsraad, de zaak op 31 maart inhoudelijk wordt behandeld.

Hoofdverdachte tevens president Desi Bouterse heeft inmiddels het gerechtsgebouw verlaten. Bouterse en zijn gevolg gaan nu richting het Onafhankelijkheidsplein alwaar hij zijn aanhang zal toespreken.

Massale NDP-aanhang bij het gerechtsbouw. Foto: Suriname Herald

Bouterse in militair tenue naar zitting

President Desi Bouterse in militair tenue naar de Krijgsraad. Hij is begeleid door de vicepresident, ministers, Assembleeleden en NDP-toppers naar het gerechtsgebouw. 

"We want Bouta, we want Bouta". President Desi Bouterse is begeleid door de vicepresident, ministers, Assembleeleden, NDP-toppers en anderen aangekomen bij het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat. Hij is gekleed in militair tenue. Hij mocht gelijk naar binnen lopen. 

Er is een drukte van belang. De massa stroomt binnen. Er worden liederen gezongen. De veiligheid is bijzonder streng. Een klein deel van de pers is intussen in het gebouw. Ook enkele nabestaanden zijn in het gebouw. 

De ministers en Assembleeleden zeggen dat zij daar zijn om de president te ondersteunen. Om 9.00 uur zal de zitting beginnen. Na afloop zal Bouterse zijn aanhang toespreken bij het Vlaggenplein. 

Een grote massa bij het gerechtsgebouw. Velen zijn nog onderweg. 

Rechtszitting uitgesteld naar 31 maart

Enorme drukte bij het gerechtsgebouw. De grote massa juicht haar leider, Desi Bouterse, toe. (Foto's: Raoul Lith)

De zitting is inhoudelijk niet behandeld vandaag. Rechter Rewita Chatterpal was niet aanwezig.  De samenstelling van de Krijgsraad was niet hetzelfde. Rechter Anand Charan zat aan. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, heeft de zitting geopend. Daarna is de verdachte Desi Bouterse voor de rechter verschenen. De zitting is uitgesteld naar 31 maart. 

President Desi Bouterse na het verlaten van de rechtszaal. 

De rechter vroeg Bouterse naar zijn naam, geboortedatum en beroep. Daar heeft hij antwoord op gegeven. Daarna heeft de president van de Krijgsraad meegedeeld dat de zaak niet behandeld kan worden omdat een lid van de Krijgsraad niet aanwezig is. Valstein-Montnor sloeg daarna de hamer en liep de zaal uit. 

In de zaal waren enkele NDP-toppers. De situatie in de zaal was rustig. De zitting heeft enkele minuten geduurd. Buiten is de massa flink aangezwollen. Bouterse wordt toegejuicht terwijl hij naar buiten loopt. De mensen scanderen leuzen en zijn door het dolle heen. Bouterse en gezelschap lopen richting Onafhankelijkheidsplein waar de massa wordt toegesproken. 

Irwin Kanhai, advocaat van Bouterse, zei aan journalisten dat alleen de verzetzaak in behandeling is genomen.
De verzetprocedure is in gang gezet.
Zijn cliënt hoeft niet op elke zitting te verschijnen, alleen wanneer de Krijgsraad het nodig acht.
 

Kanhai verwacht korte zitting; massale NDP-ondersteuning

Deze foto is enkele minuten vóór middernacht gemaakt bij de brug van de Wulfingstraat. Er zijn NDP-vlaggen geplaatst. De politie heeft aangekondigd dat om 00:00 uur een deel van de straten wordt afgesloten. (Foto: René Gompers)

