Jouw verbinding met Suriname

Breaking:
Pg eist 12 jaar cel en
gevangenneming Hoefdraad

Ex-minister Gillmore Hoefdraad

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft vanmorgen 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Er is een boete geëist van SRD 500.000 subsidiair of 12 maanden hechtenis. De pg wil ook een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen de verdachte. De pg heeft ook gevangenneming gevraagd van Hoefdraad.

De pg heeft het strafvoorstel gepresenteerd tijdens de zitting van het Hof van Justitie. Hij heeft de bewijsmiddelen opgesomd tijdens zijn requisitoir. Het gaat om bezwarende verklaringen die afgelegd zijn tegen de verdachte.  Hoefdraad, die nog steeds voortvluchtig is en wordt opgespoord, wordt verdacht van zes strafbare feiten welke in een dagvaarding van zestien pagina’s is vastgelegd.

Een van bewijsmiddelen die de pg tegen Hoefdraad heeft opgebracht, is de verklaring van ex-vicepresident Ashwin Adhin. Volgens Adhin had Hoefdraad geen toestemming van hem, de toenmalige president Desi Bouterse en de Raad van Ministers (RvM) om over te gaan tot verkoop van onroerende goederen. De eerste tranche panden van de Staat is verkocht voor ongeveer SRD 377 miljoen op 28 juni 2019. Hoefdraad had het geld al ontvangen, terwijl toestemming door de RvM pas was  op 15 november 2019.

Adhin was verrast dat de betaling geschied was, voordat de missive er was. Volgens hem zou de Centrale Bank van Suriname zonder missive van RvM geen uitbetaling moeten doen. Volgens hem is het een kwalijke zaak dat Hoefdraad tegen besluit van het RvM heeft gehandeld. Adhin was niet op de hoogte dat afspraken werden gemaakt van tweede tranche panden.

Het Hof van Justitie heeft de gevraagde wijziging van pg om enkele data aan te passen, toegestaan. Advocaat Irene Lalji, die samen met haar collega Murwin Dubois juridische bijstand verleent aan Hoefdraad, refereerde zich aan het oordeel van het Hof toen zij de gelegenheid kreeg om te reageren. Daarna is de pg begonnen met het uitgebreide requisitoir.

Raoul Lith

Pg wil onderzoek wederrechtelijk verkregen voordeel Hoefdraad

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday na de zitting van het Hof van Justitie donderdag. (Foto: Raoul Lith)

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday acht voor het traceren van het wederrechtelijk verkregen voordeel noodzakelijk dat het Hof van Justitie een machtiging verstrekt voor het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek in de zaak van Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën. Hij vindt dat een strafrechtelijk financieel onderzoek klaarheid moet brengen in de door verdachte Hoefdraad en/of anderen verkregen voordeel. Het oogmerk is dan volgens hem erop gericht om deze te ontnemen.

Volgens de pg heeft Hoefdraad met geld voor de financiering van de overheidsuitgaven een werkwijze gehanteerd waarbij wettelijke bepalingen zijn overtreden. Er zijn verstrekkende nadelige financiële gevolgen voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS), maar ook is er een financiële catastrofe voor het land veroorzaakt.

Baidjnath Panday zegt dat Hoefdraad welbewust geld van de CBvS onrechtmatig heeft verkregen en vermoedelijk uitgaven heeft gedaan die niet uitsluitend zijn geweest voor vereffening van de staatsschuld. “De verdachte Hoefdraad heeft aldus misbruik gemaakt van zijn bijzondere positie als minister van Financiën. Hij heeft het vertrouwen dat de samenleving in de integriteit van overheidsfunctionarissen dient te hebben, in ernstige mate geschaad.”

