Jouw verbinding met Suriname

Brunswijk moet functioneren
als parlementsvoorzitter

Armand W. Van der San

Voorzitter DNA Rony Brunswijk  (overdracht voorzittershamer)

Sranan Odo

De menig van Arnold Kruisland

Op 29 juni 2020 is de partijleider van de ABOP Ronnie Brunswijk bij enkele kandidaatstelling gekozen tot voorzitter van De Nationale Assemblee. “De verkiezing van de voorzitter van De Nationale Assemblee, het hoogste  volksvertegenwoordigende orgaan in de Republiek Suriname, markeert binnen het democratische proces en de rechtsstaat in ons land een belangrijk punt”, aldus de voorzitter van de VHP, Ch. Santhoki, toekomstige presidentskandidaat. 

Brunswijk heeft in zijn eerste redevoering onder meer verwezen naar zijn ancestors en memoreerde de vestiging van  deze voorouders in het dorp Godo Olo aan de Tapanahony rivier. Geen van zijn voorouders kon volgens Brunswijk bevroeden dat eens het hoogste College van Staat in Suriname geleid zou worden door een marron, een kastii nenge.Hij is er van overtuigd dat met het kiezen van een naar zijn zeggen, bosneger, een marron, tot voorzitter van De Nationale Assemblee een wezenlijke verandering in onze rechtsorde is ontstaan. Hij zei veel meer in zijn bloemlezing, maar welke betekenis het moment ook mag hebben in de historische ontwikkeling van zijn Lo, het is waarlijk een verworvenheid om trots op te zijn.

Aangezien het heden in het verleden ligt, is het traject dat Brunswijk zelf, heeft gevolgd om tot dit punt te komen, belangrijk voor een begrip van de stand van zaken in onze politiek bestuurlijke rechtsorde. Een democratische rechtsstaat in een fase waarin deze nog wortels moet schieten om tot wasdom te komen. De weg van Brunswijk is een van een militair, zich daarna noemende Gaddafi en Robinhood om in het vervolg Jungle Commando leider te worden, in welke hoedanigheid, in weerwil van vernielde dorpen, scholen en andere infrastructuur in het binnenland in contact met Bouterse en toch zonder Bouterse, het  Kourou akkoord, het akkoord van Nationale Verzoening en Ontwikkeling te tekenen en het tot succesvol subject van de Amnestie Wet 1989 ( S.B. 1992 no. 68 ) heeft gebracht, naar leider van de Politieke Partij de ABOP.  Niet onvermeld de verwerving of ….van belangrijke goudconsessies. Zijn medestanders en ook vele anderen leggen uit dat zijn bijzondere prestatie in dit traject is, zijn bijdrage aan de herdemocratisering van de Surinaamse politieke rechtsorde.

Ik moet zeggen dat hij naast de vermelding van zijn ancestors, Bouterse niet een bijdrage mag ontzeggen op de gevolgde weg. Voor de niet ingewijden die twijfels hebben verwijs ik naar zijn periode, zich noemende Gaddafi en Robinhood.Als de heer Brunswijk evenwel reeds na een week zonder nog even over de schutting naar de taken van de Parlementsvoorzitter, zoals die omschreven zijn in artikel 7 van het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblee, te hebben gekeken, alweer deze functie verlaat om Vice President van de Republiek te worden, is het niet alleen een afront aan de spirit van de gememoreerde ancestors, maar ook een brug te ver, gezien het integriteitsvraagstuk, waarmee de Republiek reeds lange tijd worstelt. 

Ik denk als een van de stemgerechtigde burgers van het land, dat goed hiernaar moet worden gekeken. De democratie steunt toch ook op deze  stakeholders. Het komt mij voor dat er een beroep op de leider van de ABOP moet worden gedaan om niet over te gaan tot de volgende stap.Uiteraard hoeven hij en zijn ondersteuners geen gevolg te geven aan dit beroep, maar dan zal de tijd moeten uitwijzen wat het besluit zal betekenen voor het streven deze zo wankele democratische rechtstaat op goed spoor te houden. De bloemlezing van Brunswijk bij zijn verkiezing in historisch perspectief over de bereikte mijlpaal heeft dan alle glans verloren.


 Armand W. Van der San