Bijzonder visum voor
65-plussers van Surinaamse Afkomst

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Foto: NII

Vreemdelingen die behoren tot de categorie ‘Vreemdelingen van Surinaamse Afkomst’, de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, in Suriname zijn geboren en nu over een andere nationaliteit dan de Surinaamse beschikken komen vanaf 1 juli in aanmerking komen voor het Bijzonder visum. Deze maatregel zal van toepassing zijn op de wettelijke echtgenoot of echtgenote van eerder genoemde personen, die naar Suriname wensen af te reizen met als doel toerisme, vakantie en familiebezoek. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) in een persbericht.

De introductie van dit visum voor 65-plussers van Surinaamse Afkomst dient geplaatst te worden tegen het licht van verdere facilitering van de Surinaamse diasporagemeenschap en de verdere versoepeling van het personenverkeer naar Suriname.

Met het verstrekken van dit bijzondere visum, wordt de diasporagemeenschap onder andere ook in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname middels kennis en expertise. “Het voorgaande in overweging nemende, wordt indachtig de bijdrage, die de personen van Surinaamse Afkomst in diaspora aan de economische, sociaal-culturele ontwikkeling leveren, meer in het bijzonder, het verder faciliteren van het personenverkeer van deze gemeenschap naar de Republiek Suriname middels het verstrekken van het Bijzonder visum voor onbepaalde tijd, met een maximale verblijfsduur van 90 dagen,” schrijft Buza verder.

Het ministerie benadrukt dat middels deze maatregel, invulling gegeven wordt aan de jaarrede van de president van de Republiek Suriname. Het Bijzondere visum kan worden aangevraagd bij de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland, uiterlijk drie werkdagen vóór de voorgenomen vertrekdatum. De aanvraag moet voorzien zijn van:
– Kopie van de bio-page van het geldig paspoort
– Kopie vliegschema
– Kopie van de huwelijksakte voor de wettelijke partner, die niet geboren is in Suriname.

Voor het bijzondere visum zullen administratiekosten in rekening worden gebracht van 20 euro of US$ 20.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!