'Weggeefprijs dienstauto's is onbehoorlijk bestuur'

August Boldewijn ergert zich eraan dat dienstauto's goedkoop worden verkocht en dat tot kort vóór de machtswissel er nog ingrijpende besluiten zijn genomen door de demissionaire regering. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - "Dit is onbehoorlijk bestuur!" reageert bestuurskundige August Boldewijn op het overnemen van dienstauto's tegen een weggeefprijs door gewezen bewindslieden. Hij spreekt van een manco in het overheidsbestuur dat leidt tot debacles.

Hoewel opeenvolgende regeringen hebben toegelaten dat dienstvoertuigen voor een appel en een ei worden opgekocht, is dit nergens vastgelegd, zegt hij. "Men gaat uit van een afspraak tussen het staatshoofd en de raad van ministers." De bestuurskundige vraagt zich af waarom de auto's tegen een lager tarief dan ze waard zijn van de hand worden gedaan.

Volgens hem komen sommige voertuigen terecht bij derden. Boldewijn maakt zich boos hierover: "De auto's zijn aangeschaft met belastinggeld en niet met geld van de ministers. Een minister mag geen auto goedkoop overnemen en duurder verkopen. Dit is benadelen van de staat."

Hij weet dat het in sommige gevallen om nieuwe voertuigen gaat en vraagt zich af of de auto's tegen de juiste taxatiewaarde van de hand worden gedaan. "Iemand zou moeten vaststellen wat de procentuele waardedaling van het voertuig is. Vervolgens zouden er afspraken moeten worden gemaakt over de koop afhankelijk van de huidige prijs."

Ex-minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling zegt desgevraagd dat hij ook gebruik heeft gemaakt van de regeling. "Als ex-minister mochten wij alleen ons persoonlijk voertuig over kopen." Er zou volgens Boldewijn in het protocol van overdracht puntsgewijs moeten worden aangegeven wat wordt overgedragen.

Echter, het document beperkt zich naar zijn weten slechts tot enkele zinnen. Er wordt niet aangegeven wat precies wordt overgedragen. "Alles dat je overdraagt na inventarisatie moet worden opgenomen. Als dat niet gebeurt, kan men er van alles mee doen."

Boldewijn ergert zich ook met de benoemingen en beslissingen die op de valreep door de regering-Bouterse/Adhin zijn genomen. Hij zegt dat een wet op 'demissionairiteit' in het leven moet worden geroepen. Dit zou een einde moeten maken dat er kort vóór een regeringwisseling ingrijpende handelingen worden gepleegd.

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070 Ten name van:  I.D.C.C. Damsko