Jouw verbinding met Suriname

Pg dient opnieuw vordering tegen Hoefdraad in

Nieuwsdienst ABC Radio 21 juli 2020
Pg dient opnieuw vordering tegen Hoefdraad in

Pg officieel niet in kennis gesteld over
DNA besluit vervolging Hoefdraad
Nieuwsdienst ABC Radio 17 juli 2020

De procureur-generaal (pg) heeft gistermiddag een hernieuwde vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, ingediend bij De Nationale Assemblee. De eerste vordering was op 23 april door het toenmalige parlement afgewezen.

De hernieuwde vordering is gebaseerde op de wettelijke mogelijkheid zoals opgenomen in de Wet in Staat van Beschuldiging en Vervolging politieke ambtsdragers en mede gelet op de tot nu toe verkregen resultaten in het onderhavig strafrechtelijk onderzoek, zegt het Parket van de pg in een persbericht.

"Van de eerdere afwijzing door DNA van de op 23 april jl gedane vordering zijn tot op heden de redenen van die afwijzing niet ter kennis gebracht van de procureur-generaal." de pg zegt dat hij het besluit tot die afwijzing vanuit de media heeft vernomen.

"Toewijzing van de hernieuwde vordering zal het mogelijk maken om de strafzaak tot klaarheid te brengen middels een gerechtelijk vooronderzoek," motiveert de pg zijn verzoek.

 

Verdachten Centrale Bank van Suriname Schandaal

Nieuw verzoek
‘in staat van beschuldigingstelling’ Hoefdraad

De Nationale Assemblee heeft gistermiddag een hernieuwde vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de oud-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad  van de de procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday ontvangen.
De eerste vordering was door de DNA-leden van de regering Bouterse op 23 april afgewezen.  Gillmore Hoefdraad, wordt ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti Corruptiewet. Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. In het kader van onderzoek heeft het Openbaar Ministerie (OM) vorige week ook Faranaaz Alibaks Hausil aangehouden en in verzekering gesteld.
Zij was onderdeel van de directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en bekleedde de functie Legal, Compliance & International Affairs. Hausil zou verklaringen hebben afgelegd bij de politie, die in strijd zijn met de waarheid. Zij is aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad, verdacht worden de Bankwet en de Anti Corruptiewet te hebben geschonden. Hausil en Hoefdraad worden verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, waarbij Hoefdraad 17 panden heeft verkocht aan de CBvS voor Euro 105 miljoen. Het trio wordt vanwege hun  handelingen verdacht de Centrale Bank ernstig te hebben benadeeld. Uit onderzoek is gebleken, dat door Hausil als verdachte te verhoren, er nu feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die nieuw licht werpen op de vermeende betrokkenheid van andere personen in deze zaak, waaronder Gillmore Hoefdraad. Juristen hadden vorige week al gezegd, dat de aanhouding van nog een directielid, tot een hernieuwd verzoek van de procureur-generaal aan DNA zou leiden om Hoefdraad alsnog in staat van beschuldiging te stellen.

Hernieuwde vordering

In het kader hiervan, heeft het Parket van de PG vandaag in een persbericht meegedeeld, dat de hernieuwde vordering gebaseerd is op de wettelijke mogelijkheid, zoals opgenomen in de Wet in Staat van Beschuldiging en Vervolging politieke ambtsdragers en mede gelet op de tot nu toe verkregen resultaten in het onderhavig strafrechtelijk onderzoek. “Van de eerdere afwijzing door DNA van de op 23 april jl gedane vordering zijn tot op heden de redenen van die afwijzing, niet ter kennis gebracht van de procureur-generaal”. De PG zegt dat hij het besluit tot die afwijzing vanuit het parlement via de media heeft moeten vernemen. “Toewijzing van de hernieuwde vordering, zal het mogelijk maken om de strafzaak tot klaarheid te brengen middels een gerechtelijk vooronderzoek,” motiveert de pg zijn verzoek.
Omdat het eerste verzoek van de PG was afgewezen, ging Hoefdraad toen vrijuit, maar de wet in staat van beschuldiging politieke ambtsdragers  biedt echter de mogelijkheid voor een hernieuwd verzoek van de PG als er uit nader onderzoek blijkt, dat er feiten  en omstandigheden naar voren komen die een hernieuwd verzoek rechtvaardigen.
Naar verluidt heeft Hoefdraad tijdens zijn verhoor verklaringen afgelegd, die niet helemaal op waarheid berusten. Hausil heeft bij de politie min of meer hetzelfde verklaard, terwijl nu is gebleken dat zij medeplichtig was bij de constructie van de “verkoop” van de “overheidspanden”. Vervolgens heeft Hoefdraad verklaard, dat de CBvS voor eigen gebruik onroerende goederen mag kopen ingevolgde de bankwet. Maar confrom de bankwet mag de moederbank geen onroerende goederen kopen als die niet voor eigen gebruik zijn. Ook heeft Hoefdraad bij de politie verklaard, dat de gebouwen werden verkocht op basis van de geschatte waarde, en dat er geen taxatierapporten hiervoor waren opgemaakt.  Maar naar aanleiding van de informatie waarover de politie beschikt, is gebleken dat er van bepaalde panden wel een taxatierapport is, die Hoefdraad ook naderhand per mail ontving.