Murwin Dubois, een van de advocaten die Hoefdraad bijstaat, vindt dat indien de pg uit de bewijsmiddelen voldoende gronden aanwezig acht een dergelijk verzoek te mogen doen, dan mag dat. “Wij gaan daarop ook reageren enige tijd later. Dat hij de machtiging heeft gezocht bij het hof, de wet geeft hem de mogelijkheid”, zegt Dubois.Breaking: OM eist 12 jaar celstraf tegen Hoefdraad

PG  Roy Baidjnath Panday

Ex-Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist tegen de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, met onmiddellijke gevangenneming. Ook is er een boete van SRD 500.000 geëist.

Vandaag heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden van de strafzaak tegen Hoefdraad. Er heeft onrechtmatige onttrekking plaatsgevonden van financiële middelen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het betreft middelen die ruim SRD 4 miljard bedragen, geeft procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday te kennen tijdens zijn requisitoir.

Hoefdraad heeft samen met de ex-governor van de CBvS, Robert van Trikt, een bedrag van ruim SRD 2,2 miljard ten onrechte onttrokken van de moederbank. Uit de bewijsmiddelen is volgens de pg gebleken dat een aantal entiteiten erbij gehaald zijn om geld te onttrekken van de bank niet voor schuldverrekening aangewend maar welke door hem zijn besteed. Het betreffen entiteiten die niet eens aan de staat behoren. Volgens het OM heeft Hoefdraad misbruik gemaakt van zijn functie als minister.

De pg heeft een vordering aangeboden voor het verkrijgen van een machtiging voor het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek. Deze is bedoeld om de gelden terug te kunnen traceren. Het requisitoir van de pg bestaat uit 40 pagina’s.

Baidjnath Panday heeft naar aanleiding van de verschillende bewijsstukken als processen-verbaal en getuigenverklaringen aangegeven dat Hoefdraad wel degelijk op de hoogte was van de overeenkomsten gesloten met Clairfield Belgium NV en de verkoop van de eerste trance panden. De pg verwijst naar een verklaring van ex-vicepresident Ashwin Adhin die heeft aangegeven dat Hoefdraad geen toestemming heeft gehad van hem noch van de toenmalige president, Desi Bouterse, voor de verkoop van onroerende goederen bij de eerste trance.

Verschillende bankdirectieleden hebben verklaard dat Hoefdraad nooit de bedoeling had om aan schuldverrekening te doen van een langlopende rekening. “Hoefdraad was slechts op geld uit”, is verklaard door een van de leden. Er heeft geen aflossing plaatsgevonden van de langlopende leningen maar er is middels drogredenen op zo een manier geld verstrekt aan de staat welke verwijst naar monetaire financiering. Monetair financieren mag niet volgens de Bankwet.

Van Trikt en Hoefdraad waren goed in contact met elkaar. “Het was een één twee tussen de gewezen ex-governor en de gewezen ex-minister van Financiën”, zegt de pg naar aanleiding van de getuigenverklaringen. Van Trikt geeft aan dat Hoefdraad hem nimmer op de hoogte gesteld had dat acht van de negen panden niet aan de staat toebehoren. Dit heeft hij te horen gekregen van een van zijn bankdirectieleden nadat die een onderzoek daartoe had gedaan. “Hoefdraad heeft de CBvS ertoe bewogen ongedekte kredieten te verstrekken aan de staat”, heeft Van Trikt verklaard in zijn verhoor.

Baidjnath Panday heeft gebruikgemaakt van diverse bewijsstukken als e-mailwisselingen tussen Hoefdraad en Ginmardo Kromosoeto (ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank), Van Trikt, Faranaaz Hausil, informatie op USB-sticks van voice note-berichten en WhatsApp-berichten.

De raadsmannen van Hoefdraad hadden gevraagd om uitstel om zich te buigen over de aanpassingen die de procureur-generaal, mondeling heeft doorgevoerd ter zake zijn requisitoir. De rechter zegt voor het eerst dit verzoek te hebben gehoord en heeft ervoor gekozen om een uur schoring te geven in plaats van om een andere datum te geven. De rechter heeft besloten dat de datumwijziging in de vordering wordt toegestaan.

