Minister Hoefdraad niet van plan op te stappen

Minister Gillmore Hoefdraad

Openbaar Ministerie moet alle ruimte krijgen om het CBvS-schandaal te onderzoeken

Surname Herald 24 april 2020 om 00:02

Minister Gillmore Hoefdraad. Foto: Suriname Herald

Starnieuws 23 Apr, 23:25

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is niet van plan op te stappen. “Laat pg zijn werk doen. Mijn main focus en prioriteit op dit moment is het volk van Suriname redden uit de acute nood”, zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aan het Nationaal Informatie Instituut op het schrijven van het Openbaar Ministerie aan De Nationale Assemblee. De pg vordert dat de bewindsman in staat van beschuldiging wordt gesteld. 
“Ik zal mij onder geen enkele omstandigheid laten afleiden van de belangrijke verantwoordelijkheid die op mijn schouders is gelegd door de president”, zegt de minister met verwijzing naar het Covid-19 noodfonds dat in een recordtijd moest worden opgezet en uitgewerkt om de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen. “We zijn behoorlijk opgeschoten en de verwachting is dat de president komende week uitkomt met concrete maatregelen om de zwaarst getroffen groepen tegemoet te komen. 
Zoals eerder aangekondigd is niet alleen gekeken naar kort termijn acties, maar ook naar maatregelen om de lokale productiesector een push te geven richting duurzame productie en importvervanging. Suriname heeft enorm veel potentie. En alhoewel deze crisis de zoveelste uitdaging is die in korte tijd op ons pad komt, heb ik er alle vertrouwen in dat we er sterker uit komen als land en volk. Het zal resulteren in de hoognodige diversificatie van onze economie en een nog creatievere en productievere samenleving.”
Hoefdraad zegt uit zijn jarenlange ervaring bij en met internationale financiële instellingen waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Islamic Development Bank (IsDB) te weten dat kleine landen als Suriname bij wereldcrises de zwaarste klappen krijgen, maar ook het snelst kunnen recoveren bij doordacht beleid. Dat Suriname binnen twee jaar al uit het diepe dal van de economische crisis van 2015/2016 kwam, is niet zonder meer gerealiseerd.

De bewindsman geeft toe dat de regering is overvallen door de Covid-19 crisis, met bijbehorende tegenvallers zoals het noodzakelijk sluiten van de grenzen en het kelderen van de aardolieprijzen. “Niemand had dit gedacht of gewild, maar het is wereldwijd een feit. Ook voor Suriname. En wij zullen er als regering alles aan doen om ons volk te beschermen en tegemoet te komen.” 
Dat hij uitgerekend op dit moment verdachtmakingen tegen zijn persoon moet aanhoren, ervaart de minister als “opzettelijk storend en afleidend”, maar geenszins als zorgpunt. “Ik concentreer mij op het uitrollen van het noodfonds en intensiveren van het contact met bevriende naties en internationale instellingen die ons door deze moeilijke tijd heen willen helpen. Ook dit is tijdelijk. De vooruitzichten op middellange en lange termijn zijn zeer goed. Suriname komt er bovenop”, stelt Hoefdraad. 

 

Leden van De Nationale Assemblee (DNA) hopen dat procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday, alle ruimte krijgt om het strafrechtelijk onderzoek bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij minister Gillmore Hoefdraad van Financiën mogelijk betrokken is, voort te zetten. De pg heeft het parlement aangeschreven om de bewindsman in staat van beschuldiging te stellen.

DOE-fractieleider Carl Breeveld zegt in een eerste reactie te hopen, dat deze zaak een eerlijke kans krijgt en dat de leiding van het parlement niet doet alsof hun neus bloedt. De pg heeft niet aan een toevallige meerderheid in het parlement gevraagd, maar aan alle 51 DNA-leden.

Breeveld ziet graag dat assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons deze kwestie zo snel mogelijk op de openbare agenda plaatst voor behandeling. Hij hoopt niet dat er politiek bedreven zal worden hiermee. “Een zelf respecterende volksvertegenwoordiger die tijdens zijn of haar aantreden een eed heeft afgelegd, zal het nooit in zijn of haar hoofd halen om deze minister te beschermen”, zegt de parlementariër.

Volgens de DOE-fractieleider heeft Hoefdraad altijd gedaan alsof de gewezen governor, Robert van Trikt, alleen heeft gehandeld. Na deze schandalen zouden de Raad van Toezicht en de minister de eer aan zichzelf moeten houden, omdat ze gefaald hebben, vindt Breeveld.

VHP DNA-lid Mahinder Jogi verwacht niet dat de coalitie zal meewerken aan de behandeling van deze zaak. Het parlement is nu op reces in verband met de verkiezingen. Deze reden zal worden gebruikt om de minister mogelijk in bescherming te nemen, voorspelt Jogi.

De VHP politicus zegt dat de pg de mogelijkheid heeft gezien en daarom de zaak verder wil uitdiepen. De pg zal volgens Jogi niet zo stom zijn om iets zomaar te doen, terwijl hij weet dat zaken anders liggen. Als Hoefdraad werkelijk niet schuldig is, moet het onderzoek dat uitwijzen, zegt de VHP-parlementariër.

ABOP-assembleelid Edward Belfort vindt wel dat dit allang moest gebeuren. Hoefdraad heeft ruim vijf jaren het volk zitten misleiden in opdracht van zijn baas Desi Bouterse, zegt hij. Het besluit van de pg komt juist op een moment waar de nieuwe generatie zich klaarmaakt om het bestuur van dit land over te nemen. Belfort stelt dat de volgende regering een moeilijke job op zich zal hebben om de rommel van deze Hoefdraad op te ruimen.

PL-fractieleider Paul Somohardjo spreekt van een positieve ontwikkeling. Hiermee is de weg vrijgemaakt om achter de naakte waarheid te komen. “DNA-leden hebben keer op keer om opheldering gevaagd in deze zaak, maar hebben nooit antwoord kunnen krijgen”, zegt Somohardjo.

 

 

 

 

VHP-Nickerie neemt
oud-NDP partijgebouw over

Starnieuws 22 Apr, 00:00

Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) zegt dat 20 jaar lang zijn partij - waarvan hij medeoprichter is - gratis de beschikking had over een partijgebouw in Nickerie. Ondervoorzitter Ramon Abrahams tevens partijcoördinator Nickerie heeft publiekelijk te kennen gegeven dat hij nooit meer een poot zal trappen in het partijgebouw. Doekhie had een slot van zijn privé-kantoor verwisseld, nadat hij de sleutel niet kon krijgen. Sinds dinsdag wappert de VHP-vlag bij het gebouw dat te huur was.
Intussen is de paarse kleur bedekt met een witte verflaag

Het gebouw dat jarenlang de NDP onderdak heeft verleend, is nu door de VHP-Nickerie in gebruik genomen

Doekhie valt erover dat de NDP-Nickerie het gebouw heeft verlaten en alle troep heeft achtergelaten.

De paarse kleur is intussen bedekt met een witte verflaag

Het nieuwe partijcentrum van de NDP aan de Waterloostraat. 

Doekhie merkt tegenover Starnieuws op dat nu de NDP geen gebruik wil maken van het partijcentrum, eigenaar Mohamed Sultan, hem heeft meegedeeld dat hij het zal verhuren. Hij verhuurt het gebouw aan VHP-kandidaat op de tweede plek in Nickerie, Nisha Jakry. Zij hebben een familieband, zegt Doekhie. "Het heeft mij wel wat gedaan dat de NDP-vlag en de billboards weggehaald zijn," zegt de politicus. Die zijn nu thuis bij hem. 

"Het partijgebouw is al die jaren gratis afgestaan aan de NDP. De mensen zijn weggegaan en hebben alle troep achtergelaten. Niet eens een dank je wel hebben ze gezegd," merkt Doekhie op. Hij heeft geen goed woord over voor Abrahams die volgens hem een grote mond heeft opgezet. Hij heeft publiekelijk gesteld dat Johnny Mahespalsing meer heeft gedaan in Nickerie. "Dat kan wanneer je miljoenen geroofd hebt van Petro Caribe, Wageningen, Pelmolen, zaaizaad, verkoop van rijst," stelt Doekhie. Mahespalsing heeft volgens Doekhie zelf verteld dat hij de lachende derde is. "Er worden geen openbare aanbestedingen gehouden, projecten worden aan vriendjes gegund. Schulden worden niet betaald." 

 

Doekhie zegt dat men nu niet moet janken als het partijgebouw naar anderen gaat en de vlag wordt neergehaald. "Als je een vrouw wegjaagt en ze neemt na een tijdje een andere man, dan kan je niet boos worden en tekeer gaan," merkt Doekhie op. Hij zegt de NDP-kandidaten in Nickerie  Ebu Jones en Erak Fatehmohamed te steunen. De NDP beschikt intussen over een partijgebouw aan de Waterloostraat dat al in gebruik is genomen. "Dus het is niet zo dat het NDP-partijgebouw is overgenomen door de VHP," stelt de afdeling Nickerie. 

Militair die politiek actief is bij STREI! doet aangifte van vrijheidsberoving

Waterkant 18 april 2020

Rodney Cairo

ABC Radio 21-04-2020 Update

STREi!-kandidaat ernstig bedreigd

Suriname Herald 18 april 2020 om 20:42

Een opmerkelijke zaak in Suriname: een militair heeft afgelopen donderdag aangifte bij de politie gedaan van vrijheidsberoving. De militair in kwestie is Rodney Cairo, een commando die 6 jaar in leger zit en ook actief is voor de politieke partij STREI! In een video die ook hieronder te zien is, zegt STREI! leider Maisha Neus dat de militair door mannen van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) zou worden meegenomen. Volgens haar zou de politie dat hebben voorkomen. De politie liet de ‘ontvoerders’ echter ook gewoon gaan,

De inval zou volgens Neus op donderdag rond 03.00u in de ochtend zijn geweest. Daarbij zouden vier zwaargewapende, in zwart geklede gemaskerde mannen getracht hebben om Cairo mee te nemen in een busje, waarvan het kenteken bekend is. De burman die dit zag gebeuren belde de politie, die massaal uitrukte.

De politie hield een man die in het busje zat staande. Hij legitimeerde zich en mocht vervolgens gewoon gaan. Dit tot grote verbazing van Neus die zegt dat de politie is teruggefloten door hoger hand. Volgens haar zou die man een in Suriname geboren man zijn met de Nederlandse nationaliteit die in opdracht van DNV zou werken. Dat bleek uit een copy van zijn legitimatie die ze van de politie kreeg en die ze ook online heeft geplaatst.

“Hoe kan het dat de politie de mannen heeft staande gehouden en vervolgens heeft laten gaan?” vraagt zij zich af. De mannen namen overigens wel twee telefoons en een boekje met belangrijke aantekeningen van Rodney mee.

De militair in kwestie die ook op de lijst staat bij SRTREI!, had afgelopen week dit bericht op zijn facebook paginageplaatst waarin hij de Surinaamse minister van defensie een aantal kritische vragen stelt. Ook plaatste hij onlangs kritische zaken over president Bouterse en Daniele Veira. Of deze actie te maken heeft met de poging tot vrijheidsberoving is niet bekend.

Rodney is voorlopig op een onbekende locatie ondergebracht voor zijn eigen veiligheid.

Rodney Cairo, kandidaat nummer twee op de lijst van STREi! in Paramaribo, is in de vroege ochtend van donderdag 16 april in zijn woning overvallen. Uit camerabeelden blijkt dat de inval werd gepleegd door vier in zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen.

STREi! meldt in een persbericht dat de politie is verwittigd, maar op de camerabeelden is te zien dat zij uiteindelijk niet ingrijpt. De opdracht voor de inval zou gegeven zijn door het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Cairo werd tijdens deze inval hardhandig aangepakt. Hij werd een aantal uren gegijzeld en vertoonde daarna enkele schrammen, de rechterzijde van zijn gezicht was opgezwollen en hij vertoonde blauwe plekken. Verder had hij rode striemen aan beide handen ter hoogte van de polsen en klaagt nu nog over pijn aan zijn lichaam. Bij deze inval hebben de invallers zijn mobiele telefoons waar bewijsmateriaal tegen enkele personen op was en wat legitimatiedocumenten, in beslag genomen, zonder zijn toestemming, meldt STREi!.

STREi! is in shock en neemt dit voorval bijzonder serieus. “Wij hebben met Cairo uitvoerige gesprekken gevoerd, omdat er aan zijn adres ernstige bedreigingen zijn geuit die gerelateerd waren aan zijn politieke carrière. De huidige verklaringen van Cairo zelf geven ons geen enkele aanleiding om hem terug te trekken als DNA-kandidaat van STREi! bij de komende verkiezingen. Cairo is en blijft een kind van ons land, zijn vaderland dat hij met hart en ziel heeft gediend en wil blijven dienen”, schrijft de partij verder.

Hij heeft zelf in de media, in zijn hoedanigheid als politicus, kritische vragen gesteld aan DNV-directeur Daniëlle Veira, minister Ronnie Benschop en president Desi Bouterse over het leger en rekende juist op een open en eerlijk debat met hen.

De partij zal nimmer accepteren dat een van haar leden op zo’n wijze wordt geïntimideerd. De kwestie heeft de volledige aandacht van STREi! “Wij mogen echter ook niet uit het oog dat het een gezamenlijke inspanning is van alle Surinaamse burgers om in aanloop naar de spannende verkiezingen van 25 mei de rust te bewaren”, aldus de partij in een bericht.

Valuta-wet werkt niet: Cambio's verhogen koersen met SRD 1

Starnieuws 15 Apr, 02:35

De officiële koersen die gehanteerd worden door de CBvS.

De valutawet die is aangenomen, heeft het belangrijkste doel tot nu toe niet bereikt. De unificatie van de koers is uitgebleven en goederen in de winkels zijn niet gedropt. Integendeel stijgen de prijzen en bouwmaterialen zijn haast onbetaalbaar geworden. Er zijn vier koersen op dit moment. De cambio's hebben de opkoopprijs van de US-dollar verhoogd van SRD 8.50 naar SRD 9.50 en de euro is van SRD 9 naar SRD 10 gegaan.

De banken hanteren een koers van boven de SRD 10 voor de US-dollar en SRD 11 voor de euro. De officiële verkoopkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is SRD 7.52 en voor de euro is dat SRD 8.25. Bij wet moet de officiële koers van de CBvS worden gehanteerd. Hier houdt echter niemand zich eraan. De koersen die door de banken en de cambio's gehanteerd worden, zijn op basis van richtlijnen van de CBvS.

In de valutawet die op 21 maart is aangenomen, staat dat 'het eenieder verboden is voor vreemde valuta transacties een andere wisselkoers te hanteren dan de wisselkoers zoals gepubliceerd door de CBvS'. Het bedrijfsleven, de financiële sector én de oppositie zijn in het geweer gekomen over deze wet. Er loopt een rechtszaak van het bedrijfsleven tegen de Staat. Donderdag moet de regering antwoorden op de bezwaren die kenbaar zijn gemaakt. Ook de fracties van de VHP en NPS hebben een kort geding aanhangig gemaakt, dat in behandeling is.

Sinds de sluiting van het luchtruim komen er geen toeristen naar Suriname. Er is nauwelijks aanbod van euro's meer. Wat de dollars betreft, circuleren de biljetten die al in het land zijn. Weinig mensen wisselden hun valuta nog bij de cambio's omdat de banken een hogere koers gaven. De oneigenlijke concurrentie heeft gemaakt dat de cambio's het bedrag met SRD 1 hebben verhoogd.

 

Uitzonderingstoestand goedgekeurd; noodfonds SRD 400 miljoen

Starnieuws 08 Apr, 09:07

ABC  Newsroom

De Nationale Assemblee keurt de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 goed. De behandeling ging gepaard met heftige debatten. (Beeld: DNA)

De Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 is na een marathonvergadering - die gistermiddag begon - zojuist om 09:00 uur aangenomen met 27 stemmen vóór en 8 tegen. Er is in eerste aanleg op voorstel van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een noodfonds van SRD 400 miljoen goedgekeurd. Leningen op de lokale markt voor de financiering van het bedrag, hebben voorkeur boven de voorziening van voorschotten in afwijking van de Bankwet. De termijn voor de uitzonderingstoestand is maximaal drie maanden, met een mogelijkheid tot verlenging. De oppositie staat achter de Covid-19-maatregelen, maar de wet op de Staatsschuld en de Bankwet worden opzij gezet en schulden vanaf 2002 worden omgezet in een langlopende lening. Covid-19 wordt volgens commissielid Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) misbruikt. 

De debatten tussen oppositie en coalitie zijn heftig geweest. Het wantrouwen bij de oppositie tegen de regering over deze wet is groot. De president kan volgens de oppositie met resoluties verregaande maatregelen treffen zonder De Nationale Assemblee erin te kennen. Er is veel kritiek op geleverd dat president Desi Bouterse niet aanwezig is in de vergadering, terwijl zo een ingrijpende wet wordt aangenomen, waarbij burgerrechten worden beperkt. Vicepresident (vp) Ashwin Adhin zegt dat de president met andere dringende zaken bezig is. 

 
Oppositionele partijen benadrukken dat op basis van bestaande wetten de situatie beheerst kan worden. Zij zijn niet tegen maatregelen, maar vinden dat het niet nodig is om zo een ingrijpende wet af te kondigen. De periode van drie maanden met nog eens een verlenging is volgens de oppositie onnodig. Coalitieleden hebben erop gewezen dat er geen sprake is van een noodtoestand, maar een uitzonderingstoestand, dat in feite al in de praktijk werkzaam is. Er komt een parlementaire crisiscommissie onder leiding van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De regering zal regelmatig contact onderhouden met deze commissie. 
 
"We praten hier niet over de verkiezing verschuiven," stelt commissielid Rossellie Cotino (NDP). Dit is ook enkele malen benadrukt door commissievoorzitter Melvin Bouva. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkt op dat de regering de zittingstermijn van De Nationale Assemblee niet kan verlengen. Volgens de wet is alleen het college hiertoe bevoegd. "Er is altijd een parlement totdat de nieuwe leden na de verkiezing worden toegelaten", stelt Simons. 
 
Bouva merkt op "dat in een tijd waar wij als land te maken hebben met financiéél-economische uitdagingen en nog bijkomt kijken een gezondheidscrisis, is het meer dan ooit noodzakelijk dat wij de regering de ruimte bieden om alles in hun macht aan te wenden ten behoeve van het belang van die samenleving. Rijke landen zien hun economie neergaan, maar hebben nog tal van mogelijkheden om die weer een boost te geven. Een uitbraak van Covid-19 zal voor een ontwikkelingsland als Suriname op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied desastreuze gevolgen hebben". Bouva heeft verschillende voorstellen van Assembleeleden en diverse organisaties meegenomen in de wet. Hij vindt dat de wet is aangescherpt. 
 
