Roep om rechtvaardiger kiesstelsel

Volgens Gregory Rusland van de NPS hebben verschillende partijen laten blijken niet tevreden te zijn over het huidige kiesstelsel. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Bij veel politieke partijen leeft het gevoel dat het huidige kiesstel­sel niet voldoet. Ze hebben zich dan ook uitgesproken voor een rechtvaardig kiessysteem. Uit een mededeling van NPS-voorzitter Gregory Rusland kan worden herleid dat dit is gebleken tijdens de hoorzittingen van de nieuwe coalitie.

De Ware Tijd vroeg staatsrechtgeleerde Sam Polanen wat de beste manier is om te komen tot een rechtvaardig kiesstelsel. Dat het geen overnightbeslissing wordt blijkt uit zijn mededeling dat een passend kiesstelsel voor Surinam­e grondige studie vereist. Het huidige stelsel vindt zijn wortels in 1865 en is sinds toen tien keer ingrijpend gewijzigd, maar komt toch nog niet tegemoet aan de wens van sommige partijen.

Polanen stelt dat verschillende systemen naast elkaar geplaatst en bestudeerd moeten worden. Dit kan volgens hem het beste gedaan door een commissie met personen die kennis hebben van het kiesstelsel. "We gaan er op korte termijn niet uitkomen. In de Grondwet staat dat wijziging op belangrijke punten niet bij de eerstkomende verkiezingen mogen gelden, maar bij de verkiezingen daarop."

Het huidige systeem van de kiesdeler per district vertoont grote verschillen, terwijl bij evenredige vertegenwoordiging alle uitgebrachte stemmen landelijk meetellen voor de bepaling van de zetelverdeling. De kiesdeler wordt bepaald door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal zetels per district. Voor de verkiezing van de DNAleden geldt het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij het grootste gemiddelde en bij voorkeurstemmen. Vóór 1980 heeft geen enkele partij of politieke combinatie het aangedurfd om de Kiesregeling aan te passen.