Jouw verbinding met Suriname

'Kasreserveschandaal
en slechte communicatie deden
NDP-regering de das om'

Ex-vp Ashwin Adhin: 'De nieuwe regering moet eerlijk zijn en altijd de ware toedracht vertellen.' Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Het kasreserveschandaal en gebrekkige communicatie hebben in belangrijke mate ertoe geleid dat de NDP-regering de verkiezingen heeft verloren. Tot die conclusie komt ex-vicepresident Ashwin Adhin. Terwijl de toenmalige oppositie flink gebruik maakte van verschillende media- en communicatiekanalen waaronder sociale media, counterde de regering onvoldoende terug, vindt hij.

Ofschoon de feiten anders liggen stelt Adhin dat de lokale banken en de Surinaamse Bankiersvereniging debet zijn aan het schandaal waarbij Robert van Trikt, toenmalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), ruim honderd miljoen US dollar van de kasreserve eigendunkelijk voor zaken heeft aangewend waarvoor deze gelden niet bestemd waren. Volgens Adhin hebben de banken de regering geen document kunnen presenteren waaruit blijkt welke afspraken met de CBvS zijn gemaakt over de kasreserve. Uit de beschikbare documentatie blijkt evenwel dat op 27 mei 2019 Van Trikt na overleg en instemming met de bankiersvereniging een 'Algemeen Voorschrift' omtrent de vreemde valuta kasreserveregeling tekende en uitvaardigde. De ingangsdatum was gesteld op 1 juni 2019.

In dit voorschrift is vastgelegd hoe de kasreservemiddelen beheerd en geadministreerd zouden worden. "De wekelijkse mutaties aan de marge van de verplichte kasreserve zullen om redenen van praktische aard via de kasreserverekeningen van de deviezenbank bij de Bank plaatsvinden. Andere transacties mogen op de kasreserverekeningen niet plaatsvinden, dan met voorafgaande schriftelijke toestemmen van de Bank. De kasreservemiddelen op de depositorekeningen en op rekening-courant mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden bezwaard of verbonden als zakelijke zekerheid. Deze tegoeden mogen tevens op geen enkele wijze strijdig aan de kasreserveregeling worden aangewend", staat in het algemeen voorschrift.

Omdat stukken ontbraken en de afgesproken investeringscommissie ook niet was ingesteld zou de toenmalige governor, aldus Adhin, naar eigen inzicht en interpretatie hebben gehandeld. Hij zou hebben geredeneerd dat de kasreserve deel uitmaakte van de deviezenreserve van de CBvS en daarmee reguliere betalingen van de overheid hebben gepleegd. Volgens hem zou de oppositie deze zaak hebben aangegrepen en flink politiek mee hebben bedreven. Echter, de toenmalige regering heeft gefaald om middels degelijke communicatie de samenleving te informeren hoe de vork in de steel zat, meent de ex-vp. Ook de CBvS heeft volgens hem onvoldoende met de samenleving gecommuniceerd over het schandaal. "De case van de centrale bank heeft ons echt pijn gedaan. Als partij doet het je pijn, want meneer Van Trikt is geen NDP'er, maar het blijft onder toezicht van de regering. Hij is misschien autonoom, maar men gaat relaties trekken met de minister van Financiën. Die case heeft niet mooi gestaan op de trackrecord", zegt Adhin.

Hij beweert dat de afspraken over ringfencing van de kasreserve nergens zijn vastgelegd, ook niet in notulen. "Als je zaken niet goed vastlegt, ben je ook debet aan de situatie", vindt de politicus. Bij diverse gelegenheden waaronder interviews en persconferenties hebben de bankiersvereniging en directieleden van de verschillende handelsbanken aangegeven dat er duidelijke afspraken waren over de ringfencing. Verschillende banken hebben zelfs rechtszaken over het kasreserveschandaal aangespannen tegen de centrale bank. Adhin blijft erbij dat de toenmalige oppositie medeschuldig is aan de financiële problemen waarin Suriname zich momenteel bevindt. Hij geeft aan dat de toenmalige oppositie "alle financiële instellingen langs ging en het land bekladde". Hierdoor konden geen goedkope kredieten worden verkregen en de hoogte van kredieten die wel verschaft werden waren veel lager dan de regering wenste.

Op de vraag van de Ware Tijd of Suriname er financieel-economisch momenteel niet beter voor zou staan als het met het IMF overeengekomen programma was uitgevoerd, antwoordt Adhin na enig weifelen ontkennend. De prijs die de samenleving zou betalen voor de uitvoering van voornoemd programma, waaronder afschaffing van subsidie op onder meer water en stroom en sanering van het ambtenarenapparaat, zou volgens hem te hoog te zijn. Daarom is de regering niet ermee doorgegaan. Hoewel zijn regering een financiële puinhoop voor de regering-Santokhi/Brunswijk heeft achtergelaten gelooft Adhin dat ze het goed zal doen. "Ik denk niet dat ze het slecht zullen doen. Wel moeten ze geen brokken maken in het begin...Ze gaan leningen moeten nemen, zoals wij hebben gedaan. Ze moeten eerlijk zijn en altijd de ware toedracht vertellen."