De oppositie voert aan dat de regering ongebreideld monetair wil financieren op basis van deze wet. De Bankwet en het schuldplafond kunnen terzijde worden gezet als er meer geld nodig is. De burgerrechten worden onnodig ingeperkt. De regering zal komen aan eigendomsrechten en de vrije meningsuiting. Geëist wordt dat de regering transparant is en codes invoert over de situatie. De oppositie wil een plan van aanpak en geeft de regering geen blanco mandaat. Opgemerkt wordt dat de regering andere plannen heeft met deze wet. Aangevoerd is dat er geen machtsmisbruik mag plaatsvinden. Onder het mom van Covid-19 worden volgens de oppositie mogelijkheden gecreëerd om ongebreideld monetair te financieren. 
 
Adhin merkt op dat de regering geleidelijk aan maatregelen heeft getroffen. Als de situatie verergert, wanneer er sprake is van lokale besmetting, dan wordt een complete lockdown niet uitgesloten. Er moeten ook middelen zijn om de situatie te kunnen opvangen. Het Covid-19-team werkt hard en maakt lange uren. De regering vraagt mandaat om te kunnen handelen, als het noodzakelijk is. Het opvangen van lonen, werklozen en faillissementen bereikt een kritisch punt, benadrukt de vp. Hij belooft transparantie en zegt dat maatregelen van te voren worden bekendgemaakt en besproken met betrokkenen, waar mogelijk is. 
 
"Wij zijn niet hier om de verkiezingen uit te stellen, een noodtoestand of één of ander toestand te creëren," voert Adhin aan. "Wij zullen het samen doen". Vanaf januari is de regering bezig zich voor te bereiden op basis van de richtlijnen van de WHO/PAHO. De regering evalueert en kijkt wat er nodig is. 12 april loopt de twee weken van de gedeeltelijke lockdown af en het sluiten van het luchtruim op 14 april. 
 
Minister Hoefdraad heeft een zorgwekkende situatie geschetst van de financieel-economische situatie. Er zijn middelen nodig om het land draaiende te houden. Diverse inkomsten zijn teruggelopen; de economische activiteiten zijn voor een groot deel stilgevallen. Met internationale financiële instellingen wordt herschikking afgesproken van nog niet opgenomen gelden. Met de Centrale Bank van Suriname zal in overleg getreden worden voor aanpassing van de richtlijnen naar de banken.

 

De oppositie is niet te spreken over dat een nieuw lid in de wet is toegevoegd."Teneinde te voorkomen dat oude gecumuleerde voorschotten en leningen vanaf 2002 samenvallen met de noodvoorzieningen die in dit artikel zijn getroffen, dienen de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname eerder aangegane leningen en geaccumuleerde voorschotten vanaf 2002 te consolideren in een langlopende lening conform lid 2 van dit artikel." De oppositie vindt dat met deze wet misbruik is gemaakt van Covid-19. 


De fracties van VHP, NPS, PL, ABOP en DOE zeggen dat ze meewerken aan alle maatregelen om Covid-19 te bestrijden. Maar met deze wet is het volgens hen niet het geval. Asiskumar Gajadien (VHP) zegt bij de stemmotivatie dat met deze wet andere financiële belangen veiliggesteld zijn door de regering en de coalitie. Gregory Rusland (NPS) voert aan dat alleen goedkeuring wordt gegeven aan Covid-19. De vrijheid van meningsuiting wordt aangetast. Er wordt afgeweken van de Bankwet en dat is een zorgpunt. Paul Somohardjo (PL) stelt dat de macht van De Nationale Assemblee overgedragen wordt aan de regering. Marinus Bee (ABOP) geeft aan dat een wijze les is geleerd, dat er geld was en dat is verbrast. Net als Patricia Etnel (NPS) zegt Bee dat er volgens de minister ruim US$ 26 miljoen beschikbaar is. Er wordt meer geld gezocht voor andere dingen. De regering gaat het geld volgens hem gewoon verbrassen met het oog op de verkiezingen. Carl Breeveld (DOE) zegt dat er vraagtekens zijn bij de wijze waarop de regering omgaat met financiële middelen en de Bankwet wordt opzij gezet. Amzad Abdoel (NDP) zegt dat gezondheidszorg prioriteit is en de middelen zullen vrijgemaakt worden, ook voor de kleine ondernemers die ondersteuning nodig. "Elk financieel belang is ondergeschikt aan de gezondheid", voert Abdoel aan. 

 

 

Advocaat Serena Essed: “Afgelopen periode is er gewoon een staatsrechtelijk potje van gemaakt”

Geplaatst op maart 30, 2020

Mr. Serena Essed (Advocaat)

Apintie Radio Nieuws 31_03_2020

Mr. Eugène van der San
(directeur Kabinet van de President)

Apintie Radio Nieuws 31_03_2020

Mr. Gerold Sewcharan (Advocaat)

Aanname Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren niet rechtsgeldig

De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is volgens advocaat Serena Essed een fundamenteel onrecht op verschillende niveaus en is bovendien niet op een legitieme danwel rechtsgeldige manier aangenomen, zoals dat door de grondwet wordt aangegeven. In een live videopresentatie op Facebook stelde Essed dat met het recente vonnis van het Hof van Justitie in de hoger beroepszaak van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan het duidelijk is geworden dat beide politici sinds 22 december 2015 geen deel meer uitmaken van De Nationale Assemblee en derhalve het hoogste college van staat sinds voornoemde datum niet met de grondwettelijke 51 leden, maar 49 leden heeft vergaderd en verschillende ontwerpwetten heeft aangenomen. Artikel 68 lid 1 van de Grondwet bepaalt heel duidelijk dat het DNA-lidmaatschap eindigt wanneer DNA-leden teruggeroepen zijn, en dat is in dit geval zo. Artikel 61 van de Grondwet luidt dat De Nationale Assemblee bestaat uit 51 leden. Wanneer er nu geen 51 leden meer zijn, zoals de Grondwet dat voorschrijft, brengt het volgens haar met zich mee dat DNA de taken, die aan haar zijn toebedeeld, dus niet kan uitoefenen. Eén van de taken van DNA is het goedkeuren van ontwerpwetgeving, die aan haar wordt voorgelegd.

Alle aangenomen wetten vanaf 22 december 2015 niet rechtsgeldig

Dus niet alleen de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is volgens haar niet legitiem, maar alle wetten vanaf 22 december 2015. Dit heeft volgens haar verstrekkendere gevolgen. “Naar mijn mening dient een voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), die kennis draagt van zo een vonnis van het hoogste rechtsprekend orgaan, vervolgens geen vergaderingen meer uit te schrijven om een nieuwe wet aan te nemen. Maar die dient eerst een vergadering te beleggen om zaken op orde te stellen, want De Nationale Assemblee bestaat niet meer uit 51 leden. Dit is een zeer belangrijke zaak waarnaar gekeken moet worden”, aldus Essed. Zij benadrukt dat het hier om een serieuze zaak gaat, omdat de wetgevende macht de rechterlijke macht dient te respecteren en haar uitspraken ook in acht dient te nemen. “Naar mijn mening is in de afgelopen periode gewoon een staatsrechtelijk potje van gemaakt”, aldus de advocaat die vindt dat het vonnis aan de laars is gelapt.

Verstrekkende gevolgen valutawet

e nieuwe Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren verbiedt een nieuwe wisselkoers te hanteren dan dat van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het tweede is dat alle transacties in contanten dienen te geschieden in SRD, er mogen geen overeenkomsten worden gesloten in een andere valuta dan SRD en als dat toch gebeurt, is die overeenkomst nietig. Verder is het ook nog verboden om goederen en diensten aan te bieden in vreemde valuta. De banken mogen ook geen vreemde valuta meer verkopen met uitzondering voor de betaling van ticketkosten, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of het aanzuiveren van credit cards. Interessant volgens Essed is dat de minister van HI&T een lijst mag samenstellen van de essentiële importgoederen, waaronder voedingsmiddelen, medicamenten, productiemiddelen en voor de overheid noodzakelijke producten. “In geval een negatief advies verloop voor het betreffend jaar rapporteert, wordt er door de regering c.q. het ministerie van HI&T maatregelen getroffen om de import van niet essentiële goederen tijdelijk te beperken. Zodanig dat de deviezenuitstroom en deviezeninkomsten tenminste aan elkaar gelijk worden. Dat betekent dat eigenlijk alleen de basisgoederen dan geïmporteerd kunnen worden. Dit is heel erg verstrekkend”, aldus Essed.

FR


Somohardjo: ‘Deze week nog rechtszaak tegen Waidoe

Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) is op verzoek van de Nickeriaanse structuren naar het rijstdistrict afgereisd voor een bespreking. De leden willen dat, in navolging op de rechtszaak die de partij heeft gewonnen tegen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, ook rechtsmaatregelen worden getroffen tegen overloper William Waidoe. De PL-leider had afgelopen zaterdag al op een persconferentie aangekondigd juridische mogelijkheden te bekijken tegen Waidoe, die zich inmiddels bij de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft aangesloten. “Het volk is dus beschermd. Maar nu willen de Nickeriaanse structuren dat ook tegen Waidoe maatregelen moeten worden getroffen. En ik heb dit aan de advocaat voorgelegd. Die zal deze week een verzoekschrift indienen bij het gerechtshof”, laat Somohardjo weten. Hij zegt dat Waidoe wel naar de NDP is overgelopen nadat de coalitie de nieuwe Terugroepwet hadden goedgekeurd. Echter zegt de nieuwe Terugroepwet dat DNA-leden die in het openbaar bekend maken dat zij overstapt zijn naar een andere fractie teruggeroepen kunnen worden. Somohardjo merkt op dat Waidoe op 13 mei 2019 publiekelijk tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee, die live werd uitgezonden, heeft bekendgemaakt dat hij de fractie van de NDP gaat ondersteunen.

Waidoe nu zelf in gevecht met toppers NDP

Indien Waidoe met succes wordt teruggeroepen, gaat deze zetel naar Hariette Ramdien van de VHP. Zij kreeg 3342 stemmen in 2015, terwijl Waidoe 3038 stemmen kreeg. Dat er nog maar 2 maanden resten voordat verkiezingen worden gehouden, maakt voor de partij niet uit. Met de raadsman, Gerold Sewcharan, wordt nagegaan welke rechtsmaatregelen mogelijk zijn tegen Waidoe. “Eigenlijk is Waidoe voor ons een gepasseerd station. Hij is een ongecontroleerde satelliet en is nu in gevecht met toppers van de NDP zelf. Dus eigenlijk zijn we bevrijd van hem, maar het volk van Nickerie wil ook haar rechtsgevoel bevredigd hebben, wil ook het gevoel hebben dat zij beschermd is, zoals het geval is met het vonnis in de rechtszaak tegen Sapoen en Chitan”, aldus Somohardjo.

Sapoen en Chitan nog in bezit van pasjes DNA

Sapoen en Chitan moeten volgens een uitspraak van het Hof van Justitie hun zetel inleveren. Zij mogen geen handelingen meer verrichten als parlementariër en zich ook niet als zodanig voordoen, tegen een dwangsom van SRD 100.000 per keer dat zij het vonnis naast zich neerleggen. Volgens Somohardjo heeft hij informatie dat tot en met dinsdag beide heren nog in de groepsapp van DNA voorkwamen en ook in het bezit waren van de pasjes waarmee zij toegang hebben tot het gebouw van De Nationale Assemblee. Hij is continu in contact met de raadsman van de partij, Gerold Sewcharan, om dit soort zaken te verifiëren.

Onduidelijk of benoeming nieuwe leden nog haalbaar is

In de plaats van Sapoen moet Barkat Mohabali (VHP) toegelaten worden als volksvertegenwoordiger. De zetel van Chitan zal ingenomen worden door Prim Sardjoe (NPS). Het verlies van alle 3 zetels voor de PL blijft dus overeind. Of dat nog kan gebeuren met de werkdruk en de Coronacrisis in het land, moet nog blijken. Het parlement zal na 3 april op verkiezingsreces gaan, maar de begrotingen voor het dienstjaar 2020, waarin ook de kosten voor de verkiezingen van 25 mei zijn opgenomen, moeten ook nog behandeld worden.

FR

President Bouterse zet handtekening onder omstreden wet

Starnieuws 23 Mar, 15:02

President Desi Bouterse bekrachtigt de wet die zaterdagochtend is aangenomen in De Nationale Assemblee. (Foto: NII)

President Desi Bouterse heeft de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren bekrachtigd. Deze wet zal door het ministerie van Binnenlandse zaken hierna afgekondigd worden en dan in het Staatsblad van de Republiek Suriname opgenomen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut. 
De wet houdt in:

1. Er mogen geen cash valuta transacties binnen Suriname worden gedaan. Dus u mag niemand betalen met cash valuta en niemand mag u vragen om met cash valuta te betalen. In Suriname betalen we met SRD! De bedoeling is dat de vraag naar cash dollars stopt of behoorlijk omlaag gaat. U als gewone burger zonder valuta rekening op de bank hoeft dus voor niemand valuta te gaan zoeken. 
2. Girale valuta transacties mogen wel. Dus van de ene valuta bankrekening naar de andere mag wel worden overgemaakt, of als u een rekening wil betalen in het buitenland van uw valuta rekening. 

3. Iedereen mag zijn valuta houden, thuis of op de bank. De regering neemt geen dollars of euro's van niemand.
 
4. Iedereen mag zijn valuta die op de bank zijn, gewoon gebruiken om noodzakelijke valuta betalingen in het buitenland te doen via de valuta bankrekening
 
5. U mag uw valuta lichten. Als u bijvoorbeeld op reis wil gaan. Let op: u mag het niet in Suriname gebruiken! 
U mag het alleen wisselen in SRD als u in Suriname betalingen ermee wil doen. U kunt het bij opname direct wisselen in SRD bij uw bank ALS U WIL! U kunt het ook bij een cambio wisselen. De koers wordt door de centrale bank bepaald. 
 
6. Cambio's mogen geen valuta verkopen, alleen kopen. De valuta moeten ze binnen twee werkdagen, voorzien van de nummers,  aan de Centrale Bank verkopen. Ze mogen aan niemand anders dan aan de centrale Bank verkopen. Ze krijgen daarvoor een marge, dus een vaste winst. . 
 
7. Contracten in valuta waarbij u cash valuta moet betalen moeten uiterlijk een maand na afkondiging van de wet, in SRD worden omgezet. De op dat moment geldende bank koers wordt daarvoor gebruikt. 
 
8. Als u geen valuta rekening heeft mag u toch via de bank geld overmaken naar het buitenland, voor studie, medische doeleinden, als u de plicht heeft voor iemand te zorgen die in het buitenland woont of als u een credit card heeft die moet worden aangezuiverd. De Centrale Bank kan in overleg met de banken dit verder regelen. 
 
9. Als u geen valuta rekening heeft mag u op vertoon van uw ticket bij de banken cash valuta kopen om op reis te gaan. Tot welk bedrag? Daarover is in deze wet niets gezegd. De meeste banken geven tot op dit moment een bepaald maximum, maar dat heeft niets met deze wet te maken. 
 
10. Net als vroeger (vanaf vóór de onafhankelijkheid) moeten de valuta uit export weer naar de nationale deviezen reserve gaan. De wet geeft aan dat tenminste een deel van de uit export verdiende deviezen weer naar de centrale bank gaat om de nationale valuta reserves van de bank op te bouwen. Dit is in andere landen ook normaal (en vroeger ook in Suriname ook, maar toen bleven vrijwel 100% van de export deviezen op de Centrale Bank).
De wet geeft aan dat het deel van de export deviezen dat volgens deze wet moet worden ingewisseld op de Centrale Bank in het algemeen 60% is en 50% voor de mijnbouw sector.
De exporteurs krijgen hun geld natuurlijk in SRD tegen de officiële koers. Wanneer ze weer grondstoffen etc. moeten importeren krijgen ze ook die officiële koers. 
Exporteurs die zich niet hieraan houden krijgen geen toestemming om meer te exporteren totdat ze aan de plicht hebben voldaan. 
 
11. De Centrale Bank moet elk kwartaal een rapport publiceren over de valuta inkomsten en de valuta uitgaven en ook nog een inschatting hoe die zich gaan ontwikkelen voor de rest van het jaar.  De bank geeft aan of er wordt verwacht dat er meer zal worden uitgegeven dan de bank zal binnen krijgen. 
 
12. Als de bank verwacht dat er minder deviezen binnen zullen komen dan er zullen worden uitgegeven aan onder andere import, geeft de bank dat aan in het rapport.
 
13. Als de bank aangeeft dat er in een jaar minder deviezen zullen binnenkomen dan uitgegeven zullen worden in dat jaar, is de regering verplicht de import van sommige niet essentiële producten zodanig te verminderen dat de deviezen inkomsten en uitgaven tenminste gelijk worden. Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen. 
 
14. De essentiële goederen komen voor op een lijst die de regering verplicht is op te stellen, waarop tenminste voorkomen: voedingsmiddelen, medicijnen en andere medische middelen, productie middelen en zaken die de overheid nodig heeft. 
 
Natuurlijk moet altijd de export worden bevorderd en de import vervangen maar in eerste instantie worden de import uitgaven voor niet essentiële en luxe goederen beperkt. We hopen dat daardoor ook de eigen productie op gang komt of groter wordt. 
 
15. De straffen voor mensen die zich aan deze wet niet houden staan in de wet economische delicten. 
Straffen voor cambio's die zich niet aan de wet houden kunnen maximaal zijn in beslagname en verbeurd verklaring van goederen maar ook boetes, of intrekking van de vergunning. 
 
16. Er is een controle orgaan in het leven geroepen, waarvan de leiding bestaat uit onder andere de directeuren van alle instanties die nu al met controle en/of handhaving zijn belast.  Dit controle orgaan heeft toegang tot de cambio's en mag controle uitoefenen en verder onderzoek doen als er redelijke verdenking bestaat dat  de wet wordt overtreden. Er staat in de wet niets over binnenvallen. 
 
Ingeval bij het onderzoek van een bedrijf waarover een redelijk vermoeden  van overtreding van deze wet bestaat ook een woonhuis moet onderzocht, is er een beschermende bepaling opgenomen:  woonhuizen gaat de controle instantie niet binnen zonder de toestemming van de bewoner of met de in Suriname gebruikelijke toestemming voor huiszoeking. dit is een gebruikelijke bepaling in wetgeving over het onderzoeken van woningen. 
 
