Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam zullen namens de NDP het district Para de komende zittingsperiode vertegenwoordigen in het parlement. De derde zetel gaat naar Ramon Koedemoesoe van de ABOP. De verkiezingsresultaten van Para zijn vanmorgen tijdens een openbare zitting gepresenteerd. De voorzitter van het hoofdstembureau Armand Jurel heeft deze resultaten bekendgemaakt.

Voor wat de districtsraadszetels betreft gaan alle negen naar de NDP. De ABOP mag rekenen op twee ressortraadszetels en de NDP op 53. De NDP had bij de verkiezingen van 2015 alle drie zetels van dit district in de wacht kunnen slepen. Toen zijn Kensenhuis, Vreedzaam en Glenn Sapoen gekozen. Sapoen keert niet terug in het nieuwe parlement.

Jurel spreekt van een rustig verloop van de verkiezingen in zijn district. Volgens hem waren er hier en daar wat kleine incidenten, maar zegt dat die te maken hadden met de verkiezingshype. Hij bedankte het team dat het werk getrokken heeft in dit district en riep verder alle partijen op om nu dit stuk af te sluiten en door te gaan met de verdere ontwikkeling van Para.