Duizenden NDP'ers maken zich op om hun partijvoorzitter tevens president, Desi Bouterse, krachtig te ondersteunen bij zijn gang naar de Krijgsraad vandaag. Vanuit het hele land komen aanhangers in een paar honderd bussen naar Paramaribo. Een groot deel van het gebied rond het gerechtsgebouw aan de Wulfingstraat is afgesloten vanaf 00.00 uur. Verschillende bedrijven en de scholen in de omgeving sluiten hun deuren. Advocaat Irvin Kanhai zegt aan Starnieuws dat hij geen inhoudelijke behandeling vandaag verwacht. Alle overige zittingen voor vandaag zijn om organisatorische redenen uitgesteld. 
Ministers, Assembleeleden, departementsdirecteuren, politici en een grote massa zullen Bouterse ook vergezellen richting gerechtsgebouw. In de zittingszaal kunnen maximaal vijftig personen plaatsnemen. Bij de Militaire Politie was het niet mogelijk voor velen die doorgaans de zittingen bijwonen, zich te registreren. Kanhai merkt op dat hoe dan ook de rechterlijke macht rekening moet houden dat zijn cliënt ook president is van het land. Via protocol zijn er wel enkele afspraken gemaakt. Zo zal Bouterse een ruimte toegewezen krijgen in het gerechtsgebouw voordat hij naar binnen geroepen zal worden. "Mijn cliënt heeft er geen moeite mee om voor de rechter te staan," antwoordt Kanhai op een vraag. 
De raadsman is wel van plan bij de aanvang van de zitting een voorbehoud te maken omdat hij excepties wil opwerpen bij de inhoudelijke behandeling. "Ik denk dat er nu een regie-behandeling plaatsvindt, waarbij aan mijn cliënt gevraagd zal worden waarom hij verzet heeft ingesteld," zegt Kanhai. In feite begint het proces opnieuw omdat verzet is ingesteld tegen het vonnis. Bouterse is veroordeeld voor 20 jaar celstraf voor medeplegen van moord op vijftien mannen op 8 december 1982. Kanhai verwacht niet dat verhoor van Bouterse zal plaatsvinden op de eerste dag. De zitting zal volgens hem niet lang duren. 
Het ligt in de bedoeling dat na de zitting Bouterse de massa zal toespreken op het Onafhankelijkheidsplein. Hij zal het publiek eerste hand informatie geven over de zitting. Tijdens het 8 decemberproces dat 12 jaar geduurd heeft, heeft Bouterse de rechtszaal vermeden. Hij zei dat het om een politiek proces ging. Zijn raadsman heeft steeds het woord kunnen voeren en heeft ook getuigen opgebracht. De Krijgsraad heeft een verstek-vonnis geveld, waartegen Bouterse verzet heeft ingesteld. 

 

De Krijgsraad op 29 november tijdens de uitspraak. President Cynthia Valstein-Montnor wordt geflankeerd door Suzanne Chu (links) en Rewita Chatterpal.(Foto: Volkskrant)

Ex-legerleider Desi Bouterse heeft volgens de Krijgsraad een cruciale rol gespeeld bij de voorbereiding om de 15 slachtoffers van 8 december 1982 van het leven te beroven. Dit onder het mom van het bezig zijn met het plegen van een coup om het militair gezag omver te werpen. Het draaiboek is samen met Roy Horb en Paul Bhagwandas zorgvuldig samengesteld. 
Bouterse heeft ook een wezenlijke bijdrage geleverd bij de uitvoering van het draaiboek. 
De Krijgsraad oordeelde dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere straf "dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt". De Krijgsraad acht de strafeis van de auditeur-militair passend en geboden. Overeenkomstig de strafeis is Bouterse voor medeplegen van moord op vijftien personen veroordeeld tot 20 jaar celstraf. 


Het 116-pagina's tellende vonnis is vrijdag gepubliceerd. De Krijgsraad voert aan dat Bouterse deel uitmaakte van de militaire top. Hij zat de militaire top voor, zat de vergaderingen voor en onder zijn leiding werden besluiten genomen. Grote delen van de samenleving, die ervoeren dat mensenrechten werden geschonden, protesteerden tegen het toenmalig militaire regime en eisten dat de militaire top de regeermacht moest overdragen aan een burgerregering middels het uitschrijven van algemene verkiezingen. De militaire top, waarvan Bouterse deel uitmaakte, weigerde de regeermacht over te dragen en heeft om de macht te kunnen blijven behouden het plan geopperd om degenen die hiertegen op een vreedzame manier protesteerden, waaronder de vijftien slachtoffers, te elimineren. Daarbij heeft verdachte er niet voor geschroomd de slachtoffers te bestempelen als te zijn staatsgevaarlijk en hen zonder pardon, zonder enige vorm van proces, dood te schieten c.q. te doen dood schieten. 
Uit het forensisch onderzoek na opgraving is gebleken dat een groot deel van de verdachten vóór hun dood ernstig is mishandeld. Tevens heeft verdachte er niet voor geschroomd om zijn handelen als rechtvaardig te beschouwen, door kenbaar te maken dat de samenleving hem juist dankbaar zou moeten zijn dat hij onnodig bloedvergieten heeft voorkomen, middels het verijdelen van de zogenaamde coup die deze vermeende slachtoffers in zijn denkwereld met buitenlandse machten zouden plegen. Door te handelen zoals Bouterse heeft gedaan, heeft hij op grove wijze het hoogste rechtsgoed, te weten het recht op leven, geschonden. "De dood van de vijftien slachtoffers heeft voor de nabestaanden tot op heden groot leed veroorzaakt en heeft grote delen in de samenleving tot op heden bezig gehouden. Brute afrekeningen zoals deze versterken verder gevoelens van vrees en onveiligheid in de samenleving als geheel. De strafwaardigheid van het feit is dan ook allerhoogst," stelt de Krijgsraad. 

