Bouterse bewilligt voor lidmaatschap DNA

ABC Radio 23 juni 2020:
Bouterse Bewilligt niet

Bouterse bewilligt niet voor lidmaatschap DNA

President Desi Bouterse op 25 mei te O.S.Clevia. Zijn gegevens worden geverifieerd. (Foto: Ranu Abhelakh)

President tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft zijn verkiezing als Assembleelid aanvaard. Hij heeft bewilligd voor het lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA). Ook vicepresident Ashwin Adhin, die in Wanica is gekozen, heeft bewilligd. Assembleevoorzitter Jennifer Simons heeft haar verkiezing niet geaccepteerd en neemt op 29 juni, na 24 jaar lidmaatschap, afscheid van DNA.

Zowel Boterse als Adhin geven met de bewilliging aan dat zij van plan zijn toe te treden tot De Nationale Assemblee. Wanneer dat zal gebeuren, is onduidelijk. Ministers en onderministers mogen hun lidmaatschap van De Nationale Assemblee drie maanden combineren. Een aantal ministers is gekozen als Assembleelid. Zij mogen beide functies tijdelijk combineren. 

Volgens artikel 94 van de grondwet mogen de president en de vicepresident naast hun ambt geen andere politiek-bestuurlijke overheidsambten uitoefenen. Ze bekleden geen functies in het bedrijfsleven of in de vakbeweging en oefenen evenmin andere beroepen uit.

Bouterse is ook het oudste gekozen lid in jaren. Indien hij verhinderd is, komt het volgende oudste gekozen lid in beeld, in dit geval partijgenoot Rabin Parmessar (minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij). 

President Desi Bouterse tevens voorzitter van de NDP heeft zijn verkiezing tot De Nationale Assemblee (DNA) niet aanvaard. Dit heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zojuist bevestigd in Bakana Tori op Radio SRS. Het nieuws dat Bouterse had bewilligd, klopt niet, zegt de assembleevoorzitter.

Simons zelf komt ook niet terug in DNA.
Ze is assembleelid geweest in de
NDP-coalitie tussen 1996-2000. Vervolgens is ze van 2000-2010 oppositielid geweest. Op 30 juni 2010 werd Simons gekozen tot assembleevoorzitter. In deze functie werd ze in 2015 herkozen.

Nu Simons en Bouterse niet hebben bewilligd, is Soewarto Moestadja het oudste lid in jaren. Als hij heeft bewilligd zal hij de eerste DNA-vergadering leiden die op 29 juni wordt belegd. Op deze vergadering worden de gekozen assembleeleden, die hebben bewilligd, toegelaten.

Het ligt in de bedoeling dat de installatie van de assembleeleden in groepsverband zal geschieden vanwege de COVID-19-maatregelen. De beëdiging vindt plaats in een buitengewone openbare zitting van DNA.

Na de toelating van de 51 leden tot DNA vindt de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter plaats. Als deze gekozen zijn wordt de vergadering gesloten.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!