Gajadien verrast met benoeming Mangre als rvc-lid SLM
Scroll naar beneden (Down)

Discussie nevenfuncties
DNA-leden noodzakelijk

Reshma Mangre, parlementariër van de VHP,
is benoemd in de rvc van SLM

ABC Radio 13 augustus 2020; Reactie Reshma Magre

PARAMARIBO - Er dient eindelijk een fundamentele discussie te worden gevoerd of een parlementariër wel of geen nevenfunctie(s) mag hebben. Daarbij zal moeten worden nagegaan of het DNA-lidmaatschap geen voltijdse baan moet worden met een hogere bezoldiging, dan de huidige schadeloosstelling. Dat stelt VHP-assembleelid Mahinder Jogi desgevraagd tegenover de Ware Tijd naar aanleiding van kritische opmerkingen in de samenleving over de benoeming van VHP-collega Reshma Mangre als lid van de raad van commissarissen bij de SLM.

Binnen de coalitie, maar ook in de VHP, is er naar verluidt ontevredenheid over haar benoeming en mogelijk wordt die teruggedraaid. Jogi zal blij zijn als de benoeming wordt ingetrokken. Hij stelt dat de lijn van de VHP altijd is geweest dat assembleeleden niet worden benoemd in bestuursraden bij parastatale bedrijven.
Nu schijnt de partij van die conventie te zijn afgestapt. "Het is geen regel, maar een gebruik dat steeds is gehanteerd binnen de VHP. Ik zou er dus geen moeite mee hebben als de benoeming ongedaan wordt gemaakt", aldus de politicus.

Hij wijst erop dat assembleeleden een controlerende taak hebben naar de regering toe. Die controlerende functie zou in gedrang kunnen komen wanneer heikele zaken omtrent een desbetreffend staatsbedrijf in het parlement zouden worden besproken. Belangenverstrengeling moet voorkomen worden, meent Jogi.
"Als bijvoorbeeld een negatieve kwestie van de SLM in DNA besproken zou moeten worden, zal ik moeten schoppen tegen de schenen van een collega en partijgenoot, want ik ga mijn mond niet houden. Maar een collega die in de raad van de SLM zit, zou ook het luchtvaartbeleid van de minister van TCT niet kunnen bekritiseren", voegt hij eraan toe.

De politicus merkt op dat aangezien de kwestie van nevenfuncties van assembleeleden de samenleving blijft bezighouden het de hoogste tijd is daarover een fundamentele discussie te voeren. Hij geeft aan dat het parlementaire werk geen voltijdse baan is en assembleeleden daarom geen salaris, maar een schadeloosstelling krijgen. Ofschoon de onkostenvergoeding een redelijk hoog bedrag is, gaat het leeuwendeel daarvan naar sociale activiteiten en ondersteuning van sociaal zwakkeren die voor hulp aankloppen bij volksvertegenwoordigers, weet de politicus.
"Efu bijvoorbeeld yu e go na wan dede oso yu no kan poti wan kwarki ma yu e poti wan golu."

Indien wordt besloten dat het DNA-lidmaatschap een voltijdse functie wordt zullen nevenfuncties verboden moeten worden. Nu is het eigenlijk nog een ere job, stelt de politicus. Vorige week speelde in het parlement een andere kwestie van nevenfuncties en mogelijke belangenverstrengeling toen bekend werd dat NDP-parlementariër Ebu Jones een contract van staatsbedrijf Grassalco heeft om als consultant juridische diensten aan het bedrijf te verlenen.


Gajadien verrast met benoeming Mangre als rvc-lid SLM

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien

Asiskumar Gajadien, fractieleider tevens ondervoorzitter van de VHP, is verrast met de benoeming van fractiegenoot Reshma Mangre tot lid van de raad van commissarissen (rvc) van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. In het partijprogramma is juist opgenomen dat meerdere functies die Assembleeleden bekleden, geëvalueerd moeten worden. Dit proces wordt binnenkort ingezet, zegt Gajadien in gesprek met Starnieuws. 

"Het gaat niet om de persoon, maar om een principe. Hoe zal het Assembleelid zich opstellen als straks het bedrijf besproken wordt in het college. Het is niet verboden om een volksvertegenwoordiger te benoemen als lid van een rvc, maar het is niet raadzaam," merkt Gajadien op. Als hij eerder op de hoogte was hiervan, zou hij het de regering hebben afgeraden, zegt de politicus. 

Al jarenlang is het een discussie of Assembleeleden nevenfuncties mogen hebben. Gajadien merkt op dat hij onderdirecteur was bij het ministerie van Openbare Werken en na zijn ontheffing, terwijl hij procedeerde, hij ook zelf de rekening waarop het salaris werd gestort, heeft geblokkeerd. Het is volgens hem van belang dat De Nationale Assemblee zich gaat buigen over de dubbele functies en de rechtspositie van volksvertegenwoordigers regelt, zoals dat het geval is bij ministers. 

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 
Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.

De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!