Levens en Tjong-Ahin kandidaat-ministers NPS

Marie Levens. Foto: NPS

Sylvano Tjong-Ahin

Het congres van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft vandaag ingestemd met de kandidaten Marie Levens als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sylvano Tjong-Ahin als minster van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De kandidaten voor de post van minister van Onderwijs met name Danielle Beeldsnijder en Shanti Venetiaan hebben aangegeven dat zij geen bezwaar hebben anders ingezet te worden. Levens die zich eerder ook had teruggetrokken, heeft zich uiteindelijk toch bereid verklaard de functie in te vullen. Zij kreeg op voordracht van het hoofdbestuur de stem van alle 10 afdelingen. Dit gebeurde nadat tijdens een schorsing van bijkans een uur twee moties werden voorbereid en vervolgens aangenomen door afgevaardigden van het congres. 

Partijvoorzitter Gregory Rusland zegt dat er continu overleg is geweest met de structuren, waarbij informatie werd verstrekt over lopende activiteiten en er werden afspraken gemaakt over de aanpak. Wat wij hebben gehad de afgelopen dagen is bijna ondenkbaar. De partij is goed georganiseerd en heeft nu meer draagvlak vanuit de samenleving getuige de uitslag van de verkiezingen. “Er zijn vijanden die op de loer zijn en ons willen afhouden van de grote overwinning. Maar deng ley. NPS is geen broko-bana partij”, zei Rusland fel en onder groot applaus.

Hij wees erop dat de partij statuten heeft en bij elk besluit rekening wordt gehouden met de regels van de partij. Een belangrijke daarvan is dat het congres op voordracht van het hoofdbestuur en afdelingen bepaalt over de kandidaten voor het ministerschap. “Niemand anders bepaalt dat!” Rusland noemt het kwalijke zaak dat mensen bewust eraan werken om de partij schade toe te brengen. Maar nu is het afgelopen. “Tan tiri a no dong!” Rusland zegt dat alles wat hij heeft gedaan en doet binnen de partij in het belang is van de partij, het land en volk.

De NPS-voorzitter zegt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van wat er zich binnen de organisatie afspeelt. Maar wij laten ons niet afleiden door de kwaadwilligen. Dat Beeldsnijder zich sinds vier dagen geleden heeft teruggetrokken ondanks het feit dat ze meerdere stemmen heeft vanuit de structuren, noemt Rusland  groot. Hij is trots op Levens die een goede staat van dienst heeft binnen het onderwijsveld zowel nationaal als internationaal.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!