Dennis Belfort:Trekker, Lobyist achterstallige AOW uitkering

Radio Tamara Damsko 20 september 2020

Radio Tamara 08 Feb 2020 Iwan Bottse:
Vraaggesprek met Dennis Belfort
(Trekker, Lobyist achterstallige AOW uitkering )

Dennis Belfort

Een gesprek met Dennis Belfort van Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW Gat Surinamers en ex-Koninkrijksgenoten, HOOB. Het zogeheten AOW-gat van Surinaamse Nederlanders wordt donderdag 24 september 2020 besproken in de Tweede Kamer. Belfort legt uit wat de eisen zijn van HOOB. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3WNXkboOprY

Kamer wil AOW-gat Surinaamse Nederlanders compenseren

De Telegraaf
Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE

15 okt. 2020 in BINNENLAND

DEN HAAG - Surinaamse Nederlanders die door een AOW-gat minder pensioen krijgen, moeten daar een tegemoetkoming voor krijgen. Dat vraagt de Tweede Kamer aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), die er vooralsnog op wijst dat juridische obstakels een oplossing in dit slepende dossier in de weg zitten.

Minister Wouter Koolmees

„Mijn partij zou het graag willen oplossen”, zegt D66-Kamerlid Van Weyenberg. „Niet omdat het juridisch moet, maar omdat het rechtvaardig voelt.” Hij vraagt samen met CDA-Kamerlid Slootweg daarom aan Koolmees om een ’adviescommissie van wijzen’ aan te stellen die een oplossing voor het probleem moet gaan zoeken. Dat initiatief krijgt steun van een meerderheid van GL, SP, PvdA, CU, 50Plus en Denk.

De Kamer debatteert donderdag over het gat in de AOW-opbouw van de Surinaamse Nederlanders. Het gaat om de mensen die ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland zijn vertrokken. Zij hebben nu alleen AOW opgebouwd over de jaren dat ze als volwassenen in Nederland wonen. De jaren dat ze in Suriname woonden, dat kan vanaf 1957 zijn, tellen niet mee bij de opbouw. Ook al hoorde dat toen nog bij ons koninkrijk. Sommige Surinaamse Nederlanders krijgen daardoor honderden euro’s minder pensioen per maand.

Juridische obstakels

Minister Koolmees wijst, net als vele van zijn voorgangers, op de juridische obstakels voor een tegemoetkoming. Volgens de minister van D66 zet de compensatie voor de Surinaamse Nederlanders de deur open voor veel meer mensen die daar aanspraak op willen maken.

Dat zou betekenen dat arbeidsmigranten uit allerlei andere landen, of Nederlanders die een tijd in het buitenland hebben gewoond en toen geen AOW hebben opgebouwd, ook compensatie zouden kunnen claimen. De totale schade komt dan uit op 76 miljard euro, becijfert Koolmees.

Juridisch zit de zaak volgens Koolmees dus potdicht, concludeert VVD-Kamerlid Van der Linde. Dat de minister dat concludeert, bezorgt de liberaal wel wat onbehagen:
„Dat zit in het volgende: ik las het verkiezingsprogramma van D66, onder voorzitterschap van deze zelfde minister, waarin om nog een onderzoek naar dit probleem wordt gevraagd. Wat kan er nog uitgezocht worden?”


Motie AOW- gat Surinaamse (ex) Koningrijksgenoten met ruime meerderheid aangenomen

Geplaatst op zondag 1 november 2020

Een motie over het AOW- gat Surinaamse (ex) Koningkrijksgenoten is met ruime meerderheid aangenomen in de Nederlandse Tweede Kamer. Er is eerder middels een motie gevraagd aan de regering een adviescommissie van wijzen aan te stellen.
Deze motie is ingediend door Kamerlid Steven van Weyenberg.

Voor de verkiezing zal de commissie die aangesteld is de opdracht krijgen een rapport uit te brengen. Er zal dan nagegaan worden welke juridische grondslagen gehanteerd kunnen worden. Op zo een manier kan de ex- Koningkrijksgenoten tegemoet gekomen worden. De tegemoetkoming is voor de onvolledige AOW- opbouw.