17. Bedrijven die valuta aanvragen voor import maar de opgegeven zaken niet importeren of slechts gedeeltelijk importeren om zodoende de extra dollars vast te houden of te verhandelen zullen die extra dollars moeten teruggeven als dit wordt ontdekt. Dit is een economisch delict en zal dus ook boetes of andere sancties die in de wet economische delicten staan tot gevolg hebben. 
 
We verwachten een positief effect van deze maatregelen op de koers, maar om een grotere daling te krijgen zal de regering nog wat andere maatregelen moeten nemen. 
 
Voor de toekomst is de wet belangrijk om op langere termijn meer transparantie over de deviezen reserve aan iedereen te geven en de deviezen voorraad beter te beheersen. Er moeten natuurlijk nog meer zaken worden gedaan om onze economie en financiële situatie te verbeteren en gezond te maken.

 

Import basisgoederen voor koers van SRD 5.85 voor US$

Starnieuws 23 Mar, 12:25

President Desi Bouterse heeft de vakbeweging vandaag meegedeeld dat een koers van SRD 5.85 voor de US-dollar gehanteerd zal worden voor import van basisgoederen. Alle gerenommeerde importeurs zullen hierbij worden betrokken. Het is belangrijk dat de basisgoederen bereikbaar blijven voor het volk, heeft Bouterse aangegeven. Starnieuws verneemt dat er een pakket van maatregelen zal worden getroffen. 

De importeurs zullen de US-dollars voor SRD 5.85 kunnen betrekken bij de Centrale Bank van Suriname. De president heeft de vakcentrales CLO, C-47, Moederbond, PWO, COL, OSAV en FAL meegedeeld dat sinds de aanname van de 'Wet Controle Valutakantorenverkeer en Transactie' de koers behoorlijk gedropt is. Volgens de president hanteren de banken al rond de SRD 10 voor de US-dollar. Starnieuws verneemt dat het aanbod van vreemde valuta toegenomen is sinds de aanname van de wet. De US$ wordt aangeboden voor SRD 12, de verkoopprijs ligt rond SRD 14. 

De president heeft meegedeeld aan de vakbeweging dat de wet wel zal worden afgekondigd, ondanks het feit dat het bedrijfsleven en de financiële sector een beroep op hem heeft gedaan om de wet aan te houden. Bouterse legde uit dat de wet nodig is om ordening te brengen in het valutaverkeer. Hij heeft ook een onderhoud met het bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging. 

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) had aangedrongen bij de president om belastingverlichtende maatregelen door te voeren. Er wordt verder hierover gesproken met een technische commissie. Het ligt in de bedoeling om in april de belastingverlichting door te voeren. 

Coalitie keurt ingrijpende wijzigingen valutaverkeer goed

Cambiohouders:
Wet is stap terug naar stenen tijdperk

Starnieuws 23 Mar, 01:11

Oppositieleden wijzen bij het verlaten van de zaal Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op dat de wet compleet is gewijzigd en dat dit niet kan. (Beeld: DNA)

Starnieuws 21 Mar, 05:14

ABC Radio 21-03_2020
Wet Valutaverkeer
Reactie: Patricia Etnel en Carl Breeveld

Niemand mag een andere koers hanteren voor vreemde valuta dan die bepaald is door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit verbod is mogelijk geworden door een wet die na een marathonzitting zaterdagmorgen om 5.00 uur is aangenomen door de coalitie (26 stemmen). De oppositie (zes Assembleeleden) had om 02.45 uur 's lands vergaderzaal uit protest verlaten. Het is eenieder verboden vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoren of elk ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. Cambio's mogen alleen valuta verkopen aan de CBvS. Transacties mogen niet meer in vreemde valuta. Goederen en diensten mogen alleen in SRD worden geprijsd. 

Het is de algemene banken verboden welke kosten dan ook in rekening te brengen voor transacties in vreemde valuta, anders dan door de CBvS na overleg vastgestelde reguliere banktransactiekosten. Voor alle transacties geldt de wisselkoers zoals die bij beschikking van de CBvS is vastgesteld en door haar bekendgemaakt. De Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 is veranderd in regels met betrekking tot verdere ordening van valutatransacties en het valutaverkeer (Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren). De oppositie stelde dat het hier om een nieuwe wet gaat, waarbij zelfs de naam is veranderd. 

Asiskumar Gajadien (VHP), Patricia Etnel (NPS), Carl Breeveld (DOE) en Marlon Budike (NPS) hebben een dringend beroep gedaan op Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om de behandeling te verdagen. Zij voerden aan dat de nota van wijziging met zulke ingrijpende bepalingen nader bestudeerd moeten worden. Er is volgens hen een compleet nieuwe wet ingediend. Gajadien zei dat "stakeholders compleet misleid zijn". Volgens hem is deze wet bedoeld om het valutaverkeer te doen ophouden. Volgens hem is er een parlementaire coup gepleegd. Etnel zei dat er alleen chaos gecreëerd wordt met deze wet. De koers zal hierdoor niet omlaag gebracht worden, voerde Breeveld aan. Er is geen sprake van meedenken, meedoen en meebeslissen. Budike zei dat hij niet kan meewerken aan deze wet, want hij is geconvoceerd voor behandeling van een andere wet. Simons bracht het voorstel van verdaging van de vergadering in stemming. Dit werd afgestemd met 25 tegen en 6 vóór en zij waste haar hand in onschuld. "Het parlement heeft gezegd dat wij moeten doorgaan", stelde ze. 

Initiatiefnemer Amzad Abdoel zei op vragen van zijn partijgenoten dat de oppositie weggelopen is omdat gebleken is dat de wet niet is zoals zij dat op Facebook hebben gesteld. Het is een gedurfde wet ter ordening van het valutaverkeer. Mensen mogen nog steeds valutarekeningen hebben, vreemde valuta op hun rekening storten en weghalen. Zij krijgen daarvoor normaal hun euro's en US-dollar. Ook via Western Union krijgen mensen de valuta die overgemaakt is uit het buitenland. Het is voor de algemene banken verboden om vreemde valuta te verkopen aan natuurlijke personen anders dan voor reis, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of voor de aanzuivering van credit cards.

Abdoel legde uit dat het gaat om ordening van het valutaverkeer en versterking van de positie van de CBvS. Er zal ook één koers gelden en niet zoals nu verschillende koersen. Alle rechtspersonen of natuurlijke personen zijn verplicht ten minste zestig procent van hun exportopbrengsten te repatriëren. Abdoel voerde aan dat het gaat om natuurlijke hulpbronnen van Suriname. Het geld moet terugvloeien naar Suriname. Het is verwachtbaar dat deze wet per ommegaande zal worden afgekondigd. Vicepresident Ashwin Adhin zei bij de aanname dat het geld veilig is. En alles wordt nu in SRD betaald. "Voor noodzakelijke dingen is uw geld daar. Wat niet noodzakelijk was, is weggehaald. Deze wet is een handvat om meer grip te krijgen op de koers. Voor de nationalisten is het geloof in eigen kunnen. We geloven in de Surinaamse dollars en niet in euro of dollar," zei Adhin. Er komt een pakket van maatregelen. Voor iedereen is het goed nieuws, want de koers zal niet meer fluctueren. Niemand krijgt de schuld van allerlei zaken, stelde Adhin. De CBvS is versterkt. 

U kunt hier downloaden de originele wet, het initiatiefvoorstel en de wet zoals gewijzigd. 

 Initiatiefvoorstel_houdende_wijziging_van_Wet_Toezicht_Geldtransactiekantoren_2012.pdf      Nota_van_Wijziging_Wet_Geldtransacties_21_maart_2020.pdf      Oorspronkelijke_wet_2012.pdf            
   

Het bestuur van de Vereniging van Cambiohouders roept op tot dialoog. De aangenomen wet over 'controle valutaverkeer en transactiekantoren' moet ingetrokken worden door De Nationale Assemblee. De wet zal de totale economie in gijzeling nemen en is een stap terug naar het stenen tijdperk. Op de president wordt een beroep gedaan de wet niet af te kondigen. Met alle betrokkenen moet er om de tafel worden gezeten. 

"Met een verlammend en schokkend gevoel ontwaakte de financiële sector van ons land in de vroege ochtend van zaterdag 21 maart toen via de media werd vernomen dat in het holst van de nacht door de coalitieleden in De Nationale Assemblee de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren was doorgedrukt en aangenomen. Het bestuur van het Surinaams Cambiowezen was nog op maandag 16 maart jl. uitgenodigd door de Commissie van Rapporteurs om van gedachte te wisselen over de aanpassing van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012. 

Tijdens dit onderhoud heeft het bestuur de achterliggende gedachten van deze voorgestelde wetswijziging welke een stringentere aanpak van de illegaliteit beoogde, ondersteund en toegejuicht en haar inzichten gedeeld met de aanwezige DNA-leden. Wat echter de totale financiële sector heeft geschokt, is dat uiteindelijk een totaal andere wet uit de bus is komen rollen welke de totale economie van Suriname hard zal treffen en het vrije valutaverkeer in gijzeling zal worden genomen. Onwillekeurig ontstaat een onbehaaglijk gevoel dat er geen sprake was een oprecht bedoelde dialoog vanuit de Commissie van Rapporteurs en dat de uitgenodigde stakeholders slechts als garnering erbij zijn gehaald ter legitimering van de wet welke men voor ogen had. 

De eventuele goede intenties die de coalitie mogelijk voor ogen had met de wijziging van de Wet toezicht Geldtransactiekantoren om de wisselkoersstijging te bedwingen, zijn met de nieuwe wet, geheel tenietgedaan en zal eerder een tegenovergesteld resultaat worden bevorderd. Door de geldtransactiekantoren te doen binden aan een verplichte verkoop van alle ingekochte valuta aan de Centrale Bank tegen een mogelijk ‘’kunstmatig en niet realistische’’ opgelegde koers zal betekenen dat de aanbieders van vreemde valuta een grote bocht zullen maken om de cambio’s en de weg geopend wordt voor een florerende zwarte markt. 

Voorbij is gegaan aan het feit dat onze economie voor een groot deel een cashmarkt karakter heeft en dat met name de vitale goud- en visserijsector verplicht om snel transacties op cash basis te kunnen doen. De ondergrondse parallelmarkt zal dan de wisselkoersen zonder enige dreiging kunnen bepalen en een groot deel van het valutaverkeer zal zich gaan voltrekken buiten elk zicht en controle van de autoriteiten. De cambio’s die van oudsher zowel in goede en slechte tijden altijd een steunpilaar zijn geweest voor het Surinaams bedrijfsleven, zullen geheel buitenspel worden geplaatst, hun deuren vermoedelijk moeten sluiten tegen de oneigenlijke concurrentie. De exportsector die nu al met kunst en vliegwerk overleeft en zorg draagt voor werkgelegenheid met veel economische spin-off en ook in belangrijke mate bijdraagt aan valuta op de vrije markt, zal door deze wet ook diep worden getroffen door de verplicht gestelde afdrachtsregeling. 

Het moment dat de handel, ook niet meer vrijelijk haar valuta kan gaan inzetten voor het betalen van buitenlandse leveranciers en de importen afhankelijk zullen worden gesteld van de goedkeuring van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, zal dit betekenen dat we perioden van schaarste tegemoet mogen zien en de poort geopend wordt voor willekeur en ongelijke concurrentie in de hand zal worden gewerkt door toepassing van favoritisme naar specifieke marktpartijen. 

Dat het bedrijfsleven en particulieren nu enkel voor afgebakende doeleinden hun valutarekeningen zullen mogen aanspreken, is een stap terug naar het stenen tijdperk en geen motiverende noch productie stimulerende maatregel. Dan nog is zeer de vraag in hoeverre de in deze wet genoemde nieuwe instituten onpartijdig en deskundig zullen worden bemenst en hoe de lange termijn handhaving van de wet zal plaatsvinden. Deze wet zal de nu al wankelende Surinaamse economie eerder in een constante gijzeling houden, verlammend en contraproductief werken en ons nog verder van huis brengen. 

De Vereniging van Cambiohouders doet een klemmend beroep op de president van de republiek om deze wet niet te doen bekrachtigen en aan te dringen bij DNA om deze wet terug te doen nemen om hierna met alle stakeholders nogmaals rond de tafel te gaan om deze wet te doen herzien ter voorkoming dat nog meer rampspoed zal worden afgeroepen over land en volk. 

Het Surinaamse cambiowezen spreekt de hoop uit dat het gezonde verstand bij de verantwoordelijke wetgevers zal prevaleren boven alle mogelijke andere enge en korte termijn doelen welke men mogelijk voor ogen had of heeft.  Het cambiow

Schot in zaak Naschoolse Opvang; zestig personen gedagvaard

Suriname Herald 13 maart 2020 13:02

Ashwin Adhin,

Kantongerechten civiele zaken. Foto: Suriname Herald

Melvin Bouva

Robert Peneux.

Frederik Finisie

Er is schot in de zaak van de Naschoolse Opvang. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ongeveer zestig personen gedagvaard.
Zij worden als getuigen gehoord in een strafrechtelijk vooronderzoek naar vermoedelijke misstanden bij het project Naschoolse Opvang en Begeleiding.

Het project werd door de regering geïntroduceerd, maar hield niet lang stand. Door mismanagement en vermoedelijke corruptie is het project in elkaar gedonderd. Het OM doet onderzoek naar verduistering van geld, valsheid in geschrifte, oplichting en knevelarij. In de dagvaarding staat dat gebleken is, dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd. Het gaat in deze om het ontbreken van een projectplan, het gebruiken van staatsfinanciën zonder enige autorisatie, overbesteding en overfacturering en het gebrek aan controle bij de uitvoering van het project.

Tot de ruim zestig personen die zijn gedagvaard behoren vicepresident Ashwin Adhin, Frederik Finisie, Melvin Bouva en Robert Peneux. Het rapport van het project is opgesteld door de uitvoerende én presidentiële evaluatiecommissie Naschoolse Opvang en Begeleiding onder leiding van Roy de Miranda.

Alle leden van deze commissie zijn ook opgeroepen. Peneux bevestigt tegenover Suriname Herald zijn dagvaarding. Over de zaak wil hij voor nu nog niets kwijt.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi is blij dat er beweging is gekomen in deze zaak. Hij wil niet vooruitlopen op zaken en wacht het verdere onderzoek rustig af. Jogi stelt dat het feit dat president Desi Bouterse het project Naschoolse Opvang heeft beschreven als ‘nyang patu’ genoeg zegt. Dit is volgens hem voldoende om een diepgaand onderzoek in te stellen.

 

Ramon Abrahams, ex-militaire topper, bij de herdenking van 25 februari 1980.
(Foto: Ranu Abhelakh)
Starnieuws 25 Feb 2020 06:20

Hugo Essed
(Advocaat van de nabestaanden)

ABC Radio 26 Feb 2020: Reactie Hugo Essed

Gestoken in militaire uniform heeft raadsadviseur Ramon Abrahams vannacht op het 'Revo-Plein' een terugblik gegeven vanaf 1975 over de ontwikkelingen die het land volgens hem heeft doorgemaakt. Hij kondigde aan dat diverse hervormingen doorgevoerd moeten worden, ook bij de rechterlijke macht. Deze is volgens hem een Staat in een Staat. Hij bekritiseerde de recente vonnissen die de Krijgsraad heeft geveld, waarbij helden zijn gecriminaliseerd. Zij moeten postuum worden gerehabiliteerd, zei hij bij de herdenking van de machtsovername van 25 februari 1980. 

Abrahams zei dat er diverse couppogingen waren en moordaanslagen op de militaire leiders. Hoogtepunt hierbij was volgens hem de poging tot machtsovername in december 1982. Het bijzondere van deze poging tot machtsovername was dat deze in samenwerking met het buitenland heeft plaatsgevonden. Honderden progressieve Surinamers zouden volgens Abrahams worden vermoord. "Alles wat progressief was, zou worden afgemaakt, zoals dat is gebeurd in vele andere landen in Latijns-Amerika". 

Het gezag heeft in nationaal belang kordaat opgetreden en succesvol ingegrepen, stelde Abrahams. "Anders zou de ellende veel groter zijn geweest. De lijst met Surinamers die vermoord zouden worden, is in schril contrast met de vijftien Surinamers die in december van dat jaar helaas het leven hebben moeten laten. Het is dus absoluut niet zo dat gewoon op een blauwe dag bij heldere hemel de militaire leiding is opgestaan en zestien Surinamers heeft opgepakt, van wie vijftien het leven hebben gelaten. Hierdoor is een grotere slachtpartij in Suriname voorkomen, zei Abrahams. 

Nederland heeft volgens Abrahams aangezet om een strafproces te beginnen tegen de 'decembergebeurtenissen', die moeten worden betreurd. Dit proces heeft recentelijk geleid tot een aantal vonnissen "tegen een aantal heldhaftige rechtgeaarde Surinamers. Een aantal van deze helden is reeds overleden en zullen zich keren in hun graf. Dit verdienen ze niet. De natie heeft een historische opdracht om deze helden die gestreden hebben voor het vaderland postuum te rehabiliteren," zei Abrahams. Hiertoe is een aanzet gegeven met de onlangs gewijzigde Amnestiewet. 

"Het meest actuele en meest spraakmakende vonnis is recentelijk uitgesproken tegen de leider van onze revolutie, onder regie van Nederland. Frappant daarbij is dat onze rechterlijke macht zich hiervoor heeft laten lenen. Zij heeft nooit geëist van Nederland, om de archieven die zij voor zestig jaar heeft afgesloten, openbaar te maken en ter beschikking te stellen in verband met haar onderzoek en ondanks de gewijzigde Amnestiewet. 

Abrahams legde de nadruk op de rechterlijke macht die naast diverse instituten ook hervormd moet worden. De rechterlijke macht moet voldoen aan de aspiraties van ons volk, stelde hij. "Thans fungeert dit orgaan van de trias politica als een Staat in een Staat, wat absoluut niet kan. Het is onkan. Wij zullen daarvoor moeten vechten," betoogde Abrahams. 

