Jouw verbinding met Suriname

Leden van de ministerraad. De
gro:te afwezige bij de receptie was minister Gillmore Hoefdraad van Financiën

Sigmund Proeve, lid van de raad van commissarissen bij CBvS, en de nieuwe governor,
Maurice Roemer, geven elkaar een brasa. (Foto's: René Gompers)

Roemer en Proeve wisselen een kort woord met elkaar. Proeve is blij dat Roemer is benoemd.

Vakbondsleider Armand Zunder en governor Maurice Roemer geven elkaar ook een brasa.

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging feliciteert Maurice Roemer met zijn benoeming als governor. (Foto: René Gompers)

President Desi Bouterse overhandigt de benoemingsresolutie aan de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname,
Maurice Roemer. (Foto's: René Gompers)

Vakbondsleider Armand Zunder die ook genomineerd was, feliciteert Roemer met zijn benoeming.

Roemer belooft zijn uiterste best te doen om de taakstelling bij de Centrale Bank naar eer en geweten te vervullen.

Roemer's eerste werkdag. Persbriefing

Roemer: “Mogelijke devaluatie op komst”

Suriname Herald 29 februari 2020 om 00:01

Governor Roemer tijdens de persconferentie. Foto: Suriname Herald

Officieel is er geen devaluatie want de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hanteert nog steeds een koers van SRD 7,52 voor een Amerikaanse dollar, stelt de governor van de CBvS, Maurice Roemer, tijdens een vrijdag gehouden persconferentie. De vraag is echter wel als de koers verdedigbaar is met wat nu aan de hand is, voegt hij meteen aan. Hiermee stelt hij dat een mogelijke devaluatie niet uitgesloten is.

Buiten de bank wordt er een straatkoers van tussen SRD 9,50 en SRD 10 gehanteerd voor de aankoop en de verkoop zit dat tussen de SRD 10,70 en SRD 11.

Roemer geeft verder aan dat met de stakeholders nader wordt bekeken om met de beschikbare mechanismen de koers een halt toe te roepen. Er zal met economische modellen worden nagegaan of er en waar er een evenwichtsprijs te vinden is. Een marktwerking met een mechanisme is volgens Roemer niet absoluut. Er moet worden nagegaan als er een ‘invisable hand’ is om het mechanisme daarvan te gaan sturen. “Daar waar we die rol kunnen vervullen met z’n allen, moeten we ook doen”, zegt hij.

De governor geeft aan dat een van de taken van de moederbank is om de koopkracht van de Surinaamse dollar te verdedigen. Hij zegt verder dat er tal aan economische grootheden zijn die de CBvS niet in de hand heeft en die het hele spel van vraag en aanbod van de valutamarkt bepalen.

Echter zijn er ook tal aan aspecten die te maken hebben speculatieve posities die ook de prijs op de valutamarkt bepalen. De moederbank heeft wel samen met haar stakeholders de mogelijkheid om die speculatieve posities te mitigeren. De koers helemaal naar haar oude prijs brengen gaat niet lukken, aldus Roemer.

Vishmohanie Thomas

Governor CBvS voert gesprekken over beteugelen koers

Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, heeft woensdag gesprekken gevoerd met onder andere het bestuur van de Vereniging van Cambiohouders. De gesprekken met diverse organisaties, waaronder ook de bedrijfslevensorganisaties en de Surinaamse Bankiersvereniging staan vrijdag op het programma. Nagegaan wordt hoe de koers die boven de SRD 10 voor de US-dollar is, omlaag te krijgen. 
De vraag naar vreemde valuta is groot, waardoor de druk steeds opgevoerd wordt. De CBvS heeft geen deviezen om te kunnen interveniëren. Zelfs de medische sector moet lang wachten voordat deviezen beschikbaar gesteld kunnen worden om noodzakelijke medicamenten en verbruiksartikelen te importeren. Dit heeft onder andere ertoe geleid dat er gebrek is ontstaan aan chemokuren. 
De Vereniging van Medici in Suriname heeft aan de bel getrokken over schaarste aan geneesmiddelen en medische verbruiksartikelen waardoor het behandelen van patiënten moeilijk wordt. De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) heeft intussen aangegeven dat er op gezette tijden inderdaad essentiële geneesmiddelen niet voorradig zijn. Er zou gisteren een partij chemokuren binnenkomen en de rest in het weekend. Om de continuïteit en kwaliteit van zorg in stand te houden, zal er deze week overleg plaatsvinden tussen het ministerie van Volksgezondheid, de NZR en het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname.
De financiële sector en het bedrijfsleven ziet de druk op de koers als een groot probleem. Indien er geen goede maatregelen komen, zal de koers niet stabiliseren. Gehoopt wordt dat er vrijdag meer duidelijkheid komt over de situatie. Er zijn voorstellen gedaan om te komen tot rust op de vreemde valutamarkt.  

