Jouw verbinding met Suriname

Staatsolie kijkt vol goede moed naar de toekomst

Starnieuws 17 Apr, 06:38

Rudolf Elias, CEO van Staatsolie.

Bruto-omzet Staatsolie US$ 500 miljoen in 2019

Suriname Herald 16 april 2020 om 22:24

De recente olievondsten in Blok 58 markeren een transformatie voor Staatsolie én Suriname. Staatsolie is zich hierop al vier jaren aan het voorbereiden door zijn Strategy for Success, een zes kernelementen tellende strategie. Het is ook belangrijk dat Suriname zich voorbereid op spin-off van de offshore-olievondsten. Wil het land maximaal profiteren van eventuele toekomstige opbrengsten uit offshoreolie- en/of gasproductie, dan moet de maatschappelijke discussie hierover nu gevoerd worden.
Rudolf Elias, CEO van Staatsolie, heeft in de afgelopen jaren hierop steeds gewezen. 


Staatsolie heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een geconsolideerde bruto-omzet van US$ 500 miljoen. De winst vóór aftrek van de belastingen bedroeg US$ 180 miljoen. Aan de staatskas is US$ 172 miljoen bijgedragen het afgelopen jaar. Staatsolie zegt klaar te staan voor een mooie en spannende toekomst. "Wij zullen met vertrouwen in eigen kunnen van grote waarde blijven voor de aandeelhouder en tegelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname."

Nu er al twee vondsten gedaan zijn, en de verwachting is dat er meerdere volgen, zet Staatsolie versneld stappen om in te spelen hierop. Het is voor het bedrijf belangrijk dat ook Suriname op lange termijn maximaal voordeel heeft aan olie- en/of gasproductie uit het Surinaams zeegebied. Staatsolie is nu sterker dan het ooit is geweest. Er wordt geïnvesteerd in medewerkers, omdat zij het bedrijf naar grotere hoogte moeten brengen.  Het bedrijf is meer gediversifieerd. De raffinage van de ruwe olie (Saramacca Crude) tot hoogwaardige diesel en gasoline is van grote toegevoegde waarde, evenals de productie van elektriciteit en de succesvolle investering in de goudmijn van Newmont Suriname. 
 
Bovendien wordt binnenkort een belang genomen in de Pikin Saramacca goudmijn van Iamgold Rosebel Goldmines. Dit belang wordt gefinancierd uit de opbrengsten (US$ 195 miljoen) van Staatsolies eerste internationale obligatie-uitgifte op 23 maart 2020 in Suriname en op Curaçao. De obligaties zijn genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX). Het succes van 2019 is tot stand gekomen dankzij de steun van de aandeelhouder, medewerkers en de samenleving. 

 

De bruto-omzet van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en zijn dochterbedrijven bedroeg US$ 500 miljoen in 2019 en in 2018 bedroeg dit US$ 506 miljoen. De winst vóór belastingen bedroeg US$ 180 miljoen. Aan de staatskas is US$ 172 miljoen bijgedragen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft vandaag de jaarrekening goedgekeurd, wordt gemeld in een persbericht.

Staatsolie beleefde een bijzonder boekjaar 2019 met als mijlpalen in het vierde kwartaal de eerste olievondst in blok 58 door partners Apache Corporation en Total S.A. en de voorbereidingen voor het onder beheer nemen van de Afobakadam en waterkrachtcentrale. De financiële resultaten van 2019 zijn een weerspiegeling van de missie om maximale waarde toe te voegen aan het olie- en gaspotentieel van Suriname.

Staatsolie kent een aantal hoogtepunten in 2019. Het resultaat vóór aftrek van interest, belastingen, amortisatie en afschrijvingen steeg naar US$ 368 miljoen, in 2018 bedroeg dit US$ 353 miljoen. De winst vóór belastingen was US$ 180 miljoen, in 2018 was dit bedrag US$ 149 miljoen.

De gemiddelde referentieprijs voor olie van Staatsolie, Saramacca Crude, was US$ 54 per vat, in 2018 was dit US$ 61 per vat. Het aandeel van 25 procent in de Merian-goudmijn (Newmont Suriname) droeg US$ 101 miljoen bij aan de resultaten van het bedrijf vóór aftrek van interest, belastingen, amortisatie en afschrijvingen. In 2018 was het US$ 92 miljoen.