Mathoera vraagt opheldering president aanschaf voertuigen

ABC Radio 24 Feb 2020 Nieuws Item

Assembleelid Krishna Mathoera
Starnieuws 24 Feb 2020 08:33

Vermoedelijk nieuw corruptieschandaal binnen overheid

Parlementariër Krishna Mathoera heeft de regering al eerder vragen gesteld over de aanschaf van de voertuigen. Foto: dWT Archief 
DWT onlime 24 Feb 2020 09:02

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) heeft vragen gesteld aan president Desi Bouterse over verantwoording van aankoop voertuigen voor de politie en voor diverse ministeries. Zij wil weten waarom er gekozen is voor Rudisa Motor Campany om de voertuigen te kopen en waarom er geen openbare aanbesteding is geweest. Zij stelt ook vragen over resoluties die getekend zijn voor aanschaf van 22 auto's van het merk Ssang Young type Musso 4WD voor US$ 605.000 of de tegenwaarde in Surinaams Courant. Er is een machtiging verleend om ter beschikking te stellen aan Rudisa Motor Company voor het aanschaffen van 22  voertuigen van het merk Ssang Young type Y 400 voor US$ 844.800 of de tegenwaarde in Surinaams Courant.
 

De politie heeft volgens informatie van Mathoera 75 pick-ups, 4 bussen en 50 motor- en bromfietsen geleverd gekregen van Rudisa. De voertuigen zijn volgens haar essentieel bij preventie van criminaliteit en hulpverlening door de politie. De vragen die het Assembleelid via Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelt aan de president zijn:  
1. Hoeveel auto’s heeft de politie precies gekregen? Hoeveel hiervan zijn opvallend en hoeveel onopvallend?
2. Hoe zijn deze auto’s gefinancierd? Wat heeft het de Staat gekost en welk begrotingsartikel is belast?
3. Volgens mijn informatie is er geen openbare aanbesteding gehouden. Klopt deze informatie? Zo ja, waarom is afgeweken van het houden van een openbare aanbesteding? Waarom is afgeweken van de wettelijke regelingen hiertoe?
4. Waarom is gekozen voor het bedrijf  Rudisa Motor Company?
5. Waarom is gekozen voor het merk Ssang Young Musso 4WD, da een hogere benzineverbruik heeft?
6. Is het juist dat deze auto’s 'geserviced' worden bij Rudisa en een service beurt, bijkans 2700 SRD kost, tweemaal van wat een normale 'servicebeurt' kost? Zo niet, hoe is het onderhoud geregeld en wat kost de service van deze auto’s?
7. Is de afdeling Beheers en beleidsondersteuning van het Korps Politie Suriname betrokken bij deze aankoop en op welke wijze?
8. Zijn er technische specificaties opgesteld van de aan te schaffen auto’s en kan ik de beschikking krijgen hiervan?
 
Resoluties 

Op 3 januari 2019 zijn twee resoluties door de president getekend voor aanschaf van voertuigen. 

Mathoera schrijft dat het gaat om:
1. resolutie no 4505/13.108/18 waarbij U aan de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie machtiging verleent om ter beschikking te stellen aan Rudisa Motor Company N.V. in verband met het aanschaffen van 22 tal voertuigen van het merk Ssang Young type Musso 4WD een bedrag van 605.000 USD of de tegenwaarde in Surinaams Courant.
2. resolutie 4483/ 13.106/18 waarbij U eveneens aan de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie machtiging verleent om ter beschikking te stellen aan Rudisa Motor Company N.V. in verband met het aanschaffen van 22 tal voertuigen van het merk Ssang Young type Y 400 een bedrag van 844.800 USD of de tegenwaarde in Surinaams Courant.
 
Voor de aanschaf van 44 voertuigen is een bedrag gemoeid van 1.449.800 US$. 
1. Waarom is afgeweken van het houden van een openbare aanbesteding?  Wat was de noodzaak ervan?
2. Waarom is gekozen voor het bedrijf  Rudisa Motor Company?
3. Waarom is gekozen voor het merk Ssang Young?
4. Voor welke Ministeries, diensten of functionarissen zijn deze auto's bestemd? Kan ik een overzicht krijgen hiervan?
5. Zijn deze auto’s al geleverd? En Sedert wanneer?
6. Waarom kon niet volstaan worden met goedkopere auto’s, gelet op de crisis waarin Suriname nu verkeert?
7. Zijn er technische specificaties opgesteld van de aan te schaffen auto’s en kan ik de beschikking krijgen hiervan?


U kunt de resoluties hier downloaden. 

 

 Afwijkingsresolutie_leveren_22-tal_dienstvoertuigen_gunning_(ID_44041).pdf      Afwijkingsresolutie_leveren_22tal_dienstvoertuigen_(ID_44040).pdf                

PARAMARIBO - Met de aankoop van voertuigen voor de verschillende ministeries en voor het Korps Politie Suriname (KPS), lijkt een nieuw corruptieschandaal de kop op te steken binnen de overheid.

De regering heeft op 3 februari 2019 via het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) met medewerking van het ministerie van Financiën goedkeuring gegeven voor de aankoop van 22 voertuigen van het merk Ssang Young type Y400, bestemd voor de verschillende ministeries. Met deze aankoop bij Rudisa Motor Company NV is afgeweken van de regel om een openbare aanbesteding te houden.

In de bijzondere resolutie staat dat de huidige beschikbare dienstvoertuigen verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen. Bij De Nationale Assemblee zijn echter op 1 februari 2019 niet een maar twee van de bijzondere regeringsbesluiten ingediend onder de agendanummers 194 en 195.

In beide resoluties gaat het om dezelfde tekstuele inhoud voor de aanschaf van de 22 voertuigen door Rudisa. Het verschil is wel dat de beide besluiten verschillende bedragen hebben. In agendastuk 194 wordt gesproken over een bedrag van USD 844.000 of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse Dollars, dat ter beschikking moet worden gesteld van Rudisa.

In het tweede stuk met agendanummer 195 gaat het om een bedrag van USD 605.000 of het bedrag in tegenwaarde dat aan Rudisa moet worden overgemaakt. Bij navraag van de Ware Tijd blijkt dat er geen intrekkingsresolutie is waar een van de twee resoluties wordt vervangen door de andere of dat beide worden vervangen door een totaal nieuwe resolutie.

Dit zou er op neerkomen dat niet 22 maar 44 voertuigen worden aangeschaft voor de ministeries. De bedoelde voertuigen met als bouwjaar 2017 en 2018 worden op het internet geshowd. Het blijken geen normale wagens te zijn: ze zijn van het type dat wordt aangeschaft voor ministers en niet voor ministeries.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om een reactie gevraagd zegt dat zij deze zaak eerst goed zal moeten onderzoeken. Zij herkent uit de stukken wel dat het gaat om twee verschillende resoluties en wil zelf ook weten of er eventueel sprake is van een resolutie die een van de beide stukken vervangt.

Behalve de 22 voertuigen die volgens de bijzondere afwijkende resolutie bestemd zijn voor ministeries, zijn ook 75 pick-ups van het merk SSangYong Musso, vier bussen en vijftig motorfietsen aangeschaft voor het Korps Politie Suriname. Echter blijkt nergens dat er hiervoor een resolutie is ingediend bij het parlement.

Simons zegt dat niet alle dagelijkse aankopen van de regering terechtkomen bij de assemblee. Zij weet niet met zekerheid te zeggen of dit wel het geval is bij de aankopen van deze voertuigen voor de politie. Ook deze kwestie wil de parlementsvoorzitter goed laten uitzoeken alvorens een reactie te geven.

Door tussenkomst van Simons, bevestigt minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en Politie de aantallen. Hij weet dat die intussen zijn aangeschaft en gedistribueerd aan het KPS en dat er nog meer motorfietsen worden aangeschaft om landelijk ingezet te worden. "Alleen heb ik slechts de behoefte van mijn ministerie aangegeven. De aanschaf en hoe dat plaatsvindt, is een aangelegenheid van het ministerie van Openbare Werken", zegt de minister.

Bij het onderzoeken en het plegen van wederhoor heeft de krant minister Vijay Chotkan herhaaldelijk gebeld, maar niet bereikt. Daarop is de bewindsman via WhatsApp duidelijk gemaakt dat zijn wederhoor belangrijk is voor een evenwichtige publicatie.

In een reactie laat Chotkan uiteindelijk weten dat hij niet kan reageren, omdat hij op dat moment niet beschikt over informatie. Ook nadat de documentatie over de twee resoluties met vragen naar hem is opgestuurd, bleef een verdere reactie uit.

OWT&C heeft ook een servicecontract afgesloten met Rudisa voor de overheidsvoertuigen. Getrouw bevestigt het bestaan van een dergelijk contract. Het servicebedrag per voertuig zou SRD 2.700 per servicebeurt bedragen.

Deze kwestie heeft vermoedelijk nog meer aspecten waarvan de parlementariërs Krishna Mathoera (VHP) en Carl Breeveld (DOE) vinden dat wanneer hierover geen duidelijkheid komt en zaken niet transparant zijn, het Openbaar Ministerie moet worden ingeschakeld. Breeveld zegt af te wachten en indien nodig daar werk van te zullen maken. "De discrepantie van bedragen is duizelingwekkend", zegt Breeveld.

OKB-voorzitter: Binnenland blijft zorgpunt bij verkiezingen

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Zij houdt voor de vierde keer toezicht op de algemene, vrije en geheime verkiezingen. (Foto's: René Gompers)

Naast 638 toezichthouders voor alle stembureaus, zijn er 50 waarnemers voor de hoofdstembureaus, 50 mobiele ondersteuners/surveillancedienst, toezichthouders die de OKB-voorzitter rechtstreeks ondersteunen en personen die het ICT-systeem controleren. 

"Fake news of niet, het binnenland is het minst veilig georganiseerd en het blijft een zorgpunt," antwoordt de OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos onomwonden op een vraag van Starnieuws. Het OKB is drie dagen bezig met het afwikkelen van de formaliteiten met de ruim 800 toezichthouders voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei. Het afleggen van de eed of belofte is een essentieel onderdeel van het proces. Op alle 638 stembureaus in het hele land wordt een waarnemer gestationeerd, zegt Van Dijk-Silos. Er wordt volgens haar alles aan gedaan om fraude bij de verkiezingen te voorkomen. 

Vrijdag en zondag is een groot deel van het proces afgehandeld. Vandaag kan overgegaan worden tot de afronding. De OKB-voorzitter geeft toe dat er nog zwakke schakels zijn in het controlesysteem, vooral in het binnenland waar de infrastructuur een rol speelt. Als voorbeeld haalt ze aan dat het hoofdstembureau van Sipaliwini, in Paramaribo is. Het stembureaumateriaal wordt vervoerd met politiebewaking en de voorzitter van het stembureau. Midden in het bos is er geen centraal punt waar er politie is en bewaking. 

Het materiaal gaat met een boot weg, vliegtuig of helikopter, begeleid door security en de voorzitters van de stembureau's. "Maar de controle zoals je die hebt in alle delen van Suriname, een soort van centrale controle, heb je niet in Sipaliwini. En dat maakt dat het een zorgpunt is. Op de stembureaus heb je onze toezichthouders, rondom het stembureau is er veiligheid, het stembureau personeel," merkt Van Dijk-Silos op. Vliegtuigen en helikopters landen niet in het dorp, maar op vliegvelden. Het materiaal moet daarnaar toe vervoerd worden. Meestal gaat vanuit het binnenland alleen de voorzitter van het stembureau mee met het vliegtuig en security. Er is geen toezichthouder bij, zoals dat wel in andere delen van het land het geval is. Deze zwakke schakel in de keten, moet worden opgelost. Er is nu daarom een extra instructie gegeven dat de toezichthouder ook mee moet naar de stad. 

In een geluidsopname die viraal ging, zei een vrouw dat er stembiljetten in stembussen naar het binnenland zijn vervoerd. Elk bericht, ook al is het nep nieuws, wordt door OKB onderzocht. Intussen heeft Binnenlandse Zaken aangegeven dat er stembiljetten in stembussen vervoerd zijn als oefenmateriaal van trainingen. De OKB-voorzitter merkt op dat als dit gecommuniceerd was vooraf met de samenleving, voorkomen zou worden dat zo een bericht zou rondgaan, want dan was men ervan op de hoogte. Ook de politieke partijen hebben het recht om in het stembureau te zijn. Zij moeten daar gebruik van maken, want ook zij houden toezicht, benadrukt Van Dijk-Silos. Hoe meer ogen, hoe beter de controle, benadrukt ze. 

C-47 afwezig bij ontmoeting tussen president Bouterse en vakbeweging

Armand Zunder Suriname Herald  20 februari 2020 om 11:00

Armand Zunder. Foto: Suriname Herald
Suriname Herald  20 februari 2020 om 06:03

De voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO), Armand Zunder, vindt de voorzitter van de vakcentrale C-47, Robby Berenstein, laf. Dit zegt hij in gesprek met Suriname Herald. “Ik vind hem laf, omdat toen ik hem benaderde hij in eerste instantie een ander standpunt had ingenomen en later op zijn besluit terugkwam.”

Het bestuur van de PWO hield gisteravond een bestuursvergadering waar er breedvoerig is ingegaan op de rol van Berenstein en hoe het proces is verlopen met betrekking tot het niet benoemen van Zunder tot governor. “Wij zullen niet praten over de vakcentrale C-47, maar over de persoon Berenstein. Hij is laf en heeft geen ballen. Je neemt een standpunt in en verandert daarna van mening. Dit geeft aan wie je bent”, zegt de PWO-voorman.

President Desi Bouterse had mij benaderd om te dienen in landsbelang en Berenstein zet het personeel van de Centrale Bank van Suriname aan om tegen mij te protesteren en dat is onrust zaaien. “In de kranten las ik een aantal punten waaraan een governor moet voldoen en ik vind dat ik gekwalificeerd ben voor de functie van een bankpresident. Ik ben gevraagd vanwege mijn staat van dienst”, merkt de vakbondsman op.

In de bestuursvergadering zal een besluit genomen worden over hoe verder met de persoon Berenstein. Ook tegen het bestuurslid Donovan Grep zullen er maatregelen getroffen worden, deelt Zunder mee. “Grep heeft geen enkele bond binnen de PWO. Wij hadden hem de gelegenheid gegeven om in het bestuur te participeren, maar we wisten niet dat we het paard van Troje hadden binnengehaald”, haalt Zunder aan.

Grep, die de eendaagse protestmanifestatie heeft ondersteund, ging kort in op de benoeming van governor. PWO-voorzitter Zunder is voorgedragen voor de functie van governor en hij wilde die functie ook aanvaarden wat geen goede zaak zou zijn voor de vakbeweging. Grep: “A probleem disi yu no man los op ini siksi mun, yu no man los en op ini wan yari, yu no man los en op ini tu yari, yu no man los en op ini drie yari. Het is een proces, dat ingezet zal moeten worden. Daarom mi e aksi ala den yongu wan, fu kraka den srefi fu sorgu dati te den o go kisi den politiek leider dat den stem bewust.”

Volgens hem moet het duidelijk zijn, dat er vakbondsleiders zijn ‘san’ e meen en nanga den wrokoman. Maar yu abi vakbondsleiders san e seri wrokoman. “We hebben geen boodschap voor ze. Ik zeg blijf gewoon in de vakbeweging.” Tegen de regering zei hij: “Als je denkt dat je mensen gaat omkopen om governor te worden, vergeet het, want er zijn nog integere vakbondsleiders.”

Simone Awanna

De vakcentrale C-47 heeft de ontmoeting met president Desi Bouterse, waar hij de vakbeweging zou informeren over de twee kandidaten voor de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), niet bijgewoond. Armand Zunder, die een van de kandidaten was, zegt aan Suriname Herald dat het staatshoofd hem gisteren heeft geïnformeerd dat de keuze niet op hem is gevallen.

De vakbeweging was uitgenodigd om steun te betuigen. Volgens Zunder hebben de overige aanwezige vakbondstoppers zijn voordracht voor de vacante governorsfunctie wel ondersteund.

De voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO) vertelt verder dat de regeringsleider hem tien dagen geleden heeft gevraagd, als hij bereid was in nationaal belang een bijdrage te leveren. Volgens hem is er geen enkele brief geschreven, zoals wordt aangegeven. “Ik ben gevraagd en we hebben dagelijks lange gesprekken gevoerd. Ik stond er wel op dat ik de ondersteuning van de vakbeweging moest hebben. En die ondersteuning heb ik gehad, ook van Berenstein. Wat mij verbaast, is dat Berenstein daarna een ander standpunt innam”, zegt Zunder.

Voor de vakbondsman, die niet meer in aanmerking is gekomen om de functie van governor bij de CBvS in te vullen, is dit alles een gepasseerd station. “Ik praat niet meer over het verleden. Dit wat heeft plaatsgevonden is slechts een incident”, beweert Zunder.

Michael Miskin, hoofdbestuurdslid van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft ook laten weten dat de andere vakcentrales wel achter de benoeming van Zunder stonden. Hij legt uit dat Ravaksur uit een aantal bonden bestaat. Het gaat om C-47, de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL), CLO, het Algemeen Verbond van Vakbewegingen in Suriname (AVVS) de Moederbond, de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV) en de PWO. Van de zes vakcentrales hebben vijf de voordracht van Zunder wel ondersteund. Hij

merkt op dat C-47 geen synoniem is van Ravaksur, want alleen C-47 heeft geen steun betuigd aan Zunder. Aan Suriname Herald zegt Zunder dat hij zich verder zal bezighouden met het vakbondswerk.

De functie van president bij de Centrale Bank is vacant geworden na het schandaal met ex-governor Robert van Trikt. Suriname Herald heeft meerdere malen geprobeerd een reactie te krijgen van C-47 voorzitter Berenstein, echter zonder resultaat.

Simone Awanna

Suriname Herald 20 februari 2020 om 00:07
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vindt dat de verklaring van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) van 13 februari over de kasreserve, vaag en ongeloofwaardig overkomt. De verklaring geeft geen antwoord op de vele vragen die gesteld worden door de samenleving, geeft VES-bestuurslid Swami Girdhari, te kennen tegenover Suriname Herald.

De verklaring dat de Centrale Bank bij de uitvoering de kasreserve middelen van de algemene banken tezamen met de eigen middelen van de Centrale Bank in een ‘pool’ gemanaged heeft, zorgt voor meer verwarring en maakt het nog onduidelijker, zegt Girdhari.

Het uitgangspunt van de moederbank in deze was dat de bruto internationale reserves altijd hoger moesten zijn dan de kasreserve verplichtingen aan de banken. De CBvS laat weten dat op enig moment de liquide middelen in de internationale reserves lager geweest waren dan de verplichtingen van de Centrale Bank aan de commerciële banken. De CBvS onderkent dat bij de aanwending van deze geldmiddelen voor interventies ten behoeve van importen en voor schuldaflossingen, goudaankopen en andere verplichtingen, de afstemming met de algemene banken niet was gepleegd.

