Brunswijk en Sharman bij enkele kandidaatstelling gekozen

Santokhi: Belangrijk moment in democratie vandaag

Ronnie Brunswijk wordt beëdigd door fungerend voorzitter Soewarto Moestadja. Hij is bij enkele kandidaatstelling gekozen.
(Foto: Raoul Lith)

Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, is bij enkele kandidaatstelling gekozen tot Assembleevoorzitter. (Foto: Raoul Lith)

Ronnie Brunswijk is bij acclamatie gekozen tot voorzitter van De Nationale Assemblee. Zijn voordracht is gedaan door Gregory Rusland, topman van de NPS, namens 33 leden van de samenwerkende partijen. André Misiekaba heeft namens de NDP-fractie aangegeven dat er geen tegenkandidaten zullen worden aangewezen. 

Als vicevoorzitter is door de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL voorgedragen Dew Sharman (VHP). Fungerend voorzitter Soewarto Moestadja had maatregelen getroffen voor het houden van een verkiezing en de stembussen waren reeds klaargezet. 

Brunswijk is bij enkele kandidaatstelling gekozen verklaard. Hetzelfde geldt ook voor Dew Sharman. 


ABC_Radio_29_06_2020_Nieuws_Show_3_Voordrachten_Vooorzitter_en_ViceVoorzitter

ABC_Radio_29_06_2020_Nieuws_Show_4_Voorziter_ViceVoorzitter_bij_Aklamatie_Gekozen

ABC_Radio_29_06_2020_Nieuws_Show_5_Felicitaties

ABC_Radio_29_06_2020_Nieuws_Show_6_De_EED_Aflegging
en_Hameroverdracht

ABC_Radio_29_06_2020_Nieuws_Show_7_Felicitatie_President_van_Suriname

ABC_Radio_29_06_2020_Nieuws_Show_8_Toespraak_
Ronny_Brunswijk

De zojuist gekozen Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk zal zo snel mogelijk de procedure van nominatie van de president en vicepresident starten en de verkiezing zo snel mogelijk uit te schrijven. "Vandaag is een belangrijk moment in de democratie een realiteit geworden. De verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, het hoogste volksvertegenwoordigende orgaan in de Republiek Suriname, markeert een hoogtepunt binnen het democratisch proces en de rechtsstaat in ons land," stelt VHP-voorzitter Chan Santokhi in een verklaring. 

De wil van het volk van Suriname, tot uiting gebracht in een duidelijke uitkomst van de algemene verkiezingen van 25 mei j.l. is gerespecteerd. Met de verkiezing van de leiding van DNA, kan het democratisch traject verder vervolgd worden met de nominatie en verkiezing van de president en de vicepresident. Zowel in het wetgevende lichaam alsook in de uitvoerende macht ligt er veel werk dat verzet moet worden om de urgente financiële en gezondheidsvraagstukken zo spoedig mogelijk aan te pakken. 

"Wij hopen dat het proces van democratische overdracht zo spoedig en ordelijk mogelijk zal plaatsvinden, zodat de nieuwe regering met prioriteit kan beginnen met het aanpakken van de noden van het volk. De armoede is toegenomen, we weten dat vele huishoudens het moeilijk hebben en we weten dat zij wachten op onze hulp,“ zegt Santokhi. 

Nieuwgekozen ondervoorzitter Sharman spreekt de hoop uit dat nu de verkiezingen voorbij zijn, alle leden van DNA zich constructief zullen opstellen om van die plaats een substantiële bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Suriname.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!