Het bespreken van het AOW- gat Surinamers (ex) Rijksgenoten zal komen tijdens de volgende kabinetsonderhandeling, daar Kamerleden zich hieraan al hebben gecommitteerd.

Culturu.com

https://www.culturu.com/

SURINAMERS HEBBEN RECHT OP RUIM 27 MILJARD EURO ACHTERSTALLIGE AOW-UITKERING

Dennis Belfort.  Last updated May 18, 2018

PARAMARIBO – Nederland zou sinds het ingaan van de wet Algemene Ouderdomswet (AOW), tot nu toe ruim Euro 27 miljard aan achterstallige uitkeringen hebben opgebouwd. Deze achterstand is, althans volgens Surinaamse politici in Nederland, opgebouwd door een discrepantie in de uitvoering van de AOW-wet.

Terwijl de wet spreekt van het Koninkrijk der Nederlanden, wordt in de praktische uitvoering de uitkering slechts gegeven aan personen die in Nederland woonachtig zijn of zijn geweest. De wet heeft betrekking op personen die tot en met de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 minimaal 23 jaar oud zijn geweest, of tot de onafhankelijkheid een geboortejaar kunnen aantonen van tot 1951. Enkele jaren terug is door individuele Surinamers in Nederland al aandacht gevraagd voor deze kwestie, echter zonder succes. Nu wil het ‘Ubuntu Connected Front (UCF), niet slechts een politieke lobby starten, maar wil in zowel Suriname als Nederland politiek als maatschappelijk draagvlak creëren om dit aan te vechten.

‘Vele duizenden Surinamers die voor 1951 zijn geboren en nog in leven zijn hebben recht op deze uitkering, die met terugwerkende kracht betaalt moet worden tot een bedrag van iets meer dan Euro 5000 en maandelijks een bedrag van ruim Euro 300”, zegt Dennis Belfor van UCF.

De afgelopen weken heeft hij in Suriname gesprekken gevoerd en media aandacht gezocht om aandacht te vragen voor deze kwestie.

Belfort zegt dat het van belang is dat Surinamers en de Surinaamse regering hier goed notie van nemen. Het geld gaat niet naar de centrale regering, maar naar de individuele recht hebbende volgens de wet. “Dit geld kan in elk geval ervoor zorgen dat ouderen met recht een betere oude dag voor zichzelf kunnen bekostigen. Ik wil steeds weer verduidelijken dat het geen geld is die gezocht wordt bij Nederland, maar geld dat onterecht is onthouden aan heel veel Surinamers”, benadrukt Belfor. In zijn uitleg over de wering van de wet zegt de in Suriname geboren Nederlandse politicus, dat de AOW wet is ingegaan in 1955. Daarin wordt vermeld dat ingezetenen in een Koningkrijksdeel vanaf hun 14 jaar tot aan de invoering van de wet AOW-rechten hebben opgebouwd. Naast Suriname, tot de onafhankelijkheid, zijn ook andere Rijksgebieden niet bedacht bij de uitvoering, zoals het Caribisch Nederland ofwel de Nederlandse Antillen.

Ook Surinamers die in Nederland zelf wonen, hebben een AOW-gat. Dit komt omdat in 1981 bij een algemeen maatregel van bestuur, de toenmalige regering heeft besloten dat wie in aanmerking wil komen voor AOW, voor november 1981 in Nederland woonachtig zou moeten zijn. “Dit is een verdere discrepantie”, zegt Belfor. Volgens hem moet het gewicht van de AOW-wet niet onderschat worden. Die staat boven elke andere maatregel die daarna is genomen. Overigens geldt het voor het Koninkrijk der Nederlanden en niet allen voor Nederland zoals in de praktijk de wet wordt uitgevoerd.

Belfor zegt dat In Suriname alvast, niet via partijpolitieke acties, maar nationaal acties ondernomen moeten worden. Hiervoor roept hij de volk vertegenwoordigende lichamen op zich te verdiepen in het onderwerp. Aan de Surinaamse gemeenschap geeft hij het advies om middels petities bij zowel de Nederlandse als de Surinaamse autoriteiten aandacht te vragen. Zelf heeft UCF in Nederland een petitie aangeboden aan de politieke organisatie D-66 en worden verdere activiteiten ontplooid in met namen Amsterdam en Rotterdam.

UNITEDNEWS

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!