Bouterse had vanwege zijn machtige positie toentertijd ook kort na de gebeurtenis de bevoegdheid, alle middelen en diensten om de handelingen te plegen en zelf op te treden. Hij had hierdoor dus ook de bevoegdheid om degenen die als toen in het Fort Zeelandia aanwezig waren ter verantwoording op te roepen, een onderzoek naar het doodschieten op de slachtoffers te doen instellen en maatregelen tegen de verantwoordelijken voor het doodschieten te treffen, doch heeft hij dit zoals uit de diverse verklaringen van getuigen blijkt, nagelaten. Bouterse heeft verklaard de politieke verantwoordelijkheid voor het doodschieten van de slachtoffers te willen dragen, doch is dit niet uit de hiervoor vermelde handelingen gebleken. 
Bouterse heeft verklaard dat de agent Herman Doorson wel een onderzoek in zijn opdracht heeft verricht, doch wordt dit niet ondersteund door andere getuigenverklaringen. De getuige René Reeder, die toentertijd procureur-generaal was, heeft ter terechtzitting bij de Krijgsraad verklaard dat er nimmer een opdracht is gegeven voor een strafrechtelijk onderzoek.
Hetzelfde heeft Doorson ter terechtzitting bij de Krijgsraad verklaard. 

De feiten die met voldoende mate van zekerheid zijn vastgesteld, in onderling samenhang beschouwd en gelezen, brengen de Krijgsraad tot de slotsom dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking met het oog op het doodschieten van de slachtoffers, welke zorgvuldig is voorbereid. Niets van de gebeurtenis heeft verdachte laten vastleggen.
Het mortuariumpersoneel mocht geen aantekening maken van de datum wanneer de lijken binnen zouden zijn gebracht. Verdachte heeft nimmer berouw getoond dan slechts aan te halen dat de slachtoffers tezamen met buitenlandse mogendheden bezig zouden zijn met subversieve activiteiten om de militaire regering omver te werpen, zonder enig verslag op welke wijze hij dat onderzoek zou hebben gepleegd. Toentertijd was er in tegenstelling tot de huidige situatie geen internetverkeer en was er nog geen mobiel verkeer om contact te onderhouden met buitenlandse mogendheden. Om een buitenlands gesprek te kunnen voeren moest er zoals dat uit de verklaring van de toenmalige directeur blijkt, eerst een aanvraag hiervoor worden ingediend. 

 

Bouterse heeft tezamen met de overige leden die deel uitmaakten van de militaire top, Horb en Bhagwandas, het draaiboek uitgevoerd. Uit de feiten en omstandigheden en hetgeen overigens in dit verband uit de bewijsmiddelen blijkt, leidt de Krijgsraad af dat verdachte een cruciale rol in het geheel heeft gespeeld bij het elimineren van de slachtoffers die overdracht van de regeermacht door de militairen eisten aan een burgerregering en hiervoor opkwamen, hetgeen hij als een grote struikelblok ervoer en de slachtoffers als coupplegers c.q. geweldplegers bestempelde. Hij heeft niet gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, omdat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Tegen het verstekvonnis van de Krijgsraad is op 3 december verzet ingediend.
 

De Krijgsraad in de burgerkamer heeft vonnis geveld. President van de militaire rechtbank, Cynthia Valstein-Montnor, wordt geflankeerd door Suzanne Chu (links) en Rewita Chaterpal.
(Foto: Raoul Lith)

Hoofdverdachte Desi Bouterse in het 8 decemberstrafproces, is zojuist door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar cel.
Er is geen gevangenneming gelast. 
Het voorlezen van het lijvige vonnis , met een uitvoerige motivatie - waarbij ingegaan is op de getuigenverklaringen - heeft veel tijd in beslag genomen. Na anderhalf uur vroeg auditeur-militair
Roy Elgin om een schorsing. Deze zaak heeft, met een korte schorsing, ruim vier uur in beslag genomen. 
Tegen Bouterse heeft het Openbaar Ministerie 20 jaar cel geëist.  Binnen twee weken mag er beroep worden aangetekend. 

