President Santokhi: “Commissies, werkgroepen en taskforces worden ontbonden

Scroll naar beneden (down)

Carmen Rasam leidt presidentiële commissie Anticorruptiewet

Carmen Rasam,
voorzitter presidentiële commissie Anticorruptiewet.
Foto: CDS

President Chan Santokhi heeft gisteren de presidentiële commissie Anticorruptiewet geïnstalleerd. Ter uitvoering van deze wet moet de commissie een inventarisatie maken van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de anticorruptiecommissie. Verder heeft de commissie tot taak het voorbereiden van alle concept-uitvoeringsbesluiten in overleg met overige stakeholders, ter aanbieding aan de president van de Republiek Suriname.

De commissie moet er verder op toezien, dat de uitvoeringsbesluiten daadwerkelijk worden gepubliceerd en in werking treden en dat de anticorruptiecommissie daadwerkelijk wordt bemenst en aanvangt met haar werkzaamheden. De commissie bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door Carmen Rasam namens het Openbaar Ministerie.

“We plaatsen onze schouders onder deze belangrijke taak, vooral vanwege de belangrijkheid van deze wet als gesproken wordt over corruptieve handelingen en welke impact die hebben. Het heeft een bijzondere impact, niet alleen op de integriteit van de overheid, maar ook op de publieke en de private sector, met alle gevolgen van dien,” zegt voorzitter Rasam. De commissie zal structureel bij elkaar moeten komen, want volgens voorzitter Rasam is er veel werk aan de winkel.

De presidentiële commissie bestaat naast Rasam uit:
– Jenny Sawiran namens het ministerie van Justitie en Politie (lid)
– Harish Monorath namens het Kabinet van de Vicepresident (lid)
– Fayaz Sharman namens De Nationale Assemblee (lid)
– Farzia Habieb namens het Kabinet van de President (lid tevens secretaris)

Deze werkgroep is ingesteld voor een periode van zes maanden.

President Santokhi: “Commissies, werkgroepen en taskforces worden ontbonden”

President Chan Santokhi

Alle missives en andere zaken die vóór 16 juli nog niet verwerkt zijn, worden even aangehouden. Dit is de eerste aanbeveling die de Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden heeft gedaan aan president Chan Santokhi. Santokhi merkte op dat er heel wat commissies, werkgroepen en taskforces zijn waarbij heel hoge bedragen aan personen worden toegekend.

Intussen heeft de president reeds het besluit genomen dat al deze commissies worden ontbonden, waarna zal worden nagegaan wat daadwerkelijk nodig is. De commissie zal zich ook buigen over het aspect van dubbele salarissen. In de urgentiefase moeten de zaken aangepakt worden en in de optimalisatie fase moet overgegaan worden tot het efficiënt inrichten en reorganiseren van de overheid.

Dit is nodig om over te kunnen gaan naar een herverdeling van de beroepsbevolking, zodat een verminderd dan wel verkleind ambtenarenapparaat wordt gerealiseerd en ondernemerschap als bron van inkomsten wordt gestimuleerd.

De Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden die eind vorige maand door het staatshoofd werd geïnstalleerd, heeft als taak de president te adviseren over het gezond maken van het overheidsapparaat. De grote hoeveelheid mensen die in dienst is genomen in de afgelopen periode zal daarbij onder de loep worden genomen.

Het staatshoofd zei gisteren bij de installatie van de Commissie Anticorruptiewet, dat de Toetsingscommissie reeds in het afgelopen weekend bij elkaar is gekomen en maandag de eerste twee aanbevelingen aan hem heeft gedaan. Die zijn dinsdag direct in uitvoering gebracht.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!