President Santokhi verscherpt
Covid-maatregelen

President Chan Santokhi. (Beeld: NII)

President Chan Santokhi heeft in zijn eerste toespraak tot de natie de verscherpte Covid-19 maatregelen bekendgemaakt. Het dragen van een mond-neuskap is verplicht gesteld, eveneens het houden van 1.5 meter afstand en het desinfecteren van de handen. De avondklok is vanaf zondag gesteld op 21.00 uur tot 5.00 uur. De maatregelen gelden tot 10 augustus. Samenscholing van meer dan 5 personen is verboden. 

De toespraak: 

Waarde landgenoten, De Covid-19 pandemie heeft de wereld in zijn greep. Velen verliezen hun dierbaren aan dit virus en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Het is duidelijk dat de Covid-19 pandemie onderdeel is van ons dagelijks leven.

Deze Covid-19 pandemie presenteert enorme uitdagingen voor de regering.
Enerzijds gaat het om het garanderen van het voortbestaan van de samenleving  en anderzijds gaat het om het garanderen van zekerheden voor productie en ontwikkeling.

Ook in Suriname merken we dat de pandemie zich snel aan het uitbreiden is.
We zien een landelijke stijging van positieve gevallen. Deze stijging is waargenomen in Marowijne, Sipaliwini, Paramaribo, Wanica en Para. 

Terwijl met volle inzet eraan gewerkt wordt om de spreiding van het virus in te dammen, merken we op dat de besmettingen die plaatsvinden weliswaar verspreid zijn, maar zich manifesteren op vooral plekken waar er veel mensen bijeen komen.
We zien thans een uitgroei naar het zuiden van Paramaribo, grenzend aan Wanica.

Als we de cijfers en de uitwerkingen van de epidemiologen bekijken, zien wij dat het aantal besmettingen dagelijks toeneemt. Hiermee neemt ook de druk op onze zorgcapaciteit toe. Door de toename van het aantal besmettingen ontstaat een schaarste aan locaties om de personen die positief zijn te isoleren.
Als deze situatie zich zo blijft ontwikkelen, betekent dit dat mensen in hun thuissituatie geïsoleerd zullen moeten worden. Het risico voor verdere verspreiding van het virus zal hierdoor toenemen. 

Landgenoten, Als nieuwe regering zullen wij voortbouwen op hetgeen door de vorige regering is gestart en op basis van de huidige ervaringen en voortschrijdend inzicht, nieuwe dimensies toevoegen aan de aanpak.

Terwijl wij bezig zijn met de inventarisatie van de financieel-economische positie, zijn we ook genoodzaakt om de balans op te maken van de Covid-19 situatie in ons land. We maken ons klaar om indachtig ons Regeer Akkoord te komen tot een nieuwe en verantwoorde wijze van samen leven. 

De aan u geschetste situatie vereist het afkondigen van nieuwe maatregelen ten einde het aantal infecties te doen afnemen en te komen tot een beheersbare aanpak van het virus.

U, mijn medeburger van het land, u bent de persoon die ons zal moeten helpen om de gevolgen van de verspreiding van het virus te  minimaliseren. 

Ik dank u allen voor het getoonde geduld, voor de medewerking in het willen naleven van de COVID-maatregelen. De regering weet dat het niet gemakkelijk voor u is. We begrijpen uw onzekerheid, we begrijpen ook uw angst. Deze gevoelens echter mogen ons niet achterhouden van datgene  dat belangrijk voor ons is. En dat is: Suriname leefbaar houden voor ons allen, een land te hebben waar onze kinderen zorgeloos kunnen opgroeien in alle welvaart en welzijn.

Deze periode moeten we meer dan ooit in Eenheid de crisis tegemoet gaan. Eenheid in denken en handelen als waarborg voor de gezondheid van onze hele natie. Eigen verantwoordelijkheid, … sociale controle en verantwoordelijkheid van de regering,  zijn de drie ingrediënten die nodig zijn. Deze gedeelde verantwoordelijkheid, de groeiende Eenheid en het vertrouwen in elkaar moeten ons leiden om Covid-19 het hoofd te bieden. 

Het is zaak dat wij met ons allen het virus moeten indammen door elke mogelijkheid van spreiding tegen te gaan.We gaan dat doen terwijl we ook de ruimte scheppen om langzaam terug te gaan naar normalisering. Immers, we weten dat Covid-19 niet meer zal verdwijnen. We moeten ons daarom weerbaar maken en weten hoe door te gaan met een leven waar Covid-19 ook deel van uitmaakt.

