Regering geeft spoedig invulling Anti-corruptiewet

De regering Santokhi zal de Anti-corruptiewet die op 31 augustus 2017 door
De Nationale Assemblee (DNA) werd aangenomen, spoedig in werking doen treden. “President Santokhi is een man van zijn woord en ik weet dat hij heel snel stappen zal ondernemen, om de wet nu echt te laten werken”, aldus de vicevoorzitter van DNA,
Dew Sharman.  Verder spreekt Sharman de hoop uit dat de wet, daadwerkelijk veranderingen brengt binnen de regeringsstructuur. “Bij dezen gaat het onder andere om alle gestolen gelden uit de staatskas, terug te brengen, het keihard handhaven van wetgevingen voor alle sectoren, het in stand houden van de Trias Politica, degenen die met overheidsgelden er vandoor zijn gegaan en het elimineren van corruptieve handelingen”, aldus Sharman.

De Anti-corruptiewet mist vanaf augustus 2017, nog een Anti-corruptiecommissie, die ingesteld moet worden, en die enerzijds periodiek alle staatsinstellingen zal moeten doorlichten en anderzijds het aanscherpen van bepalingen binnen de overheidssector. Het is een vereiste volgens de wetgever.

Volgens Sharman dienen er capabele mensen in de commissie geplaatst te worden, zodat het werk goed en met oprechtheid kan worden verricht.
De veiligheid terugbrengen door het toepassen van strenge en keiharde maatregelen voor elke burger. Ook één van de regels die zal moeten gelden in het kader van de anti-corruptiewet. “Met de juiste toepassing en naleving van deze wet zal er structureel gewerkt kunnen worden aan corruptiebestrijding en haar ook danig terugdringen”, stelt hij. Sharman gelooft dat deze wet behalve een preventieve werking, ook zal resulteren in het makkelijker aan het licht brengen van reeds gepleegde corruptieve handelingen.

De vicevoorzitter zegt dat dit wetsproduct Suriname een stap verder zal brengen.
“Om Suriname weer op te bouwen, moeten wij geen enkele vorm van corruptie accepteren”, aldus Sharman. Zoals bekend is er sprake van corruptie, zolang er functionarissen kunnen omgekocht door middel van geld, goederen of diensten om hierdoor enige vorm van voordeel te verkrijgen.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!