President Desi Bouterse

President Desi Bouterse, die ook voorzitter is van de NDP, wil hertelling van stembureaus. Dit moet volgens hem op een zodanige wijze gebeuren waarbij het publiek via de televisie alles kan volgen. Er gaat een formele brief hierover naar het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), waarbij wordt geprotesteerd. 

"Wij gaan een hertelling aanvragen en vragen dat heel het volk mee mag zien door wie waar gewonnen en waar verloren is. Ik bedoel openlijker, eerlijker en transparanter kan het niet, zegt Bouterse aan het Nationaal Informatie Instituut. Als er onregelmatigheden zijn geconstateerd moeten die volgens het staatshoofd opgeheven worden. Hij stelt voor dat van elk stembureau op de televisie, voor de ogen van het volk de hertelling plaatsvindt.

De president drukt de samenleving op het hart niet in beroering te raken en zegt dat er voorhands niets aan de hand is. “De zaak is inderdaad spannend, maar we moeten sportief blijven”, stelt hij. De president wijst erop dat nog heel wat stembussen geteld moeten worden. Hij zegt dat er echter nu al kabaal wordt gemaakt, dat ook niet fundamenteel is en merkt ook op dat het verspreiden van fake news wordt voortgezet. Zo is eerder op de dag beweerd dat Walter Bouterse, de kleinzoon van het staatshoofd, bij de Anthony Nesty Sporthal gezien zou zijn met de bedoeling dozen met processen-verbaal mee te nemen. “Eerst begon men met men heeft Walter daar gezien... wel tegen dat uur kan ik u garanderen was Walter bij mij, niet bij iemand anders, bij mij. Walter is noch gister noch vandaag daar geweest,”. Zijn kleinzoon heeft een klacht wegens smaad ingediend bij de politie.

Bouterse merkt op dat naarmate zijn regerende partij dichterbij de 18 zetels gaat er allerlei scenario’s worden afgedraaid en die in de schoenen van de regering worden geschoven. Hij herhaalt dat wanneer het OKB de cijfers bindend heeft verklaard en wie dan ook de verkiezingen wint, de regering de eerste is die het hoofd zal buigen voor de wil van het volk en overgaat tot de orde van de dag.

De president laat alvast weten dat er protest zal worden aangetekend en een hertelling aangevraagd zal worden. Hij stelt voor dat van elk stembureau de hertelling via de televisie voor de ogen van het volk geschiedt. Hij merkt op dat men eerst in een hoera-stemming verkeerde, maar dat de druiven zuur worden naarmate het het einde nadert. Indien er onregelmatigheden zijn, dan moeten die volgens de president weggewerkt worden. Hij zegt dat het het goed recht van partijen is om gesprekken te voeren voor een regeerformatie. Als voorzitter van de grootste regeringspartij zegt president Bouterse verder de verkiezingsnederlaag niet verwacht te hebben. “Maar de eindgame moeten we afwachten en daar is men waarschijnlijk huiverig voor.”

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van: I.D.C.C. Damsko

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!