De uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen op 25 mei, liet lang op zich wachten. Het heeft dagen geduurd voordat het Surinaamse volk mocht juichen om de informele cijfers. Velen staken hun ongeduld niet onder stoelen of banken. Honderden namen het initiatief om te waken over de stembiljetten en processen-verbaal die in dozen verpakt in het NIS stonden. Dit deed men, omdat men bang was dat er vanuit verschillende politieke partijen, frauduleuze handelingen zouden worden gepleegd. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, werd voortdurend overrompeld met vragen, omdat zaken onduidelijk waren en er slecht werd gecommuniceerd door CHS en BiZa. Van Dijk-Silos vond dat het er chaotisch aan toe ging. Tegenover de Nederlandse Omroep Stichting, NOS, die haar interviewde over de hele gang van zaken, zei ze: “Ik heb de uitslag al, omdat op elk stembureau een foto is gemaakt. Het is niet mijn taak om die openbaar te maken, maar doordat dit zo gaat, denk ik dat ik ga publiceren.” De OKB-voorzitter dreigde de verkiezingsuitslag maar zelf bekend te maken, aangezien zij nog nooit had meegemaakt dat de verkiezingen op een dergelijke wijze zijn verlopen. Zij kwam afgelopen donderdag terug op haar uitspraak in een gesprek met ATV en zei toen ter verduidelijking, dat er nog 66 processen-verbaal moesten worden geteld. De OKB- voorzitter deed de belofte, dat zodra het grootste deel van de processen-verbaal binnen zouden zijn, zij die zou delen met de verschillende media, waarna die konden overgaan tot publicatie. Donderdagavond hield zij zich aan haar woord en stuurde de link naar de processen-verbaal, zodat de media die met het publiek konden delen. Keerpunt was aangenaam verrast, dat Van Dijk- Silos haar integriteit niet te grabbel heeft gegooid met betrekking tot de resultaten van de afgelopen verkiezing. Dit was ook te merken aan de vele reacties op sociale media. Het artikel met de link naar de processen-verbaal stond nog geen uur op onze website of de reacties stroomden al binnen van burgers die mevrouw Van Dijk-Silos wilden bedanken voor haar transparante beleid.

Districtscommissaris (dc) Eric Grauwde, zou volgens een bericht in Starnieuws, aan de politie de opdracht hebben gegeven, dat OKB-leden niet het Nationaal Indoor Stadion (NIS) mochten betreden. Grauwde, die ook ondervoorzitter is van het hoofdstembureau, ontkent dit. Hij zegt dat hij slechts aan zijn mensen zou hebben gezegd, dat ze niet naar binnen mochten vanwege de COVID-19 maatregelen die getroffen moesten worden. Grauwde zegt dat hij nooit een dergelijke opdracht heeft gegeven. De mensen die zich in het NIS bevonden, werd gesommeerd het gebouw te verlaten, omdat een van de personen die besmet is met COVID-19, enkele dagen achtereen in het NIS vertoefde. De OKB-leden verlieten eveneens het gebouw en rapporteerden gelijk aan OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. Als gevolg van de missommunicatie en de werkzaamheden om het gebouw te desinfecteren, werden de werkzaamheden in het NIS gisteren uitgesteld. Grauwde vertelt volgens Van Dijk-Silos ‘’een officiële leugen vertelt’’. “Ik wil hierbij verklaren, dat ons instituut en ik nog minder, niet gewend zijn te liegen. Ik doe een beroep op de heer Grauwde, om staatsbelangen niet te misbruiken om zijn leugenachtige verklaringen rond te strooien. Het past een dc niet!”, zei Van Dijk-Silos gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Van Dijk-Silos zegt dat het verhaal van Grauwde, dat OKB-leden niet het NIS in mochten vanwege de covid-maatregelen die getroffen moesten worden, niet klopt. “Het publiek was wel binnen toegelaten. Pas later kwam de mededeling, dat het gebouw ontruimd moest worden. Toen pas was het bekend, dat iemand die positief is getest, daar rondliep. Ik betreur het dat we zo laag zijn gezonken, dat we niet eens de wet kunnen naleven. Wij zijn overgeleverd aan de gramschap van personages die denken dat ze met een powerplay verder komen”, zei Van Dijk-Silos. Ook vindt zij het spijtig dat het Nationaal Informatie Instituut (NII), zich als doorgeefluik voor een leugen heeft laten gebruiken. Volgens haar heeft het NII het OKB nimmer om wederhoor gevraagd. “Het OKB betreurt het dat ze heeft moeten reageren op een manier dat niet hoort, maar het moest. Het is goed dat het publiek weet dat wij al sedert maart beledigingen slikken van het Centraal Hoofdstembureau. Momenteel gaan we op een andere manier toezicht houden, want we hebben ons teruggetrokken. We hebben authentiek materiaal, we hebben alles, en kunnen in het natraject alle onderzoek doen”, verklaart Van Dijk-Silos.