OKB heeft geen boodschap aan bezwaar Van der San

Bezwaar Eugene van der San

Van der San ziet af van kort geding verkiezingsautoriteiten

Eugene van der San dient als kiezer bezwaar in tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau vandaag in Sana Budaya. (Foto: Ranu Abhelakh)

Eugène van der San heeft als kiezer bezwaar ingediend tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau over de wijze waarop het besluit is genomen om de duur van de stemming op 25 mei te verlengen. Hij voerde aan dat in strijd is gehandeld met artikel 89 van de Kiesregeling.

Van der San benadrukte dat artikel 89 de duur aangeeft van de stemming. Deze begint om 7.00 uur en eindigt om 19.00 uur. "Door de autoriteiten is in strijd met deze regeling gehandeld, door de tijd mondeling middels een mededeling van het Onafhankelijk Kiesbureau te verruimen naar 9.00 uur", voerde hij aan.

"Bovendien geeft artikel 109 aan hoe het probleem moet worden opgelost tijdens de stemming, als de tijd verstreken is. Niet zoals door het Onafhankelijk Kiesbureau, ten onrechte gebruik is gemaakt van artikel 2 lid 4 sub d van de Kiesregeling", stelde Van der San.

De kiezer voerde aan dat voor de uitslag van de verkiezingen dit bezwaar geen gevolgen heeft. Maar het Onafhankelijk Kiesbureau kan volgens hem niet tot bindend verklaring overgaan, voordat deze omissie is opgelost. Er moet volgens hem dit alsnog bij een bestuursbesluit plaatsvinden. "Als dat niet gebeurd hou ik mij het recht om een kort geding aan te spannen tegen de verkiezingsautoriteiten", deelde Van der San mee.

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat zij geen boodschap heeft tegen het bezwaar van Van der San. "Hij doet maar wat hij niet laten kan", houdt Van Dijk-Silos het kort.

De kiezer Eugène van der San had tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau aangekondigd dat hij zich het recht behoud om naar de kortgedingrechter te stappen. Hij vindt het onjuist dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) mondeling de stemmingsduur op 25 mei heeft verruimd van 19.00 uur naar 21.00 uur. Dit had volgens hem via een bestuursbesluit moeten plaatsvinden. 

Van der San stelde dat het OKB eerst de omissie oplost voordat tot bindend verklaring van de verkiezing wordt overgegaan. Er moest volgens hem alsnog een bestuursbesluit komen. "Inderdaad heb ik tijdens het indienen van mijn bezwaar er gewag van gemaakt dat als deze misstap niet wordt opgelost, ik mij het recht voorbehoud om een kort geding aan te spannen tegen de verkiezingsautoriteiten," reageert Van der San op een vraag van Starnieuws. 

"Uw vraag of ik alsnog van plan ben om naar de rechter te stappen kan ik ontkennend beantwoorden. Hoewel ik mij dat recht had voorbehouden zie ik er vanaf om geen schaduw te werpen op de voortreffelijke wijze waarop het OKB zich van haar taak heeft gekweten. Wij hebben gezien dat alle andere betrokken autoriteiten er een potje van hebben gemaakt en een veeg uit de pan hebben gekregen. Voor mij is het niet meer van belang hoe rechtsstatelijk het bindend verklaren van de uitslag van de verkiezingen is. Het is toch allemaal een zootje en ik kan mijn tijd en energie beter besteden," zegt Van der San.