De totale productie van de Merianmijn was 524.000 ounce goud. De bijdrage van Staatsolie aan de staatskas in de vorm van belastingen, dividend en royalty’s, bedroeg US$ 172 miljoen, in 2018 was dat US$ 150 miljoen.

 

Apache/Total stuit op tweede aanzienlijke oliereserve in blok 58

Starnieuws  02 Apr, 10:08

Het boorschip Noble Sam Croft is bezig in het offshoregebied van Suriname.

Staatsolie weerstaat druk verkoop olie-aandelen

Rudolf Elias, CEO van Staatsolie.

Starnieuws 4 Apr, 00:00

Apache Corporation en Total SA hebben drie maanden nadat zij hun eerste significante olievondst deden in blok 58 in het offshoregebied van Suriname, bekendgemaakt dat ze opnieuw een aanzienlijke oliereserve hebben gevonden. De Sapakara West-1 put heeft een reserve van 79 meter netto olie en condensaat. Intussen zijn ook de derde en vierde locatie van de exploratieputten in blok 58 geïdentificeerd.

De put is geboord door de Noble Sam Croft met Apache als operator. Apache en Total hebben elk een werkbelang van 50%. De Sapakara West-1 werd geboord tot een diepte van ongeveer 6.300 meter en is met succes getest op de aanwezigheid van koolwaterstoffen in meerdere lagen.

"Sapakara West-1 is een tweede van twee putten die zijn geboord," zegt Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie in een eerste reactie aan Starnieuws. "Het blok (58..red) is zo groot als Trinidad en heeft  50 mogelijke putten." Elias die altijd rotsvast in zijn vertrouwen is geweest over de vondst van commercieel winbare olie, blijft optimistisch over verdere winbare oliereserves. "De derde put wordt geboord tussen Maka en Sapakara - de KwasKwasi put - dus de kans is groot dat er een derde significante vondst volgt."

De Staatsolie-topman blijft aandringen op het opstarten van brede maatschappelijke discussies over hoeveel zal worden gestort in het Stabilisatiefonds. Hij wijst erop dat de lage olieprijs (vandaag US$ 17 per vat) tijdelijk is. "We verwachten een krimp van 25% in april/mei in de totale wereldbehoefte van olie. Het dal is dus nog niet bereikt," zegt Elias. "Daarna gaat de vraag weer toenemen." Hij stelt dat ze op de lange termijn rekenen op een olieprijs tussen de US$ 40 en US$ 60 per vat.

Elias is gerust over de positie van Staatsolie in deze periode van de coronapandemie. Het is een unieke wereldgebeurtenis, iets wat sinds de tweede wereldoorlog niet is gebeurd. "Maar Staatsolie is sterker dan ooit door onze diversificatie - goud, olieraffinaderij, Gow2 en elektriciteit."

Blok 58 beslaat 1,4 miljoen hectare en biedt een aanzienlijk potentieel buiten de ontdekkingen in Sapakara West en Maka Central. Na voltooiing van de operaties in Sapakara West-1 zal de Sam Croft verhuizen naar de derde prospect in blok 58 -Kwaskwasi- dat ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van Sapakara West-1 ligt. De vierde put -Keskesi- zal worden geboord ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Sapakara West-1. Beide exploratieputten zullen worden geboord in oliegevoelige lagen en reservoirs die onafhankelijk lijken te zijn van de ontdekkingen van Maka en Sapakara.

Vanuit de regering wordt er druk uitgeoefend op Staatsolie om investering van buitenlandse bedrijven toe te laten in blok 58 vóór de kust, waar een tweede significante olievondst is gedaan. Dit houdt in verkoop van de (20%) aandelen van Staatsolie. 

Algemeen directeur Rudolf Elias om een reactie gevraagd, herhaalt tegenover Starnieuws het eerder ingenomen standpunt van het bedrijf. "We onderhandelen niet over de study area net onder blok 58 zolang we niet precies weten wat er is. En we onderhandelen al helemaal niet over blok 58", benadrukt de topman van Staatsolie. 
Er is heel veel belangstelling voor Staatsolie's participatie van 20% in blok 58, maar ook in de study area. "De enige partij die daarover kan onderhandelen is conform de wet Staatsolie. Niet de minister van Financiën en ook niet de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, kan onderhandelen hierover, stelt Elias op een vraag. Vernomen wordt dat er vanuit de regering gesprekken gevoerd worden met buitenlandse investeerders. 
Er ligt een nieuwe brief op het bureau van de Staatsoliedirecteur waarin wordt aangedrongen op de verkoop van aandelen. Van alle kanten is er belangstelling voor blok 58 en de study area. "Alleen via Staatsolie is verkoop mogelijk. Dit is bij wet geregeld en op dit moment zijn wij niet open", laat Elias optekenen. "En als we gaan onderhandelen is het volgens een transparant systeem, may the best bidder win & be our partner". 

