‘DOCUMENTEN EBS OPZETTELIJK DOOR ELKAAR GEHAALD’

Activisten, assembleeleden en burgers, hebben aangifte bij de procureur-generaal gedaan tegen Andy Rusland en Otmar Sibilo. De afgelopen week heeft vicepresident Ronnie Brunswijk, naar aanleiding hiervan, enkele uitspraken gedaan over de uitbreidingsprojecten die de Energiebedrijven Suriname (EBS) momenteel uitvoert.

De redactie van De West heeft de hand weten te leggen op een Evaluation Report van augustus 2019 ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van het EPAR Power system (DPP TLF), waarmee Brunswijk zijn betoog probeerde te onderbouwen in De Nationale Assemblee. EBS-medewerkers hebben tegenover een lokaal dagblad gezegd, dat de uitspraken van Brunswijk niet gaan over de uitbreiding van de stroomcentrale aan de Saramaccastraat, maar te maken hebben met een openbare inschrijving voor een project dat te Tout Lui Faut zou worden uitgevoerd, maar niet is doorgegaan. “De laatste aanbesteding is gehouden voor Tout Lui Faut. Voor de Saramaccastraat is er nooit een aanbesteding gehouden, dus de vicepresident is op een dwaalspoor gezet”, stelt een medewerker namens de groep. “Na de laatste ophef en het verzoek aan de procureur-generaal voor een onderzoek, zijn er in de assemblee vragen gesteld en is Brunswijk ingegaan op de kwestie. Hij heeft zich laten informeren over de situatie. De aan hem verstrekte gegevens zijn correct, maar gaan over een totaal ander project.

Logisch eigenlijk, omdat er van het project Uitbreiding Saramaccastraat, geen documentatie bestaat, simpelweg omdat er geen aanbesteding is gehouden.”

Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat de documenten die betrekking hebben op de capaciteitsuitbreiding van Tout Lui Faut, opzettelijk door elkaar zijn gehaald. “Ze schermen met documenten van Tout Lui Faut om te doen alsof daarmee de Saramaccastraat was gedaan”, aldus onze bron.

Verklaringen

Volgens eerdere verklaringen van medewerkers van de EBS, zijn zij op verschillende momenten getuige geweest van de wijze waarop door de directie en de Raad van Commissarissen wordt samengespannen om corruptie te plegen.  “De tactiek is om een aanbesteding te houden, maar wetende dat er geen geld is om de bouwer van de centrale te kunnen betalen. De EBS heeft niet eens geld om brandstof te kopen, laat staan geld om een nieuwe centrale te gaan bouwen. De centrale die men nu bouwt, kost denk ik 40 tot 50 miljoen euro of USD. Ik weet niet wat het exacte bedrag is, want dat wordt geheim gehouden. Alleen de directie en de RvC weten het. Maar uit mijn ervaring weet ik, dat het bedrag in die orde zal zijn. Je kunt het vergelijken met de centrale die er al staat. Per megawatt is de prijs 1 miljoen euro, dus je kunt uitrekenen wat het bedrag zal zijn. Men doet het voorkomen alsof het heel belangrijk is dat de centrale wordt uitgebreid, want er is een schaarste aan stroom en als er niet wordt gebouwd, dan gaat de stroom uitvallen, load shedding, etc. Maar ik denk niet dat dit zo is. Ik ben niet technisch, maar de technische jongens hebben mij verteld, dat er helemaal geen schaarste is aan stroom. Dus het is gewoon een excuus om een dure centrale te willen bouwen”, aldus een medewerker.

Feiten

Alle feiten in de strafklacht tegen Sibilo en Rusland wijzen erop dat er in dezen sprake is van corruptie en wel het gunnen van werkzaamheden voor tientallen miljoenen USD aan het bedrijf OLIBIS. Hierbij wordt misbruik gemaakt van de financieel slechte positie van de EBS om OLIBIS te kunnen selecteren, omdat alleen dit bedrijf zogenaamd een financieringsoptie zou kunnen aanbieden. Hierdoor wordt effectief het gehele aanbestedingsproces omzeild. In de aangifte is de conclusie getrokken, dat de door de RvC en directie gepleegde handelingen, de EBS en in het algemeen Suriname, grote schade opleveren. Deze handelingen kunnen worden aangemerkt als oplichting en zijn tevens in strijd met de Anti-corruptiewet.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!