Breaking:
Samenwerking 'nieuwe coalitie' op de helling

Santokhi: Coalitie-overleg nog gaande

De samenwerking van de 'nieuwe coalitie' is in gevarenzone. De NPS-structuren accepteren het niet dat de ABOP het nieuwe ministerie van 'Gas en Olie' terug wil hebben. De ABOP zal het beheer krijgen over Natuurlijke Hulpbronnen. De ABOP heeft zich echter bedacht. De ABOP wil ook het ministerie van Sport en Jeugdzaken hebben, die onder beheer zou komen van de VHP. 

Op 30 mei is tussen de VHP, ABOP, NPS en PL een samenwerkingsovereenkomst getekend. Toen werden de ministeries toegewezen aan diverse partijen. Ook vond er een uitbreiding van het aantal ministeries plaats. Ook zouden twee onderministers worden benoemd. Tijdens de hearings die gehouden zijn, blijkt er niet veel draagvlak te zijn voor uitbreiding van ministeries. 

Starnieuws verneemt dat tijdens de spoed-structurenvergadering vanmiddag de NPS-structuren hebben aangegeven dat 'vertrouwen' belangrijk is in de samenwerking.
De NPS wil niet koste wat het kost deelnemen in de nieuw te vormen regering. 
De uitkomst van de structurenvergadering is intussen meegedeeld aan de overige leiders. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Vernomen wordt dat VHP-voorzitter Chan Santokhi zaterdag een spoedbijeenkomst zal houden om deze kwestie te bespreken. 

 

Er vinden inderdaad gedachtewisselingen plaats, mede door de input van maatschappelijke organisaties tijdens de hearings. De coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL zijn nog steeds in overleg.
Dit laat de voorzitter van de toekomstige coalitie, Chan Santokhi, weten aan Starnieuws. 

De input over het aantal ministeries, de geïdentificeerde prioriteiten en concrete voorstellen zijn serieus genomen en worden meegenomen in de vervolgbesprekingen in de coalitie.
Dat gebeurt in een goede sfeer van wederzijds vertrouwen en respect, stelt Santokhi. 

"Vandaag 26 juni hebben wij een structurenvergadering gehouden en zijn zaken naar voren gebracht in het kader van de samenwerking met andere partijen. Ik wil u erop wijzen dat wij één doel voor ogen hebben en dat is de toekomst van ons land veilig te stellen", schrijft Gregory Rusland, voorzitter van de NPS op zijn Facebook-pagina. 
"De issues zullen met de voorzitters van de overige partijen besproken worden en wij doen er alles aan om waar zaken vlot getrokken dienen te worden, dat ook te doen. Ik doe een beroep op u ons de ruimte te geven om zaken te bespreken en oplossingen te vinden. Gaarne geen emotionele reacties op social media plaatsen die onze werkzaamheden negatief kunnen beïnvloeden," zegt Rusland. 

De NPS heeft vanmiddag op de structurenvergadering besproken dat de ABOP het ministerie van Olie & Gas wil hebben. Hier is de NPS niet over te spreken. Zaterdag is er overleg tussen de leiders om deze kwestie verder te bespreken. 

Pawiroredjo: NPS zal niet participeren aan een regering indien er geen basis daarvoor is

NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo. Foto: Suriname Herald

De Nationale Partij Suriname (NPS) zal niet participeren aan een regering indien er geen goede basis daarvoor is. Dit stelt NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo in gesprek met Suriname Herald. NPS-structuren hebben vanmiddag duidelijk kenbaar gemaakt aan de partijleiding niet te zullen accepteren dat gemaakte afspraken worden teruggedraaid. Volgens de gemaakte afspraken die ook op papier staan, eist de ABOP het ministerie van Olie en Gas terug.

Voor de partij staat de samenwerkingsovereenkomst nog recht overeind. De partijstructuren zijn echter niet te spreken over het feit dat partner ABOP terugkomt op eerdere besluiten die zijn genomen voor wat betreft het ministerie van Olie en Gas, dat naar de NPS zou gaan. Pawiroredjo zegt dat de structuren zich niet terug kunnen vinden in deze werkwijze omdat de samenwerking al is beklonken en alle afspraken op papier staan. Voor de NPS is het van belang dat er een samenwerking is op basis van respect en vertrouwen, aldus de NPS-ondervoorzitter.

De afspraken die zijn gemaakt zijn op papier en die dienen gerespecteerd te worden. Volgens hem kreeg de NPS dit gisteren na de persconferentie te horen. De structuren zijn vandaag gerapporteerd en hebben hun standpunten bekendgemaakt. De partij heeft qua aantal stemmen behoorlijk veel kiezers achter zich en dat dient ook gerespecteerd te worden.