Aanpak koers is op prioriteitenlijst governor Roemer

Governor Maurice Roemer. Foto: Suriname Herald
Suriname Herald 24 februari 2020 om 20:56

De koersontwikkeling is een van de vele vraagstukken die momenteel prioriteit behoeft, geeft Maurice Roemer, de nieuwbakken governor van de Centrale Bank van Suriname, vandaag te kennen tegenover journalisten. Vandaag was zijn eerste werkdag. Hij heeft bij zijn aantreden eerst het personeel, de directie en de Raad van Commissarissen (RvC) toegesproken.

Roemer geeft aan dat hij zich vanmorgen heeft toegespitst op de organisatie van de bank en is ingegaan op de uitdagingen in de macro-economische en de monetaire sfeer. Ook is hij kort ingegaan op het toezicht van de bank op de financiële instellingen. Verder heeft hij gesprekken gevoerd om te komen tot een goede inventarisatie van alle vraagstukken die prioriteit hebben. Roemer voegde er meteen aan toe dat het er veel zijn.

De koerskwestie is volgens hem vanzelfsprekend een prioriteit, maar er zijn volgens hem een aantal zaken die te maken hebben met beschikbaarheid van de zeer beperkte deviezenvoorraad op dit moment. Roemer geeft verder aan dat hij weliswaar een idee heeft hoe hij de koerskwestie gaat aanpakken. Echter moet er eerst overleg plaatsvinden met de directeuren, de RvC en relevante stakeholders. Hij zegt dat hij zo snel als mogelijk in overleg gaat met de relevante stakeholders om te kijken hoe men deze urgente zaak kan aanpakken.

Om de functie van governor in te vullen heeft Roemer als voorwaarde gesteld dat hij als governor de wettelijke taakstelling naar behoren moet kunnen uitoefenen. Er moet in ieder geval met partijen gesproken worden over de uniformering in een aantal uitgangspunten om de uitdagingen waarvoor men staat, eenduidig en gezamenlijk aan te pakken.

Vishmohanie Thomas

President Desi Bouterse overhandigt de benoemingsresolutie aan de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname,
Maurice Roemer. (Foto's: René Gompers)

Roemer belooft zijn uiterste best te doen om de taakstelling bij de Centrale Bank naar eer en geweten te vervullen.
Starnieuws 22 Feb 2020 06:30

Op Maurice Roemer, de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname, rust een zware taak om “het vertrouwen en herstel van de Centrale bank te herwinnen.” President Desi Bouterse heeft op een korte ceremonie in het Presidentieel Paleis, de benoemingsresolutie overhandigd aan Roemer. “De uitdaging is immens maar in het belang van het land zal ik me uitermate inspannen om de plaats en de rol van de Centrale Bank weer te laten innemen in ons economisch bestel. Dat beloof ik,” sluit Roemer zijn dankwoord af.

Bouterse en Vijay Kirpalani, regeringscommissaris bij de Centrale Bank, stellen heel veel vertrouwen in Roemer. Ze geven beiden aan dat hij voor een zware uitdaging staat. “It will be a rocky road,” vat Kirpalani samen. Bouterse is ook dankbaar aan “allen die een bijdrage hebben willen leveren maar door omstandigheden het niet zover hebben gehaald.”

Bouterse is Kirpalani en Sigmund Proeve, die ook kandidaat-governor was, “bijzonder” dankbaar. “Deze twee heren waren dag en nacht met mij bezig om te zoeken naar een oplossing, naar een groot draagvlak om deze immense taak te kunnen aangaan. Er zit nog veel meer aan te komen maar we zijn ervan overtuigd dat als we ondanks onze kleine hebies de handen in elkaar slaan, we tot grote hoogten kunnen komen.”

Vakbondsleider Armand Zunder die ook genomineerd was, feliciteert Roemer met zijn benoeming.

Roemer heeft een kort dankwoord:  “Bedankt voor het in mij gesteld vertrouwen om de zware taak te vervullen, om het vertrouwen en herstel van de Centrale Bank te herwinnen. Maar met de steun van de regering, het personeel, de RvC, alle belanghebbenden en niet te vergeten de Almachtige,  zal ik naar eer en geweten handelen om de taakstelling van de Centrale Bank op een prudente wijze, ondanks de moeilijke omstandigheden uitvoeren. ” 

René Gompers

 Eblein Frangie, voorzitter van de Bankiersvereniging is 'content' over de benoeming van Maurice Roemer tot governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Frangie is ervan overtuigd dat Roemer in staat is om het geschonden vertrouwen in CBvS te herstellen. 

“We zijn tevreden dat de president gekozen heeft voor een breed gedragen kandidaat,” geeft Frangie in gesprek met journalisten aan. “Hij is voorgedragen door de Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Hij heeft het vertrouwen en de ondersteuning van ons, en hij voldoet aan het profiel dat we hebben opgesteld.” 

