President blijft erbij:
‘We zijn er niet om mensen weg te halen’

In het tv-programma To the Point, zei president Chan Santokhi, dat deze regering niet de bedoeling heeft om mensen weg te halen van hun posten en die thuis te zetten. De president, de vicepresident en het team van ministers, had zich afgelopen weekend teruggetrokken in Courtyard by Marriott. Volgens Santokhi was het de bedoeling om de ministers te smeden tot een team dat achter het beleid te staan. Slechts één minister (Marie Levens) heeft ministeriële ervaring. De rest heeft nooit geregeerd, maar heeft volgens de president, wel grote verantwoordelijkheden gehad en weet hoe om te gaan met vraagstukken die oplossing nodig hebben.

“Ik heb een goed gevoel. Deze personen zijn in staat ondersteuning en uitvoering te geven aan het beleid.

Alleen zal de kracht niet zitten in de afzonderlijke ministers, maar in het team dat moet groeien naar een hechte eenheid”, zei Santokhi. Volgens hem zal deze regering op basis van eenheid regeren en daarom wordt op het Kabinet van de President, de unit Beleidscoördinatie en Monitoring ingesteld, waar het regeerbeleid in matrix aangegeven wordt. “Daaruit zal blijken dat we allemaal één beleid uitvoeren.

Er is afgesproken dat we niet naar het Kabinet van de President, het kabinet van de vicepresident en de ministeries gaan om mensen weg te halen. We gaan niet uit van de politieke kleur, maar dat Surinamers moeten meehelpen het beleid uit te voeren”, stelde Santokhi.

Mochten er personen zijn die het beleid tegenwerken, dan zal er tot deze mensen gesproken worden en gekeken worden of zij tot inkeer komen. ‘’Ondermijnen en dwarsliggen mag niet gebeuren, want het volk betaalt je salaris, dus men moet werken voor het volk’’, aldus de president. Wat betreft de reshuffling op bepaalde vitale functies, zei Santokhi dat het daarbij niet alleen gaat om vitaiteit, maar dat bepaalde functies vertrouwensfuncties zijn. “Als er onvoldoende vertrouwen is om die functie goed uit te dragen, dan kan het niet anders. Het hele overheidsapparaat is gepolitiseerd. Het moet weer een professioneel apparaat worden. Elke regering moet de ruimte hebben om met haar eigen kabinetsmensen te komen voor het coördineren van het beleid”,
zei Santokhi.

Volgens de president is de opdracht gegeven aan alle ministers inclusief de president en de vicepresident om iedereen op te roepen om te komen werken. ‘’Ook mensen die thuis zitten vanwege rancune gaan we oproepen. We gaan niet accepteren dat mensen thuis zitten en salaris ontvangen”, aldus de president. Om te voorkomen dat regeringen een heleboel mensen in dienst nemen en dat mensen bij de opvolgende regering thuis worden gezet, zal de regering twee wetten voorbereiden. In de eerste wet moet de transitiefase van regeringen geregeld worden. Hierin zullen de taken en bevoegdheden van de incoming en outgoing regering geregeld worden. De tweede wet zal het politiek kabinet regelen, waarin bijvoorbeeld directeuren op basis van deskundigheid gekozen worden en alleen ministers van tijd tot tijd vervangen worden.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!