VHP, ABOP, NPS en PL eisen definitieve uitslag verkiezing

De VHP, ABOP, NPS en PL die een samenwerking zijn aangegaan, eisen zo spoedig mogelijk een definitieve vaststelling van de uitslag van de verkiezingen. Het trage tempo van de verkiezingsautoriteiten, waaronder het hoofdstembureau Paramaribo, getuigt van weinig respect voor de kiezer, die duidelijke taal heeft gesproken. De samenwerkende partijen verwachten dat het verkiezingsproces de komende week wordt afgerond en zullen geen verdere vertraging accepteren, delen de partijen in een verklaring mee.

De grondwet geeft duidelijk aan in art. 66 dat Uiterlijk binnen dertig dagen nadat de leden van De Nationale Assemblee zijn gekozen, dit orgaan in vergadering bijeen komt… om de nieuwe leden toe te laten en direct …een voorzitter en vice- voorzitter van De Nationale Assemblee te kiezen, die onmiddellijk hun functies aanvaarden. 
Aangezien de verkiezingen op 25 mei gehouden zijn, dient de nieuwe Nationale Assemblee dus uiterlijk 24 juni bijeen te komen. Dat betekent dat alle formele werkzaamheden nu al hadden moeten zijn afgehandeld. De samenwerkende partijen doen een dringend beroep op de verkiezingsautoriteiten om zaken nu zonder enige vertraging af te ronden, zodat de grondwet, als hoogste wet, kan worden nageleefd. De uitslag van de verkiezingen is inmiddels algemeen bekend t.w. VHP 20 zetels, ABOP/PL 10 zetels, NPS 3 zetels, BEP 2 zetels, en NDP 16 zetels. 
Tot nu toe hebben alle politieke partijen –op de NDP na- de uitslag van de verkiezingen geaccepteerd. In een democratie behoort de zittende regering het goede voorbeeld te geven door de uitslag zo spoedig mogelijk te accepteren. Delen van de NDP hebben de uitslag inmiddels wel geaccepteerd, maar de leiding van de NDP nog niet. 
In plaats hiervan zien wij dat deze partij obstructie pleegt en allerlei obstakels op de weg naar de overgang naar een nieuwe regering legt. Daarmee negeert zij de wil van het volk, die de nieuwe coalitie een duidelijk mandaat van 33 zetels heeft gegeven. De bevolking van Suriname heeft een zeer moeilijke periode achter de rug en met de Covid-19 situatie wordt de economische situatie alleen maar slechter. De nieuwe regering moet daarom snel aan de slag. De samenwerkende partijen hebben van 182.198 kiezers (twee derde van de kiezers) een ruim en stevig mandaat gekregen om te regeren en gaan dit ook doen in belang van land en volk. De bedrijfsleven-organisaties hebben al opgeroepen tot een snelle transitie, omdat zij vele faillissementen en stijgende werkloosheid zien. Veel gezinnen komen in grote problemen. Kortom een onnodige vertraging in de vaststelling van de uitslag door politieke spelletjes van de zittende regering gaat tegen het algemeen belang in, stellen de VHP, ABOP, NPS en PL.