Nu investeren in Staatsolie verstandig?

Starnieuws 1 Mar 2020

Peter Wolff is de trekker van STREI! Nederland.

Samen met zijn team zal hij verantwoordelijk zijn voor het zeven puntenbeleidsplan, verkiezingsprogram en overige deskundige input, meldt de partij.
Wolff is een Surinamer met een financieel-economische achtergrond en is al bijna 20 jaar werkzaam bij een grote Europese financiële multinational die in alle sectoren over de gehele wereld financiële belegging pleegt.

Momenteel werkt hij al 12 jaar als Operational Portfolio Manager bij deze bank.
Bron: GFC Nieuws

Peter Wolff trekker STREI! Nederland

Staatsolie is van plan om op de internationale kapitaalmarkt op zoek te gaan naar investeerders voor een nieuwe bedrijfsobligatie. Het doel van deze obligatie-uitgifte is om US$ 150 miljoen aan te trekken voor de aflossing van de US$ 99.1 miljoen obligatielening die in mei 2020 afloopt en voor de uitvoering van het investeringsprogramma 2020-2027. Ook de investering in de Pikin Saramacca goudmijn van Iamgold Rosebel Gold Mines is onderdeel van deze nieuw af te sluiten obligatielening. Volgens Staatsolie zullen deze investeringen bijdragen aan de verdere groei en succes. Surinamers zijn trots op Staatsolie, omdat zij haar zelfstandigheid in het verleden heeft bewezen en grote afdrachten aan de staatskas heeft kunnen leveren.

 

Hoe kijkt een belegger echter nu naar Staatsolie? Na de recente olievondst voor onze kust, ziet de toekomst van Staatsolie en Suriname er bijzonder goed uit. De staatsobligaties die bijvoorbeeld in 2026 moeten worden afgelost zijn momenteel zeer gewild. Ook de investeringen in de goudindustrie beloven veel toegevoegde waarde aan ons staatsbedrijf te leveren. In principe zou op het eerste oog niets een belegger kunnen tegenhouden om te investeren in Staatsolie Suriname.

Omzet netto winst in miljoen US-dollar.