Het besluit is afgewezen en dat is waarmee NPS-voorzitter Gregory Rusland terug moet naar de gesprekken met de overige leiders. De leiders van de samenwerkende partijen komen morgen weer bijeen om verder met elkaar te praten. Indien de zaken zo blijven zal het standpunt van de partij ook ongewijzigd blijven, liet de NPS-ondervoorzitter optekenen.

De NPS zou het ministerie van Olie en Gas en het ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onder haar beheer krijgen. Waarom de ABOP nu ook het ministerie van Olie en Gas opeist is vooralsnog niet duidelijk. Dit houdt in dat de NPS dan met één ministerie maar deel zou nemen aan de regering, terwijl ze meer stemmen heeft behaald dan de ABOP.


Abop stelt nieuwe eisen, NPS kiest desnoods voor oppositie

PARAMARIBO - De nieuwe coalitie staat nu al op losse schroeven. Abop heeft enkele eisen op tafel gelegd die erop neerkomen dat de VHP en de NPS zouden moeten inleveren op wat al is afgesproken. Zo wil Abop olie en gas onder beheer van Natuurlijke Hulpbronnen, een van de ministeries die aan haar is toegewezen.

Het nieuw op te zetten ministerie van Olie en Gas is al aan NPS toegewezen en deze partij is zeer gebelgd over de eis van Abop. De partij kiest eerder voor de oppositiebanken dan toe te geven aan de grillen van hebberige politici of de enge economische belangen van enkelen. Dat is vrijdagmiddag tijdens een structurenvergadering ook te kennen gegeven aan het hoofdbestuur van de NPS.
De aanwezigen stelden zich op het standpunt dat Olie en Gas bij de NPS moet blijven. Die boodschap is intussen overgebracht aan de leiders van de andere coalitiepartijen.

De voorzitters van de VHP, Abop, NPS en PL komen zaterdag in spoedvergadering bijeen om de problemen te bespreken. "We zullen horen wat de issues zijn", zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi tegen de Ware Tijd. Meer wil hij hierover voorlopig niet kwijt. "Het probleem ligt bij Abop. Zij wil nu het aangekondigde ministerie van Olie en Gas, omdat Brunswijk van mening is dat hij houvast wil bij EBS en Staatsolie.
Zijn belangen moeten zo te zien gediend worden. Het is dus duidelijk dat het volksbelang niet voorop gesteld wordt", zegt een zeer gebelgde NPS-topper die ook aanwezig was tijdens de structurenvergadering.

Aangegeven wordt dat een invloedrijke ondernemer "met miljoenen loopt te strooien om zijn belangen veilig te stellen, want bij NPS zal hij dat niet kunnen doen".
"De NPS houdt zich aan de overeenkomst van 30 mei en daar gaan wij voor", wordt eraan toegevoegd. De partij is niet van plan om ten koste van haar principes deel te nemen aan de nieuwe regering. Een andere NPS-topper is dezelfde mening toegedaan. Hij merkt op dat de NPS niet bereid is zo maar weg te geven wat al is afgesproken. Indien Olie en Gas wordt afgestaan zal iets anders "van even zwaar gewicht" in ruil daarvoor aan de partij gegeven moeten worden.

De politicus stelt dat ten overstaan van de pers en de totale gemeenschap op 30 mei een samenwerkingsovereenkomst met de basisafspraken is ondertekend door de partijleiders. Als van die afspraak afgeweken wordt zal opnieuw onderhandeld moeten worden over de verdeling van de ministeries en posities. Gebeurt dat niet, "dan kiezen wij voor de andere zijde in het parlement", aldus deze NPS-functionaris. Vernomen wordt dat Abop nu ook het beheer over het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wil. Bij de proclamatie was dit departement toegewezen aan de VHP.

Op basis van de overeenkomst van 30 mei zag de verdeling van de topregeringsfuncties als volgt uit: president (VHP), vicepresident (Abop), voorzitter DNA (Abop), vicevoorzitter DNA (VHP). Wat betreft de ministeries kreeg de VHP Financiën & Planning, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Internationale Samenwerking, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Defensie, Arbeid, Handel & Industrie, Volksgezondheid en Milieu, Sport- en Jeugdzaken, Openbare Werken, onderminister Justitie en Politie, onderminister Onderwijs en Technolo- gische Ontwikkeling.

Naar Abop gingen Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Natuurlijke Hulpbronnen, Transport, Communicatie en Toerisme, Regionale Ontwikkeling, Justitie en Politie.
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaan naar Pertjajah Luhur, terwijl de NPS Onderwijs en Technologische Ontwikkeling evenals het nieuwe ministerie van Olie en Gas kreeg toegewezen.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!