President Bouterse vertoeft op dit moment in de Volksrepubliek China, waar hij op staatsbezoek is. 

De zitting tegen de overige verdachten in de militaire kamer moet nog volgen. Deze was gepland voor 13.00 uur.
Dit geruchtmakende megaproces heeft twaalf jaar geduurd. Het gerechtelijke vooronderzoek is kort vóór de verjaring (18 jaar) in 2000 begonnen in opdracht van het Hof van Justitie, na een vordering van nabestaanden en organisaties. 

De tenlastelegging in deze zaak was moord en uitlokking tot moord. Dit onder voorbedachte rade (na kalm beraad), waarbij de vijftien mensen opzettelijk van het leven zijn beroofd. De andere strafbare feiten, zoals vrijheidsberoving en marteling, zijn verjaard. De Krijgsraad oordeelt dat wettig en overtuigend bewijs is geleverd in deze zaak. 

Vakbondsleider Fred Derby die ook gevangen genomen was, is de enige die toestemming kreeg van Bouterse om Fort Zeelandia levend te verlaten. Zijn belastende verklaring is ook voorgelezen door de Krijgsraad in de motivatie van het vonnis.  Lees verder

Starnieuws 29 Nov 2019

EU-landen en VS willen uitvoering uitspraken in 8 Decemberproces

"De integriteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is een pijler in de Surinaamse samenleving. Het is van cruciaal belang dat de definitieve uitspraken in de moord op 15 onschuldige burgers - wat die uitspraken ook mogen zijn nadat het beroepsproces is voltooid - worden uitgevoerd en bevestigd in overeenstemming met de rechtsstaat."
Dat stellen de missiehoofden van Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die geaccrediteerd zijn in Suriname in een gemeenschappelijke verklaring over het 8 Decemberstrafproces.

 

De missiehoofden zeggen dat ze de voortgang van het 8 Decemberstrafproces door de jaren heen nauwlettend hebben gevolgd. "We waarderen de uitdagende omstandigheden waaronder het Militair Hof opereert en bevelen het Hof aan om een ​​uitspraak te doen in de zaken in de burgerkamer.

De processen hebben bijgedragen aan de reconstructie van de gebeurtenissen en de politieke context van 8 december 1982.
In de verklaring zeggen de missiehoofden dat hun gedachten uitgaan naar alle gezinnen en geliefden van degenen die deel hebben uitgemaakt van deze tragedie. "Het vonnis zal ongetwijfeld een hulpmiddel zijn om de natie te helpen op weg naar verzoening."

De Krijgsraad heeft hoofdverdachte Desi Bouterse vandaag veroordeeld tot 20 jaar straf voor zijn aandeel in de moord op vijftien burgers op 8 december 1982. Er is geen gevangenneming gelast van Bouterse die nu op staatsbezoek is in China.
Irwin Kanhai, de advocaat van Bouterse, heeft laten weten dat hij verzet gaat aantekenen tegen het vonnis.

 

De gezamenlijke verklaring is uitgegeven door de Amerikaanse ambassade in Suriname. Starnieuws 29 Nov 2019

 

President Desi Bouterse tijdens de viering van 44 jaar Srefidensi in Moengo. Hij is vier dagen later tot 20 jaar cel veroordeeld. (Foto: René Gompers)

De veroordeling van Desi Bouterse heeft internationaal de krantenkoppen gehaald. 'Suriname court convicts President

Bouterse of murder for 1982 executions' kopt persbureau ReutersSurinaamse president Desi Bouterse veroordeeld voor decembermoorden in 1982, schrijft de Belgische HLN.BE. Het vonnis is breaking news voor Stabroek News'Suriname court convicts President Bouterse of murder for 1982 executions'. De Nederlandse Omroep NOS had een liveblog
'
Nabestaanden 'bijzonder tevreden' met twintig jaar cel voor Bouterse, advocaat gaat in beroep'.
De Britse BBC bericht: 'Desi Bouterse: Suriname president gets 20 years in jail for murder.' 
RTL houdt het op
'
Desi Bouterse veroordeeld tot 20 jaar cel om Decembermoorden.' En Associated Press kopt: Court Convicts Suriname Leader in Killings of 15 OpponentsJamaica Observer meldt 'Suriname President sentenced to 20 years'.
Starnieuws 30 Nov 2019 Lees meer