In de bovenstaande tabel worden de belangrijkste gegevens met betrekking tot de olieproductie en financiële resultaten van Staatsolie weergegeven. In 2015 zien we dat de omzet scherp daalde door de halvering van de olieprijs en de nettowinst zakte met maar liefst 92% naar US$ 23 miljoen. Hierdoor keerde het bedrijf over 2016 en 2017 geen dividend uit. Had deze scherpe daling van de omzet en vervolgens de winst voorkomen kunnen worden als Staatsolie beter had ingespeeld op de marktrisico’s? Het antwoord is volmondig ja. 
Na enig onderzoek blijkt dat ‘het miljardenbedrijf’ Staatsolie niet over een risicomanagement-afdeling beschikt. Dit bevreemd, als men bedenkt hoeveel gevaren koersverliezen, ongedekte US-dollar en olievoorraad posities met zich meebrengen. Is het voor zo’n groot bedrijf, met grote groeiplannen voor de toekomst, wel verantwoord om zonder een risicomanagement- afdeling te opereren? Met risicomanagement wordt ook bedoeld FX en futures hedging. Dit is valuta afdekking of bescherming bij een waardedaling van de US-dollar. Ook olie en goud futures en/of opties om de toekomstige prijs van de bestaande voorraad te beschermen tegen eventuele prijsfluctuaties, zijn vormen van het afdekken van risico’s. Maar ook het beschermen of hedgen van het renterisico van de uitstaande obligaties kan veel onnodige verliezen voorkomen.
Aan de ene kant is het begrijpelijk dat Staatsolie nog geen professionele risicomanagement-afdeling heeft, omdat het een nog relatief jong bedrijf is, vergeleken met andere beursgenoteerde bedrijven die wel actief aan risicomanagement doen. Ook kost het geld om de verschillende soorten van risico’s waarmee staatsolie te maken heeft, af te dekken. Echter, met de grootse groeiplannen in het vooruitzicht, ontkomt Staatsolie er niet aan om hier op z’n minst over na te denken. De operationele kosten van zo een afdeling vallen in het niet als koersverliezen van aardolie en goud en verlies op US-dollar valuta posities kunnen worden voorkomen met het afdekken van de risico’s. Hierdoor zou onder bijzondere omstandigheden de omzet en winst van het bedrijf stabiel kunnen blijven. 
Verder zal Staatsolie moeten nagaan of het slechts gebruik wil maken van publiek geld (obligatiehouders). Dit moet aan het einde van de looptijd altijd terug worden betaald en legt een zware druk op de balans. Of kiest men voor het gebruikmaken van eigen geld en geld van aandeelhouders, waardoor het financieel risico voor het bedrijf wordt verkleind of verspreid. Er moet een gezonde balans worden gevonden tussen het vreemd vermogen (obligatie-uitgifte) en het eigen vermogen (aandeelhouders). Staatsolie zou een beursnotering kunnen overwegen om die gezonde balans te bereiken. Hier komen echter andere zaken bij kijken. Zo zal men volledig inzicht in de boeken van het bedrijf moeten geven en wordt het lastig om ondeskundige loyalisten van de regering op cruciale posten te plaatsen. 
Het is de maatschappelijke taak van STREI! als spreekbuis van het volk, om Staatsolie te adviseren om ook de interne organisatie te versterken met een deel van het geld dat men beoogd op te halen. Zoek samenwerking met andere bedrijven die al aan risicomanagement doen en start nu al een afdeling riskmanagement op om in de toekomst niet achter de feiten aan te lopen. Er zal een Value at Risk (VaR) maat voor het risico van verlies voor investeringen moeten komen bij Staatsolie. STREI! wenst Staatsolie een succesvolle obligatie-uitgifte toe.  

Peter M Wolff
STREI!  

 

Agnes Moensi-Sokowikromo, financieel directeur Staatsolie, Rudolf Elias, directeur Staatsolie en
Steven Coutinho, algemeen directeur van
De Surinaamsche Bank (DSB). 

De obligatie is genoteerd op de Dutch Caribbean Securities Exchange in Curaçao en wordt gearrangeerd door De Surinaamsche Bank N.V.

Met de uitgifte van nieuwe obligaties wil Staatsolie US$ 150 miljoen aantrekken van investeerders met als doel de vernieuwing van de Staatsolieobligatie 2015-2020 en uitvoering van het investeringsprogramma 2020-2027, inclusief de investering in de Pikin Saramacca goudmijn van IAMGOLD Rosebel Gold Mines. Deze investeringen zullen bijdragen aan de verdere groei én het succes van Staatsolie. De Surinaamsche Bank N.V. is ook van deze obligatie-uitgifte de arrangeur. De notering op de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) betekent dat iedereen die verblijft in Suriname én op Curaçao mag meedoen.
De obligatie-uitgifte is vandaag, woensdag 29 januari 2020, gelanceerd. De inschrijving start op 5 februari en duurt tot en met 5 maart. De toewijzing is van 6 tot en met 9 maart. Huidige obligatiehouders genieten voorkeur bij de inschrijving en toewijzing. Zij mogen hun huidige obligaties inzetten als betaling voor de nieuwe.
Inschrijven voor de derde Staatsolieobligatie is mogelijk voor bedragen vanaf US$ 100 of US$ 30.000 of veelvouden daarvan.

Bij de inschrijving kan worden gekozen om te beleggen voor 5,5 jaar tegen 7% rente of 7 jaar tegen 7,5% rente per jaar. De interest-uitkering is twee keer per jaar, in maart en september. De ingangsdatum van de obligatie is 23 maart 2020 en de eerste rentebetaling is op 23 september 2020.
Staatsolie heeft het vertrouwen van de samenleving ervaren bij de obligatie-uitgiftes in 2010 (US$ 55 miljoen) en 2015 (US$ 99,1 miljoen). Dat vertrouwen is niet beschaamd, omdat Staatsolie zijn rente- en terugbetalingsverplichtingen steeds is nagekomen. Dankzij de uitbreiding van zijn activiteiten van olieproductie en raffinage naar goud en energie-opwekking, is het bedrijf groter en sterker geworden en gereed voor een succesvollere toekomst. De derde obligatie-uitgifte biedt geïnteresseerde investeerders een kans om deel uit te maken van het succes van Staatsolie.

