Leden van het OKB-staan buiten. Zij hebben vanmorgen te horen gekregen dat zij niet naar binnen mogen in de
Anthony Nesty Sporthal.

Leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zijn geweerd uit de Anthony Nesty Sporthal. Zij mochten vanmorgen niet naar binnen van ondervoorzitter van het hoofdstembureau, Eric Grauwde. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos is verontwaardigd hierover en is niet van plan deze belediging te accepteren. Zij heeft haar toezichthouders de opdracht gegeven om zich terug te trekken en te gaan naar het kantoor van OKB. 

De OKB-voorzitter zegt in gesprek met Starnieuws dat het hoofdstembureau nu te ver is gegaan. "Dit is de zoveelste belediging, maar nu is de maat vol. Het kan absoluut niet dat OKB-leden geweerd worden om naar binnen te gaan en moeten wachten op het hoofdstembureau," betoogt Van Dijk-Silos. Zij plaatst grote vraagtekens hierachter. 

Van Dijk-Silos voert aan dat op verschillende momenten het hoofdstembureau Paramaribo zich vijandig heeft opgesteld naar OKB toe. Ook in de media zijn er uitlatingen gedaan door de voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust. "Maar dit is te ver gegaan. Wij trekken ons terug uit de sporthal. Dit pikken wij niet". 

De OKB-voorzitter merkt op dat het weren van de OKB-leden ook niet gegooid kan worden op nieuwe maatregelen over Covid-19. Overigens kan de toegang aan het publiek ook niet ontzegd worden uit de sporthal, stelt Van Dijk-Silos. Zij benadrukt een paar keer dat deze behandeling van OKB consequenties zal hebben. 

Ondervoorzitter van het hoofdstembureau, Eric Grauwde, zegt aan Starnieuws dat hij de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de toegang tot de Anthony Nesty Sporthal niet heeft ontzegd. "Ik heb mijn mensen van Paramaribo Zuidoost gezegd dat zij tot nader order niet naar binnen mogen in verband met de nieuwe Covid-19 gevallen," zegt Grauwde. 

"Ik heb alleen mijn personeel laten meedelen door de secretaris om niet naar binnen te gaan. Maar ik heb geen bevoegdheid naar het OKB toe," benadrukt de ondervoorzitter van het hoofdstembureau. Hij heeft intussen ook contact opgenomen met voorzitter Mike Nerkust. 

De OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de politie die ter plekke is, heeft gezegd 'dat in opdracht van districtscommissaris Grauwde niemand naar binnen mag. Alleen het publiek heeft toestemming om naar de tribune te gaan. Niemand anders mocht naar binnen. De dc liegt", zegt Van Dijk-Silos. 

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van: I.D.C.C. Damsko

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!