Wij merken op dat er een verschuiving is van de aandacht naar alleen het dragen van een mondkapje. Het gevolg hiervan is dat we vergeten de hygiëne in acht te nemen. We moeten onze handen blijven wassen en ook onze directe omgeving,  bijvoorbeeld de werkplek, goed desinfecteren.  

Ik vraag u daarom om de combinatie van mond-neus bedekking, fysieke afstand én handen wassen in acht te nemen. Het één kan niet zonder het ander, om het gewenste positieve resultaat van minder besmettingen te bereiken. Gezamenlijk alle gezondheidsstappen in acht nemen voor een gezonder Suriname. Ons Suriname, onze kinderen, onze families.

We zijn daarom genoodzaakt te komen tot de volgende maatregelen.
Vanaf heden tot nader order worden de algemene Covid-19 maatregelen VERPLICHT gesteld:

- Het dragen van een mond- neus bedekking
- Het aanhouden van 1.5 m fysieke afstand, de zogeheten Covid afstand
- Het regelmatig desinfecteren van de handen

Als we met ons allen deze maatregelen naleven, pakken we  een groot deel van het probleem aan. Het is in uw belang, in het belang van uw kinderen, in het belang van de gehele natie.

Vanaf zondag 26 juli tot en met maandag 10 augustus zullen additioneel de volgende maatregelen gelden voor het geheel grondgebied:

1. Het uitgaansverbod wordt ingesteld van 21:00 in de avond tot 05:00 in de ochtendBuiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen 

2. Samenscholing van meer dan 05 personen is verboden. Dit verbod geldt onder andere voor: • feesten in de publieke en private sfeer; • in gebedshuizen en overige religieuze bijeenkomsten en• bij het overbrengen van condoleances bij begrafenissen

3. De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afhaal service, met uitzondering van restaurants met terrassen en voldoende open ruimte waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen;

4. Alle sportscholen en centra zijn tot nader orde gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan; Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan!

5. Alle besloten faciliteiten zoals Casino’s, gok en vermakelijkheidsgelegenheden, bars, clubs, dancings en bordelen zijn gesloten;

6. Contact beroepen zoals kapsalons, barbershops en binnen de fysiotherapie mogen wel operationeel zijn onder de voorwaarde  dat er voldoende ventilatie aanwezig is in de werkruimten en de algemene Covid maatregelen worden nageleefd;

7. Markten blijven vooralsnog geopend, wederom met inachtneming van de algemene Covid maatregelen. De opzet van alternatieve markten, bv drive-thru markten wordt bekeken; 

8. Het onderwijsproces voor de examenklassen op alle niveaus blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventie protocollen;

9. De operatie “Drin Dresi Wakti Siki” gaat onverkort verder. De minister van Buitenlandse Zaken zal nadere gesprekken voeren met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen;

10. De overheid en het bedrijfsleven blijven indachtig de bevordering van productie en ontwikkeling normaal hun diensten leveren; dit met inachtneming van de Covid-19 protocollen; 

11. Essentiële diensten die tijdens het uitgaansverbod productie moeten leveren kunnen daarvoor dispensatie aanvragen.  Ook bij de levering van die diensten moeten de COVID -19 maatregelen in acht worden genomen; 

De regering gaat de komende week met de verschillende sectoren en organisaties gesprekken voeren ten einde te komen tot de bijstelling van bestaande protocollen of de vernieuwing daarvan.  
Het gaat hierbij dus onder andere om het bedrijfsleven, de horeca, de luchtvaartsector, sportcentra, religieuze organisaties, besloten faciliteiten zoals casino’s, gok en andere vermakelijkheidsgelegenheden en de transportsector.

Indien aanpassingen met betrekking tot de maatregelen nodig zijn, zullen deze tussentijds worden bekendgemaakt.

Landgenoten, 
Ik weet dat we het kunnen! Met elke stap in de goede richting van minimalisering van de gevolgen van het virus werken we gezamenlijk naar normalisering van ons dagelijks leven.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn dank te betuigen aan de zorgsector en allen die in de eerste linie staan in de bestrijding van de gevolgen van het virus. Alle inspanningen uit binnen- en buitenland, donaties en assistentie zijn opgemerkt en worden op prijs gesteld. 

Aan de vooravond van het Offerfeest Eid ul-Adha mag ik u bemoedigen dat het offer dat wij nu met elkaar brengen zal leiden tot de grote overwinning voor ons allen in ons zo geliefd Suriname.

Ik dank u voor het vertrouwen, voor uw geloof, voor de offers die u brengt, voor de verantwoordelijkheid die u aan de dag legt.

Ik dank u. Gods zegen u!

 

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!