Robby Roeplal laat geen spaan heel van President Santokhi en echtgenote

Radio Tamara Damsko16 October 2020

Heeft Chan Santokhi goede vrienden?

Gepubliceerd op October 15, 2020

Goede vrienden zijn belangrijk in het leven. Je besteedt een deel van je vrije tijd met hen, gaat af en toe uit eten, sport samen of maakt plannen voor een vakantie of een trip naar het binnenland, die vanwege corona voorlopig moet worden uitgesteld. Vrienden stimuleren en motiveren elkaar wanneer dat nodig is. Door samen activiteiten te ondernemen, bouwen vrienden aan nieuwe goede herinneringen waar zij het nog lang over zullen hebben. Oprechte belangstelling en interesse in wat je vrienden doen is belangrijk. Dat versterkt de band. Het is goed om vrienden complimenten te geven wanneer deze gemeend zijn. Een goede vriendschap is gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid. Je moet open zijn en elkaar alles kunnen en willen zeggen.  Natuurlijk hamer je niet op verschillen van mening of afwijkende standpunten, maar je mag een vriend een spiegel voorhouden. De meeste mensen hebben een beeld van zichzelf en denken te weten hoe anderen hen ervaren, maar kunnen zich daarin lelijk vergissen. De meeste mensen denken naar beste eer en geweten te handelen en menen dat anderen het daarmee eens zijn, maar kunnen er flink naast zitten. Binnen een goede vriendschap wijzen vrienden elkaar op dergelijke vergissingen, zoals je een goede vriend er ook op wijst dat z’n kraag niet goed zit of z’n veter los is geraakt. Ik vraag mij af of Chan Santokhi goede vrienden heeft.

De regering-Santokhi heeft de naasten rijkelijk
bedeeld met mooie functies. De echtgenote van
de president spant de kroon.

Santokhi vormde na de verkiezingsoverwinning van de VHP eerder dit jaar, tezamen met Ronnie Brunswijk die vicepresident werd, een regering. Zijn kabinet ging enthousiast aan de slag en heeft ambitieuze plannen ontvouwd. De nieuwe Surinaamse regering staat voor de moeilijke opdracht om van Suriname een meer welvarend en florerend land te maken. Omdat veel Surinamers op korte termijn al resultaten verwachten, is de lastigste taak van de regering uitleggen aan het volk welke vervelende maatregelen nodig zijn om op termijn gunstige ontwikkelingen te realiseren. Het wordt heel moeilijk om het volk van de goede bedoelingen te overtuigen wanneer de regering vervalt in de fouten waarvoor de vorige regering werd weggestuurd, het weggeven van goedbetaalde en prestigieuze functies aan familieleden en vrienden. ‘Suriname gaat ten onder aan het corrupte fenomeen van family and friends’, zei Santokhi in 2015. ‘De regering voert een beleid dat alleen maar voordeel oplevert voor zijn naasten.’ Inmiddels heeft de regering-Santokhi de naasten ook rijkelijk bedeeld met mooie functies. De echtgenote van de president spant de kroon. Melissa Santokhi-Seenacherry is behalve first lady van de Republiek Suriname, vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, lid van de Raad van Commissarissen van Staatsolie, en per 1 oktober jl. benoemd in de functie van algemeen directeur van het Kabinet van President.

Melissa Santokhi is benoemd
omdat zij de echtgenote is van de president.
 

De benoeming van Melissa Santokhi in deze functies is in strijd met alle beginselen van goed bestuur, hoezeer Chan Santokhi zich er ook op beroept hiervan de hoeder te zijn. De benoeming in de raad van commissarissen bij Staatsolie was in strijd met de statuten en het reglement voor de raad. Het eerste bezwaar is weggenomen door aanpassing van de statuten maar Melissa Santokhi voldoet nog steeds niet aan het vereiste volgens het reglement dat een commissaris tenminste tien jaar ervaring heeft als CEO of senior manager bij een bedrijf van vergelijkbare omvang. Ook de benoemingen in de andere functies kunnen niet in overeenstemming zijn met de vereiste competenties. Je mag niet verwachten dat een vrij jonge juriste en net beëdigde advocate voldoet aan de competentiecriteria voor een vicevoorzitter van een presidentiële commissie, een lid van een raad van commissarissen of een algemeen directeur van het Kabinet van President. Het is bovendien bijna onmogelijk om te werken voor de vrouw van de president. Wie durft haar tegen te spreken of kritisch te bejegenen, wetende dat alles aan de eettafel met de president wordt besproken? Sommigen betogen dat Santokhi alleen zijn eigen vrouw kan vertrouwen en dat zij de kennis en kunde heeft om het te doen. Anderen zijn om onbegrijpelijke redenen heel coulant met deze president en willen hem een kans geven. Dat is onverstandig en onredelijk. Suriname heeft echt voldoende betrouwbaar en competent kader voor deze functies. Melissa Santokhi is benoemd omdat zij de echtgenote is van de president. 

Een goede vriend zal Santokhi voorzichtig
vragen of zijn vrouw haar ambities niet wat zou
moeten temperen.

Wie zijn de vrienden van Chan Santokhi? Hij zal vrienden hebben in zijn eigen partij en inmiddels ook bij partijen waarmee de VHP een coalitie heeft gevormd. Hij zal ook vrienden hebben in zijn privé-omgeving. Misschien heeft de president nog vrienden uit zijn jeugd, zijn schooltijd of toen hij in Nederland studeerde. Ik hoop dat hij ondanks zijn drukke werk nog tijd kan vinden om even met zijn vrienden bij te praten, een portie te eten en wat te drinken, alles op gepaste afstand natuurlijk. Na het geven van complimenten over de eerste resultaten van de regering en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes zal de discussie meer diepgang krijgen. De vrienden van de president zullen hem erop wijzen dat het niet verstandig is om eerst kritiek te uiten op de vorige machthebbers die familie en vrienden bevoordeelden en het nu zelf ook te doen. Zijn vrienden zullen hem er ook op wijzen dat er heus meer betrouwbare en competente mensen in Suriname beschikbaar zijn dan hij denkt. Een goede vriend zal Santokhi voorzichtig vragen of zijn vrouw haar ambities niet wat zou moeten temperen en of zij niet een te dominante rol heeft in hun relatie. Vrienden met een goede kijk op de Surinaamse politiek zullen Santokhi duidelijk maken dat de aanstelling van familie en vrienden al veel onherstelbare schade heeft aangericht aan zijn presidentschap in binnen- en buitenland. Hij heeft volgens zijn vrienden alle vertrouwen van het Surinaamse volk nodig om zijn goede regeerprogramma te realiseren. Door de aanstelling van zijn vrouw op meerdere posities verspeelt hij dit vertrouwen razendsnel. Het is volgens zijn vrienden nog niet te laat maar Chan moet nu wel spoedig ingrijpen. Een goede vriend schenkt nog wat in voor Chan.

Beste vrienden van Chan, praten jullie met die man, hoor!

Gepubliceerd door Hans Moison

Non-Executive Director ✦ (Interim) Executive Director ✦ Advisor

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070

Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!
© 2019 - 2020 Radio Tamara