Jouw verbinding met Suriname

ABC Radio 29 - 09 - 2023:   Nieuws van 10:00 en 12:00 uur Sur. tijd           

Nieuws van 10:00 uur

Nieuws van 12:00 uur  

Topsport

       ABC Radio 29 - 09 - 2023:  De Nieuws Show van 14:00 uur Sur. tijd.   

De Nieuws Show 1

De Nieuws Show 2

                                       29 -  09 -2023: Nieuws van  07:30 uur Sur. tijd

30 - 09 - 2023:  Nieuws van 14:30 uur Sur. tijd. 

                                    Radio 10 Magic  FM  30 - 09 - 2023:
Nieuws van 07:00, 12:00  en 15:00 uur Sur.tijd
Netwerk Storing

Nieuws van 07:00 uur 

30 - 09 -2023

Nieuw van 12:00 uur 
30- 09 -2023

Nie6ws van 15 uur
29 - 09 -2023