Jennifer Geerlings-Simons 
neemt na 24 jaar afscheid van DNA

De lijstvolgorde van de NDP bij de verkiezing van 25 mei 2020.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons neemt na 24 jaar afscheid van De Nationale Assemblee (DNA). Hoewel zij gekozen is en nummer 2 op de NDP-lijst stond, heeft zij niet bewilligd. Kandidaten die gekozen zijn, hebben veertien dagen de tijd om hun verkiezing te accepteren. De bewilliging maakt deel uit van de geloofsbrieven om toegelaten te kunnen worden tot het college. 

"Neen ik heb niet bewilligd. Dit besluit had ik eerder al genomen, dat ik ongeacht de verkiezingsuitslag niet terug zou keren naar De Nationale Assemblee. Ik heb naar mijn vermogen vanuit allerlei functies in DNA gediend en mijn best gedaan op basis van mijn inzichten een bijdrage te leveren aan de samenleving," antwoordt Simons op een vraag van Starnieuws.  

"Het is tijd om na 24 jaar mijn bijdrage anders te gaan leveren. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger als voorzitter zal voortbouwen op het fundament dat ik samen met de leden tijdens mijn voorzitterschap heb mogen helpen leggen," zegt de scheidende Assembleevoorzitter. Zij heeft tien jaar het college geleid en diverse innovaties gerealiseerd. 

De NDP heeft vijf zetels in DNA. Op de zesde plaats is gekandideerd, Stephen Tsang. Hij is de volgende gekozene die in aanmerking komt om toe te treden tot DNA. De eerste vergadering is gepland op 29 juni. Nadat de leden toegelaten zijn, wordt gelijk de voorzitter en vicevoorzitter gekozen.