Intussen zijn de afspraken en garanties met betrekking tot de aangehouden kasreserve middelen bij de Centrale Bank, inclusief het aanwenddeel, in nauw overleg met het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging schriftelijk vastgesteld en ondertekend door het directieteam van de Centrale Bank. Het directieteam van de moederbank bestaat uit Michael Soekhnandan (directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken), William Orie (directeur Monetaire en Economische Zaken) en Faranaz Hausil (directeur Legal, Compliance & International Affairs).

De CBvS liet weten dat ze met haar verklaring wil benadrukken dat de kasreserve middelen niet zijn gestolen. Girdhari is van oordeel dat die verklaring juist ademt dat er wel is gestolen. “Wanneer je zonder toestemming middelen aanwendt die niet bedoeld waren voor iets dergelijks, is dat stelen”, zegt hij.

Als hij in een winkel stapt en gewoon met drie jeansbroeken de winkel uitgaat met de bedoeling om die over twee jaar terug te brengen, is dat stelen. “Ik word meteen opgepakt”, zegt Girdhari. Daarom is hij juist van mening dat de directie, in deze de drie directeuren, ook medeverantwoordelijk zijn geweest voor het gebruiken van de kasreserve middelen van de commerciële banken. Met de verklaring tracht de CBvS juist het ‘stelen’ goed te praten, is hij van oordeel.

“Indien men een gedegen administratie had bijgehouden en dit samen met de bankiersvereniging had gemonitord op basis van duidelijke afspraken, was dit niet gebeurd”, zegt hij.

Vishmohanie Thomas

Muntbiljetten in omloop om tekort munten op te vangen

De muntbiljetten van SRD 1 en SRD 2,50 zijn in omloop gebracht door het ministerie van Financiën. Dit wegens tekort aan pasmunten. In 2004 is besloten deze muntbiljetten uit te geven. Dit maakt het ministerie bekend via het Nationaal Informatie Instituut. 

Assembleelid Carl Breeveld had vragen hierover gesteld aan de regering. Hij merkte op dat burgers geconfronteerd worden door de biljetten en er verwarring over ontstaat. Er moest melding gedaan worden dat de biljetten weer in omloop zijn.

Financiën zegt dat muntbiljetten nog steeds een wettig betaalmiddel zijn, omdat deze nimmer uit de circulatie zijn gehaald. Met het in omloop brengen van deze muntbiljetten is de Centrale Bank van Suriname belast en zij beschikt over een navenante voorraad van deze muntbiljetten. Het Ministerie benadrukt dat geen ander doel wordt nagestreefd dan te voorzien in het tekort van pasmunten.

 

Debipersad: Waarom muntbiljetten in de kluis gehouden?

Starnieuws19 Feb, 06:41

Steven Debipersad, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vraagt zich af waarom al die tijd het ministerie van Financiën de muntbiljetten van SRD 1 en SRD 2.50 niet in omloop heeft gebracht. Zeker als het ministerie bekendmaakt dat het gaat om biljetten uit 2004. "Waarom zijn ze al die tijd in de kluis gehouden?" stelt Debipersad in gesprek met Starnieuws.  
Financiën heeft tot en met 17 februari SRD 855.232 aan waarde in omloop gebracht door deze muntbiljetten. Aanzienlijk veel meer dan vorig jaar. Debipersad zegt dat er ruim SRD 9 miljard in omloop is. De muntbiljetten die nu in grote hoeveelheden in omloop zijn gebracht, zullen nu nog geen inflatoire effect hebben op de economie. Maar hij merkt op dat deze trend niet moet worden voortgezet. Als men hiermee doorgaat, zal er monetair inflatoir effect hebben. 
Debipersad merkt op dat afgelopen jaar overal een grote vraag was naar munten. Winkeliers konden geen kleingeld teruggeven. Supermarkten, restaurants, TBL Cinema en diverse zaken hebben zelfs hun prijzen aangepast en afgerond naar boven. Volgens het bericht van het ministerie blijkt dat het geld er al die tijd was. Dan waren biljetten zestien jaar in de kluis van de Centrale Bank van Suriname. De econoom vindt dit vreemd, want het probleem had dan allang opgelost kunnen worden. 
Het is belangrijk om goed te communiceren met de samenleving, stelt Debipersad. Ineens worden grote hoeveelheid bankbiljetten in omloop gebracht in plaats van munten, en er worden geen mededelingen over gedaan. Het VES-bestuurslid merkt op dat het vertrouwen in de monetaire autoriteiten alleen gewonnen kan worden als er transparant beleid wordt gevoerd. 

Steven Debipersad, bestuurslid VES.

Assembleelid Breeveld wil informatie over muntbiljetten

Ook de biljetten van SRD 1 worden weer gebruikt

Biljetten van SRD 2.50 in omloop

Het is niet duidelijk waarom deze biljetten in omloop zijn

De afgelopen dagen zijn geruisloos muntbiljetten van
SRD 2.50 en SRD 1 in omloop gebracht
"door, neem ik aan, de Centrale Bank van Suriname", zegt Assembleelid Carl Breeveld (DOE) tegen Starnieuws.
Hij hoopt dat de regering antwoord geeft op vragen die gesteld worden vanuit de samenleving. 
 

1. Wanneer zijn deze muntbiljetten in omloop gebracht? 

2. Is het een geldig betaalmiddel, want de burgers krijgen deze bij de winkel als kleingeld terug. 

3. Welke waarden zijn uitgebracht? 

4. Frappant is het oude formaat dat enkele tientallen jaren geleden in omloop was en die van de huidige biljetten verschilt.

5. Waarom is de invoering geruisloos geschied?
Wie draagt hier de verantwoording over, nu er geen governor is? 

6. Wat is het bedrag aan nieuwe muntbiljetten die op de markt verschenen zijn? 

Mensen zijn verrast door de biljetten die zij ontvangen.
Zij vragen zich af of het om geldige biljetten gaat. Er heerst al een tijdje een schaarste aan muntjes. Verschillende winkels zijn op zoek naar muntjes. Sommige winkels geven klanten een hals in de plaats van kleingeld. Breeveld hoopt dat er antwoord komt op de vragen die hij heeft gesteld. 

Assembleelid Carl Breeveld

Hoefdraad bezoekt helikopterbedrijf in Rusland

Minister Gillmore Hoefdraad heeft ook zijn adviseur Marciano Bohr en directeur Amichand Jhauw van Fly Allways meegenomen naar het Russische  helikopterbedrijf.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën voert een gesprek met zijn Russische gastheer in een Russische helikopter.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën krijgt een rondleiding bij het luchtvaartcentrum Helipark Podushkino in Rusland.

Strarnieuws 14 Feb, 15:42
Terwijl een groot deel van de samenleving zich afvraagt waar minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is, blijkt nu dat de bewindsman Russische helikopters aan het bezichtigen is. Op vragen in het parlement is alleen meegedeeld dat Hoefdraad uitlandig was. Hoefdraad moet ook nog worden verhoord in de kwestie waarbij ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt in verzekering is gesteld. Het rechercheteam dat de procureur generaal voor deze zaak heeft samengesteld heeft al directieleden van de bank en de regeringscommissaris gehoord.

Minister Hoefdraad leidde een Surinaamse delegatie van de week naar de bedrijfsbasis van Russian Helicopter Systems (RHS) in Rusland. De delegatie was twee dagen geleden te gast bij het luchtvaartcentrum Helipark Podushkino voor een rondleiding en toonde belangstelling om de luchtvaartsamenwerking te verbeteren met Rusland, meldt HeliMed, de medisch gespecialiseerde helikopterafdeling van RHS op haar website.

Het bedrijf geeft aan dat Suriname voornemens is om in de nabije toekomst zijn continentaal plateau te ontwikkelen, dat volgens deskundigen grote koolwaterstofreserves heeft. Bij het uitvoeren van dergelijke complexe technische taken kunnen moderne luchtvaartoplossingen niet achterwege blijven, schrijft HeliMed.

Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers, informatie over de RHS-Ansat multifunctionele helikopters, de vluchtprestaties, opleiding van cockpitpersoneel en vluchtuitvoering onder verschillende klimatologische omstandigheden. De Surinaamse delegatie bestond onder meer uit Amichand Jhauw van Fly Allways en Marciano Bohr van het ministerie van Financiën.

Hoefdraad heeft tijdens het bezoek gezegd dat helikopters in Suriname worden ingezet voor onder meer transport van brandstof, passagiers en andere goederen. De luchtvaartsamenwerking met Rusland staat in het teken van de vlootuitbreiding van het binnenlandse vliegverkeer en zal de operationele diensten aanzienlijk uitbreiden, moderne technologie en personeel naar Suriname aantrekken. Hoefdraad wees op de hoge kwaliteit, het bedieningsgemak en de effectiviteit van de Mi-8 Russische helikopter, die al luchtvaartwerkzaamheden in Suriname uitvoert.

Eind januari kwam de eerste Mi-8 (RA-24648AMT helikopter met medewerking van de 'National Committee for the Assistance to the Economic Cooperation with Latin American countries’ naar Suriname. Dit type helikopter kan worden ingezet voor verschillende doelen zoals passagiers- en goederenvervoer, zoek- en reddingsoperaties en het evacueren van slachtoffers (luchtambulance).

Lionel Zweers: “Ik voel me blootgesteld aan de stijgende koers”. Foto: Suriname Herald    7 februari 2020 om 13:28

Activist Lionel Zweers heeft vanmorgen de challenge van de bekende Surinaamse acteur en komediant
Ruben Welles opgevolgd. In zijn onderbroek heeft Welles als eerst met een bordje met als opschrift ‘Saka Koers’
zijn bezorgdheid geuit over de stijgende wisselkoers van de US-dollar.

Zweers verklaart tegenover Suriname Herald, dat hij geïnspireerd is door Welles en daarom besloten heeft de challenge op te volgen.

“Ik voel me blootgesteld aan de stijgende koers”, benadrukt hij. Zweers stelt dat hij dit keer op een komische en sportieve manier aandacht vraagt voor het probleem. Met zijn actie vandaag geeft hij ook aan, dat hij de actie van 17 februari zal ondersteunen. De activist verwacht niet dat anderen de challenge zullen opvolgen, “maar degenen die durven moeten het zeker proberen.”

De activist noemt het opmaken van U$$ 100 miljoen kasreserve door de regering zonder toestemming van de lokale banken als de druppel, die de emmer heeft doen overlopen. De straatkoers voor de US-dollar is SRD 10 en voor de euro SRD 10.65.

Op 17 februari organiseert Stephano Biervliet, meer bekend als Pakittow, een massaprotestactie om de regering naar huis te sturen. Via zijn Facebookaccount heeft Pakittow de samenleving opgeroepen om een eenheid te vormen en te tonen dat het volk van Suriname wel een stem heeft.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de IDB-topman Luis Alberto Moreno, hebben twee concessionele leningsovereenkomsten getekend op Barbados. Links directeur Ontwikkelingsfinanciering, Iris Sandel. (Foto's: Financiën)

Starnieuws 06 Feb 2020 17:05
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft vandaag twee concessionele leningen getekend met de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in Barbados. Het gaat omSupporting Foreign Investment for Economic Developmentin Suriname voor US$ 10 miljoen. Dit wordt uitgevoerd via het ministerie van Financiën in een periode van 5 jaar. De tweede lening gaat overConsolidating a Sustainable Energy Sector voor US$ 30 miljoen. Met de uitvoering is belast 
Natuurlijke Hulpbronnen en EBS. 

Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over ondersteuning van de IDB van de ontwikkeling van de olie en gas vondsten waarbij vooral  aan werkgelegenheid voor Surinamers aandacht zal worden besteed. De minister had een verzoek gedaan na het bezoeken van een oilrigg om ook Surinamers op te leiden. Er behoren bitter weinig Surinamers tot de work crew en er wordt ook onvoldoende krachten vanuit Suriname geleverd. Deze trainingen zullen personen als bedrijven klaar moeten stomen voor werk in de opkomende industrieën. Samen met de IDB zal ook gekeken worden naar best practices van een Sovereign Wealthfund via een regionaal seminar, zegt de minister. Hij woont in Barbados de IDB IX Annual Consultation of Caribbean Governors bij. De minister merkt op dat deze afspraken sinds vorig jaar gemaakt waren en belangrijk zijn voor Suriname. Hij voert aan dat hij in De Nationale Assemblee duidelijkheid heeft gegeven en morgen is er een persconferentie van de president. "Het tekenen van de overeenkomst kon ik niet uitstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid en heb uitgebreid informatie gegeven in De Nationale Assemblee," benadrukt de bewindsman. 

Kritiek DA'91

DA'91 levert kritiek op het feit dat minister Hoefdraad uitlandig is, terwijl de samenleving geconfronteerd wordt met de nachtmerrie van een politiek gestuurde beroving van haar valuta. "Dit roept ernstige vragen op. Wanneer ons land in een dusdanige situatie verkeert dat het vertrouwen in onze banken ernstig wankelt, het vertrouwen in de monetaire autoriteiten aan diggelen is geslagen en de minister van Financiën een motie van wantrouwen alleen overleeft vanwege een slaafse coalitie, dan is het onbegrijpelijk dat de minister van Financiën zijn koffer pakt en vertrekt," stelt DA'91. 

"Het nieuws dat de ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, is ingesloten, leidt niet tot euforie bij ons. Het is voor ieder weldenkend mens namelijk helder en klaar dat de ex-governor niet in zijn eentje de meer dan 100 miljoen US dollar heeft doen verdwijnen. Uitspraken van de vicepresident hebben al gauw bevestigd dat dit allemaal onderdeel was van de snode plannen van de regering Bouterse. De twee strafklachten tegen minister Hoefdraad verdienen een grondig onderzoek," vindt DA'91. 
 
"Het onderzoek dat de regering ons voorspiegelt is van tevoren al niet geloofwaardig en heeft tot doel de ‘big boys’ vrijuit te laten gaan. Hoe onafhankelijk is een onderzoek dat geïnstigeerd en gerapporteerd wordt aan dezelfde minister van Financiën en president die mede verantwoordelijk zijn voor de complete economische neergang van onze samenleving.
 
Wij eisen een volledig onafhankelijk onderzoek vanuit ons Openbaar Ministerie van de verdwijning van de gelden en bestraffing van alle betrokkenen inclusief de minister van Financiën. Voorts eisen wij dat de gelden per direct teruggestort worden en dat er een volledige publicatie komt van waarvoor en aan wie de gelden besteed zijn.
 
Wat nu gebeurt, is slechts het optrekken van rookgordijnen, opsluiting van de ex-governor en wie weet morgen, ontslag van de minfin, om nogmaals de aanstuurders van deze roof vrijuit te laten gaan. Surinaams volk let op uw zaak!" stelt de politieke organisatie. 

Een deel van het publiek tijdens de 'opo yari' vergadering van de NPS zaterdagavond in Grun Dyari'. (Foto's: René Gompers)

NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft uitgelegd dat het financiële debacle bij de CBvS veel groter is dan wat naar buiten is gekomen.

NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo vindt dat tegen beter weten het geld door de Bankiersvereniging is gebracht naar criminelen.

Starnieuws 2 Feb 2020
NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft tijdens de 'opo yari' vergadering zaterdagavond van afdeling Paramaribo meegedeeld dat veel meer geld opgemaakt is dan de US$ 100 miljoen. Er was totaal US$ 500 miljoen van de commerciële banken onder beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hiervan is de helft - US$ 250 miljoen - gebruikt. "Moni san bedrijf, san a volk poti tapu bangi fu spaar", zei hij. Rusland merkte op dat NPS al gewaarschuwd had hiervoor. "Wij vertrouwen deze gasten niet, zeker niet met ons geld". 

De Surinaamse Bankiersvereniging en de CBvS hebben gezegd dat "un naf' span. A moni veilig". Vandaag de dag is het 'talk of the town'. "Den man klaar a moni," stelde de voorzitter van de groene partij. De regering moet in De Nationale Assemblee uitleg komen geven. Rusland kondigde aan dat via forensische accountants al deze zaken onderzocht zullen worden. Hij benadrukte dat Robert van Trikt niet de enige verantwoordelijke is voor wat er gebeurd is bij de CBvS in de afgelopen tien maanden. "De hoofdverantwoordelijke is de president van Suriname, de heer Bouterse. Medeverantwoordelijke is de minister van Financiën, de heer Hoefdraad. Medeverantwoordelijk is de rvc van de Centrale Bank. Zoveel controleposten en men heeft niet doorgehad wat er gebeurt bij de Centrale Bank. Of, of... waren zij deel daarvan?"

Rusland voerde aan dat de samenleving nog moet horen van Van Trikt wat het verschil van inzicht is tussen hem en de regering, want de president heeft gezegd dat er geen verschil van inzicht is. De NPS-topman brengt in herinnering dat de media gevraagd hebben aan Van Trikt van waar Chotelal de dollars krijgt. Toen erop werd aangedrongen heeft de gewezen governor van de CBvS verwezen naar de president. "Dat was het moment van het einde van Van Trikt", concludeerde Rusland. 

De NPS-voorzitter voerde aan dat het geld is verduisterd, maar het wordt binnen drie jaren aangezuiverd. "A no yu moni. Na direct direct mars go poti a moni baka. A no yu moni. Na fufuru. Het is geld van het volk". Rusland merkte op dat het zo niet door kan gaan. De regering moet worden afgestraft, stelde de politicus. Het publiek reageerde ook verontwaardigd over het gebruiken van het geld van het volk. 

Ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo zei dat toen er niet meer geleend kon worden, het geld van het volk is gestolen. Hij merkte op dat de voorzitter van de Bankiersvereniging het geld tegen beter weten in en tegen waarschuwingen van deskundigen gebracht heeft naar de CBvS. "Naar de criminelen". Pawiroredjo merkte op dat vanuit de regering druk wordt gezet om de directeur van De Surinaamsche Bank te ontslaan. "En hij is de enige meneer die heeft gezegd dat het gestolen is en dat deze rotzooi een keer moet ophouden. De NPS is een verantwoordelijke partij en die gaat niet oproepen tot een bankrun. Maar wanneer ze erin slagen om deze ene meneer van allemaal die zwijgen, weg te sturen, dan zullen wij de verantwoordelijkheid voor verdere chaos en bankrun in handen leggen van de NDP," liet Pawiroredjo opteken. 

Baldewsingh aangehouden; aangifte beledigen staatshoofd

Baldewsingh in vrijheid gesteld door Openbaar Ministerie

Starnieuws 27 Jan 2020
Satis Baldewsingh, radiopresentator bij Trishul/Radio 9 is aangehouden door de politie van De Nieuwe Grond. Hij is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Politiewoordvoerder, hoofdinspecteur Humphrey Naarden, zegt aan Starnieuws dat er aangifte tegen hem is gedaan voor beledigen van het staatshoofd. De aangifte is gedaan bij de afdeling Centrum. 

