‘Anti-corruptiewet moet snel in werking treden’

De aankomende regering streeft ernaar de economie te herstellen en corruptie aan te pakken. In het kader hiervan zegt VHP-parlementariër Riad Nurmohamed, tegenover de media, dat de Anti-corruptiewet snel in werking moet treden. ‘’De nieuwe regering zal ervoor zorgen, dat iedereen het weer goed zal krijgen. Wat er vijf jaar terug is gebeurd, moet nooit meer gebeuren”, zegt Nurmohamed. Volgens hem is de wet harder dan ooit tevoren nodig, gezien de demissionaire regering in de periode van machtsoverdracht, op de valreep nog diverse personen benoemd heeft om partijloyalisten tegemoet te komen.

“De Anti-corruptiewet moet heel snel in werking treden. De rechterlijke macht moet onderzoekingen doen, omdat er strafbare feiten gepleegd zijn. Momenteel vinden er heel veel valreepbenoemingen plaats, waarbij we zien dat enkele personen zonder kader, meer dan een wetenschapper verdienen.

Het niet de schuld van de persoon die benoemd is geworden, dus wij gaan met een juridisch team de benoemingen eerst bestuderen”, aldus Nurmohamed.

De nieuwe regering zal de Anti-corruptiewet volledig implementeren, zodat er onderzoeken plaats kunnen vinden. “Als nieuwe coalitie moeten we precies weten wat er aan de aan de hand is”, zegt Nurmohamed. Volgens Nurmohamed staat er in de wet, dat elke gewezen parlementariër, na zijn/haar zittingsperiode mag opteren voor een functie. ‘’De Wet Voorzieningen voor Ministers en DNA-leden, moet ook op de operatietafel om aangepast te worden’’, zegt hij.  Het is volgens hem niet eerlijk dat duizenden jongeren geen werk hebben en niet eens SRD 500 kunnen verdienen, terwijl politici drie of meer topsalarissen krijgen. ‘’Indien ze daarvoor werkten, zou het kunnen, echter doen deze politici niets. Ze krijgen bezoldiging voor het zitten en nietsdoen. Een regering die over goed bestuur praat, zou vacatures moeten plaatsen, gezien er veel deskundigen buiten zijn”, aldus Nurmohamed. Er zou volgens hem een Wet voor Openbaarheid van Bestuur, moeten komen. Die wet zal ervoor moeten zorgen, dat een regering vlak voor de verkiezingen, niet zomaar een groepje dat hard heeft gewerkt, in dienst mag nemen. “Omdat deze wet niet bestaat, doen regeringen wat ze willen, zonder na te denken over de consequenties. We kunnen niet toestaan dat mensen thuis zitten en gratis geld ontvangen”, benadrukt Nurmohamed.

Onderwijs hervatten


Nurmohamed is tevens lid van de onderwijscommissie in het parlement. Hij stelt voor dat ook het onderwijs op de universiteit hervat wordt. “Ik ben blij dat het onderwijsproces opgepakt is, dat geeft natuurlijk hoop. Dat maakt de studenten natuurlijk blij. Het geloof van studenten in het onderwijs en in de eigen toekomst, moet weer opgebouwd worden. Het enige probleem dat er nog is, is dat het openbaar vervoer nog niet heeft meegewerkt, waardoor het werkschema van bepaalde ouders overhoop is gegooid”, zegt Nurmohamed. Volgens Nurmohamed moet er over het algemeen meer geïnvesteerd worden in persoonlijke hygiëne. ‘’Het moment dat hygiëne een prioriteit wordt in Suriname, is elke vorm van griep of virus te controleren’’, zegt hij.

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!