Jouw verbinding met Suriname

PUTTER ADVISEERDE OVER GELDEN VAN AANTAL PENSIOENFONDSEN

De Nederlander Robert Putter heeft naar verluidt, een dikke vinger in de pap gehad met betrekking tot een aantal pensioenfondsen van staatsbedrijven, waarbij hij de rol van adviseur/ consultant bekleedde en hierdoor invloed had op hoe het geld van de pensioengerechtigden werd geïnvesteerd. Pensioenfondsen zijn instellingen die zich ten doel stellen om volgens een pensioenregeling na pensionering, uitkeringen te doen aan deelnemers in het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzaam leven, pensioenpremie hebben gestort. Je zou dan mogen verwachten dat deze gelden een bepaalde zekerheid bieden na de pensionering, als je je pensioenpremie maandelijks hebt afgestaan na jaren van hard werken. Naar verluidt, heeft de voormelde Putter bij verschillende pensioenfondsen advies gegeven, die gekoppeld zijn aan staatsbedrijven, om zo beleggingen en investeringen te plegen. Putter bracht met een van zijn ondernemingen onder de naam Latin Capital Investment, adviezen uit en had hierdoor ook inzage op hoe de pensioenfondsen omgingen met het geld. De redactie van De West had begin dit jaar ook al gemeld, dat wij uit betrouwbare bron hadden vernomen, dat de regering de pensioenfondsen onder druk had gezet, die de gelden van de staatsbedrijven beheren, om de penningen te ‘beleggen’ bij de Staat en daarvoor in de plaats zouden zij schatkistpapier ontvangen tegen een rentepercentage van 9%.

Deze informatie werd verstrekt naar aanleiding van nieuwsberichten in februari dit jaar nadat er hevige kritiek werd geleverd over het beleggingsbeleid van het Algemeen Pensioenfonds, APF. Het APF beheert geld van burgers, maar het is tot nu toe niet duidelijk, hoe het geld belegd wordt. Dit werd begin dit jaar duidelijk tijdens een presentatie in het auditorium van Self Reliance. Volgens cijfers die toen gepresenteerd werden door het APF, bleek dat ruim SRD 23,9 miljoen besteed was aan de aankoop van onroerend goed. Wat dit allemaal inhield, was tot op dat moment onduidelijk gebleven. Indien er daadwerkelijk is belegd in onroerend goed, dan moet dit jaarlijks tot uiting komen in de jaarrekeningen van het APF. In het jaar 2017 werd SRD 2,9 miljoen gestopt in onbekend onroerend goed, in 2018 SRD 4,8 miljoen en in 2019 ruim SRD 16,2 miljoen. De verdiende premiegelden zijn ook belegd bij diverse banken in verschillende producten. Zo is er bij de Hakrinbank SRD 19,9 miljoen, bij De Surinaamsche Bank 23 miljoen, bij Godo 5 miljoen en bij de Finabank 36,1 miljoen gedeponeerd. Als het APF daadwerkelijk volgens de regels van de Centrale Bank, de gelden van pensioengerechtigden belegt, dan is het ook verplicht een jaarverslag te publiceren en zo transparantie te bieden over het geheel.

Putter gezocht

Momenteel wordt de 71-jarige Robert Putter gezocht door de Surinaamse justitiële autoriteiten. Dit in het kader van het onderzoek naar de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Putter was beleidsadviseur van de Centrale Bank van Suriname, maar eerder adviseur van de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Naderhand was hij adviseur van de Centrale Bank van Suriname. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat hij samen met de onlangs aangehouden verdachte Ginmardo Kromosoeto, directeur van de SPSB, zaken heeft gedaan. Zij hebben staatspanden in opdracht van Hoefdraad verkocht aan een stichting.

Verschillende stichtingen

Putter is ook betrokken bij verschillende zakelijke entiteiten o.a. Stichting Kwatakama, Stichting Redi Oedoe, Stichting Wawona en Heritage Suriname 2011 met als bestuurder Investment Partners NV. Wat opmerkelijk is dat de Investment Partners NV ook in de SPSB-affaire wordt genoemd waarbij er kredietfaciliteiten zijn verstrekt aan diverse entiteiten door Kromosoeto, en vervolgens de schuld werd afgeboekt zonder tegenprestatie. In die zaak waren Investment Partners NV en New Vision International NV, beide met een link naar Robert Putter, ook betrokken.

De onderneming New Vision International N.V. (eigenaren Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter), kreeg een lening van SRD 11.348.840. Uit het handelsregister blijkt dat Investment Partners NV als bestuurders heeft Robert Putter, Uniquest NV en Lifestyle Trust NV. Uit het uittreksel Van Lifestyle Trust blijkt bovendien dat de directievoering rust bij Uniquest NV en Robert Putter. Ook van Force One Security NV is Putter het enige bestuurslid, terwijl van Lescomp NV, Putter en Investment Partners als directievoerders staan geregistreerd.  Putter is de zesde verdachte in deze zaak. In de CBvS-zaak zijn nu aangehouden: ex-governor Robert van Trikt, algemeen secretaris Faranaaz Hausil en consultant Ashween Agnoe. De vijfde verdachte, ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is nog voortvluchtig.