PERSBERICHT|STAATSOLIE

AMSTERDAM - De markt ruikt dikke oliewinsten in Suriname. Hoewel de staatsschuld van Suriname tot de laagste ’junk’ stand is afgewaardeerd, en zijn leider president Bouterse een proces wegens moord wacht, kopen beleggers staatsobligaties in.

Door het ministerie van Financiën uitgegeven schuldpapier, dat in 2026 afloopt en wordt afgelost, gaat momenteel vanwege de enorme vraag onder beleggers die het risico willen tegen 9,25% rendement van de hand.

Met deze obligatie troeft Suriname volgens de dataverzamelaar Bloomberg honderd andere landen af, die met hun staatsobligaties ook blijven dingen naar de portemonnee van pensioenfondsen en vermogende families.

Terwijl de allergrootste beleggers zorgen houden over de ’governance’ en mensenrechtensituatie, onlangs werd bovendien de voorzitter van de centrale bank van Suriname vervangen, stappen andere investeerders wel in uitgegeven schuld van het land.

Risicovol

Nadat begin januari voor de kust van de voormalige Nederlandse kolonie het bedrijf Apache en het Franse Total „een aanzienlijke olievondst” claimden, verdwijnen stilaan de bezwaren van beleggers tegen het tot dan risicovol geachte land. Door de koopwoede steeg het effectieve rendement op de obligatie dinsdag naar 12,6%.

Het Deense Kolding bijvoorbeeld stapte in. „Als die olie komt, dan zal het vermogen van Suriname om te kunnen betalen aanzienlijk toenemen”, zo redeneert het fonds tegen Bloomberg. Het naburige Frans-Guyana geldt als voorbeeld. Zijn inkomsten kunnen volgens het Internationaal Monetair Fonds dit jaar verdubbelen dankzij een bewezen olievondst, pal naast het vak waarin Apache en Total in Surinaamse territoriale wateren olie vonden.

Met deze obligatie troeft Suriname volgens de dataverzamelaar Bloomberg honderd andere landen af, die met hun staatsobligaties ook blijven dingen naar de portemonnee van pensioenfondsen en vermogende families.

Terwijl de allergrootste beleggers zorgen houden over de ’governance’ en mensenrechtensituatie, onlangs werd bovendien de voorzitter van de centrale bank van Suriname vervangen, stappen andere investeerders wel in uitgegeven schuld van het land.

Risicovol

Nadat begin januari voor de kust van de voormalige Nederlandse kolonie het bedrijf Apache en het Franse Total „een aanzienlijke olievondst” claimden, verdwijnen stilaan de bezwaren van beleggers tegen het tot dan risicovol geachte land. Door de koopwoede steeg het effectieve rendement op de obligatie dinsdag naar 12,6%.

Het Deense Kolding bijvoorbeeld stapte in. „Als die olie komt, dan zal het vermogen van Suriname om te kunnen betalen aanzienlijk toenemen”, zo redeneert het fonds tegen Bloomberg. Het naburige Frans-Guyana geldt als voorbeeld. Zijn inkomsten kunnen volgens het Internationaal Monetair Fonds dit jaar verdubbelen dankzij een bewezen olievondst, pal naast het vak waarin Apache en Total in Surinaamse territoriale wateren olie vonden.

Maar Suriname heeft recent al vaker obligaties in de markt gezet. Met nog meer uitgegeven staatsschuld zal de overheid zijn financiën moeten herstructureren en bezuinigen, vreest kredietbeoordelaar Fitch.

Schuld weegt mee

Het land moet dit jaar rond $316 miljoen aan schuld zien af te lossen. De politieke stemming is optimistisch, met de verkiezingen van mei dit jaar rekenen veel partijen op inkomsten voor hun plannen. Directeur Rudolf Elias van het staatsoliebedrijf zei kort na de vondst dat „Suriname nooit meer hetzelfde gaat zijn.”

