Jouw verbinding met Suriname

BOUTERSE EN ADHIN MEDEPLICHTIG IN VERKOOP OVERHEIDSGEBOUWEN

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, gisteravond in staat van beschuldiging gesteld. 28 Assembleeleden hebben vóór gestemd, de leden van de NDP en BEP hadden de zaal verlaten.
DNA-voorzitter Marinus Bee heeft ten aanzien van deze kwestie aangegeven,

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, gisteravond in staat van beschuldiging gesteld. 28 Assembleeleden hebben vóór gestemd, de leden van de NDP en BEP hadden de zaal verlaten.
DNA-voorzitter Marinus Bee heeft ten aanzien van deze kwestie aangegeven, dat er geen inhoudelijke behandeling zou plaatsvinden, omdat het niet de taak is van de volksvertegenwoordiging om te oordelen of Hoefdraad schuldig is of niet.
 De hernieuwde vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad werd twee weken geleden door de procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday naar DNA gestuurd. Volgens juristen bevat het strafdossier van de PG voor het in staat van beschuldiging stellen van de ex-minister van Financiën, voldoende bewijs voor mededaderschap of medeplichtigheid van de gewezen president Desiré Bouterse en de ex- vicepresident Ashwin Adhin.

Het document van de PG is toegelicht met onderliggende stukken. Ten aanzien van de ‘verkoop’ van de overheidsgebouwen zijn er zijn twee brieven van Hoefdraad gericht aan ex-governor Robert van Trikt, waarin hij aangeeft, overheidspanden “over te dragen” aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor een gedeeltelijke financiering of schuldverrekening. De verkoop van de overheidspanden is niet buiten de gewezen president Bouterse en ex-vicepresident Adhin om gegaan. De redactie had toen al uit het document van de PG kunnen achterhalen, dat Hoefdraad aan Van Trikt in een brief d.d. 20 november 2019 had laten weten, dat met verwijzing naar de bespreking met de President van de Republiek Suriname aan de ex-governor was medegedeeld: “De Staat wenst haar toebehorende onroerend goed in de staat zoals deze zich bevindt, over te dragen waarmede dan bewerkstelligd wordt dat er gedeeltelijk financiering of schuldverrekening kan plaatsvinden”, aldus Hoefdraad.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een paar weken terug een tweede directielid van de Centrale Bank, Faranaaz Alibaks Hausil, aangehouden en in verzekering gesteld. Zij beklede de functie Legal, Compliance & International Affairs. Naar verluidt is gebleken, dat Hausil verklaringen heeft afgelegd bij de politie die in strijd zijn met de waarheid. Zij is aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad, ervan worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, waarbij hij zeventien panden heeft verkocht aan de CBvS voor euro 105 miljoen. Volgens het onderzoek van het OM heeft Hoefdraad tijdens zijn verhoor, verklaringen afgelegd die niet helemaal op waarheid berusten. Hausil heeft bij de politie min of meer hetzelfde verklaard, terwijl nu blijkt zij medeplichtig is bij de constructie van de ‘verkoop’ van de overheidspanden.