Jouw verbinding met Suriname

Pg sluit grenzen voor
ex-minister Hoefdraad

Gillmore Hoefdraad op 16 juli, toen nog als minister tijdens de inauguratie van de president en vicepresident. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - In een poging te voorkomen dat hij buiten de grijparmen van justitie blijft, heeft procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath-Panday een uitreisverbod uitgevaardigd tegen Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën.
Het Openbaar Ministerie (OM) wil de oud-bewindsman in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek tegen hem horen.

Hoefdraad wordt als verdachte aangemerkt in het strafrechtelijk onderzoek naar malversaties die zouden zijn gepleegd bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) door toenmalig governor Robert van Trikt. De pg heeft een brief gestuurd naar de commandant van de Militaire Politie, die ook belast is met immigratie, dat er een uitreisverbod tegen de ex-bewindsman geldt. Ook de douane en alle grensposten dienen op de hoogte te worden gebracht.

Begin deze week stuurde de pg een hernieuwde vordering naar het parlement om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Een eerdere poging in mei sneuvelde omdat de toenmalige coalitie tegen het inwilligen van de vordering stemde. Hoefdraad is door assembleevoorzitter Marinus Bee geïnformeerd dat er een hernieuwde vordering tegen hem is ingediend bij het college.

Stukken die het OM ook aan de ex-minister wilde laten betekenen konden naar verluidt niet worden afgegeven door de deurwaarder. Op de bij het OM bekende adres van Hoefdraad zou hij - naar wordt vernomen - niet zijn aangetroffen. Intussen worden voorbereidingen getroffen door het parlement om de nieuwe vordering komende week te behandelen. Zoals de kaarten nu liggen zal het parlemen deze keer wél instemmen met het verzoek van de pg om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen.

Pogingen van de Ware Tijd om in verband met deze ontwikkeling een reactie van de ex-minister te vernemen bleven vruchteloos. NPS-assembleelid Ivanildo Plein zal zeker vóór het verzoek van de pg stemmen. "Wie opgesloten moet worden, moet opgesloten worden. De NPS gaat voor wet en recht. Dat blijf ik vasthouden als lid van de fractie."

Als volksvertegenwoordiger zegt hij op te komen voor de belangen van de samenleving. "Het volk is in de afgelopen tien jaar veel onrecht aangedaan door de vorige regering, zeker op het financieel vlak. Dankzij het slecht beleid is het volk in de pinarie beland. En daar zal ik mij ernstig tegen verzetten."

Plein is voorstander van bespoediging van de openbare vergadering om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, "omdat we het volk dat verschuldigd zijn, echter moet de procedure goed gevolgd worden". Hij vindt dat er geen "vormfouten" gemaakt mogen worden die het proces kunnen stagneren. "Ik begeef mij niet op de stoel van de rechterlijke macht, maar vanuit mijn positie als DNA-lid zal ik mijn bijdrage leveren. Dit geldt niet alleen voor Hoefdraad, maar ook voor anderen die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptieve praktijken, diefstal van staatseigendommen en fraude."

Wat nu gebeurt moet volgens het NPS-fractielid een waarschuwing zijn voor iedereen die van plan is een dergelijke stap te maken. "No du en, noso yu o de na dungru oso", waarschuwt de politicus. Plein verwacht dat wanneer het parlement zich over deze kwestie zal buigen de ex-minister in staat van beschuldiging zal worden gesteld.
"Ik hoop dat de NDP- fractie ook hier haar medewerking zal verlenen.
Want het volk staat met argusogen te kijken naar de verrichtingen van de volksvertegenwoordigers die zij heeft gekozen."
De NPS'er vindt dat ook de vermoedelijke corruptie bij het Naschoolse Opvangproject weer opgerakeld moet worden. "Ook het boekje van Naschoolse opvang en Carifesta moeten opengedaan worden."