Doorbraak: meer vrouwen en kleur op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021

Radio Tamara Damsko  Interviews op YouTube

Dennis Belfor (DENK)

Natasha Mohamed-Hoesein (DENK)

Simion Blom (Groenlinks)

Sylvana Simons (BIJ1)

 Mr. Don Ceder (ChristenUnie)

 Sunita Bhiharie (SP)

Jaswina Bihari-Elahi, PhD nummer 38 op de Kandidatenlijst van Groen Links Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Raoul Boucke – Kandidaat-Kamerlid nr. 10 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Joan Nunnely – Kandidaat-Kamerlid nr. 33 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Doorbraak: meer vrouwen en kleur op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021

Bijna alle politieke partijen gaan de verkiezingen in met minstens 40 procent vrouwen op de lijst, en velen ook minstens met 15 procent kandidaten van kleur. De Tweede Kamer komt er anders uit te zien.

Wat de uitslag van de verkiezingen in maart ook wordt, één ding staat nu al vast:
de Tweede Kamer komt er heel anders uit te zien. Het jaar 2021 wordt de doorbraak van een parlement dat een betere afspiegeling is van de samenleving, met meer vrouwen en meer gekleurd politiek talent.

Dagblad TROUW: https://www.trouw.nl/politiek/doorbraak-meer-vrouwen-en-kleur-op-de-kandidatenlijsten-voor-de-tweede-kamer~b5d5f1b1/

                    Kandidaat-kamerleden Andrew Harijgens, Don Ceder en Habtamu de Hoop.

Ian van der Kooye wil door strategisch stemmen meer kandidaten van kleur in de Kamer krijgen.

Strategisch stemmen helpt kandidaten van kleur sneller aan een Kamerzetel: ’Er moet gewoon meer diversiteit in de Kamer zijn’

Kleur de Kamer wil kandidaat-Kamerleden van kleur die op net niet verkiesbare plekken staan een duwtje in de rug geven, zodat ze toch voldoende stemmen vergaren. ,,Maar allereerst willen we er voor zorgen dat er meer mensen gaan stemmen’’, zegt Ian van der Kooye, een van de initiatiefnemers. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 was de opkomst weliswaar met 81,6 procent hoog, allochtone kiezers lieten zich naar verhouding vaker niet zien in het stemlokaal.

,,Het idealistische is de maatschappelijke en politieke betrokkenheid aan te wakkeren doordat er meer mensen gaan stemmen’’, zegt Van der Kooye. De Diemenaar was ooit campagneleider van Denk en richtte met Sylvana Simons Artikel 1 op, dit initiatief neemt hij ’als particulier, als Ian’. Gesteund door een twintigtal organisaties zoals Comité 21 Maart, Vereniging Ons Suriname, Community Top 100 en Republiek Allochtonië.

Nederland houdt op woensdag 17 maart 2021 Tweede Kamerverkiezingen. Nagenoeg alle politieke partijen hebben inmiddels hun lijsten met kandidaat-Kamerleden gepresenteerd. En weer staan er maar weinig kandidaten van kleur op verkiesbare plekken. Volgens onderzoek is de lage opkomst tijdens verkiezingen mede te wijten aan het feit dat mensen zich niet vertegenwoordigd zien in de 2e kamer.

Ook komt het vaak voor dat er in de Tweede Kamer discussies plaatsvinden die Nederlanders van kleur direct raken, maar waar zij part noch deel aan hebben. Toen bijvoorbeeld het parlement enkele maanden geleden over institutioneel racisme debatteerde naar aanleiding van de “Black Live Matters” demonstraties afgelopen zomer, voerde slechts een parlementslid van kleur het woord.

"In de Tweede Kamer praat men wel óver mensen van kleur, maar niet mét hen; wanneer je mensen uitsluit van het politiek maatschappelijke debat vergroot je het risico op een gepolariseerde samenleving. De afwezigheid van zwarte politici in de Nederlandse politiek is daarom een pijnlijk gemis."

Gebrek aan bruggenbouwers in het parlement

De redenen voor het gebrek aan kleur in ons parlement zijn talrijk, zeggen de initiatiefnemers van Kleur de Kamer. Zo hebben politieke partijen nog veel te weinig leden én achterban van kleur. Daarnaast sluiten de campagnes van politieke partijen niet goed aan op de belevingswereld van mensen van kleur. Hierdoor blijft de kans groot dat het Nederlandse Parlement ook na de komende verkiezingen geen bruggenbouwers heeft die gezamenlijk kunnen werken aan de toekomst van Nederland.

Nieuw initiatief

Kleur de Kamer streeft naar een betere afspiegeling van de bevolking in de Tweede Kamer.

Om dit te bereiken zullen de organisaties achter Kleur de Kamer zich allereerst inzetten om de opkomst onder migrantengroepen in Nederland te verhogen. Poitieke en maatschappelijke participatie is en blijft immers dé sleutel tot sociale cohesie binnen ons land. Daarnaast start kleur de Kamer een campagne om Kandidaat-kamerleden van kleur actief te promoten onder het electoraat. Naast de promotie van de aangesloten kandidaat-Kamerleden, is er een stemwijzer die stemmers informeert over de posities van politieke partijen ten opzichte van relevante onderwerpen voor de doelgroep.

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070 Ten name van:  I.D.C.C. Damsko