De raadsmannen komen 14 maart weer aan de beurt om antwoord te geven. Rechters Marie Mettendaf en de leden Maureen Dayala en Danielle Karamatali hebben aangezeten bij deze zitting.

Vishmohanie Thomas

BELASTENDE VERKLARING ADHIN TEGEN HOEFDRAAD IN TWIJFEL GETROKKEN

DWT ONLINE 05/02/2021 00:00 - Wilfred Leeuwin

Ex-vicepresident Ashwin Adhin (l) zou tegenover de politie hebben verklaard dat ex-minister Gillmore Hoefdraad (r) zonder zijn toestemming of die van de president of rvm is overgegaan tot de verkoop van onroerende goederen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De bewijslast die het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangedragen en bewezen heeft geacht tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, is ook voor zijn medeverdachten – Robert van Trikt (ex-governor van de Centrale Bank van Suriname/CBvS), zijn zakenpartner AshweenAngnoe, Ginmardo Kromosoeto
(gewezen directeur van de Surinaamse Postspaarbank/SPSB) en Faranaaz Hausil (directeur Legal, Compliance & International Affairs bij de CBvS) – bezwarend. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday noemde ook de namen van Joy ten Berge als adviseur van Hoefdraad, de Nederlander Robert Putter die voor de SPSB heeft gewerkt en de Belg Hans Buysse, die het Belgische bedrijf Clairfield, waarmee zaken zijn gedaan, vertegenwoordigde.

In de bewijslast van de pg is opmerkelijk een getuigenverklaring van ex-vicepresident Ashwin Adhin bij de politie. Volgens de pg zou hij de volgende verklaring hebben afgelegd: "Hoefdraad had geen toestemming van mij als vp en ook niet van president Bouterse of van de raad van ministers (RvM) om over te gaan tot de verkoop van onroerende goederen. Ik ben totaal verrast. Het is natuurlijk een kwalijke zaak dat Hoefdraad heeft gehandeld tegen het besluit van de raad van ministers." Het gaat om de verkoop van een eerste partij panden aan de CBvS waarvoor er een missive moest worden uitgegeven door de RvM. Hoefdraad zou hebben nagelaten hiervoor te zorgen en toch de verkoop hebben laten doorgaan voor 45 miljoen euro.

De Ware Tijd verneemt uit kringen van de gewezen vicepresident dat de bewijslast die door de pg is aangedragen in twijfel wordt getrokken. Adhin zou niet deze formulering hebben gebruikt bij het antwoord geven op vragen van de politie. De pg zou een eigen draai eraan hebben gegeven.

Advocaat Irene Lalji, die behoort tot de juridische verdediging van Hoefdraad, zegt dat zij vandaag het strafdossier waarin alle getuigenverklaringen moeten zitten zal raadplegen. Zij wil zich er zelf van overtuigen dat Adhin deze verklaringen, die nu als bewijslast zijn opgenomen door de pg, inderdaad heeft afgelegd bij de politie.

Ook de formulering van andere getuigenverklaringen die in het requisitoir van Baidjnath Panday als bewijs zijn opgenomen worden in twijfel getrokken. "Het is niet de eerste keer dat in een opgemaakt strafdossier van deze procureur-generaal hij met zijn formulering getuigen tegen elkaar uitspeelt", merkt de bron op.

In het requisitoir van Baidjnath Panday zijn verder als bewijslast concrete belastende verklaringen tegen Hoefdraad opgenomen van onder anderen de getuigen William Orie en Ingeborg Nijman (directieleden CBvS) en George Soehawan (medewerker CBvS) en medeverdachten Hausil en Van Trikt.

