Veel lof voor Marinus Bee
als Assembleevoorzitter

Marinus Bee die gekozen is als Assembleevoorzitter, legt de eed af in handen van de fungerend voorzitter Dew Sharman. (Beeld: DNA)

De Speech van Ronny Brunswijk

Assembleevoorzitter Marinus Bee op de voorzittersstoel.
(Foto: Raoul Lith)

De Speech van Marinus Bee

Assembleelid Marinus Bee van de ABOP is bij enkele kandidaatstelling zojuist verkozen verklaard als voorzitter van De Nationale Assemblee. Fungerend Assembleevoorzitter Dew Sharman merkte op dat Bee het klappen van de zweep kent. Hij zal het college op een waardige wijze kunnen leiden. De hamer werd gelijk na het afleggen van de eed overgedragen aan Bee. Op 29 juni was partijvoorzitter Ronnie Brunswijk gekozen tot voorzitter. Hij is intussen gekozen tot vicepresident. 

Bee bedankte Sharman voor zijn bijdrage en stelde de fractieleiders in de gelegenheid om hun felicitaties uit te brengen. Asiskumar Gajadien (VHP) merkte op dat vandaag weer "een jongeman uit Marowijne" de hamer overneemt. Hij verwacht dat Bee een goede job zal doen, gezien zijn opstelling naar alle leden toe. Gajadien merkte op dat iedereen een droom kan realiseren. 

Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, merkte op dat gebleken is dat Bee een kundig Assembleelid is. Ook bij 'dyugu dyugu' in de zaal, is Bee in staat rust te brengen. Kundigheid, rust en tact zijn belangrijk in deze fase waarin het land is beland. Rusland merkte op dat ABOP geschiedenis heeft geschreven door een vicepresident en Assembleevoorzitter voort te brengen. Hij riep eenieder op om hun schouders onder het werk te zetten. 

NDP-fractieleider André Misiekaba voerde aan dat in regering-Bouterse 1 samengewerkt is en in Bouterse 2 stonden ze tegenover elkaar. Marowijne en het binnenland zijn in de lift. Misiekaba benadrukte ook de kwaliteiten en capaciteiten.
Bee is bekend als een evenwichtige persoon. "Bala meki Gadu kibri yu".
Evert Karto (PL) is ervan overtuigd dat Bee in staat zal zijn met alle kennis en ervaring het huis van de democratie op een waardige wijze te leiden. 

Assembleelid Ronnie Brunswijk feliciteerde Bee en de ABOP met heel veel trots.
Zijn speciale felicitatie gaat naar het binnenland en vooral naar Marowijne, van waar hij afkomstig is. Brunswijk zei dat niemand zover komt zonder hard te werken.
Aan zijn kwaliteit wordt absoluut niet getwijfeld. Brunswijk merkte op dat hij de weg heeft open gekapt voor Bee.

BEP-fractievoorzitter Ronny Asabina haalde aan dat deze functie een belangrijke uitdaging is in de politieke carrière van Bee. Hij twijfelt niet aan de competentie en wijsheid om deze taak op een verantwoorde wijze tot uitvoering te brengen.

Diana Pokie (ABOP) had geen woorden genoeg om Bee te feliciteren met deze mijlpaal. Zij is ervan overtuigd dat haar partijgenoot een geweldige job zal doen. 
Vicepresident Ashwin Adhin sprak ook lovend over Bee. Hij is iemand die zeer correct is en zich nimmer heeft misdragen. "Aldus een waardig en waarlijke voorzitter van het hoogste college van Staat". 

De hamer wordt door vicevoorzitter Dew Sharman overhandigd. Beeld: DNA

Openbare Vergadering 14 Juli 2020
Verkiezing en eedaflegging van de Voorzitter van de Nationale Assemblee.

1

2

3

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!