OKB: Verkiezing DNA bindend; 2 ressorten nog niet

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, tijdens de openbare zitting in de Royall Ballroom van Hotel Torarica. (Foto: Ranu Abhelakh)

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft de uitslag van de op 25 mei 2020 gehouden verkiezingen bindend vastgesteld voor De Nationale Assemblee in alle tien kiesdistricten. Dit geldt ook voor de uitslag van de algemene, vrije en geheime verkiezingen van de leden voor de ressortsraden en de districtsraden in de kiesdistricten II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X. De uitslag van de ressortraden Tammenga en Pontbuiten wordt nader bekeken binnen drie weken tijd. 

De uitslag van de verkiezingen van de ressortraden in tien van de twaalf ressorten van het kiesdistrict I (Paramaribo) wordt wel bindend vastgesteld voor de samenleving.
Het gaat om Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee. Bepaald is dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten en de stembureaus 205 en 206 van het ressort Tammenga binnen 3 weken na heden nader te bekijken in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het hoofdstembureau van het kiesdistrict I, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen.
Het proces-verbaal van OKB wordt op basis hiervan in twee delen afgerond. 
Het is volgens het OKB noodzakelijk de vijf stembureaus nader te bekijken omdat na rangschikking van de zeventien kandidaten die de meeste stemmen hebben gehaald, er een miniem verschil is met de naar afnemend volgende kandidaat.
Het gevolg daarvan is dat het resultaat is dat de verkiezing op ressortraad-niveau van Tammenga en Pontbuiten nog niet vastgesteld kan worden.
Dit besluit heeft tot gevolg dat het resultaat van de samenstelling van de Districtsraad van Paramaribo nog niet bindend kan worden verklaard. 

Het OKB vindt dat de verkiezingen van 25 mei 2020 vergeleken met die van 25 mei 2005, 25 mei 2010 en 25 mei 2020, getypeerd kunnen worden als de slechtst georganiseerde verkiezingen. Die van 2005 was in deze reeks volgens OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos de best georganiseerde verkiezingen. 

 

Verkiezingsuitslag van de districtsraden in Tammenga en Pontbuiten zijn niet bindend verklaard

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft zojuist de verkiezingsuitslagen van de ressorten Tammenga en Pontbuiten alsmede de districtsraad van het Kiesdistrict 1, Paramaribo, niet bindend verklaard. De uitslagen van de verkiezingen op 25 mei 2020 voor De Nationale Assemblee in alle kiesdistricten zijn wel door het OKB bindend verklaard.

De resultaten ten behoeve van de ressortraden van het kiesdistrict Paramaribo te weten Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee zijn wel bindend verklaard. Het OKB stelt dat de resultaten van de stembureaus 185, 188 en 192 van het ressort Pontbuiten en stembureau 205 en 206 van het ressort Tammenga binnen drie weken na heden weer bekeken moet worden in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het Hoofdstembureau van Paramaribo, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Het proces-verbaal van de stembureaus moet in twee delen afgerond worden. De voorzitter van het OKB, Jennifer Van Dijk-Silos, geeft aan dat het noodzakelijk is dat de stembureaus van 205, 206, 185,188 en 192 van de ressorten Pontbuiten en Tammenga nader bekeken moeten worden, omdat de rangschikking van de 17 kandidaten die de meeste stemmen hebben gehaald er een miniem verschil is met de naar afnemend volgende kandidaat. Het gevolg daarvan is dat het resultaat van de rr-verkiezing van de ressorten nog niet vastgesteld kan worden, wat tot gevolg heeft dat het resultaat van de samenstelling van de districtsraad van kiesdistrict Paramaribo niet bindend verklaard kan worden. 

Ze geeft verder aan dat het stembureau 8, Blauwgrond, niet nader bekeken hoeft te worden, omdat het resultaat van de rr-stemming uitwijst dat er een groot verschil is tussen de kandidaat met de meeste stemmen en met de naar afnemend volgende kandidaat. Ook al zouden alle 217 kiezers gedisciplineerd hebben gestemd op de laatstgenoemde partij, dan nog zouden de kandidaten van de eerstgenoemde partij allemaal binnenkomen. 

Vishmohanie Thomas

OKB geschoffeerd door hoofdstembureau Paramaribo'

Vicepresident Ashwin Adhin en vicevoorzitter van DNA, Melvin Bouva, in gesprek met OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. (Foto: Ranu Abhelakh)

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) rapporteert in zijn proces-verbaal dat met negen hoofdstembureaus een goede samenwerking was, in tegenstelling tot kieskring 1 in Paramaribo. 

Gedurende de 7 dagen van onderzoek is de vijandigheid jegens het OKB van diverse leden van het hoofdstembureau van Paramaribo zeer manifest geworden. Zo zijn toezichthouders  en OKB-leden weer ernstig geschoffeerd geworden en bedreigd geworden met uitzetting uit het Anthony Nesty Sporthal gebouw. Op 31 mei was zelfs de opdracht gegeven om de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en de toezichthouders te verbieden om het gebouw te betreden totdat het voltallig Hoofdstembureau aanwezig was: Het publiek mocht echter wel naar binnen.

Dit gebeuren noemt het OKB een dieptepunt zonder weerga en een dergelijk incident is voor het eerst in zijn veertigjarig bestaan voorgekomen. De wijze van het onderzoek van het hoofdstembureau Paramaribo was een manifestatie van gebrek aan organisatie skills en deskundigheid. 
Het is opvallend dat in vergelijking met het hoofdstembureau van Paramaribo de hoofdstembureaus van de 9 andere kiesdistricten redelijk tot zeer goed hun werk hebben gedaan. Opvallend is ook dat de samenwerking en communicatie tussen het OKB en de negen andere hoofdstembureaus zeer goed te noemen is, staat in het proces-verbaal.