Op straat is het voor Surinamers nog een ander verhaal. In winkels is een tekort aan muntgeld ontstaan. Aan winkelruiten hangen oproepen om ’gepast’ te betalen. „Te weinig muntjes”, is de verklaring. Mensen hamsteren, meldt het lokale Parbode. „Mensen vinden het nodig om te sparen, want er is armoede”, aldus de voorzitter van de Surinaamse Winkeliers tegen het blad. Ook lokale banken zouden winkeliers nauwelijks munten meer kunnen leveren.

De Telegraaf online 29 Jan 2020

De algemeen directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, spreekt de jaarrede uit op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging van Economisten in Suriname.

Een volle zaal bij de nieuwjaarsreceptie van de VES. Foto: Suriname Herald28 januari 2020 om 09:23

Algemeen directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, blijft erop hameren dat er gauw een nationale discussie moet komen over de olievondst. Geschat wordt dat deze ene olievondst de overheid op termijn US$ 15 miljard zal opleveren. Suriname moet gauw beslissen hoe het met de gigantische opbrengsten zal omgaan. Ook moeten delen van de maatschappij en bepaalde sectoren op de nieuwe olie-industrie afgestemd worden. Bij een enkele olievondst zal het niet blijven, deelt Elias mee. 

Elias heeft maandag de jaarrede uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Het thema was ‘Uitdagingen voor 2020 en verder'.  Elias heeft uitgelegd wat de financiële positie is van Staatsolie, wat voor voorbereidingen er getroffen worden voor de nieuwe olie-industrie. Hij benadrukt dat Staatsolie voor 20 procent wil meedoen aan de hele operatie op zee. Die keus zal over vier jaren, nadat de fase van verdere studie, voorbereidingen en taxatie is afgerond, officieel moeten zijn, geeft Elias aan. De eerste barrels zullen waarschijnlijk pas over zeven jaren geproduceerd worden. 

Hoeveel olie en gas er ligt in Makka 1 moet nog bekend gemaakt worden. Elias schat dat op basis van de Liza 1 put die vijf jaar geleden in Guyana is gevonden en net pas in productie is gegaan, de Surinaamse overheid in 20 jaren 10 tot 15 miljard US-dollar kan verdienen. Er staan nog drie boringen gepland in Block 58. “Er is niet één land dat maar één olievondst heeft gedaan,” merkt Elias op. “Het kan zijn dat we over anderhalf jaar vier hebben. Dan mag je al die getallen die ik heb genoemd, rustig met 4 en 5 vermenigvuldigen.” 

Hoewel Suriname een voorsprong heeft op Guyana met 40 jaren ervaring op oliegebied en de bij wet geregelde Spaar- en Stabilisatiefonds, is er nog veel dat in orde gemaakt moet worden geeft Elias aan. Het fonds dat in 2017 is opgezet waarin een deel van de opbrengsten uit de mijnbouwsector zouden vloeien, is nog steeds leeg. Hoewel de wet “technisch in orde” is, is het niet berekend op de plotselinge instroom van de gigantische inkomsten, concludeert Elias. 

De Staatsolie CEO geeft aan dat er iets gedaan moet worden aan het onderwijs. Er zijn technici nodig. Hij wil weten of de overheid dat op zich zal nemen of als Staatsolie daar zelf voor zal zorgen. Een ‘shore base’ is nodig; een reeks van havenfaciliteiten die in bepaalde behoeftes gaan voorzien. Van essentieel belang is dat de Surinamerivier gebaggerd wordt zodat onder andere gigantische hoeveelheden olie verscheept kunnen worden. Elias heeft graag dat anders dan in Guyana het grote geld naar Suriname komt en blijft. Staatsolie medewerkers gaan vaak naar Noorwegen om te leren “hoe het goed te doen.” Noorwegen wordt wereldwijd als een van de voorbeelden gezien van een land die “het prima doet” met zijn olie inkomsten. 

Elias roept aan het eind van zijn toespraak nog eens op voor een nationale discussie. “Hoe je het ook draait of keert, we hebben een keus te maken,” haalt hij aan. “Het voortouw moet genomen worden door de politieke partijen, de oppositie en coalitie, het bedrijfsleven, de vereniging van economen, de vakbonden,” stelt hij. We moeten van te voren beslissen, voordat de eerste oliedollar naar binnenkomt, hoe die verdeling plaats gaat vinden. Hoeveel gaat naar het fonds, hoeveel gaan we consumeren, hoeveel gaat in productie.”  Elias geeft aan dat er genoeg voorbeelden zijn van landen waar het fout is gegaan ondanks hun enorme oliereserves. “Gaan we Noorwegen worden, of Nigeria of Equatoriaal Guinea? Its a choice!”

