Hoop en ondersteuning in felicitatie nieuwe president en vp

De gekozen president en vicepresident betreden 's lands vergaderzaal. 

Fungerend Assembleevoorzitter Dew Sharman spreekt de gekozen president en vicepresident toe. (Beeld: DNA)

NDP-fractieleider André Misiekaba.

Marinus Bee (ABOP) voelt zich supergoed
met de bereikte mijlpaal. 

"We gaan een nieuw tijdperk tegemoet (Dew Sharman)...;Wij gaan u ondersteunen door u kritisch te begeleiden... (André Misiekaba); Samen kunnen wij bergen verzetten (Gregory Rusland)...; We verwachten ontwikkeling voor land en volk (Ronny Asabina)...; Ik geloof in eenheid in verscheidenheid. (Marinus Bee)...; We zijn in staat geweest in bundeling de twee personen gekozen te verklaren (Asis Gajadien)." Deze uitspraken in De Nationale Assemblee na de uitverkiezing van Chan Santokhi als nieuwe president en Ronnie Brunswijk als inkomende vicepresident, waren de rode lijn van de felicitatieboodschappen van de verschillende fracties.


"Suriname staat bekend als een voorbeeld voor de wereld om haar tolerantie als het gaat om de saamhorigheid en harmonie waar wij met verschillende etnische groepen, culturen en religiën naast elkaar leven," begon vicevoorzitter van het parlement Dew Sharman zijn felicitatieboodschap. Sharman zat de vergadering aan, omdat Brunswijk de functie van parlementsvoorzitter niet meer kan vervullen nu hij gekozen is tot vicepresident-elect. "Vandaag met de verkiezing van dit koppel en samenbundeling van coalitie uit alle verschillende politieke partijen die samen het merendeel, zo niet alle multi-etnische Surinamers vertegenwoordigen, schrijft u opnieuw geschiedenis en bevestigen wij onze mondiale status als toonbeeld van een multi-etnische tolerante samenleving."

Sharman sprak de hoop uit dat na vijf jaar met recht kan worden gezegd dat beide gekozen functionarissen een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het weer op spoor brengen van dit land. "Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen gemakkelijke opgave is, dat de nodige hobbels en sibibusi's nog overwonnen moeten worden, maar voelt u zich gesterkt door het overweldigend vertrouwen dat het Surinaams volk heeft uitgesproken op 25 mei 2020." Hij hoopt dat wij samen, met de inzet van elke Surinamer en eenieder die het meent met het land, een nieuwe tijdperk ingaan waar het leven in Suriname weer een waar genoegen mag zijn en de bevolking weer in welzijn en welvaart, harmonieus en saamhorig in eenheid met elkaar kan samenwonen.

André Misiekaba van de NDP-fractie zei dat de verkiezingsstrijd die achter de rug is één van de moeilijkste was. "Ik denk dat wij moeten vasthouden dat na alles wat wij hebben gehad, we als volk, als leiders van de naties hebben getoond dat op belangrijke momenten, op momenten waarbij het land voort moet gaan, wij elkaar kunnen vinden." Hij is blij dat het moment van een goede democratische en vredige transitie is bereikt. Misiekaba zegt dat hij de beide verkozenen kent en dat hij sommige idealen van hen kent. Hij hoopt dat maar één ding de nieuwe president en vicepresident zal leiden en dat is verheffing van de natie. " En als dit hun leidraad is, dan zullen ze de fractie van de NDP aan hun kant hebben,...kritisch dat is het minst wat ze van ons kunnen verwachten. We gaan u kritisch begeleiden."

NPS-leider Gregory Rusland wees op de moeilijke tijd die achter de rug is. Maar zei hij er staat nog een heleboel voor ons te gebeuren om er voor te zorgen dat de situatie waarin het land vandaag aan de dag verkeert, te keren. "Wij moeten allemaal de schouders onder het werk zetten om ervoor te zorgen dat wij in ieder geval van Suriname een beter land kunnen maken." Met een moeilijke verkiezing, met ups en downs maar uiteindelijk is  er een coalitie ontstaan waarbij de twee kandidaten vandaag naar voren zijn geschoven en zijn gekozen. "We zijn verheugd met de keus van de nieuwe president en vicepresident, maar als volk beseffen wij dat er heel veel moeilijke momenten zullen zijn. Laten we ervoor gaan..., wroko de fu du... samen zullen we bergen verzetten."

BEP-leider Ronny Asabina heeft aangegeven dat zijn vanaf het prille begin hebben aangegeven dat zij de wil van het volk respecteren. "In dat kader hebben wij publiekelijk ook bekendgemaakt dat we zouden meewerken aan het kiezen van de president en vicepresident in het parlement. En vandaag is dat bewaarheid. We constateren dat de democratie heeft gezegevierd, de wil van het volk bewaarheid." Zijn fractie zal alles wat in haar vermogen ligt doen om op een gezonde manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van land en volk, "wat betekent dat wij ons in het parlement constructief zullen opstellen."

Asabina merkte op dat zijn fractie net de piketten heeft neergezet, doelend op een eventuele coalitie samenwerking. "De coalitie in wording heeft dat gedaan. En op basis van dat gegeven zullen wij ons werk in het parlement doen." Hij zegt dat er een nieuwe politieke cultuur is beloofd en er aan land en volk een aangepaste dan wel verbeterde leiderschapsstijl is toegezegd. "We kijken ernaar uit. Belangrijk is dat wij ontwikkeling voor land en volk verwachten." Hij vraagt dat de nieuwe regering de regionalisering van ontwikkeling snel ter hand neemt, verwijzend naar het feit dat de hoofdwoonplaats van de president-elect, noch de vicepresident-elect en de parlementsvoorzitter niet Paramaribo is. Hij vindt dat een unicum in de politieke historie van Suriname. "Suriname voorwaarts."

Op zijn eigen manier heeft Marinus Bee van de ABOP-fractie gezegd dat hij gelooft in eenheid in verscheidenheid. Hij heeft om een kans gevraagd voor het gekozen koppel. In zijn felicitatie aan de nieuwe gekozen president en vicepresident, had Bee ook een dankwoord voor de uitgaande president, vicepresident en regering. Hij vraagt voor kansen voor eenieder en zei met rotsvaste overtuiging te geloven in vooruitgang van Suriname.

Asis Gajadien van de VHP-fractie zag vanmorgen de bloemen weer bloeien. Hij ziet daarin de hoop van het volk waarvoor het op 25 mei 2020 heeft gekozen. Het volk dat uitkijkt naar een nieuw seizoen, om het land daar te brengen waar het volk wenst. "We kunnen niet trotser zijn als VHP om uit ons midden weer een kandidaat als president naar voren te schuiven." Hij verwacht van het nieuw gekozen koppel dat zoals de natuur de verwachting heeft uitgesproken, het de wensen in vervulling zal brengen. Hij bedankte de mensen, waaronder de regering die in het afgelopen seizoen, zaken hoe dan ook hebben uitgevoerd. "We kunnen niet naar achteren blijven kijken, we moeten verder." Gajadien stelde dat de politieke discussies nog gevoerd zullen worden, maar dat we verder moeten. "Als er zaken zijn die daar moeten worden aangepakt, zal dat ook gebeuren."

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!