Ma Dini heeft op alle punten , die mw Waldring tegen haar heeft ingebracht , verloren.
1. Ze kon niet voldoende onderbouwing overleggen voor de betrokkenheid van de mw Bouterse-Waldring . Alleen haar eigen verhaal is onvoldoende onderbouwing.
2. Ma Dini moet alle beschuldigingen aan het adres van mw Bouterse-Waldring publiekelijk rectificeren;
3. Op straffe van een dwangsom met een maximum van 30.000 euro.
4. Ma Dini is ook veroordeeld tot betaling van de kosten van dit kort geding tot een bedrag van ca 1400 euro.

Uitspraak Kortgeding First Lady versus Madini Blokland

 5.2.   veroordeelt Blokland om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de

video die op 18 april 2020 is geplaatst op haar Facebookpagina met de titel

"Grootste Diamantroof in de geschiedenis van Suriname" integraal te verwijderen en verwijderd te houden,

   5.3.   veroordeelt Blokland om de volgende rectificatie te (doen) plaatsen (i)

binnen 48 uur na betekening van dit vonnis bovenaan haar Facebookpagina, zodanig dat bij opening van die pagina de rectificatie direct zichtbaar is voor een periode van 30 dagen, in een gebruikelijk lettertype en —grootte, zonder begeleidende opmerkingen of andere toevoegingen, (ii) binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, zo nodig in een advertentie, op de website van ww\‘.starnieuws.com:

"Op 18 april 2020 heb ik op mijn Facebookaccount een video geplaatst met de titel "Grootste Diamantroof in de geschiedenis van Suriname!! ". In deze video heb ik Ingrid Bouterse-Waldring beschuldigd van betrokkenheid bij de grootste diamantroof in de geschiedenis van Suriname. Ik heb die beschuldiging later herhaald

Verder heb ik de suggestie gewekt dat Ingrid Bouterse-Waldring opdracht heeft gegeven of betrokken was bij misdrijven jegens Claudia Griffith-Telting, en heb ik gesteld dat zij een daarbij verkregen zwarte diamant heeft verkocht in Dubai.

Eveneens heb ik gemeld dat Ingrid Bouterse-Waldring heeft getracht het opsporingsonderzoek naar aanleiding van een aangifte van Claudia Grffith-Telting over die misdrijven te beïnvloeden.

De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 27 mei 2020 geoordeeld dat voor deze beweringen onvoldoende feitelijke basis bestaat, dat ik daarmee de eer en goede naam van Ingrid Bouterse-Waldring heb aangetast en dat ik dus onrechtmatig heb gehandeld.

De voorzieningenrechter heeft mij veroordeeld tot deze rectificatie.

Dinie Blokland"

   5.4.   veroordeelt Blokland om aan Waldring een dwangsom te betalen van

E 500,- voor iedere dag dat zij in strijd met de in 5.1 en/of 5.2 uitgesproken veroordelingen handelt, tot een maximum van e 30.000,- per veroordeling is bereikt

   5.5.   veroordeelt Blokland om aan Waldring een dwangsom te betalen van

E 1.000,- voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.3 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van e 30.000,- is bereikt,

   5.6.   veroordeelt Blokland in de proceskosten, aan de zijde van Waldring tot op

heden begroot op e 1.384,89, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

C/13/683345 / KG ZA 20-394 AB/LO                                                                12

27 mei 2020

5.7_  verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.   wijst het meer or anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 mei 2020.