Aankomende regeercoalitie maakt verkeerde start

August Boldewijn

Gregory Rusland (NPS), Chandrikapersad Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (Abop) en Salam Somohardjo (PL) tekenen het samenwerkingsakkoord. Foto: Regillio Derby  

PARAMARIBO - Door alvast politieke posities en ministeries toe te wijzen zonder eerst als meest belangrijke een regeerakkoord te presenteren, maken de VHP, Abop, NPS en Pertjajah Luhur een “verkeerde start”, vindt bestuurskundige August Boldewijn. De vier partijen hebben zaterdag een samenwerking geproclameerd om de nieuwe regering te vormen.

De bedoeling is dat vanaf de komende week deskundigen van deze partijen gezamenlijk het regeerprogramma zullen formuleren. Echter, Boldewijn noemt dit een omgekeerde werkwijze. "Men is voorbarig geweest, want je bereikt een akkoord op basis van datgene wat je wil doen en niet op basis van datgene waarmee je het wil doen (de ministersposten ... red.)".

Hij noemt het daarnaast opmerkelijk dat er twee nieuwe ministeries en twee onderministersposten zijn gecreëerd, terwijl het land in een penibele economische situatie verkeert. De nieuwe ministeries zijn Olie en Gas en Transport, Communicatie en Toerisme, dat overigens al had bestaan. Justitie en Politie en Onderwijs en Technologische Ontwikkeling krijgen een onderministerspost.

Door meer ministeries te creëeren worden de uitgaven groter, terwijl er door het beleid van de nu nog zittende regering juist erop wordt gewezen dat het land weinig inkomsten heeft om de uitgaven te kunnen financieren. Het overheidsapparaat wordt hiermee juist groter, beredeneert Boldewijn.

Hij meent dat het instellen van extra ministeries om regeerpartners te accommoderen een verouderde zienswijze is. In vele gevallen blijkt het extra ingestelde ministerie zelfs niet nodig te zijn. Als voorbeeld noemt hij het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) dat is ontstaan door een splitsing van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), terwijl dat zijns inziens destijds niet hoefde. "Omdat de dingen die RGB doet al bij het ministerie van NH werden gedaan."

Volgens Boldewijn mag een regeerakkoord niet onderschat worden, zeker niet als het gaat om verschillende partners. Het belang daarvan is door de diverse beleidsvisies per partij nog groter. "Niets is zo vervelend en verwerpelijk dan dat je begint te regeren en middenin dat proces de één het niet eens is met de ander. We weten hoeveel regeringen zijn gevallen als gevolg van onenigheid van partners in een samenwerking", verwijst hij onder meer naar de bekende perikelen rondom het kabinet-Rutte in Nederland van enkele jaren geleden. Het is volgens hem hopen dat er deskundige personen worden geplaatst op de ministersposten.