ABOP staat nog altijd open voor samenwerking met NPS

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: Suriname Herald

De leiders hebben ook gesproken over de verkiezing van de Assembleevoorzitter en vicevoorzitter maandag. Wat president en vicepresidentschap betreft, wordt er rekening gehouden met twee scenario's. Of beide functionarissen worden bij enkele kandidaatstelling gekozen, of er komen tegenkadidaten.

Voor beide mogelijkheden, is er een strategie bepaald. 

Breaking:
Ruimtelijke Ordening en Milieu voor NPS

De leiders van VHP, ABOP, NPS en PL zijn bijeengeweest om het probleem dat ontstaan is over het ministerie van Olie & Gas te bespreken. Starnieuws verneemt dat de ABOP erbij blijft dat er geen nieuw ministerie komt, maar dat Olie & Gas deel moeten zijn van Natuurlijke Hulpbronnen. Aan de NPS is een aanbod gedaan voor een nieuw ministerie van Ruimtelijke Ordening & Milieu. 

De VHP en ABOP hebben elk een directoraat ingeleverd voor een ander nieuw ministerie. Grond- en Bosbeheer blijven bij het ministerie dat bekend staat als Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). De NPS-leiding heeft met haar structuren afgesproken om verslag de doen van de vervolgbespreking. Dit zal dit weekend nog gebeuren. 

 

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) staat nog altijd open voor een samenwerking met de Nationale Partij Suriname (NPS) en de andere partijen zoals eerder is afgesproken na de verkiezingen van 25 mei. Dit melden bronnen binnen de ABOP aan Suriname Herald.

Volgens de bronnen heeft de ABOP het in te stellen ministerie van Olie en Gas opgeëist. Het ligt in de bedoeling om hiervan af te zien omdat er tijdens de hearings gebleken is dat de diverse organisaties met wie er gesproken is geen voorstander zijn van een apart ministeries.

Ook de kwestie van de onderministeries is van de baan. Wat wel in overweging is, is om een Olie en Gas autoriteit in het leven te roepen. De maatschappelijke opinie was dat er te veel ministeries zijn en dat het aantal juist verminderd moet worden.

Nu het instellen van het ministerie van Olie en Gas van de baan is, ziet de NPS graag dat zij de leiding krijgt van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, maar het is de ABOP die het beheer over dit ministerie heeft gekregen. De ABOP heeft juist gekeken naar het maatschappelijk belang en zou dat gebruiken om verder aan de slag te gaan met de overige partners, zeggen de bronnen.

Over al deze zaken waren de leiders volgens de bronnen nog in gesprek met elkaar. De partijleiding is er verbaasd over om dit via de media te vernemen, terwijl de leiders on speaking terms waren met elkaar. De ABOP-leiding komt morgenochtend bij elkaar om deze zaak verder te bespreken. De bronnen blijven erbij dat de ABOP de NPS in de coalitie wil hebben.

Tijdens de hearings is gebleken dat er geen draagvlak is voor een apart ministerie van Olie en Gas en onderministers die waren voorgesteld. Volgens de bronnen zal het ministerie van Sport- en Jeugdzaken worden opgedoekt. Deze onderdelen zullen toegevoegd worden bij andere ministeries.

Structuren van de NPS hebben vrijdag hun afkeuring uitgesproken toen zij vernamen dat de ABOP het ministerie van Olie en Gas had teruggeëist. NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo zei gisteren in gesprek met Suriname Herald, dat de NPS niet zal participeren aan een regering indien er geen goede basis daarvoor is. Volgens de gemaakte afspraken die ook op papier staan, eist de ABOP het ministerie van Olie en Gas terug.

De NPS zou behalve het ministerie van Olie en Gas ook het ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onder haar beheer krijgen. Als het ministerie van Olie en Gas komt weg te vallen zal de NPS dan maar met één ministerie deel nemen aan de regering, terwijl ze meer stemmen heeft behaald dan de ABOP.

De leiders van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL komen vandaag bijeen om verder met elkaar te praten.

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: Suriname Herald


BREUKLIJN NIEUWE COALITIE LIJKT TE ZIJN HERSTELD

PARAMARIBO - De haarscheurtjes in de nieuwe coalitie zijn voorlopig gelijmd. Er komt geen nieuw ministerie van Olie- en Gas, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Wel komt er een ministerie van Ruimtelijke ordening en Milieu. Dat is het compromis dat de leiders van de VHP, Abop, NPS en PL zaterdag met elkaar hebben bereikt.

Abop stelde zich namelijk op het standpunt dat uit de hearings geen draagvlak is gevonden voor het instellen van het ministerie van Olie- en Gas en dit daarom niet ingesteld zal worden. Daar zij reeds Natuurlijke Hulpbronnen toegewezen had gekregen, zal Abop dan het beheer krijgen over alle natuurlijke hulpbronnen inclusief olie en gas. De partij was wel bereid een directoraat van het departement van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer in te leveren.

Evenzo de VHP. Deze partij staat het directoraat Milieu af dat bij Volksgezondheid was gevoegd. Abop levert het directoraat Ruimtelijke ordening in en is besloten, dat er een nieuw ministerie van Ruimtelijke ordening en Milieu komt, dat onder beheer van de NPS komt. De NPS-voorzitter moet deze zaak nog aan de structuren voorleggen. Het beleid wat betreft Grond- en Bosbeheer blijft in handen van Abop.

Bij diverse gelegenheden hebben de leiders van de nieuwe coalitie aangegeven dat de ministeries geen eigendommen worden van de deelnemende politieke partijen, maar dat er sprake zal zijn van collectief beheer en eenheid van bestuur. Tijdens de ontmoeting hebben de leiders zich ook gebogen over de bijeenkomst van De Nationale Assemblee aanstaande maandag waarbij de gekozen leden zullen worden toegelaten waarna een voorzitter en vicevoorzitter zal worden gekozen.

De kandidaten voor deze posities zijn nog niet bekend. Abop levert de voorzitter voor het parlement en de VHP de vice-voorzitter. Het hoofdbestuur van de VHP komt zondag
in de namiddag bijeen om zich te buigen over de bijeenkomst van maandag en het traject dat daarna volgt inclusief de verkiezing van president en vicepresident.
Hier komt de presidentskandidaat, zeer waarschijnlijk voorzitter Chandrikapersad Santokhi, van de VHP en de vicepresident komt uit de geederen van Abop.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!