De pg heeft ook schriftelijke bewijslast opgenomen in zijn requisitoir. Hieronder vallen brieven vanuit het miniserie van Financiën, e-mails tussen de verdachten en digitale spraakberichten. In de bewijslast zijn op dag en datum specifieke cijfers vermeld waarop Hoefdraad in vereniging met anderen gelden heeft onttrokken bij de CBvS. In totaal heeft volgens Baidjnath Panday de gewezen minister SRD 3,3 miljard onterecht onttrokken van rekeningen bij de CBvS en laten overmaken naar de rekening van Financiën.

De pg heeft keer op keer benadrukt dat hier sprak is van quasi fiscale handelingen waaronder ook monetaire financiering van overheidsuitgaven, overtreding van de Bankwet en de Anticorruptiewet. Deze handelingen zijn doelbewust gepleegd, terwijl Hoefdraad ook de toenmalige regering en anderen heeft misleid. "Deze verdachte Hoefdraad heeft ten aanzien van de gelden ter financiering van overheidsuitgaven een werkwijze gehanteerd waarbij wettelijke bepalingen werden overtreden met verstrekkende financiële gevolgen voor de Centrale Bank en anderzijds een financiële catastrofe voor het land werd veroorzaakt", zei pg Baidjnath Panday.

Interpol toetst internationaal opsporingsverzoek Hoefdraad juridisch

De voortvluchtige Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Interpol heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten dat het verzoek om een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën eerst juridisch zal worden getoetst. Dit zei procureur-generaal Roy Baidjnath Panday donderdag na afloop van de rechtszaak waarin hij een gevangenisstraf van twaalf jaar onvoorwaardelijk en een geldboete van SRD 500.000 subsidiair heeft geëist tegen de ex-bewindsman, die voortvluchtig is.

Het OM heeft voor het laatst in de derde week van januari contact gehad met Interpol via een lokale unit. Bajdnath Panday zegt dat er tot tweemaal toe documenten zijn opgestuurd naar Interpol die nadere informatie wilde hebben en vragen had gesteld over de zaak tegen Hoefdraad. "Het laatste antwoord dat wij tot nu toe hebben is dat een juridisch comité zich zal buigen over de antwoorden die Suriname heeft gegeven. Dat wachten wij af."

Volgens hem zijn er binnen de structuren van Interpol geen mechanismen gecreëerd voor lidlanden om druk uit te oefenen en het uitvaardigen van het opsporingsbevel te bespoedigen. "Het is een internationale politieorganisatie met eigen bevoegdheden die exerceert op basis van een structuur die zij kent", legt Baidjnath Panday uit.

De pg zegt via de media te hebben vernomen dat zijn advocaten Irene Lalji, Frank Truideman en Murwin Dubois wel contact met hem hebben. "Dus de vraag waar hij is zal u aan zijn advocatenteam moeten stellen." Het juridisch team van Hoefdraad heeft, op vragen van journalisten, steeds aangegeven dat de confidentialiteit tussen advocaten en cliënt is gewaarborgd in de wet. Informatie over waar Hoefdraad is, is een confidentiële aangelegenheid die zij niet zullen doorbreken.

Op 11 maart zal het team van de ex-minister ingaan op de strafeis tegen hun cliënt.
"Het is een voorstel. Wanneer wij daarop zijn ingegaan, zullen wij zien als het hof meegaat met dit voorstel dan wel tot een andere conclusie komt", reageerde Dubois.

Hij zei dat het team geen enkele verwachting koesterde over de strafeis. "De procureur-generaal acht naar zijn mening het bewijsmateriaal te hebben geleverd, maar wanneer wij aan het woord zijn gekomen zult u zien dat een zaak verschillende invalshoeken heeft", aldus Dubois.

De vervolging heeft bij het Hof van Justitie nu ook een verzoek tot machtiging aangevraagd om tegen Hoefdraad een gerechtelijk financieel onderzoek te starten.
Dit moet uitwijzen als de ex-minister persoonlijk financieel voordeel heeft gehad uit de misdrijven die zijn gepleegd bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
Volgens de pg staat die zaak los van het onderzoek naar misdrijven bij de CBvS.