Naarden zegt dat Baldewsingh zich heeft aangemeld bij de politie van
De Nieuwe Grond. Na contact met de stadspolitie commissaris is hij aangehouden. Op zijn Facebook pagina heeft Baldewsingh verschillende bedreigingen en beledigingen geuit. Hij poseerde eveneens met een five shooter. "Bouterse ik kom er aan, wees bang voor je zoon", staat er op zijn Facebook-pagina. 

Naarden zegt dat beledigen van het staatshoofd strafbaar is. De zaken worden nu onderzocht. Het is nog niet duidelijk of Baldewsingh in verzekering is gesteld

Programmamaker Satis Baldewsingh

Starnieuws 03 Feb 2020
Programmamaker Satis Baldewsingh is niet op vrije voeten gekomen, zoals zijn advocaten hadden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft zijn aanhouding met 30 dagen verlengd. De radioman is afgelopen week voorgeleid voor de hoofdofficier van justitie. Die achtte zijn aanhouding rechtmatig en verwees hem voor toetsing naar de rechter-commissaris (rc). Magistraat Soebhaas Punwasi heeft na verhoor te kennen gegeven dat  er geen dringende redenen waren om de inverzekeringstelling van Baldewsingh te verlengen. 

Baldewsingh heeft zich op 27 januari aangemeld bij de politie van De Nieuwe Grond toen het duidelijk werd dat er een aanklacht tegen hem ingediend was voor belediging en bedreiging van het staatshoofd. Hij had op zijn Facebookpagina flink uitgehaald naar president Desi Bouterse en zijn gezin in een live video. Het was duidelijk te merken dat hij onder invloed van alcohol was. De rc achtte aanhouding voor bedreiging niet rechtmatig, maar belediging was gegrond. 

Starnieuws verneemt dat zijn advocaten, Chandra Algoe en Benito Pick, vandaag een verzoek zullen indienen tot invrijheidstelling van hun cliënt. Op basis van de constateringen van de rc moest Baldewsingh uiterlijk zondag vrijkomen. Het Openbaar Ministerie heeft echter de aanhouding verlengd met 30 dagen. Hiertegen zal in beroep worden gegaan bij het Hof van Justitie. 

Baldewsingh zit vast op basis van wetsartikelen die het staatshoofd extra bescherming geven, boven een normale burger. Deze 'muilkorf-wetten' dateren sedert de koloniale tijd en zijn bedoeld geweest om de toenmalige Nederlandse koning(in) te beschermen. In Suriname is presidentschap geen ceremoniële functie. Ondanks nationaal en internationaal lobbywerk van de vereniging van journalisten, de Associatie van Caribische Mediawerkers en vooraanstaande journalisten, zijn de artikelen die burgers monddood maken, niet verwijderd. Voor alle 'normale' burgers geldt dat bij belediging en smaad een civiele klacht kan worden ingediend bij de rechter. 

Programmamaker Satis Baldewsingh is vanmiddag in vrijheid gesteld. Hij heeft een week doorgebracht in het cellenhuis voor beledigen en bedreigen van het staatshoofd. 

De advocaten van Baldewsingh, Chandra Algoe en Benito Pick, zijn in beroep gegaan bij het Hof van Justitie om hem vrij te krijgen. Dit verzoek zou morgen worden behandeld. Het Openbaar Ministerie heeft echter voordat het beroep behandeld zou worden, Baldewsingh in vrijheid gesteld. 

De rechter-commissaris had bij de voorgeleiding gesteld dat er geen dringende redenen waren om hem in bewaring te houden. Baldewsingh is vrijgelaten laat in de namiddag, verneemt Starnieuws. 

Partij Sylvana Simons doet nieuwe gooi naar Kamerzetel

AMSTERDAM - De partij van Sylvana Simons, BIJ1, wil meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. De vorige keer slaagde Simons er niet in om in de Kamer te komen. Wel belandde ze vervolgens in de Amsterdamse Gemeenteraad.

Simons stapte de politiek in onder de vlag van DENK, maar begon al gauw voor zichzelf. Met Artikel 1, zoals haar partij aanvankelijk heette, vergaarde ze bij de Kamerverkiezingen van 2017 vooral stemmen in Amsterdam en Rotterdam en enkele

andere steden. Maar voor een Kamerzetel had ze er nog bijna twee keer zoveel moeten halen.

BIJ1 trapt volgende week zondag, ruim een jaar voor de verkiezingen, de verkiezingscampagne al af. Dat doet de jonge partij onder de leus „Kom aan de macht met BIJ1.” Die vangt de twee doelen van BIJ1, zegt Simons: vanuit de Kamer een vinger in de pap krijgen én de gevestigde orde uitdagen en raken.

BIJ1 legt veel nadruk op de achterstelling van Nederlanders met een migratie-achtergrond en andere minderheden. De partij trekt de aandacht met bijvoorbeeld de strijd tegen Zwarte Piet.

De Telegraaf 25 Jan 2020

 

DWT-Online 16/01/2020 20:20 - Ivan Cairo

PARAMARIBO - Kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft Surinames kredietwaardigheid donderdag naar beneden bijgesteld van 'B-min' naar 'CCC': junkstatus. Nog nooit eerder kreeg Suriname van een kredietwaakhond een beoordeling lager dan de 'B-klasse'. Het conceptrapport werd woensdag naar Financiën gestuurd. Minister Gillmore Hoefdraad is woedend, omdat Fitch Ratings geen contact met de regering heeft gehad zoals gebruikelijk. Ook komt het bureau met de beoordeling uit nadat Financiën het contract met haar heeft opgezegd.

Een CCC-rating houdt in dat een land met een dergelijke beoordeling een extreem hoog risico heeft om zijn obligatieleningen of andere vormen van financiering terug te betalen. Het is banken niet toegestaan te beleggen in obligaties met een CCC-rating.
CCC-obligaties zijn junk bonds. "De afwaardering van Surinames ratings weerspiegelt een sterke toename van de overheidsschuld, verminderde financieringsflexibiliteit, zoals blijkt uit de knellende voorwaarden bij recente externe leningen van de overheid en afnemende externe liquiditeit, die het risico dat de regering niet aan haar betalingsverplichtingen in vreemde valuta kan voldoen, vergroten", schrijft Fitch.

 "Het grote overheidstekort in combinatie met het oplopende tekort op de lopende rekening, voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van mei 2020, is niet consistent met de gestabiliseerde wisselkoers, waardoor het risico op macro-instabiliteit groter wordt", stelt Fitch verder. Het ministerie reageert in een donderdag uitgeven persbericht fel op het rapport en de handelwijze van Fitch. De regering is van mening dat de afgekondigde downgrading door Fitch onder zeer tegenstrijdige verklaringen plaatsvindt en het karakter draagt van een "ongekende politieke manoeuvre". Gesteld wordt dat al bij de voorlaatste analyse Fitch zaken over Suriname had gepubliceerd zonder enig contact te hebben gehad met de autoriteiten.

"De Fitch-analyse ging straal voorbij aan een aantal belangrijke verworvenheden. De zeer lage inflatie; de stabiele wisselkoers; de oneigenlijke interruptie in de contante valutaverschepingen die een kunstmatige ingreep buiten Suriname inhield maar die wel was opgevangen door de CBvS en de banken; het leningenbeleid dat gericht is op groei en ontwikkeling en een draagbare terugbetaalcapaciteit herbergt; het ruime sociale vangnet waarmee de ergste klappen van de crisis zijn opgevangen voor huishoudens maar ook bedrijven", schrijft het ministerie.

Fitch is na januari 2019 niet meer op missie naar Suriname gekomen. Waarom zij doorzet op de downgrading is voor het ministerie een raadsel. Vermoed wordt dat onder een hoedje wordt gespeeld met de oppositie. Financien: "Het doel is om de oppositie in kaart te spelen. Vandaar dat de regering aan Fitch heeft doen weten dat zij transparant over hun doelstelling moeten zijn. Fitch is aangegeven om hun rapport van een publieke disclaimer te voorzien dat er geen relatie meer met de Surinaamse overheid bestaat waardoor noch de overheid betrokken is geweest, noch betrokken heeft hoeven te zijn. Fitch dient verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zelf schrijven en wiens doel zij dient."

 

Starnieuws 17 Jan, 12:12

De VHP zegt in een verklaring met grote bezorgdheid kennis genomen van de downgrade van Surinames credit rating naar het niveau van CCC (triple C). Deze kredietstatus is de laagste in de geschiedenis van ons land. Suriname is nooit eerder zo laag beoordeeld, maar meer nog is onze kredietstatus nooit eerder met twee stappen tegelijk verlaagd. De CCC rating correspondeert met het rapportcijfer 2. Dit is een extreem speculatieve kredietstatus waarbij geldschieters ernstig rekening houden met wanbetaling. Dit plaatst Suriname in het rijtje van internationale financiële paria's die alleen nog tegen steeds hogere woekerrentes kunnen lenen. 


De downgrade is een direct gevolg van de leenverslaving van de NDP-regering. Dit bevestigt wederom dat de redding van Suriname nooit gerealiseerd zal kunnen worden door de NDP. Het is tijd voor een nieuw beleid, tijd voor een nieuwe regering met de VHP. Met haar deskundig en integer kader is de VHP in staat zijn Suriname uit dit - nu nog diepere - dal te halen. Met de VHP aan het roer zal niet alleen het vertrouwen terugkeren, maar zal ook snel een effectief worden gewerkt aan stabilisatie en groei van de economie. Dit tweesporen beleid garandeert duurzame macro-economische stabiliteit die uiteindelijk alle burgers ten goede zal komen. De VHP zal met alle oprechte Surinamers samenwerken.
Ook nu weer weigert de regering de feiten onder ogen te zien en probeert zij haar incompetentie te schuiven in de schoenen van Fitch die de oppositie in de kaart zou spelen. Deze “a no mi” mentaliteit is een fundamenteel kenmerk van de NDP. Wat de regering niet beseft is dat fragiele macro-economische verworvenheden in geen verhouding staat tot de explosief groeiende staatsschuld die steeds moeilijker te financieren zal zijn. Fitch constateert terecht een verminderde terugbetalingscapaciteit en heeft de kredietstatus van Suriname dienovereenkomstig aangepast. 
De VHP spreekt ook haar bezorgdheid uit over de signalen dat de regering overweegt de 20% participatie van Staatsolie in Blok 58 te verkopen. Dit kan maar één doel hebben om nog snel voor de verkiezingen te “cashen” uit de offshore olievondst. Deze verleiding is alleen maar groter geworden met de downgrade omdat lenen nu duurder zal worden voor de regering. Het risico is reëel aanwezig dat het 20% belang van Staatsolie voor een appel en een ei wordt verkocht, net zoals Staatsolie zelf in 1998 voor een habbekrats van de hand zou worden gedaan. De VHP zal dit echter niet toestaan en houdt elke ontwikkeling hieromtrent scherp in de gaten.

Matt Murphy. Foto: view. ceros.com 

PARAMARIBO - Er dreigen “onmiddellijke problemen” voor Suriname voor het terugbetalen van leningen. Daarvoor waarschuwt de gezaghebbende Amerikaanse krant Financial Times. Suriname is één van de zes landen in de wereld op wie deze voorspelling van toepassing is.

Het is voor het eerst dat deze krant Suriname zo nadrukkelijk noemt. Verantwoordelijke minister Gillmore Hoefdraad kon zondag niet bereikt worden voor een reactie.

De waarschuwing komt van van Matt Murphy, institutional portfoliomanager van Eaton Vance, één van de oudste beleggingsbeheerders in de Verenigde Staten, en is eind december opgetekend in een stuk van de vooraanstaande columnist Jonathan Wheatley. Die beschrijft de wereldwijde economische vooruitzichten.

Suriname wordt met Argentinië, Ecuador, Libanon, Kameroen en Papoea-Nieuw-Guinea genoemd als landen die problemen hebben om hun schulden af te lossen. Voor de situatie die wordt geschetst, waarschuwen verschillende deskundigen in binnen- en buitenland al jaren en die ontwikkeling begint nu dus ook de aandacht te trekken van belangrijke internationale media.

Dat daaraan zelfs in de als zeer betrouwbaar geachte Financial Times aandacht aan wordt besteed, is veelzeggend.
Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en het moeilijker maken voor Suriname om op de internationale markt opnieuw geld te lenen.

In de afgelopen jaren zijn er voor vele honderden miljoenen US dollars aan leningen afgesloten, terwijl de overheidsuitgaven zijn toegenomen. Maatregelen om de inkomsten te vergroten zijn vrijwel allemaal faliekant mislukt.

Ook adviezen van het Internationaal Monetair Fonds om subsidies op onder meer elektriciteit en brandstof af te bouwen en het omvangrijke ambtenarenapparaat te saneren, zijn in de wind geslagen.

dwt 06 Jan 2019 10:39 - Armand Snijders

Advocaat en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos

PARAMARIBO - Advocaat en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos neemt geen zitting in het Constitutioneel Hof dat mogelijk binnenkort wordt geïnstalleerd. Ze spreekt berichten, alsof ze er lid van wordt, tegen. “Nee dat gaat niet gebeuren want dan moet ik het Onafhankelijk Kiesbureau verlaten en dat wil ik niet. Misschien vinden mensen het wenselijk dat ik erbij ben”,
zegt ze tegen de krant.

Ze geeft toe dat ze tijdens de behandeling van de wet is benaderd om president van van het Constitutioneel Hof te worden, maar ze heeft geweigerd. Het is wettelijk niet mogelijk tegelijk lid van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en van het Hof te zijn. Intussen zijn maandag tijdens een huishoudelijke assemblee vergadering de voordrachten van de coalitie voor het Hof goedgekeurd. Over de leden die de oppositie voorstelt zal op een andere dag gesproken worden.

Van Dijk-Silos vindt goed toezicht op de verkiezingen zeer belangrijk. Vandaar de keuze om in elk geval tot dan te blijven bij het OKB. "Ik heb tweehonderd mensen erbij gehaald en mijn toezicht wordt nog strakker. Ik ga nog meer regels moeten bedenken."
Ze noemt het belangrijk dat de gemeenschap zich neerlegt bij de verkiezingsuitslag, hoe die ook uitvalt.
Het OKB ziet daarom erop toe dat er goede verkiezingen worden georganiseerd zonder fraude.
"Dat is de wens van het volk en dan krijg je ook geen opstanden."

Ze stelt dat het woelige verkiezingen kunnen worden omdat de belangen van politieke partijen bijzonder groot zijn.
Er zal volgens haar niet geschroomd worden tot het uiterste te gaan voor de winst. Dat is ook een van de redenen waarom ze heeft gekozen voor het OKB. "Ik ben helemaal daarop afgestemd."

De Afobakadam is sinds 00:00 uur bezit van Staatsolie geworden. Dit blijkt ook uit de kleuren van Staatsolie te Afobaka. (Foto's: René Gompers)

De stroomprijs zal niet omhoog gaan. Energie zal door Staatsolie goedkoper geleverd worden aan de Energie Bedrijven Suriname dan de prijs die aan Suralco/Alcoa werd betaald. De Afobakadam is in optimale conditie overgedragen aan Suriname. Er is US$ 111 miljoen gestort op de rekening van Alcoa voor de openstaande stroomrekening.
Suriname heeft geen enkele financiële verplichting meer aan Alcoa. Deze zaken zijn naar voren gekomen op een persconferentie die vandaag is belegd. President Desi Bouterse die deze persconferentie zou leiden, was verhinderd. 

 

De persconferentie is geleid door vicepresident Ashwin Adhin. Ministers Gillmore Hoefdraad (Financiën), Sergio Akiemboto (Natuurlijke Hulpbronnen), de CEO van Staatsolie, Rudolf Elias en Dilip Sardjoe, voorzitter van de onderhandelingscommissie, hebben vragen beantwoord. De documenten die goedgekeurd zijn door De Nationale Assemblee zijn na verdere aanpassingen ondertekend door minister Akiemboto. Adhin deelde mee dat Bouterse vanaf morgen politieke partijen, het bedrijfsleven, de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen zal informeren over het verdere traject rond de dam. Hij benadrukte dat het om een nationale aangelegenheid gaat. 

 

Hoefdraad deelde mee dat via Oppenheimer de bond is geplaatst, terwijl er nog drie banken interesse hadden. Er is  US$ 125 miljoen geleend. De condities van Oppenheimer waren de beste. Na aftrek van de kosten, zal de rest van het geld naar de overheid gaan. De looptijd van de lening is vier jaar. De regering heeft drie maanden de tijd om te bepalen welk aflossingsmodel zal worden afgesproken. De mogelijkheid is er om de lening eerder af te lossen. De eerste betaling moet in juni 2020 plaatsvinden. Hoefdraad deelde mee dat met de overname van de dam ongeveer US$ 60 miljoen zal worden bespaard. 

starnieuws 01 Jan, 2020 13:00

 

Foto: Shutterstock.com

PARAMARIBO - De herkomst van de veertig miljoen US dollar die bij City Cambio, in de volksmond Chotelal, tegen een lagere wisselkoers wordt aangeboden aan het publiek, blijft een raadsel. Ook Centrale Bank-governor Robert van Trikt heeft geen pasklaar antwoord.
"Die vraag moet u aan de president stellen", zei hij nadat hem dinsdagmiddag tijdens een persconferentie op de bank nadrukkelijk werd gevraagd naar de herkomst van het geld.

Van Trikt werd erop gewezen dat niemand minder dan president Desi Bouterse op een persconferentie en in het programma 'Bakana Torie' via staatsradio SRS heeft beloofd dat hij zou interveniëren met goedkope dollars. Enerzijds om de koers omlaag te brengen en anderzijds om te voorzien in de behoefte van het publiek om tegen een lage koers Amerikaanse dollars te kopen voor het betalen van huishuur en andere verplichte uitgaven. Enkele dagen daarna werden inderdaad de 'goedkope' dollars aangeboden aan het publiek.

De governor vond de vraag naar de herkomst van de veertig miljoen US dollar in eerste instantie "raar en overbodig". Daarna zei hij dat het geld uit verschillende bronnen of sectoren afkomstig kan zijn. Uit welke precies kon hij niet aangeven. Voor Van Trikt is het proces belangrijk hoe vreemde valuta, volgens hem sinds het verre verleden, terechtkomt bij de cambio's en de rol die de Centrale Bank daarin vervult. De moederbank moet als toezichthouder op het vreemdevalutaverkeer de compliance-regels en de Bankwet toepassen.

