Jouw verbinding met Suriname

EX-GOVERNOR GERSIE WERD PION
VAN HOEFDRAAD

Keerpunt

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, heeft onlangs in het radioprogramma ABC Aktueel, eindelijk bevestigd wat allang werd vermoed ten aanzien van zijn rol binnen de moederbank. Gersie vertelde dat oud-president
Desi Bouterse en de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, het de Bank hadden verboden om zijn jaarverslagen openbaar te maken. Volgens hem kwam de opdracht regelrecht van Hoefdraad met medeweten van Bouterse. Gersie heeft ook toegegeven, dat Hoef-draad in 2015, zich schuldig heeft gemaakt aan monetaire financiering, wat in strijd is met de Bankwet. Tot op heden zijn er geen jaarverslagen gepubliceerd door de CBvS en dat is vanaf 2014 het geval. De afgelopen zes jaar heeft het publiek geen inzage kunnen hebben in welke transacties er hebben plaatsgevonden in de periode dat Hoefdraad governor was tot nu toe. Het publiceren van de jaarverslagen is wettelijk vereist.  Volgens Gersie werd de publicatie van de verslagen tegengehouden, omdat de opdracht van de allerhoogste persoon van het land kwam. Naar verluidt, zou indien de verslagen gepubliceerd waren, duidelijk worden dat Hoef-draad zich schuldig had gemaakt aan monetaire financiering in zijn periode als governor van de CBvS en dit was en is in strijd met de Bankwet. Op een bepaald moment deed Hoefdraad zelfs het voorstel, in de verslagen een passage op te nemen, dat monetaire financiering geoorloofd was. Dit kon Gersie niet over zijn hart krijgen en hij weigerde hieraan mee te werken, omdat de Bankwet monetaire financiering verbiedt. De principes van Gersie hebben naar verluidt, ook ertoe geleid dat Hoefdraad hem weg wilde hebben en vervolgens zaken aankaartte die zijn naam in diskrediet moesten brengen. Het was toen al duidelijk, dat Hoefdraad op allerlei manieren Gersie wenste te bekladden en vals beschuldigen. Keerpunt is van mening, dat deze criminele daden van de ex- minister van Financiën, afgestraft moeten worden en dat hij ook in verband met deze handelingen, verantwoordelijk gehouden moet worden voor de schade die de moederbank heeft opgelopen. De regering Bouterse probeerde daarbij op allerlei manieren het ontslag van Gersie als governor van de Centrale Bank, te vergoelijken. In een persbericht via het Nationaal Informatie Instituut (NII), werd duidelijk dat de regering verwoede pogingen ondernam om Gersie te criminaliseren.