CORRUPTIE
ONDERZOEKEN WIJZEN OP SLECHTE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

ABC Radio Welingelichte Kringen
4 October 2020

1

(PG) Roy Baidjnath Panday2

“Binnen de overheid en vooral de parastatale bedrijven, zullen de Raden van Commissarissen beter hun toezichthoudende taken moeten vervullen”, zei procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, gisteren tijdens een openbare zitting van het Hof van Justitie, waarbij het zittingsjaar 2020-2021, werd geopend. De PG zei dat er twaalf corruptieonderzoeken zijn die lopen, waarvan bij enkele is gebleken hoe slecht de financiële verslaglegging is geweest. Het gaat hierbij om de SPSB, RGD, Telesur, CBvS en SBB. Volgens de PG, zal het Openbaar Ministerie (OM) tijdige aanlevering van gecertificeerde jaarverslagen afdwingen.

Ook verstrengeling van belangen dient teruggedrongen te worden. Als dat niet gebeurt, wordt volgens Baidjnath Panday de deur opengezet voor oneigenlijke praktijken. De PG zei dat enkele van de onderzoeken vanwege een tekort aan menskracht op een laag pitje worden voortgezet. Daarnaast is er ook een gebrek aan goede werkruimten met de nodige voorzieningen. De president heeft aangekondigd om de voorzieningen te verbeteren. Het OM is deels al gestart met dit proces.

Baidjnath Panday zei dat er uitgekeken wordt naar de aanbevelingen van de presidentiële commissie die voorstellen moet doen voor de verdere implementatie van de Anti-corruptiewet. De PG heeft de voorzitter van de commissie gevraagd naar enkele voorzieningen, waaronder het wettelijk regelen van de positie van de klokkenluider  van corruptiezaken.

Volgens hem zal het een utopie blijven als geredeneerd wordt, dat corruptie alleen repressief bestreden kan worden. President Chandrikapersad Santokhi heeft meerdere keren aangegeven, dat prioriteit moet worden gegeven aan de gevallen van corruptie en het vergroten van de veiligheid in de samenleving.

Het OM zal een anti-corruptie unit formeren met meerdere vervolgingsambtenaren voor het aansturen van corruptieonderzoeken en onderzoeken die tot doel hebben om achter het wederrechtelijk verkregen vermogen te gaan en deze in beslag te nemen gevolgd door gerechtelijke procedures voor de verbeurdverklaring van deze vermogens. Deze unit zal ook samenwerken met de belastingdienst zodat uitwisseling van fiscale data met betrekking tot individuen en rechtspersonen kan plaatsvinden in het kader van lopende strafonderzoeken of het initiëren van nieuwe onderzoeken.

Het motief zal volgens de PG blijven bij het plukken van vermogens die in strijd met de wet verkregen zijn. “Daarom zullen naast strafrechtelijke interventies ook fiscale interventies gepleegd moeten worden om dit doel te bereiken”, zei Baidjnath Panday. De anti-corruptie unit zal bestaan uit politierechercheurs en externe forensische financiële deskundigen.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070

Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!