De governor zegt dat uit verschillende sectoren gelden worden gestort bij de Centrale Bank.
Die stelt het geld via de andere banken ter beschikking om te voorzien in de behoefte van hun klanten, waaronder de cambio's. Van Trikt: "Maar we weten ook dat alle andere cambio's worden gevoed uit andere partijen. Waarom stellen we die vraag niet, maar wel over die ene cambio die goedkope dollars aanbiedt."

Volgens de governor wordt dit beleid al langer dan 34 jaar gedoogd, maar moet er een einde aan komen, "want het zijn gewoon speculanten". Van Trikt geeft aan dat de cambio's vrij zijn welke koers dan ook te hanteren. "Onze taak is toezicht uitoefenen op basis van de wetten
Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Bank- en Kredietwezen.
Er is elke dag rapportage van de cambio's."

Het opheffen van het strafvorderlijk beslag dat op 17 april 2018 was gelegd op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname, is het mooiste kerstcadeau dat de rechterlijke macht van Nederland kon geven aan de Surinaamse bevolking.
Dit zegt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), aan Suriname Herald.
Hij spreekt van een cadeau, omdat Suriname het anderhalf jaar zonder dit geld heeft moeten doen.

Het geld wordt nu weer beschikbaar gesteld aan Suriname, omdat de rechtbank van Noord-Holland ook de teruggave van 19,5 miljoen euro aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gelast.

Ramautarsing verduidelijkt dat het niet optimaal kunnen beschikken over contante Amerikaanse dollars niet zozeer te maken had met de inbeslagname van de 19,5 miljoen euro alleen. Het ging om de regelmatige afvoer van contante euro’s naar Hongkong en het terugbrengen van contante Amerikaanse dollars. Met deze uitspraak is het probleem voor een deel opgelost.
“Bij een volgende zending weet ik niet wat ons te wachten staat”, zegt hij.

Ramautarsing voert verder aan, dat de rechter een uitspraak heeft gedaan omdat de inbeslagname in strijd is met het internationaal publiekrecht (volkenrecht). Er mocht geen beslag worden gelegd op de 19,5 miljoen euro vanuit Suriname, vanwege internationaal gemaakte afspraken. Het geld was onder supervisie van de CBvS. Hij verduidelijkt dat de rechter geen uitspraak heeft dan of het witwasgeld was of niet. “Het kan dat morgen een beter onderbouwde aanklacht komt tegen het Surinaamse geldverkeer”, zegt hij.

Volgens de VES-voorzitter moeten de juiste lessen worden geleerd uit de aanhouding van de 19,5 miljoen euro en dat de wereld op Suriname let. “We moeten ophouden om een oogje dicht te doen voor wat betreft de drugsdoorvoer en daaraan gekoppeld witwasserij”, zegt hij.

De uitspraak in de zaak is wel positief, maar de VES-voorzitter verwacht dat Suriname zal worden beoordeeld op zijn daden. Volgens hem moet Suriname gaan bewijzen, dat het geld niet afkomstig is van criminele praktijken.


Vishmohanie Thomas

Het Openbaar Ministerie heeft in april vorig jaar onterecht beslag gelegd op een contante geldzending van 19,5 miljoen euro. Dat oordeelt rechtbank in Haarlem vandaag.

Het geld werd in opdracht van de Centrale Bank van Suriname verstuurd naar de Bank of China in Hong Kong. Het Openbaar Ministerie (OM) vond dit verdacht, en vermoedde dat er sprake was van witwassen en legde daarom beslag op het geld. De rechtbank oordeelt nu dat dat in strijd was met het internationaal publiekrecht. Het geld moet terug.

Contant geld

De cash is in beslag genomen bij een onderzoek van het OM naar contant geld dat via Schiphol naar andere landen werd gestuurd. In dat onderzoek viel op dat er vaak geld vanuit Suriname via Schiphol naar Hong Kong ging.

Vier van die zendingen zijn gecontroleerd, maar niet in beslag genomen. Uiteindelijk is de vijfde zending, in april 2018, wél in beslag genomen op verdenking van witwassen. Dat was 19,5 miljoen euro.

 

Het geld was afkomstig van drie Surinaamse banken. Die ontkennen dat er sprake was van witwassen en eisten dat het geld teruggeven zou worden.

Uitspraak gaat niet over witwassen

De uitspraak van de rechter betreft niet de vraag of er wel of geen sprake is van witwassen, maar gaat over de vraag of het geld in beslag genomen had mogen worden. Dat had niet gemogen, zegt de rechtbank.

Het geld werd namelijk verstuurd in opdracht van de Centrale Bank van Suriname. Dat is een staatsorgaan met immuniteit, dat met deze geldzending een wettelijke taak uitvoert, namelijk het coördineren van de contante geldstromen in Suriname.

Er komt meer contant geld Suriname binnen dan dat het land uitgaat. Dat geld moet worden omgezet in digitaal geld, en dat gebeurt door contant geld op te sturen de Bank of China, die het bedrag digitaal in dollars terug naar Suriname overmaakt.

 

Deze uitspraak is heel belangrijk voor Suriname en correspondent-banken overal ter wereld zullen weten dat wij correct bezig zijn geweest.Robert van Trikt, president van de Centrale Bank van Suriname

 

Dat het geld in beslag was genomen had zijn weerslag op de economie van het land. De president van de Surinaamse Centrale Bank, Robert van Trikt, zei in april dit jaar dat er hierdoor een tekort aan Amerikaanse dollars was in het land. Die zijn nodig omdat bij de hout- en goudhandel in die munt betaald wordt.

Van Trikt zegt vandaag blij te zijn met de uitspraak. "Wij hebben uiteindelijk gelijk gekregen bij de Nederlandse rechtbank. Deze uitspraak is heel belangrijk voor Suriname en correspondent-banken overal ter wereld zullen weten dat wij correct bezig zijn geweest", zegt hij tegen Starnieuws.

Banken blijven verdachten

Het in beslag genomen geld moet terug naar Suriname, oordeelt de rechtbank. Het staat nu op een rekening van de Belastingdienst. Het OM laat weten dat de banken gewoon verdachten blijven, en dat het opsporingsonderzoek ook na deze beslissing doorgaat. Het OM kan binnen twee weken in beroep gaan tegen deze uitspraak.

NOS 24 Dec 2019

 

 

De president van de Surinaamse centrale bank Robert van Trikt NOS/HARMEN BOERBOOM

Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, is bijzonder ingenomen met de uitspraak van de rechtbank Noord Holland. "Wij hebben steeds gezegd om vertrouwen te hebben dat wij de zaak gaan winnen," zegt Van Trikt aan Starnieuws. "Wij hebben uiteindelijk gelijk gekregen bij de Nederlandse rechtbank. Deze uitspraak is heel belangrijk voor Suriname en correspondent-banken overal ter wereld zullen weten dat wij correct bezig zijn geweest," zegt de governor. 

 

De zaak is vooral gewonnen op basis van de immuniteit die de CBvS heeft. Dit is ingebracht in het klaagschrift dat de CBvS, de Hakrinbank, de Surinaamsche Bank en de Finabank hebben ingediend bij de rechtbank. Bij de eerste behandeling reeds dat de rechtbank vraagtekens had naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. Besloten werd de partijen in de gelegenheid te stellen om onderling tot een oplossing te komen. Er werd geen overeenstemming bereikt, waardoor de rechtbank vandaag vonnis heeft geveld. De beslaglegging op de 19.5 miljoen euro sinds vorig jaar april is opgeheven. Het geld moet worden teruggegeven. 

 

Klaagsters hebben betoogd dat aan de CBvS als staatsorgaan (absolute) immuniteit toekomt ten aanzien van (ook) de onderhavige geldzending van € 19.500.000 die vanuit Suriname via Nederland naar de Bank of China in Hong Kong werd vervoerd. Hiertoe hebben klaagsters een beroep gedaan op het (nog niet in werking getreden) Verdrag van de Verenigde Naties van 2 december 2014 inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (VN-Verdrag), in het bijzonder de artikelen 18 tot en met 21 van dat verdrag. Klaagsters hebben aangevoerd dat CBvS de geldzending ter uitvoering van een wettelijke taak heeft verricht en dat met deze zending een publiek belang is gediend. Klaagsters stellen zich op het standpunt dat met de inbeslagneming van de € 19.500.000 het volkenrechtelijke beginsel van de staatsimmuniteit is geschonden. “Met de beslaglegging door het OM op gelden die CBvS als staatsorgaan van Suriname onder zich had, heeft Nederland Suriname (…) zonder grondslag aan zijn rechtsmacht onderworpen. Dit is in strijd met de soevereine gelijkheid van staten”, staat het klaagschrift.

 

Deze overweging in het klaagschrift is doorslaggevend geweest voor de rechtbank. Het klaagschrift is op basis hiervan gegrond verklaard. De rechter heeft bevolen het klaagschrift gegrond te verklaren. Het beslag moet worden opgeheven. 

De rechtbank verklaart het klaagschrift gegrond, heft op het beslag op € 19.499.000 en twee valse coupures van 500 euro en gelast de teruggave daarvan aan de Centrale Bank van Suriname, waarbij teruggave van eerstgenoemd bedrag kan geschieden door overboeking naar de rekening van CBvS bij De Nederlandse Bank.

Het begrip minderjarigen wordt zowel in het recht als in het dagelijkse spraakgebruik in verschillende betekenissen gebezigd. In casu gaat het om personen zowel van het mannelijk als vrouwelijk geslacht die de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben, maar nog niet die van zestien jaar (art. 298 Wetboek van Strafrecht;Sr). Dit betekent dat pas wanneer een minderjarige de leeftijd van zestien jaar bereikt heeft, hij/zij seksuele handelingen mag verrichten met iemand zonder dat er strafrechtelijke gevolgen aan verbonden zijn. 

Ik merk op dat de leeftijd van zestien jaar arbitrair is. Dit betekent dat deze niet gebaseerd is op een bepaald onderzoek of duidelijke argumentatie. In de hele wereld zijn er wetten op dit stuk. De leeftijden verschillen echter per land. Zo wordt bijvoorbeeld in Noorwegen (zie J. Gaarder: De wereld van Sofie) de grens gesteld op vijftien jaar, terwijl Nederland en Suriname die stellen op zestien jaar. In het algemeen kan gesteld worden dat vrijwel alle landen ter wereld tenminste een minimum leeftijd van veertien jaar hanteren voor het beschermen van een minderjarige, ook tegen zichzelf. 

Vermeldenswaard is dat tot 2009 de leeftijdsgrens als bedoeld in art. 298 lid 1 Sr veertien jaar was. Wij krijgen dan de merkwaardige situatie dat iemand die in 2008 seksuele handelingen gepleegd heeft met een minderjarige van veertien jaar met wederzijdse toestemming, vrijuit gaat, terwijl degene die thans de handelingen verricht met iemand van vijftien jaar, gestraft kan worden met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar!  

Zoals eerder gesteld komen de leeftijdsgrenzen vrij willekeurig over. Men zou kunnen denken dat het criterium van geslachtsrijpheid een rol zou kunnen spelen, in welk geval de leeftijd van veertien jaar realistischer lijkt dan die van zestien jaar. 

 

In het oude art. 298 Sr stond dat vervolging alleen mogelijk was op klachten. Dit betekent dat er sprake was van een klachtdelict, hetgeen inhoudt dat het Openbaar Ministerie (OM) slechts bevoegd was tot vervolging over te gaan, wanneer er een klacht werd ingediend door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige. Volgens het nieuwe art. 298 Sr is het OM ambtshalve bevoegd tot vervolging over te gaan. Men zou zich kunnen afvragen of een minderjarige van vijftien jaar die aantoonbaar reeds geruime tijd seksueel actief is, hetgeen overal ter wereld voorkomt, toch nog wettelijk beschermd moet worden tegen vrijwillige seks. 

 

Het is dus niet geheel duidelijk wat de reden geweest moet zijn voor de verhoging van de leeftijd van veertien jaar naar zestien jaar. Het lijkt er niet op dat de opvattingen over geslachtsrijpheid zijn veranderd, maar waarschijnlijk hebben internationale verdragen, waartoe Suriname was toegetreden, en de pressie van maatschappelijke groeperingen in het bijzonder vrouwenorganisaties, de doorslag gegeven. Overigens is ons art. 298 Sr gelijkluidend aan het Nederlandse art. 245 WvSr, met dit verschil dat in Nederland de maximale straf acht jaar is en in Suriname twaalf jaar. 

Volgens mijn informatie is de vervolgingspraktijk in Nederland wel anders dan in ons land. Het beleid van het OM in Nederland lijkt te zijn dat indien de leeftijd van het ‘slachtoffer’ en de dader niet veel verschillen, bijv. een vijftienjarig meisje heeft vrijwillig seksuele gemeenschap gehad met haar zeventienjarige vriend, niet tot vervolging wordt overgegaan. Dit, terwijl het gebeuren formeel wel valt onder de delictsomschrijving. 

We hebben thans in Suriname de merkwaardige situatie dat volgens ons huwelijksrecht een vrouw op de leeftijd van vijftien jaar in het huwelijk mag treden met een man die ten minste de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt. Maar als een man van zeventien buiten echt seksuele handelingen verricht met een vrouw van vijftien jaar met haar toestemming, kan hij gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar! 

Ik denk dat de wetgever in 2009 niet aan deze consequentie gedacht heeft, anders zou de minimumleeftijd voor een vrouw om in de echt te mogen treden verhoogd zijn van vijftien naar zestien jaar of zou de leeftijdsgrens van art. 298 Sr niet gesteld zijn op zestien, maar vijftien jaar. 

Een andere mogelijkheid om strafrechtelijke vervolging te voorkomen van iemand die seksuele handelingen heeft verricht met een minderjarige van vijftien jaar, is om met laatstgenoemde in het huwelijk te treden, uiteraard ervan uitgaande dat beide partijen ongehuwd zijn. 

Art. 298 Sr stelt namelijk dat de seksuele handelingen 'buiten echt' (buiten huwelijk) moeten zijn gepleegd. Het probleem is echter dat ook al huwen partijen met elkaar de eerder gepleegde handelingen toch onder de werking van het artikel vallen, omdat partijen toen niet met elkaar getrouwd waren. Het lijkt mij echter niet verwachtbaar dat in een dergelijk geval het OM tot vervolging zal overgaan en nog minder dat de rechter zal beslissen dat de pas gehuwde bruid of bruidegom in het gevang zal belanden. 

 

In de Surinaamse praktijk is het voorgekomen dat strafrechtelijke vervolging heeft plaatsgevonden van mannen die gemeenschap gehad hebben met een vrouw van vijftien jaar met haar toestemming. Een voorbeeld is de geruchtmakende zaak tegen enkele leden van de Haagse Rapgroep Strictly Family Business (SFB) begin 2017. De vraag is of in deze zaak gesproken kan worden van een slachtoffer, daar de vrouw in kwestie te kennen gaf dat de handelingen gepleegd waren met haar instemming. Ondanks de verklaringen van de minderjarige en haar moeder over de vrijwilligheid van de seksuele handelingen, werden de verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf gelijk aan de tijd in voorarrest doorgebracht. Het uitspreken van de straf door de rechter kon dan ook alleen maar gegrond zijn op schending van de rechtsorde, omdat voldaan was aan de delictsomschrijving. 

 

Als oud-strafpleiter rees bij mij de vraag of de verdedigers van de SFB-leden geen beroep hadden kunnen doen op een strafuitsluitingsgrond, waarbij als eerste gedacht zou kunnen worden aan afwezigheid van alle schuld, met als argument dat zij er te goeder trouw ervan uitgingen dat zij te doen hadden met een vrouwspersoon die de leeftijd van zestien jaar reeds had bereikt. 

 

Hiervoor zou wel vereist zijn dat zij onderzoek hadden verricht naar de leeftijd van de vrouw en dat zij het feit in verontschuldigbare dwaling hadden gepleegd. Bij de kwalificatie van seksuele handelingen gepleegd met een minderjarige worden in de media vaak termen gebruikt als verkrachting, aanranding, seksueel molest etc. Deze aanduidingen zijn alleen maar juist als de handelingen gepleegd zijn tegen de wil van de minderjarige. Als de minderjarige wel haar of zijn goedkeuring heeft gegeven, kan m.i. alleen maar gezegd worden dat voldaan is aan de delictsomschrijving van art 298 Sr te weten: seks met een minderjarige. Het OM is dan wel wettelijk gerechtigd tot vervolging over te gaan, maar of in alle gevallen de rechtsorde dusdanig is geschonden dat tot inverzekeringstelling moet worden overgegaan, is ten zeerste de vraag. Ook dat is een kwestie van beleid.  


Carlo Jadnanansing 

 Dit artikel is een verkorte en enigszins bewerkte versie van mijn artikel KINDHUWELIJKEN, LEEFTIJD EN SEKSUALITEIT, verschenen op Starnieuws van 2 december 2017, ook gepubliceerd in 'Recht voor allen', Ralicon, Paramaribo april 2019, pag. 68 e.v. De auteur is oud-notaris, maar was in de jaren 70 docent Criminologie en Strafrecht aan de Universiteit van Suriname. 

Starnieuws 23 Dec 2019

CarlJadnansing

PARAMARIBO - In een nogal gespannen openbare vergadering van De Nationale Assemblee donderdag heeft de oppositie geëist dat de veroordeelde burger Desi Bouterse terstond afstand doet van zijn functie als president van de republiek. In een brief van de regering aan het parlement over de status van het 8 december proces wordt het parlement meegedeeld dat op 29 november zonder voorafgaande kennisgeving de president van het land is gevonnist.

De regering zegt ook dat het vonnis van rechtswege is geschorst en dus geen enkele rechtskracht heeft. Nadat de brief door de leden is bestudeerd stelde de oppositie dat de brief misleidend is.
VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt dat niet de president maar de burger Bouterse is veroordeeld. Ook vindt de VHP-fractieleider dat het vonnis wel degelijk rechtskracht heeft maar de uitvoering ervan is opgeschort.

Vice president Ashwin Adhin zegt dat de brief is geschreven op de vraag van het parlement naar de status van de president en dat antwoord is ook gegeven. Tussen oppositie enerzijds en de coalitie en de vice president anderzijds ontstond een felle discussie over artikel 365 van het wetboek van strafrecht waarin over de staat van een gewezen vonnis wordt gesproken.

Abop-parlementariër  Belfort zegt dat de persoon Bouterse onmogelijk kan blijven aanzitten als president en als een veroordeelde burger documenten tekent. Volgens hem zou Bouterse gebruikt moeten maken van de mogelijkheden die de grondwet hem biedt om zijn functie over te dragen aan de vice president.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings Simons, die deze kwestie niet tot een discussiepunt wil maken zegt dat het parlement zich niet zal inmengen in een proces dat in behandeling is bij de rechterlijke macht. De Oppositie reageert hierop door te stellen dat deze instelling nu wel toepasselijk is voor de coalitie en de regering. Echter hebben die tijdens het 8-december proces wel het proces verstoord met een amnestiewet.