Frangie deelt mee dat nu er weer een governor is, er aan dringende zaken gewerkt kan worden die met de kasreserve te maken hebben. Er is US$ 100 miljoen uit de kasreserves die de particuliere banken aan de CBvS hadden toevertrouwd, zonder toestemming en zonder duidelijke bestemming, gebruikt. Over de resterende US$ 330 miljoen hebben de banken met nieuwe overeenkomsten tussen de Centrale Bank en de overheid, harde afspraken gemaakt. 

“Het plan is af, het moet nog geformaliseerd en uitgevoerd worden,” geeft Frangie aan. “Het contract moet ook nog met de governor doorgenomen worden. Het vertrouwen moet terug komen; vertrouwen komt te voet en gaat te paard.” Gehoopt wordt om het akkoord deze week te ondertekenen, waardoor alleen gezamenlijk besloten kan worden hoe het geld geïnvesteerd zal worden. Door het veiligstellen van de kasreserve kan niemand hier zonder handtekeningen van de particuliere bankdirecteuren aan komen. 

René Gompers

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging feliciteert Maurice Roemer met zijn benoeming als governor. (Foto: René Gompers)

Starnieuws 23 Feb 2020 02:33

Sigmund Proeve, lid van de raad van commissarissen bij CBvS, en de nieuwe governor, Maurice Roemer, geven elkaar een brasa. (Foto's: René Gompers)

Roemer en Proeve wisselen een kort woord met elkaar. Proeve is blij dat Roemer is benoemd.
Starnieuws 23 Feb  07:18

Leden van de ministerraad. De grote afwezige bij de receptie was minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Sigmund Proeve, die kandidaat was voor governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is “zeer verheugd” dat de post nu is ingevuld. Zijn kandidatuur stuitte op heftige kritiek, waarna hij zich terugtrok.  Zaterdag is Maurice Roemer benoemd in deze functie. “Ik ben sportief van aard maar natuurlijk vergeet ik niet wie me hier en daar een natrap heeft gegeven,” merkt hij op. “Toen ik merkte dat vanuit bepaalde hoek mijn kandidatuur niet werd ondersteund, heb ik de president gevraagd mij te ontslaan van de verplichting. Ik zal mijn bijdrage blijven leveren; ik heb meegedaan aan de gesprekken om te komen tot rust in de financiële sector. Maar u gaat mij niet gauw betrappen op onsportiviteit.”

Proeve was in eerste instantie door president Desi Bouterse benaderd om Robert van Trikt op te volgen. Uit de samenleving en de vakbeweging kwam hevige weerstand. Ook het personeel bij de Centrale Bank heeft zich heftig verzet tegen Proeve. De kern van het verzet was dat Proeve niet betrouwbaar zou zijn omdat hij als toenmalig DSB-directeur betrokken was geraakt bij een schandaal. 

“Op een ander moment zal ik natuurlijk mijn zegje doen over wat er allemaal is gebeurd want het is in elk geval verre van elegant en verre van sportief hoe het aan toe is gegaan,” geeft Proeve aan. “Het zijn zeer onterechte opmerkingen. De opmerkingen, de aantijgingen aan mijn adres in elk geval niet professioneel en onterecht. Als mensen bijvoorbeeld met feiten komen dat Proeve drugs gebruikt en er bewijs voor hebben, zou ik me niet zo opstellen en zou ik vandaag niet hier staan. Ik herinner u eraan dat ik nog steeds lid van de Raad van Commissarissen bij de Centrale Bank ben. Dus ik heb nog altijd een functionele rol.”

Tegen Proeve loopt er geen onderzoek, benadrukt hij. “Ik denk niet dat ik voor de pg kan praten, ik beschik in elk geval over informatie dat dat niet juist is. Er loopt hoegenaamd geen onderzoek tegen Proeve." Van Roemer heeft Proeve net als vakbondsleider Armand Zunder een brasa gekregen bij de felicitaties. “Ai man, thank you, thank you,” zei Roemer tegen Zunder. Ze wisselen nog wat woorden uit voordat de volgende persoon in de rij Roemer komt feliciteren.  

Vakbondsleider Armand Zunder en governor Maurice Roemer geven elkaar ook een brasa.

“Met genoegen zeg ik dat ik vanaf de middelbare school de heer Roemer ken,” deelt Proeve mee. “Ik ben ervan overtuigd dat hij een goede job zal doen. Wat dat betreft is de keuze van president, excellentie Bouterse, een goede geweest. Hij straalt rust uit en komt uit de sector. Dat zijn twee zaken die voor de Centrale Bank, maar ook voor het land, op dit moment belangrijk zijn.” 

René Gompers