Starmieuws René Gompers

ABC Radio 09 Jan 2020:
Reactie m.b.t. de olievondst voor de Surinaamse kust
en eenTerugblik en Vooruitblik SER 

Prof. Marten Schalkwijk

Voor het jaar 2020 zijn er drie boringen gepland voor de kust van Suriname. Dit deelde Rudolf Elias, CEO van Staatsolie NV, gisteren mee tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Elias sprak in de Ballroom van Hotel Torarica de nieuwjaarsrede uit.

Apache gaat in blok 58 boren, Petronas in blok 52 en Tullow in blok 47. In het eerste kwartaal van 2021 gaat Kosmos in blok 42 boren. Er zijn in totaal acht olieboringen, gedaan waarvan er in één, een significante hoeveelheid aan olie is gevonden.

Elias gaf aan dat het over vier tot zes weken duidelijk zal zijn om hoeveel olie het precies gaat. De acht boringen hebben in totaal ongeveer US$ 600 miljoen gekost. Om de eerste olie uit grond te halen, zal het volgens Elias vier jaar duren en de productie tien tot vijftien jaar.

De Staatsolie-directeur heeft een complete uiteenzetting gegeven over hoe het staatsbedrijf omgaat met de olievondst. Hij verwacht nog meer olievondsten. Elias is er voorstander van dat Staatsolie in de ontwikkeling van alle olievondsten deelneemt.

Na het uitspreken van de jaarrede mochten de aanwezigen vragen stellen. VHP-volksvertegenwoordiger Mahinder Jogi vroeg aan Elias of hij de productie van olie onder de huidige president wil hebben of een andere. Elias gaf hierop een diplomatiek antwoord door zeggen dat belangrijk is dat er bij de productie een president is.

Ivan Fernald vroeg om verduidelijking rond het werven van kader en het onderwijs. Elias legde uit dat Staatsolie samen met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gesprekken aan het voeren is hoe gericht onderwijs te bieden aan de oliesector. Nagegaan wordt als het ministerie hiervoor zorg zal dragen of dat het staatsbedrijf een speciale academie zal opzetten.

Ook werd gevraagd als Staatsolie contact heeft gemaakt met Noorwegen om na te gaan hoe het land zijn olie-industrie heeft ontwikkeld en hoe te voorkomen dat Suriname ondanks een olievondst “arm” blijft, zoals buurland Venezuela en Equatoriaal-Guinea. De Staatsolie-directeur zei dat er inmiddels contact is met Noorwegen en dat er een aantal bezoeken zijn gebracht aan dat land. Ook is personeel van Staatsolie uitgeleend aan Noorwegen om na te gaan hoe het daar allemaal werkt.

Er werd vanuit de zaal aangegeven dat het belangrijk is dat de instituten die ervoor moeten zorgen dat er een balans is tussen de overheid en Staatsolie, versterkt worden. Op de vraag als Elias de garantie kan bieden dat de aandelen van het staatsbedrijf niet als onderpand worden gegeven, nog voor er productie komt, gaf Elias aan dat dit niet zo gemakkelijk is.

Hij merkte op dat de Staat aandeelhouder is van Staatsolie en de directeur dan zou moeten ontslaan om invloed te kunnen hebben op de beleidsvoering van het bedrijf. Hij gaf aan dat Suriname in staat is om op een verantwoorde wijze om te gaan met de olievondst in samenwerking met het bedrijfsleven en de vakbeweging.

 

Suriname Herald 28 Jan 2020 

Ir. Rudolf Elias directeur Staatsolie
ABC Radio Welingelichte Kringen 
12-01-2020  Deel 2

ABC Radio 08 Jan 2020:
Reactie m.b.t. de olievondst voor de Surinaamse kust
Derrick Ferrier en Winston Ramutarsing

Derrick Ferrier

Winston Ramautarsing 

Het boorschip waarmee Apache bezig is in block 58 voor de kust van Suriname. In de Maka Central-1- put is winbare olie gevonden.

