Staatshoofd Santokhi:
Het zal goed komen met Suriname

Het nieuwe regeerteam dat is aangetreden voor de periode 2020-2025. Na de beediging en toespraak van president Chan Santokhi, is het de tijd voor de groepsfoto. (Foto: Raoul Lith)

De toespraak van de President van Suriname Zijne Excellentie Santhoki:
"Het zal goed komen met Suriname"

President Chan Santokhi heeft zijn regeerteam beëdigd in de speciaal ingerichte tent op het Onafhankelijkheidsplein. De eed is voorgelezen door de directeur van Binnenlandse Zaken, waarna één voor één de ministers zijn beëdigd.
De meesten werden bijgestaan door geestelijke voorgangers.
Van de 17 ministers zijn er zes vrouwen (3 van de VHP), 2 van ABOP en één van de NPS. Staatshoofd Santokhi beloofde dat ondanks alle obstakels het goed zal komen met het land. De regering zal de gemaakte belofte aan het volk waarmaken. 

In zijn toespraak na de benoemde en beëdigde ministers, zei Santokhi dat dit de tweede fase is ingezet na de inauguratie van de president en de vicepresident. Nu is er een kabinet aan het volk van Suriname gepresenteerd. Alle ministers hebben hun eed of belofte afgelegd. Bij de start van de missie laten ze zich beschermen door de Schepper. De ministers, de vicepresident en president zullen hun werk verrichten zoals God dat van hen verwacht. 

Er is veel gebeurd vooraf aan deze benoeming. Er is verkiezing geweest op 25 mei 2020. Er is een zware campagne gevoerd. Het volk heeft gesproken. Het resultaat van de uitspraak van het volk, "ben u dat product vandaag. Vergeet u niet dat het volk u geplaatst heeft. U gaat werken voor dat volk. U heeft beloofd aan het volk dat u hem uit het crisis zal halen. Dat zal samen met het volk gebeuren. Wij zijn een volksregering. Wij zullen blijven communiceren met het volk", zei president Santokhi. 

De president benadrukte dat het land in een ernstige crisis verkeert. Het volk zal uit de crisis gehaald worden. Het vertrouwen zal niet worden beschaamd. Dat geldt voor elke minister en lid van dit kabinet. Bij alles wat ondernomen wordt, moet zich worden afgevraagd of het goed is voor het land en volk. Of het land daarmee vooruit zal komen. Dat moet elke dag afgevraagd worden door de ministers. 

Sanokhi merkte op dat op basis van eenheid het land geregeerd zal worden. Hoewel de ministers door de politieke partijen zijn voorgedragen, zal dat niet gelden bij de wijze waarop er geregeerd zal worden. Er zal een regeringsbeleid worden uitgevoerd. Er zal samen geregeerd worden, zonder tijd te verliezen. Er is groot mandaat gekregen van het electoraat. Vanaf dit moment wordt aan de slag gegaan. Vrijdag is de eerste regeringsvergadering waar de agenda zal worden besproken en hoe met elkaar omgegaan zal worden. In het weekend gaat de regering in retraite voor saamhorigheid, teambuilding en kennis bij te brengen over diverse zaken waarmee de ministers te maken zullen krijgen. 

De regering zal verantwoording afleggen aan De Nationale Assemblee. Er zal een goede samenwerking zijn tussen de regering en het parlement, dat controle verricht en zorgt voor de wetgeving. Ook met de rechterlijke macht zal er een goede samenwerking zijn, waarbij er een goede balans is tussen de drie machten. Er zal inhoud gegeven worden aan de versterking van de rechtsstaat. Ook met diverse andere organisaties zoals vakbeweging, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld zal er nauw worden samengewerkt. De ministers zullen hun plichten moeten verdubbelen en hun rechten moeten halveren. "Met goed beleid en goed bestuur heb ik de overtuiging dat wij in zeer korte termijn de meest cruciale problemen in het land onder controle zullen hebben. Regering Santokhi/Brunswijk God bless you. Samen zullen wij het doen". 

De ministers zijn:

VHP

Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking: Albert Ramdin tevens eerste vervanger van de vicepresident. 
Financiën & Planning: Armand Achaibersing
Volksgezondheid: Amar Ramadhin
Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken: Rishma Kuldipsingh
Defensie: Krishna Mathoera
Openbare Werken: Riad Nurmohamed
Landbouw, Veeteelt en Visserij: Prahlad Sewdien
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie: Saskia Walden
 
ABOP
Natuurlijke Hulpbronnen: David Abiamofo
Justitie & Politie: Kenneth Amoksie
Grond- en Bosbeheer: Diana Pokie 
Regionale Ontwikkeling & Sport: Gracia Emanuël
Transport, Communicatie en Toerisme: Albert Jubithana
 
NPS
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur: Marie Levens
Ruimtelijke Ordening & Milieu: Silvano Tjong-Ahin
 
PL 
Binnenlandse Zaken: Bronto Somohardjo
Sociale Zaken & Volkshuisvesting: Hanafi Ramsaran

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!