Simons vindt dat het maken van wetten verschilt met het inhoudelijk ingaan op een proces dat gaande is bij de rechterlijke macht. De regering en de coalitie blijven bij hun standpunt dat wat de rechterlijke macht ook zegt, het wetgevend orgaan van Suriname , het parlement dus een amnestiewet heeft geslagen en dat die recht overeind zal blijven staan", zei NDP-fractievoorzitter Amzad Abdoel.

De oppositie eist dat de veroordeelde burger Desi Bouterse afstand doet van zijn functie als president. Foto: dWT Archief  


PLENAIRE OPENBARE VERGADERING 19 December 2019 voor- en na de schorsing

De NDP-fractie heeft Jimmy Kasdipowidjojo voorgedragen als voorzitter van het Constitutioneel Hof. Hij is in februari beëdigd als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie. Officier van justitie, Gloria Stirling, gehuwd Karg, is voorgedragen als ondervoorzitter. De voordrachten zijn zojuist gedaan bij de voorzitter van De Nationale Assemblee. 

Als leden zijn voorgesteld de juristen: Anoeradha Ramautar, gehuwd Akkal, Magda Venoaks, gehuwd Hoever en Maya Manohar, gehuwd Fokké. Als plaatsvervangers komen op de lijst van de NDP-fractie voor de juristen Rinette Djokarto,
Bien Sojo en Jornell Vinkwolk. 

Fractieleider Amzad Abdoel had eerder tegenover Starnieuws verklaard dat de voordrachten zouden worden gedaan door zijn fractie. Hiermee wil de NDP verdere invulling geven aan de onlangs aangenomen en afgekondigde Wet Constitutioneel Hof. Abdoel geeft aan dat het gaat om deskundigen. Hun curriculum vitae is eveneens bijgevoegd. 

 

In artikel 2 van de wet staat dat de voorzitter, de vicevoorzitter, de leden, alsmede de plaatsvervangende leden van het Hof worden, op voordracht van De Nationale Assemblee, voor een periode van vijf jaren door de president benoemd. 

 

IMF: CBvS moet toezichthoudend beleid vernieuwen

Op 11 december 2019 heeft de directie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het artikel IV-overleg 2019 met Suriname afgesloten. Het IMF erkent, dat er nog steeds belangrijke zorgpunten bestaan in de financiële sector en dringt erop aan, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zijn toezichthoudende acties vernieuwt en een meer assertieve benadering gebruikt om ervoor te zorgen, dat banken binnen een vooraf bepaald tijdsbestek, terugkeren naar de naleving van wettelijke vereisten.
Er is een uitgebreid crisisbeheersysteem nodig om de Centrale Bank de mogelijkheid te geven om waar nodig in te grijpen in het bestuur en de operaties van banken, en om de resolutie van banken te verbeteren. De goedkeuring van ontwerp-wetgeving op deze gebieden, dient aldus het IMF, zo snel mogelijk te geschieden. Het IMF is voorts optimistisch, dat de autoriteiten dit jaar zijn begonnen met een National Risk Assess-ment (NRA) voor de beoordeling om het AML / CFT-kader verder te verbeteren.
Aanvang Monetaire Financiering Het IMF uitte zijn bezorgdheid over de hervatting van de monetaire financiering van de begroting dit jaar, maar verwelkomt het plan van de autoriteiten om dergelijke verdere financiering te voorkomen, onder meer door een nieuwe Bankwet. Dat geldt ook voor de recente introductie van nieuwe monetaire instrumenten en de voorbereiding van verschillende wetsontwerpen om het monetaire kader te verbeteren. Desalniettemin onderstreept het IMF, dat de Centrale Bank ook expliciete monetaire doelstellingen moet publiceren en zijn operationele mogelijkheden verder moet uitbreiden om reservegelden effectief te im-plementeren en de coördinatie met de re-gering inzake liquiditeitsprojecties en -operaties verder te versterken. Volgens het IMF is een flexibelere wisselkoers nodig om als schokdemper te fungeren. Economie stabiel
De economie van Suriname groeit gestaag met lage inflatie. Het reële bruto binnenlands product (bbp) groeide met 2,6 procent in 2018, na 1,8 procent in 2017. De groei is breed gebaseerd met uitbreidingen in de groothandel en detailhandel, bouw, hotels, restaurants en productie, terwijl de mijnbouw stabiel is gebleven. De inflatie is gedaald tot onder de 5 procent, voornamelijk als gevolg van wisselkoersstabiliteit en controle over overtollige liquiditeit. Het werkloosheidspercentage be-droeg 7,6 procent in 2017 en zal naar verwachting verder zijn gedaald in 2018. Het reële bbp zal naar verwachting jaarlijks met 2¼ tot 2½ procent toenemen in 2019-2024, terwijl de inflatie naar verwachting laag blijft. Het saldo van risico’s voor deze vooruitzichten is echter negatief, voornamelijk als gevolg van fiscale onevenwichtigheden. Het totale begrotingstekort zal naar verwachting 8,6 procent van het bbp bereiken in 2019, terwijl de staatsschuld hoog blijft op ongeveer 72 procent van het bbp. Artikel IV Het artikel IV-overleg van dit jaar was gericht op beleid om de economie op middellange termijn te versterken. Deze om-vatten fiscale maatregelen om de inkomsten en efficiëntie te verhogen en de uitgaven te verlagen, beleid om de toezichtskaders van de monetaire en financiële sector te verbeteren en structureel beleid om de potentiële groei te stimuleren. Beoordeling directie Uitvoerende bestuurders van het IMF zijn optimistisch dat de Surinaamse economie gestaag groeit, met een dalende werkloosheid, lage inflatie en een stabiele wisselkoers en benadrukt, dat deze stabilisatie een kans biedt om de centrale uitdagingen voor de economie aan te pakken, waaronder een zwakke fiscale positie en stijgende overheidsschuld, monetaire en financiële toezichtskaders die moeten worden verbeterd, een lage mate van economische diversificatie en andere structurele belemmeringen voor groei. ‘’Tijdige actie zal no-dig zijn om macro-economische kwetsbaarheden en neerwaartse risico’s te verminderen’’, aldus het IMF. Het IMF onderstreept het belang van het op een neerwaarts pad houden van de staatsschuld en benadrukt in dat kader, de noodzaak om de subsidies voor de elektriciteitssector geleidelijk af te schaffen, de btw in te voeren en de administratie van inkomsten en uitgaven te blijven verbeteren. De uitvoering van deze maatregelen, maar ook de bescherming van kwetsbare huishoudens, zou helpen om ruimte te creëren voor overheidsinvesteringen en de groei op lange termijn te ondersteunen. Bestuurders verwelkomden in dit verband de goedkeuring van de wet op het beheer van de overheidsfinanciën. Verder benadrukt het IMF het belang van diversificatie van de economie en het doorvoeren van structurele hervormingen om de potentiële groei te stimuleren. Het aanpakken van de hoge kosten van zakendoen, het hervormen van het investeringskader en het versterken van het bestuur, zullen belangrijk zijn om het vertrouwen van beleggers te ondersteunen. Investeringen in het onderwijs en hervormingen van de arbeidsmarkt, in combinatie met een zinvol vangnet voor werklozen, zullen ook belangrijk zijn. Tot slot spreekt het IMF zijn waardering uit over de recente wetten over het minimumloon en de verbetering van de ondersteuning voor het moeder- en vaderschap.
(Bron: https://www.imf.org/)

The Executive Board

IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with Suriname

December 12, 2019

On December 11, 2019, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) concluded the 2019 Article IV consultation [1] with Suriname.

Suriname’s economy is growing steadily with low inflation. Real GDP grew by 2.6 percent in 2018, following 1.8 percent in 2017. Activity growth has been broad based with expansions in wholesale and retail trade, construction, hotels, restaurants, and manufacturing, while mining has remained stable. Inflation has fallen below 5 percent mainly arising from exchange rate stability and control over excess liquidity. The unemployment rate was 7.6 percent in 2017 and is expected to have declined further in 2018. Real GDP is expected to expand annually by 2¼ to 2½ percent during 2019−24, while inflation is expected to remain low. However, the balance of risks to this outlook is negative, mainly due to fiscal imbalances. The overall fiscal deficit is expected to reach 8.6 percent of GDP in 2019 while public debt remains high at around 72 percent of GDP.

This year’s Article IV consultation focused on policies to bolster the economy in the medium term. These include fiscal measures to enhance revenues and efficiency and lower expenditures, policies to improve the monetary and financial sector supervision frameworks, and structural policies to boost potential growth.

 

Executive Board Assessment [2]

Executive Directors took positive note that the Surinamese economy is growing steadily, with a falling unemployment rate, low inflation, and a stable exchange rate. They stressed that this stabilization presents an opportunity to address the central challenges facing the economy, including a weak fiscal position and rising public debt, monetary and financial supervision frameworks that need to be enhanced, a low degree of economic diversification, and other structural impediments to growth. Timely action will be necessary to reduce macroeconomic vulnerabilities and downside risks.

Directors underscored the importance of putting public debt on a sustained downward path. They were encouraged by the authorities’ fiscal plans and emphasized the need to phase out electricity sector subsidies, implement the VAT, and continue to improve revenue and expenditure administration. Implementing these measures, while also protecting vulnerable households, would be instrumental in creating space for public investment and supporting long-term growth. Directors welcomed, in this context, the passage of the public financial management law.

Directors expressed concern about the resumption of monetary financing of the budget this year but welcomed the authorities’ plan to avoid any further such financing, including through a new Bank Act. They welcomed the recent introduction of new monetary tools and instruments and the preparation of several draft legislation to enhance the monetary framework. They underscored, nonetheless, that the central bank should also publish explicit monetary targets, further expand their operational tool box to implement effectively a reserve money target, and further strengthen coordination with the government on liquidity projections and operations. Directors generally agreed that a more flexible exchange rate is needed to act as a shock absorber.

Directors recognized that important vulnerabilities remain in the financial sector. They urged the central bank to revamp its supervisory actions and take a more assertive approach to ensuring banks’ return to compliance with regulatory requirements over a pre-determined time horizon. A comprehensive crisis management system is needed to give the central bank the power to intervene in banks’ governance and operations when necessary, as well as improve bank resolution. Directors looked forward to approval of draft legislation in these areas as soon as feasible. Directors were encouraged that the authorities have embarked on a national risk assessment this year to further enhance the AML/CFT framework.

Directors underscored the importance of diversifying the economy and implementing structural reforms to boost potential growth. Addressing the high costs of doing business, reforming the investment framework, and strengthening governance will be important to support investor confidence. Investment in education and labor market reforms, combined with a meaningful safety net for the unemployed, will also be important. Directors were encouraged by recent laws on the minimum wage and the enhancement of maternity and paternity support. They welcomed the authorities’ commitment to strengthen governance in the extractive sector.

 

Suriname: Selected Economic Indicators

Het ratingbureau AM Best, heeft Suriname gecategoriseerd als land met een financieel systeem dat een heel hoog risico in zich draagt. De Country Risk Tier (CRT) weerspiegelt de beoordeling van AM Best in drie risicocategorieën: economisch, politiek en financieel systeemrisico. Suriname, een CRT-5-land volgens AM Best, heeft een hoog economisch en politiek risico en een zeer hoog financieel systeem risico. Over het financieel systeem van ons land zegt het ratingbureau dat de overheid werkt aan het versterken van het toezicht om betere preventieve en corrigerende maatregelen mogelijk te maken.
Als voorbeelden worden genoemd, dat de overheid pro-business is en zich inzet om buitenlandse investeringen aan te trekken en dat de fiscale rekeningen relatief goed worden beheerd, wat zal helpen de schuld te verlagen.
Desondanks blijven kwetsbaarheden in het banksysteem bestaan. Het IMF merkte op, dat hoewel de financiële stabiliteitsindicatoren sinds 2016 zijn verbeterd, er een grote variabiliteit is tussen banken, waarbij de jaarrekening van sommige banken suggereert dat ze niet voldoen aan de minimale wettelijke vereisten. Ook zijn niet-renderende leningen vanaf juni 2018 verhoogd tot 12% van de totale leningen. Suriname heeft een hoog economisch risico. Volgens het bureau heeft Suriname zich hersteld van de recessie 2015-2016, als gevolg van de daling van de grondstoffenprijzen, door groei als gevolg van een toename van de goud- en aardolieproductie. Ons land blijft echter kwetsbaar voor prijsschommelingen van grondstoffen, vanwege zijn afhankelijkheid van de olie- en goudsector. “De kleine bevolking creëert een markt van beperkte omvang.
Corruptie is wijdverbreid en belemmert de economische vooruitgang. Bedrijfsprocedures zijn traag en bureaucratisch”, zegt het rapport. De centrale bank blijft zich richten op handhaving van prijscontrole en valutastabiliteit.
Echter de recente recessie veroorzaakte aanzienlijke valutakoers stijgingen, wat resulteerde in verhoogde inflatie nadat het land zijn valuta aan het mechanisme van vraag en aanbod overliet. De hoge inflatie is echter gezakt, met het inflatiecijfer van april 2019 op 4,6%. Ook op politiek gebied is het risico erg hoog. Volgens het rapport is ons wettelijk kader zwak en verouderd, terwijl de corruptieniveaus hoog zijn en de gerechtelijke processen langdurig en inefficiënt. Het rapport geeft aan dat er protesten zijn toegenomen vanwege de uitvoering van bezuinigingsmaatregelen door de huidige regering. De overheidsschuld is sinds 2014 meer dan verdubbeld tot 77% van het bbp eind 2017. Aanzienlijke bezuinigingen zijn gepland, maar tot dusverre zijn de uitgaven gestegen, vooral aan de overheidslonen. Volgens AM Best vereist de Surinaamse economie extra diversificatie om inclusieve groei op de lange termijn te waarborgen. “Extractieve industrieën, die momenteel de economie domineren, laten het land blootgesteld aan schommelingen in de grondstoffenprijzen en variabele mondiale vraagomstandigheden”, zegt het rapport. De groei van het bbp wordt verwacht op 2,2% in 2019 en zal op de middellange termijn tussen de 2,0% en 2,5% blijven.   12 Dec 2019

Kortgedingrechter Sylvana Bradley heeft donderdag de vordering die is ingediend door de politieke partijen PRO, Strei!, Alternatief 2020 en Setie Sranan Politieke Partij afgewezen. De partijen hebben de zaak voorgelegd aan de rechter omdat zij vinden dat de wetswijziging ondemocratisch en onrechtvaardig is. Het gaat onder andere om het pre-electoraal verbod en het betalen van een borgsom om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. 

Raadsman Antoon Karg zegt dat de procederende politieke partijen in beraad gaan over vervolgstappen, zodra zij een afschrift van het vonnis verkregen hebben ."Er zijn rechtsmiddelen voorhanden en de partijen zijn vastberaden in hun verzet tegen de wetswijzigingen en zijn overtuigd van het ongrondwettelijk en ondemocratisch karakter daarvan". 

De verdediging van de Staat vindt dat de rechter de wet niet kan toetsen. Het gaat om een wet dat volgens hen op basis van de juiste procedures in aangenomen in De Nationale Assemblee. Zij hebben diverse argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de politieke organisaties afgewezen moeten worden in hun vordering. 

Karg merkt op dat ook de grondwet door de goedkeuring van de wet is vertrapt doordat deze met een gewone meerderheid is aangenomen in plaats van de vereiste twee derde. De politieke partijen die het kort geding hebben aangespannen hebben, vinden dat met deze wet de grondrechten van burgers zijn aangetast. De rechtszaak is ondersteund door DRS en DOE. Ook andere groepen hebben de zaak ondersteund. De Nationale Assemblee heeft op 28 maart Kiesregeling en het Decreet Politieke Organisaties gewijzigd. 

Raoul Lith Starnieuws 12 Dec 2019

Raadsman Antoon Karg. (Foto: Raoul Lith)

ABC Radio 12Dec 2019 10:00 uur Sur.tijd

EU blijft onafhankelijkheid rechterlijke macht Suriname steunen

De Europese Unie (EU) bevestigt in een verklaring opnieuw haar hechte solidariteit met de families van de slachtoffers van 8 december 1982.
De Krijgsraad heeft president Desi Bouterse op 29 november 2019 v
eroordeeld tot 20 gevangenisstraf voor de moord op 15 tegenstanders in december 1982.
"Dit is een zaak die het land in het verleden diep heeft verdeeld," zegt de woordvoerder van de EU.

Voor de families van de slachtoffers is dit vonnis een lang gezochte succes en "hopelijk een troost en afsluiting".
Tegen de uitspraak staat nog steeds hoger beroep open. Zonder vooruit te lopen op de uitkomst, toont het aanhoudende en onvermoeibare verloop van het proces sinds 2007 de onafhankelijkheid en integriteit van de rechterlijke macht van Suriname, gaat de verklaring verder.

De Europese Unie zal de onafhankelijkheid en integriteit van de rechterlijke macht van Suriname in het verdere juridische proces blijven steunen. Zij herhaalt het belang ervan voor nationale verzoening.

Starnieuws 12 Dec 2018

 PARAMARIBO - Als afstudeeronderwerp voor haar mastergraad heeft Anushca Choennie onderzoek gedaan naar de invloed van de kiezer op de presidentsverkiezing in Suriname. Het staatshoofd wordt in eerste instantie gekozen door De Nationale Assemblee, maar als men daar niet tot een besluit komt moet de Verenigde Volksvergadering zich uitspreken.
Choennie concludeert dat de kiezers zeker invloed uitoefenen op de verkiezing, zij het indirect.

"Want uiteindelijk zijn het de gekozen DNA-leden die moeten stemmen tijdens de presidentsverkiezing, door ons als volk daar geplaatst." Maandag verdedigde ze haar proefschrift, dat beloond werd met een acht en ze heeft nu de graad master of science in wiskunde. Choennie heeft bij haar afstuderen voortgeborduurd op een in 2014 verricht onderzoek door professor Imma Curiël. Het onderzoek handelt over de invloed van elke kiezer op de verkiezing van DNA-leden. Suriname heeft een parlement met één Kamer, De Nationale Assemblee. De kiezers van de 51 leden van dit college zijn verdeeld over tien kiesdistricten.
De Waretijd Online 23 Nov 2019  ... Lees verderRadio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070  Ten name van: I.D.C.C. Damsko