"Staatsolie is blij…maar dit is meer een nationaal succes," zegt een blije Staatsolie-directeur Rudolf Elias aan Starnieuws in een eerste reactie op de olievondst voor de Surinaamse kust. "Laten we er goed mee omgaan." In de oliewereld was het slechts een kwestie van tijd voor er winbare olie voor de kust van Suriname werd gevonden. Apache Corporation die begin december vorig jaar op een teleurstellende put stuitte tijdens de boringen in block 58, ging twee weken daarna een samenwerking aan met zijn Franse rivaal Total. In een joint-venture zorgde Total voor de broodnodige geldinjectie om de worstelende Amerikaanse olie- en gasproducent in staat te stellen door te gaan met de exploratie van het offshore gebied van Suriname.

In de Maka Central-1 put is 73 meter aan olie en 50 meter aan lichte olie en gascondensaat aangetroffen. De taxatieplanning van de oliebedrijven is nog aan de gang. Apache en Total zijn ook enthousiast over de resultaten in de Sapakara West-1 put, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Maka Cental-1. Testen tonen dezelfde verouderde bovenste Krijtintervallen in afzonderlijk en duidelijk stratigrafisch kenmerk, zegt Apache in een verklaring.

Via het Nationaal Informatie Instituut laat de regering weten dat het overweldigend nieuws is voor Suriname aan het begin van het nieuwe jaar. De officiele aankondiging van de significante olievondst in block 58 is vanmorgen gedaan aan de regeringstop en de Staatsolie-top. President Desi Bouterse zegt dat het een nationale zaak is "die een nationale aanpak zal krijgen.

In de oliewereld was het slechts een kwestie van tijd voor er winbare olie voor de kust van Suriname werd gevonden.
Vanaf gisteren werd er druk gespeculeerd over een olievondst. Ook Staatsolie-directeur Rudolf Elias was er heilig van overtuigd dat er winbare oliereserves lagen voor de Surinaamse kust. Apache Corporation die begin december 
vorig jaar op een teleurstellende put stuitte tijdens de boringen in block 58, ging twee weken daarna een samenwerking aan met zijn Franse rivaal Total. In een joint-venture zorgde Total voor de broodnodige geldinjectie om de worstelende Amerikaanse olie- en gasproducent in staat te stellen door te gaan met de exploratie van het offshore gebied van Suriname.

Binnen het Suriname-akkoord hebben Apache en Total elk een werkbelang van 50% in blok 58 Apache doet binnen de deal het onderzoek van de eerste drie exploratieputten in het blok waarvan de Maka Central-1 put. Daarna zullen de operaties worden overgedragen aan Total.  De verkenningen in het offshore gebied van Suriname worden nauwlettend in de gaten gehouden, omdat het net over de grens ligt van de gigantische velden van Exxon Mobil en Hess Corp. voor de kust van buurland Guyana. Apache besloot ook dieper te gaan boren van 6.200 meter naar ongeveer 6.900 meter.

Apache kreeg bij het aangaan van de jointventure een bonus van US$ 100 miljoen en ziet meer fondsen tegemoet van Total afhankelijk van de ontwikkeling. De olievondst is levensreddend voor Apache, dat zijn vorig jaar in de eerste drie kwartalen een verlies van US$ 577 registreerde, na teleurstellende resultaten van het veelbelovende Alpine High-veld in een afgelegen hoek van het Permian Shale-bekken, de bovenste Amerikaanse schalieformatie. Ondanks de enorme investeringen in pijnlijninfrastructuur, leverde het Alpine-High-veld voornamelijk aardgas op een moment dat de prijzen op zijn laagst zijn in meer dan 20 jaar.

Het besluit van Apache om dieper te gaan boren bij de Maka Central-1 put volgde op positieve geteste diepte signalen van koolwaterstoffen. De put grenst aan enkele van de meest productieve gebieden van het Stabroek Block in Guyana en zou in de buurt van Haimara, de zuidoostelijkste vindplaats van de ExxonMobil-groep, nabij de zeegrens van de twee landen liggen. Blok 58 heeft een oppervlakte van 5.844 km2 en ligt ongeveer 150 km voor de kust van Suriname. Het blok ligt in waterdieptes van
55-2.250m.

Starnieuws 07 Jan 2020